SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Medie och kommunikationsvetenskap) hsv:(Biblioteks och informationsvetenskap) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Medie och kommunikationsvetenskap) hsv:(Biblioteks och informationsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • En brokig gemenskap
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En brokig gemenskap presenterar huvudresultaten från 2016 års västsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen står Västra Götalands invånare och deras upplevelser av hur det är att leva och verka i Västsverige. Titeln knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till de likheter och olikheter som präglar gemenskapen i Västra Götalands olika delar. Några av de frågor som analyseras är medborgarnas bedömningar av regional och kommunal service, erfarenheter av arbetsliv och upplevelser av mångkultur. Kulturvanor, medborgaraktivism och cirkulär ekonomi är andra områden som ligger i bokens blickfång. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års västsvenska SOM-undersökningar och med de nationella SOM-undersökningarna. I En brokig gemenskap, den 71:a forskarantologin från SOM-institutet, bidrar forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås med analyser av det västsvenska samhället. Boken innehåller också en metod- dokumentation av 2016 års västsvenska SOM-undersökning.
 •  
2.
 • Sprickor i fasaden
 • 2018
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det råder på sina håll en oro och ett mörker i dagens Sverige. Några grupper ser en värld av kollapsande system och spruckna fasader, där folkvalda fattar beslut som utarmar människors trygghet och livsvillkor. Andra ser hur antide-mokratiska krafter, likt början av förra seklet, växer sig allt större och på sina håll ges legitimitet av världsledare. Somliga går så långt som att tala om en demokrati i kris, om obönhörligt växande sprickbildningar i samhällsbygget i spåren av vilka otrygghetens och rädslans landskap breder ut sig. Sprickor i fasaden knyter an till denna rådande debatt och föreställningar om samhällets tillstånd.Världen som vi en gång kände den tycks långsamt glida ur våra händer. Den välputsade fasaden spricker. Eller gör den det? Kanske skiftar samhällets palett i långt fler nyanser än mörkaste grått? Kanske spirar det rent av en värld med allt godare möjligheter för människor att leva och utvecklas? För i kontrast till bilden av samhällets rämnande grundvalar, kan också skymtas skiftningar i värdegrunden i riktning mot ökad tolerans, öppenhet och jämlikhet. Måhända är dessa skiftningar tecken på sprickor också i föreställningen om den spruck-na fasaden? Sprickor i fasaden är den 72:e forskarantologin från SOM-institutet och bygger på 2017 års nationella SOM-undersökning – den trettioandra i ordningen. Bokens innehåll knyter på många sätt an till frågan om sprickor i det svenska samhällsbygget. Flera kapitel belyser tilltagande polarisering och politisering inom (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier. Samtidigt pekar resultaten i andra kapitel på en påtaglig stabilitet och förstärkt uppslutning kring centrala värde-ringar, samhällsfrågor och samhällsinstitutioner.Sprickor i fasaden är skriven av ett 30-tal forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige.
 •  
3.
 • Röhle, Theo, 1976- (författare)
 • Dissecting the Gatekeepers : Relational Perspectives on the Power of Search Engines
 • 2009
 • Ingår i: Deep Search : The Politics of Search beyond Google. - Innsbruck, Wien, Bozen : Studienverlag. - 978-3-7065-4795-6 ; s. 117-132
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The paper engages in an in-depth discussion of the search engine Google, focusing on its relationship to webmasters and users. Attempts by webmasters to game the ranking system in order to boost the position of their websites are met by Google with a subtle combination of rewards and punishment. It is argued that this strategy involves the establishment of a disciplinary regime that enforces a certain norm for web publishing. Google’s relationship to the users, on the other hand, is characterized by less invasive forms of power. By inserting itself deeply into the users’ information environment, Google can collect and analyze unprecedented amounts of user data. It is argued that the modeling of segmented consumption behavior that these schemes are based upon involves a governmental form of power. It is a kind of power that aims at controlling differential behavior patterns by gaining an intimate statistical knowledge of a population and using this knowledge as a means of predictive risk management.</p>
 •  
4.
 • Dehdarirad, Tahereh, 1984-, et al. (författare)
 • Use of social media sites and readership diversity: A case study at Chalmers University of Technology
 • 2019
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Social media has provided new opportunities for academics to disseminate their research results. They allow users to upload academic papers and links to published papers, track demand for their published articles, and engage in professional discussions with other users (Meishar-Tal and Efrat Pieterse, 2017). This paper aimed to study the use of academic and non-academic profiling sites and platforms amongst scholars at Chalmers University of Technology.We were also interested in the purpose that scholars had for using these platforms. Furthermore, using data about people who register in Mendeley as readers of papers, this article explored diverse types of users of scientific papers by scholars at Chalmers. These gave us insight into the different social media platforms being used, the purpose of use, the readers’ status and their topics of interest at Chalmers. Furthermore, this helped us to provide statistics on how scholarly publications at Chalmers are used for scientific, educational, or other professional purposes.
 •  
5.
 • Zimmerman, Ewa, et al. (författare)
 • Emergent functions in Intranet information management
 • 2003
 • Ingår i: Knowledge Management in Electronic Government. - Springer Berlin/Heidelberg. - 978-3-540-40145-2 - 978-3-540-44836-5 ; s. 186-191
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • <p>Organizations and municipalities implements advanced information technology, intranets, in order to enhance information management within the organization.. This technology is implemented with great reliance on the technology aspect. New functions emerge as a consequence of technology, functions not planned for. This paper puts focus one such function, the key persons responsible for publishing on intranets. A descriptive study shows that these persons do exist and describes some problems they appreciate.</p>
 •  
6.
 • Loman, Stina (författare)
 • Hon skuggar publiken
 • 2018
 • Ingår i: Biblioteksbladet. - Stockholm : Svensk biblioteksförening. - 1651-5447. ; :3, s. 29-32
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Vilket bibliotek möter dina besökare? Hittar de vad de söker? Ett sätt attfå svar är att testa biblioteket på användarna. Anneli Friberg på Linköpingsuniversitetär en av dem som jobbat längst med UX i biblioteket.</p>
 •  
7.
 • Axelsson, Ann-Sofie, 1967-, et al. (författare)
 • Att etablera ett kollaboratorium inom biblioteks- och informationsvetenskap: behov och utmaningar från ett praktikerperspektiv
 • 2007
 • Ingår i: Svensk biblioteksforskning. - 0284-4354. ; 16:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article describes a study that investigated the need for and challenges connected to theestablishment of a collaboratory - a sociotechnical forum where information and otherresources can be made accessible and used by practitioners within library and informationscience. In order to identify needs and challenges interviews were carried out with a numberof practitioners at a number of different institutions. The results reveal that there is a need fora collaboratory in order to facilitate the sharing of personal knowledge “on demand”. It is ofgreat importance that the collaboratory is well integrated with practitioner’s daily activities.
 •  
8.
 • Prax, Patrick, 1984- (författare)
 • ‘More like an Arcade’ – The Limitations of Playable Games in Museum Exhibitions
 • 2019
 • Ingår i: Museum and Society. - Leicester : University of Leicester. - 1479-8360. ; 17:3, s. 437-452
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>This study investigates the relationship between playable, interactive games onoriginal hardware and the representation of game culture using the case of theexhibition GameOn 2.0, often considered to be the largest exhibition of digitalgames in the West so far. Qualitative interviews with museum staff were usedin order to elicit their perspective on the relationship between playability andcontextualization. Our results suggest that play as a way of engaging with gamesas museum objects has limitations which make it necessary to add other meansof contextualization in order to afford critical engagement with digital games ascultural heritage. Play excludes visitors who lack necessary gaming skills as wellas many genres of games which need longer or different kinds of interaction thana museum can allow for in the context of an exhibition. Moreover, we show that notall games can be exhibited in the same way and that we need to adapt exhibitionstrategies to individual games and their properties and contexts.</p>
 •  
9.
 •  
10.
 • Bergström, Annika, 1964-, et al. (författare)
 • E-books: In the shadow of print
 • 2018
 • Ingår i: Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. - 1354-8565.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The e-book has gained a large number of readers in many countries. However, the growth rate, as well as the market penetration of e-books, varies considerably between countries and language areas. In the United States and other English-speaking countries, the use of e-books is more widespread than in many European countries, such as Sweden. In both the United States and Swedish markets, the growth rate has slowed down during the latest 2 years, and the majority of readers still seem to prefer printed books. This article aims to reveal the relationship between attitudes and use of e-books and to contextualize this in relation to socio-demographic background, library use and reading habits. The results, based on national, representative surveys in Sweden during 2013 and 2014, show that people’s attitudes are a significant and important factor for the choice of e-books instead of print, but this is probably a two-way relationship. It is also evident that e-books serve a complementary rather than displacement function in relation to print.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1393)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1014)
konferensbidrag (1009)
bokkapitel (425)
rapport (267)
annan publikation (254)
recension (178)
visa fler...
doktorsavhandling (161)
bok (58)
samlingsverk (redaktörskap) (34)
forskningsöversikt (17)
licentiatavhandling (8)
proceedings (redaktörskap) (5)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (2536)
refereegranskat (1407)
populärvet., debatt m.m. (521)
Författare/redaktör
Haider, Jutta, (201)
Sundin, Olof, (170)
Maceviciute, Elena (165)
Golub, Koraljka, (119)
Ahlgren, Per, (106)
Francke, Helena, (79)
visa fler...
Limberg, Louise, (77)
Åström, Fredrik, (67)
Ilshammar, Lars, (65)
Nylander, Eva, (58)
Dahlström, Mats (53)
Kjellberg, Sara, (52)
Nolin, Jan, (50)
Rivano Eckerdal, Joh ... (42)
Hansson, Joacim, 196 ... (42)
Sonnenwald, Diane H. ... (40)
Wilson, Tom D., (40)
Höglund, Lars, (37)
Frenander, Anders, (37)
Hammarfelt, Björn, (36)
Hanell, Fredrik, (36)
Hansson, Joacim, (35)
Torstensson, Magnus (32)
Lundh, Anna (29)
Johannisson, Jenny (29)
Darányi, Sándor, (28)
Jarneving, Bo (27)
Carlsson, Hanna, (27)
Eriksson, Jörgen, (26)
Huvila, Isto, 1976-, (26)
Gunnarsson, Daniel (25)
Hedman, Jenny (24)
Dal, Björn, (24)
Lassi, Monica, (24)
Huvila, Isto, Profes ... (23)
Seldén, Lars, (22)
Maceviciute, Elena, ... (21)
Nelhans, Gustaf, 197 ... (20)
Lundh, Anna Hampson, (20)
Pilerot, Ola, (20)
Carlsson, Hanna, 198 ... (19)
Haglund, Lotta (18)
Nilsson Nylander, Ev ... (18)
Forsberg, Åsa, (17)
Igelström, Peter, 19 ... (17)
Wiklund, Gunilla, (17)
Landgren, Lena, (16)
Svensson, Anna, 1958 ... (16)
Nilsson, Skans Kerst ... (16)
Hultman Özek, Yvonne ... (16)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan i Borås (1605)
Lunds universitet (667)
Linnéuniversitetet (233)
Uppsala universitet (213)
Göteborgs universitet (160)
Chalmers tekniska högskola (98)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (75)
Umeå universitet (67)
Stockholms universitet (66)
Linköpings universitet (50)
Högskolan i Jönköping (30)
Södertörns högskola (30)
Gymnastik- och idrottshögskolan (29)
Mittuniversitetet (22)
Örebro universitet (19)
Högskolan i Skövde (15)
Karlstads universitet (12)
Sveriges Lantbruksuniversitet (9)
Högskolan Väst (8)
Högskolan Kristianstad (7)
Högskolan i Halmstad (7)
Konstfack (6)
Högskolan i Gävle (5)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Stockholms konstnärliga högskola (4)
swepub_uni:mau_t (3)
Karolinska Institutet (3)
Luleå tekniska universitet (2)
Mälardalens högskola (1)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1833)
Svenska (1441)
Latin (65)
Kroatiska (20)
Litauiska (13)
Danska (11)
visa fler...
Spanska (9)
Norska (6)
Tyska (4)
Polska (4)
Italienska (3)
Odefinierat språk (3)
Franska (2)
Rumänska (2)
Annat språk (2)
Finska (1)
Ungerska (1)
Slovenska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (3431)
Humaniora (143)
Naturvetenskap (102)
Medicin och hälsovetenskap (25)
Teknik (22)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy