SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Medie och kommunikationsvetenskap) hsv:(Kommunikationsvetenskap) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Medie och kommunikationsvetenskap) hsv:(Kommunikationsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • En brokig gemenskap
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En brokig gemenskap presenterar huvudresultaten från 2016 års västsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen står Västra Götalands invånare och deras upplevelser av hur det är att leva och verka i Västsverige. Titeln knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till de likheter och olikheter som präglar gemenskapen i Västra Götalands olika delar. Några av de frågor som analyseras är medborgarnas bedömningar av regional och kommunal service, erfarenheter av arbetsliv och upplevelser av mångkultur. Kulturvanor, medborgaraktivism och cirkulär ekonomi är andra områden som ligger i bokens blickfång. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års västsvenska SOM-undersökningar och med de nationella SOM-undersökningarna. I En brokig gemenskap, den 71:a forskarantologin från SOM-institutet, bidrar forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås med analyser av det västsvenska samhället. Boken innehåller också en metod- dokumentation av 2016 års västsvenska SOM-undersökning.
 •  
2.
 • Lewis, Seth, 1978-, et al. (författare)
 • Big Data and Journalism: Epistemology, expertise, economics, and ethics
 • 2015
 • Ingår i: Digital Journalism. - 2167-0811 .- 2167-082X. ; 3:3, s. 447-466
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Big data is a social, cultural, and technological phenomenon—a complex amalgamation of digital data abundance, emerging analytic techniques, mythology about data-driven insights, and growing critique about the overall consequences of big-data practices for democracy and society. While media and communication scholars have begun to examine and theorize about big data in the context of media and public life broadly, what are the particular implications for journalism? This article introduces and applies four conceptual lenses—epistemology, expertise, economics, and ethics—to explore both contemporary and potential applications of big data for the professional logic and industrial production of journalism. These distinct yet inter-related conceptual approaches reveal how journalists and news media organizations are seeking to make sense of, act upon, and derive value from big data during a time of exploration in algorithms, computation, and quantification. In all, the developments of big data potentially have great meaning for journalism’s ways of knowing (epistemology) and doing (expertise), as well as its negotiation of value (economics) and values (ethics). Ultimately, this article outlines future directions for journalism studies research in the context of big data.
 •  
3.
 • Slutna rum och öppna landskap: Den sydsvenska SOM-undersökningen 2015 SOM-institutets rapport nr 69
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Slutna rum och öppna landskap presenterar huvudresultaten från 2015 års sydsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen stod de skånska medborgarnas erfarenheter av och syn på hur det är att leva, bo och verka i Skåne. Bokens titel knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till händelser och skeenden i det omgivande samhället. Några av de frågor som analyseras är de skånska medborgarnas politiska intresse, attityd till svensk välfärdspolitik och förhållande till Danmark. Förtroendet för politiker och tjänstemän ligger också i bokens blickfång, liksom skåningars användning av internet och lokala nyhetsmedier. Ett särskilt kapitel ägnas åt en analys av skånska sverigedemokrater, en grupp som har vuxit sig allt större i den skånska väljarkåren under 2000-talet. Flera kapitel innehåller jämförelsen med tidigare års sydsvenska SOM-undersökningar samt med de nationella respektive västsvenska SOM-undersökningarna. Sammantaget medverkar tio forskare från Göteborgs universitet och Lunds universitet med analyser i Slutna rum och öppna landskap, den 69:e forskarantologin från SOM-institutet. Boken innehåller också en metoddokumentation av 2015 års sydsvenska SOM-undersökning.
 •  
4.
 • Karlsson, Michael, et al. (författare)
 • Participatory journalism - the (r)evolution that wasn't. Content and user behavior in Sweden 2007-2013.
 • 2015
 • Ingår i: Journal of Computer-Mediated Communication. - 1083-6101. ; 20:3, s. 295-311
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A contemporary debate in media studies concerns participation and empowerment, and to what extent digital media shift power to the citizens. This study assesses the long-term viability of participatory journalism using Swedish content and user data. Inclusion of comments and blog-links on news sites increased from 2007 to 2010, and decreased rather dramatically from 2011 onward. Posting user comments or writing blogs have never been activities that have appealed to a majority of the Swedes. Participatory journalism seems to have decreasing value to producers and little appeal to users. A shift in how power is distributed in the public sphere is absent. This is not primarily a problem of reluctant producers but, more importantly, a lack of interest from users.
 •  
5.
 • Lundälv, Jörgen, 1966- (författare)
 • Personligt ansvar viktigt
 • 2015
 • Ingår i: Arbetsterapeuten. Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter. ; :3, s. 38-39
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Jörgen Lundälv intervjuad i reportage. Reportaget är skrivet av journalisten Linda Swartz vid tid Arbetsterapeuten. Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter.
 •  
6.
 •  
7.
 • Andersson, Ulrika, 1977- (författare)
 • Organisationsteori för mediemedarbetare
 • 2014
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Journalistiskt arbete och redaktionellt ledarskap har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Medieföretagen och deras medarbetare har ställts inför utmaningar i form av ny teknik, nya medieformer, ökad konkurrens om annonsörer och publik, föråldrade betalningsmodeller samt förändrade mönster i människors medieanvändning. För att hantera dessa omvälvande förändringar krävs att verksamheten anpassas efter de nya förutsättningarna och att det redaktionella utvecklingsarbetet präglas av hög kvalitet – en ekvation som fordrar både kompetenta medarbetare och professionella ledare. Organisationsteori för mediemedarbetare är en introduktion till organisationsteori med särskilt fokus på svenska medieorganisationer. Innehållet kretsar kring fyra olika områden: • hur medieorganisationers struktur ser ut och hur organisationens olika delar hänger samman • hur organisationskulturen tar sig uttryck och vad denna kultur har för betydelse för den redaktionella verksamheten • vilken funktion ledarskapet fyller för verksamheten och hur ledarskapsforskningen ser ut • hur medarbetarskap och gruppdynamik utvecklas på en arbetsplats. Boken är lämplig både för studerande på journalistutbildningar och medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningar och för yrkesverksamma journalister som vill öka sin kunskap om organisationsstruktur, kultur, ledarskap och medarbetarskap i redaktionella miljöer.
 •  
8.
 • Sprickor i fasaden
 • 2018
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det råder på sina håll en oro och ett mörker i dagens Sverige. Några grupper ser en värld av kollapsande system och spruckna fasader, där folkvalda fattar beslut som utarmar människors trygghet och livsvillkor. Andra ser hur antide-mokratiska krafter, likt början av förra seklet, växer sig allt större och på sina håll ges legitimitet av världsledare. Somliga går så långt som att tala om en demokrati i kris, om obönhörligt växande sprickbildningar i samhällsbygget i spåren av vilka otrygghetens och rädslans landskap breder ut sig. Sprickor i fasaden knyter an till denna rådande debatt och föreställningar om samhällets tillstånd.Världen som vi en gång kände den tycks långsamt glida ur våra händer. Den välputsade fasaden spricker. Eller gör den det? Kanske skiftar samhällets palett i långt fler nyanser än mörkaste grått? Kanske spirar det rent av en värld med allt godare möjligheter för människor att leva och utvecklas? För i kontrast till bilden av samhällets rämnande grundvalar, kan också skymtas skiftningar i värdegrunden i riktning mot ökad tolerans, öppenhet och jämlikhet. Måhända är dessa skiftningar tecken på sprickor också i föreställningen om den spruck-na fasaden? Sprickor i fasaden är den 72:e forskarantologin från SOM-institutet och bygger på 2017 års nationella SOM-undersökning – den trettioandra i ordningen. Bokens innehåll knyter på många sätt an till frågan om sprickor i det svenska samhällsbygget. Flera kapitel belyser tilltagande polarisering och politisering inom (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier. Samtidigt pekar resultaten i andra kapitel på en påtaglig stabilitet och förstärkt uppslutning kring centrala värde-ringar, samhällsfrågor och samhällsinstitutioner.Sprickor i fasaden är skriven av ett 30-tal forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige.
 •  
9.
 • Röhle, Theo, 1976- (författare)
 • Dissecting the Gatekeepers : Relational Perspectives on the Power of Search Engines
 • 2009
 • Ingår i: Deep Search : The Politics of Search beyond Google. - Innsbruck, Wien, Bozen : Studienverlag. - 978-3-7065-4795-6 ; s. 117-132
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The paper engages in an in-depth discussion of the search engine Google, focusing on its relationship to webmasters and users. Attempts by webmasters to game the ranking system in order to boost the position of their websites are met by Google with a subtle combination of rewards and punishment. It is argued that this strategy involves the establishment of a disciplinary regime that enforces a certain norm for web publishing. Google’s relationship to the users, on the other hand, is characterized by less invasive forms of power. By inserting itself deeply into the users’ information environment, Google can collect and analyze unprecedented amounts of user data. It is argued that the modeling of segmented consumption behavior that these schemes are based upon involves a governmental form of power. It is a kind of power that aims at controlling differential behavior patterns by gaining an intimate statistical knowledge of a population and using this knowledge as a means of predictive risk management.</p>
 •  
10.
 • Andersson, Linus, 1979- (författare)
 • What’s left of the radical left online? : Absence of communication, political vision, and community in autonomist web milieus in Sweden
 • 2018
 • Ingår i: New Media and Society. - London : Sage Publications. - 1461-4448 .- 1461-7315. ; 20:1, s. 384-398
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>This article presents and discusses results from a study of radical left-wing activism online carried out by the Swedish Media Council, a report that suggested that the Internet (i.e. the web, web 2.0, and social media) is not a prioritized arena for propaganda and recruitment for the radical left in Sweden. The purpose of this article is to re-evaluate some of these findings and add to the discussion on online activity and connectivity in political communication online, as well as to problematize simplified notions of radicalization and recruitment to pro-violent groups. Based on a hermeneutic inquiry regarding modes of communication, representations of political visions, and community, the article shows how the sites and groups studied favor one-way communication before interactivity, that political visions are limited to short-term goals in the immediate future, and that they give very little information about their activist activities to recruit supporters. © The Author(s) 2016</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (4554)
Typ av publikation
konferensbidrag (6096)
tidskriftsartikel (5977)
bokkapitel (4365)
rapport (1072)
doktorsavhandling (746)
samlingsverk (redaktörskap) (701)
visa fler...
annan publikation (654)
bok (563)
recension (455)
licentiatavhandling (128)
forskningsöversikt (94)
proceedings (redaktörskap) (51)
konstnärligt arbete (34)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (15121)
refereegranskat (11391)
populärvet., debatt m.m. (1487)
Författare/redaktör
Carpentier, Nico (397)
Carlsson, Ulla, 1950 ... (218)
Johansson, Bengt, 19 ... (211)
Haider, Jutta, (202)
Strömbäck, Jesper, 1 ... (200)
Strömbäck, Jesper, (197)
visa fler...
Sundin, Olof, (173)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (166)
Maceviciute, Elena (166)
Wadbring, Ingela, 19 ... (147)
Carlsson, Sven, (145)
Johansson, Björn, (142)
Krzyzanowski, Michal ... (139)
Svensson, Jakob, 197 ... (136)
Heide, Mats, (136)
Westlund, Oscar, 197 ... (130)
Falkheimer, Jesper (129)
Jansson, André, (128)
Golub, Koraljka, (125)
Bednar, Peter, (123)
Bergström, Annika, 1 ... (122)
Weibull, Lennart, 19 ... (117)
Lindell, Johan, 1985 ... (114)
Olsson, Tobias, (111)
Karlsson, Michael, 1 ... (110)
Ahlgren, Per, (109)
Ekström, Mats, 1961- ... (99)
Sandberg, Helena, (95)
Nord, Lars, (94)
Holmqvist, Kenneth, (93)
Djerf-Pierre, Monika ... (92)
Bergvall-Kåreborn, B ... (91)
Andersson, Ulrika, 1 ... (88)
Fredriksson, Magnus, ... (88)
Doudaki, Vaia, (86)
Grönlund, Åke, 1954- ... (85)
Olausson, Ulrika (83)
Jansson, André, 1972 ... (79)
Limberg, Louise, (79)
Francke, Helena, (79)
Pamment, James, (78)
Lundh Snis, Ulrika, ... (77)
Ohlsson, Jonas, 1980 ... (76)
Lundell, Patrik (75)
Christensen, Christi ... (74)
Carpentier, Nico, 19 ... (74)
Christensen, Miyase, (74)
Dahlgren, Peter (73)
Åström, Fredrik, (73)
Edström, Maria, 1960 ... (73)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (3412)
Lunds universitet (3086)
Uppsala universitet (1684)
Högskolan i Borås (1658)
Örebro universitet (1133)
Södertörns högskola (1126)
visa fler...
Karlstads universitet (1012)
Stockholms universitet (950)
Mittuniversitetet (938)
Jönköping University (824)
Umeå universitet (707)
Luleå tekniska universitet (705)
Chalmers tekniska högskola (668)
Linnéuniversitetet (642)
Linköpings universitet (477)
Blekinge Tekniska Högskola (439)
Kungliga Tekniska Högskolan (377)
Högskolan Väst (373)
Högskolan i Halmstad (220)
Högskolan i Gävle (95)
swepub_uni:mau_t (93)
Högskolan Dalarna (87)
Högskolan i Skövde (78)
Sveriges Lantbruksuniversitet (71)
Högskolan Kristianstad (34)
Mälardalens högskola (33)
Gymnastik- och idrottshögskolan (31)
Försvarshögskolan (28)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (20)
Konstfack (19)
Karolinska Institutet (11)
Stockholms konstnärliga högskola (10)
Röda Korsets Högskola (6)
Nordiska Afrikainstitutet (5)
Enskilda Högskolan Stockholm (5)
RISE (2)
Riksantikvarieämbetet (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (14432)
Svenska (5693)
Tyska (115)
Nederländska (79)
Latin (65)
Danska (63)
visa fler...
Spanska (53)
Franska (46)
Norska (42)
Portugisiska (36)
Ryska (28)
Kroatiska (20)
Finska (19)
Italienska (14)
Polska (14)
Litauiska (13)
Turkiska (13)
Odefinierat språk (9)
Kinesiska (9)
Annat språk (8)
Nygrekiska (5)
Rumänska (4)
Japanska (4)
Ukrainska (4)
Arabiska (3)
Tjeckiska (1)
Ungerska (1)
Slovenska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (20901)
Humaniora (1850)
Naturvetenskap (963)
Teknik (606)
Medicin och hälsovetenskap (536)
Lantbruksvetenskap (37)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy