SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Sociologi) hsv:(Sociologi exklusive socialt arbete socialpsykologi och socialantropologi) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Sociologi) hsv:(Sociologi exklusive socialt arbete socialpsykologi och socialantropologi)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
2.
 •  
3.
 • Schierup, Carl-Ulrik, 1948-, et al. (författare)
 • Reimagineering the Common in Precarious Times
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Intercultural Studies. - 0725-6868. ; 39:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The paper explores movements for social transformation in precarious times of austerity, dispossessed commons and narrow nationalism; movements counterpoised to an exhausted neoliberalism on the one hand, and a neoconservative xenophobic populism on the other. Applying ‘rainbow coalition’ as generic concept it points at contours of a globally extended countermovement for social transformation, traversing ‘race’, class and gender, driven by reimaginings of the commons and indicating how they could be repossessed and democratically ruled; that is ‘reimagineered’). A multisited enquiry explores how actors express their claims as activist citizens under varying conditions and constellations, and if/how discourses and practices from different locations and at different scales inform each other. It interrogates whether there may be an actual equivalence of outlook, objective and strategy of ostensibly homologous contending movements which develop under varying local, national and regional circumstances in contemporary communities riveted by schisms of class, ‘race’/ethnicity and gender, occupied by the ‘migration’ issue and challenged by popular demands for social sustainability. The paper contributes to social theory by linking questions posed by critics of ‘post-politics’ concerning contingences of pluralist democracy and revitalised politics of civil society, to precarity studies focused on globalisation and the changing conditions of citizenship, labour and livelihoods.
4.
 •  
5.
 • Samuelsson, Tobias, 1973-, et al. (författare)
 • Effektivare vård på distans med multidisciplinära medicinska videokonferenser?
 • 2014
 • Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv. - 1400-9692. ; 20:4, s. 23-37
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Användning av telemedicin förväntas möjliggöra access till expertråd oavsett var patienten eller läkaren befinner sig geografiskt. I artikeln analyseras, utifrån intervjuer med specialistläkare vid ett universitetssjukhus, hur en form av telemedicin, multidisciplinära videokonferenser mellan olika sjukhus, påverkar beslut och relationer i vården. Begrepp som ”artikuleringsarbete”, ”tyst integrering” och ”skript” används för att förstå beslutsfattandet på distans. Artikeln visar att effektivitet i vården kan tolkas på olika sätt, tar upp hur samarbete mellan specialområden uppfattas samt visar på ambivalenser vad gäller centralisering eller decentralisering av medicinsk kunskap mellan sjukhus med teknikens hjälp.
6.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Models of teamwork: ideal or not? : A critical study of theoretical team models
 • 2012
 • Ingår i: Team Performance Management. - 1352-7592. ; 18:5/6, s. 328-340
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose - There is a tendency in team research to employ concepts of stepwise models, reachingfrom the primitive to the excellent, to suggest that a higher level of evolution is better than the basic and simple. This tendency includes typologies of teams. This article aims to question the relevance of this view.Design/methodology/approach - Data were collected in three steps. In the first step, articles and books analyzing teams and teamwork from stepwise analytical models were collected. In the second step the collected data were classified into different themes. Each stepwise model was classified into one essential denomination. This classification resulted in eight themes. In the third step each theme was analyzed, which led to the fusion of some of the themes.Findings - The conclusion is that a synchronous, complementary or mature team is not necessarily optimal. Contrary to this, a differentiated, sequential or multi team approach can be optimal for some purposes. Team research needs to establish a more open, inductive and critical attitude than at present.Originality/value - The paper highlights the need to observe and use team theories in a balanced and critical way.
 •  
7.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
8.
 • Gender regimes, citizen participation and rural restructuring
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <h1>This book aims to unravel how rural gender regimes are constituted, enforced, made sense of and resisted, and ho struggles of resistance lead to empowerment and change in various countries in the four corners of Europe as well s Australia and India. The book focuses on the intricate relationship between laws and institutions and everyday life. It analyzes on the one hand how laws and institutions are constituted and on the other hand how gender regimes are built at the local rural level, sometimes in compliance with these frames and sometimes contesting them, The articles, in diverse ways, give voice both to women’s struggles for recognition and men’s voices in gendered rural societies. Through applying the concept of the welfare state and gender regimes within rural research, this book contributes to the further development of a comparative theoretical framework for rural gender studies. The importance of integrating rural gender studies into both the mainstreams of rural and feminist research has been emphasized in previous research, as has that of developing comparative analytical frameworks. The conceptual framework adopted in this volume wets out to meet this challenge by approaching rural gender relations and the meeting point of two core research areas: gender regimes and rural transformative processes. Research into gender regimes offers a promising analytical framework for comparing gender relations in diverse rural settings. At the same time, by addressing rural concerns deriving from the specificity of rural transition processes and gender regimes, the approach also contributes to an elucidation of the complexity of citizenship.</h1>
 •  
9.
 • Hallonsten, Olof, et al. (författare)
 • From particle physics to photon science: Multi-dimensional and multi-level renewal at DESY and SLAC
 • 2013
 • Ingår i: Science and Public Policy. - 0302-3427 .- 1471-5430. ; 40:5, s. 591-603
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Studies of institutional transformation in science have largely overlooked Big Science installations, despite far-reaching changes to the roles and functions of such large labs in the past decades. Here, we present and analyze two Big Science labs that have undergone profound transformations from single-purpose particle physics labs to multi-purpose centers for so-called photon science: SLAC in the USA and DESY in Germany. We provide brief historic accounts of the labs and an analysis of the processes of change on different levels and from different aspects informed by a theoretical framework of institutional change in science. Thus, we describe the relevance of the study of Big Science labs from the perspective of institutional change and in terms of science policy/management. We also prove the aptness of the framework used and pave the way for a detailed analysis of particular forces of change and their interrelatedness.
 •  
10.
 • Hallonsten, Olof, et al. (författare)
 • Institutional persistence through gradual adaptation: analysis of national laboratories in the USA and Germany
 • 2012
 • Ingår i: Science and Public Policy. - 0302-3427. ; 39:4, s. 450-463
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper discusses the institutional persistence of systems of national laboratories (SNLs) that unlike other public and private research organizations appear to have experienced only minor institutional shifts in recent years. Although national laboratories started as time-limited mission-oriented projects, most of them have remained in operation as continuously renewed multi-purpose organizations. By comparing the SNLs in Germany and the USA, this paper discusses the relationship between the system and the organizational level and concludes that incremental organizational rearrangements have enabled the institutional persistence of SNLs despite considerable changes in their political and funding environments. The paper applies recent advances in institutional theory and thus contributes to a better understanding of institutional change in path-dependent public R&amp;D systems.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1538)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1723)
bokkapitel (959)
konferensbidrag (624)
rapport (319)
doktorsavhandling (249)
recension (208)
visa fler...
bok (187)
annan publikation (131)
samlingsverk (redaktörskap) (102)
forskningsöversikt (21)
licentiatavhandling (18)
proceedings (redaktörskap) (4)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (2181)
refereegranskat (1968)
populärvet., debatt m.m. (396)
Författare/redaktör
Persson, Anders, (203)
Kjellberg, Anders, (120)
Lindén, Anna-Lisa, (113)
Basic, Goran, 1972-, (104)
Andersson, Gunnar (84)
Åkerström, Malin, (74)
visa fler...
Wästerfors, David, (71)
Edling, Christofer (64)
Wennerhag, Magnus (58)
Djurfeldt, Göran, (57)
Lundqvist, Åsa, (55)
Nilsson, Kjell, (55)
Lindberg, Staffan, (54)
Isenberg, Bo (54)
Sellerberg, Ann Mari ... (51)
Brante, Thomas (50)
Eldén, Sara, (44)
Khalaf, Abdulhadi, (44)
Lidskog, Rolf, 1961- ... (37)
Barbabella, Francesc ... (36)
Hetzler, Antoinette (36)
Klintman, Mikael, (33)
Basic, Goran, (32)
Hoem, Jan M., 1939-, (31)
Leppänen, Vesa, (30)
Anving, Terese, (30)
Sjöberg, Katarina (28)
Burcar Alm, Veronika ... (27)
Olofsson, Gunnar, (25)
Carlsson-Kanyama, An ... (25)
Rydgren, Jens, (24)
Börjesson, Mikael, 1 ... (24)
Varea, Valeria, 1983 ... (24)
Lamura, Giovanni, (23)
Aspers, Patrik, 1970 ... (22)
Eklund, Lisa, (22)
Schierup, Carl-Ulrik ... (20)
Boström, Magnus, 197 ... (20)
Jirström, Magnus (19)
Bergman, Paavo, 1945 ... (19)
Duvander, Ann-Zofie, (17)
Nieuwenhuis, Rense, (17)
Chiatti, Carlos, (17)
Olofsson, Gunnar, 19 ... (16)
Boström, Magnus (16)
Sunesson, Sune (16)
Nilsson-Lindström, M ... (16)
Yakhlef, Sophia, (16)
Hjerm, Mikael, 1969- ... (16)
Room, Robin, 1939-, (16)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (2052)
Stockholms universitet (738)
Uppsala universitet (498)
Linköpings universitet (320)
Umeå universitet (281)
Linnéuniversitetet (269)
visa fler...
Örebro universitet (199)
Södertörns högskola (157)
Göteborgs universitet (126)
Mittuniversitetet (100)
Karlstads universitet (79)
Högskolan i Halmstad (64)
Kungliga Tekniska Högskolan (53)
Högskolan Dalarna (49)
Sveriges Lantbruksuniversitet (45)
Högskolan i Jönköping (37)
Karolinska Institutet (30)
Mälardalens högskola (28)
Malmö universitet (25)
Högskolan Kristianstad (24)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (22)
Högskolan Väst (21)
Chalmers tekniska högskola (21)
Högskolan i Skövde (11)
Högskolan i Gävle (10)
Försvarshögskolan (9)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (9)
Luleå tekniska universitet (8)
Högskolan i Borås (8)
Gymnastik- och idrottshögskolan (6)
Nordiska Afrikainstitutet (5)
Röda Korsets Högskola (5)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
Sophiahemmet Högskola (3)
RISE (2)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2836)
Svenska (1458)
Tyska (45)
Italienska (23)
Spanska (23)
Danska (20)
visa fler...
Norska (16)
Polska (12)
Franska (11)
Bosniska (7)
Annat språk (6)
Ryska (5)
Finska (5)
Arabiska (5)
Nederländska (3)
Turkiska (3)
Serbiska (3)
Grekiska, klassisk (2)
Kinesiska (2)
Tjeckiska (1)
Rumänska (1)
Japanska (1)
Kroatiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (4545)
Humaniora (204)
Medicin och hälsovetenskap (196)
Naturvetenskap (59)
Teknik (40)
Lantbruksvetenskap (32)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy