SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Utbildningsvetenskap) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Utbildningsvetenskap)

 • Resultat 1-10 av 38441
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Groglopo, Adrián, 1967-, et al. (författare)
 • Rasismen kläs på nytt i en gammal toleransdräkt
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv. - 2002-1542.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Andra inlägget i debatten om rasismforskningens villkor är skrivet av Adrián Groglopo och Lena Sawyer, som ställer sig kritiska till regeringens och Göteborgs universitets ideologiska utgångspunkter. I synnerhet kritiserar de föreställningen om tolerans. De vill gärna se mer maktkritiska perspektiv.
 •  
2.
 • Jensen, Mikael, 1969- (författare)
 • Motivation och lärande
 • 2015
 • Ingår i: Fritidshemmet och skolan. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-10093-7 ; s. 69-99 (s. 30)
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
3.
 •  
4.
 • Bodén, Linnea, 1981- (författare)
 • Present absences Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med studien är att undersöka hur skolfrånvaro som materiellt-diskursivt fenomen produceras i mänskliga/icke-mänskliga praktiker, när frånvaro och närvaro hanteras och registreras med hjälp av digitala system. Hur produceras fenomenet skolfrånvaro när elevers frånvaro och närvaro registreras digitalt? Hur framträder fenomenet skolfrånvaro när människor såväl som icke-människor inkluderas i kunskapsproduktionen?I studien skapas empiriska engagemang tillsammans med två digitala system för registrering av frånvaro och närvaro på tre svenska skolor. Genom ett posthumanistiskt perspektiv visar studien att den digitala registreringen suddar ut gränserna mellan frånvaro och närvaro. I sammanvävningar med digitala system blir fenomenet skolfrånvaro mer komplext, eftersom den digitala registreringen producerar skolfrånvaro som ett fenomen för alla elever, varje dag. Samtidigt reducerar den digitala registreringen skolfrånvarons komplexitet och skapar ett fenomen för de elever som för det mesta är närvarande. En slutsats från studien är att registreringen gör vad som är osynligt – det frånvarande – synligt. Studien pekar på hur skolfrånvaro alltid är ett görande och introducerar begreppet school absenteeing [skolfrånvarogöra]. Detta begrepp möjliggör en förståelse av skolfrånvaro som en pågående produktion i mänskliga/icke-mänskliga relationer, snarare än något som elever har eller är och öppnar upp för nya sätt att engagera sig i den alltid närvarande frånvaron.
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Gustavsson, Laila, 1947-, et al. (författare)
 • The educational nature of various ways teachers communicate with children about natural phenomena
 • 2014
 • Ingår i: International Journal of Early Years Education. - 0966-9760. ; 22:1, s. 59-72
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This empirical study analyses the qualitatively different ways in which teachers approach children’s learning in and about nature. The empirical data consists of video observations of children and teachers communicating with one another around natural phenomena found during excursions into a forest. Variation theory is presented as a framework for analysing the opportunities teachers provide for children’s learning. The study identifies three qualitatively different ways in which teachers communicate with children: one based on the principle of opening up dimensions of variation, the second building on presumed shared previous experience as a resource for making sense of a novel observation and the third involving children through using a make-believe playful approach. The implications of these three different approaches for children’s learning are discussed.
 •  
8.
 • Häggström, Margaretha, 1962- (författare)
 • Become Your Opposite Person-Participation and Communication by Visual Representation
 • 2015
 • Ingår i: Risks and Opportunities for Visual Art Education in Europe. Culturgest, Lisbon, Portugal 7-9 juli, 2015.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this paper is to present and discuss the findings from a study investigating the potential of an aesthetic approach to an inclusive pedagogy. Research questions: • How can we design aesthetic methods to assist high school students, who need scaffolding, socially as well as mentally, with engaging in group activities and individual learning processes? • How may aesthetic methods assist these specific high school pupils with deeper self-understanding and confidence according to their sense of shortcomings and failures? • How do these pupils experience and think of the aesthetic methods practiced in the study? Aesthetic learning activities in this study are designed to provide pupils with opportunities to express themselves, to get to know each other and learn something about themselves and to communicate in different ways. One of the methods used was photo elicitation, which is a visual method where you use photos and images to elicit views, storytelling, personal meanings and values. This method was combined with performing art and drama exercises. In the study I used a variety of data sources and analysis methods: Classroom observations, photo elicitation, interviews and aesthetic products of pupils. Findings indicate that these aesthetic methods help these specific high school students to participate on their own conditions and help them communicate. Furthermore their self-confidence will increase.
 •  
9.
 • Häggström, Margaretha, 1962-, et al. (författare)
 • Besjälning av träd som ett steg att förebygga växtblindhet - En aktionsforskningsstudie av Storylinearbete i år 2 och 6.
 • 2017
 • Ingår i: NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE, Göteborgs universitet, 14-15 aug 2017.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syfte/mål Att undersöka om storylineundervisning med syfte att skapa personlig relation till växter kan bidra till elevers utveckling av ekologisk litteracitet, dvs förståelse för växter och deras funktion i olika ekosystem. Ytterligare ett syfte är att undersöka elevers uppfattning av denna storylineundervisning och vad de menar att de har lärt sig. Metod Aktionsforskningsstudie med deltagande observation och samtal samt datainsamling av elevarbeten i form av bild-, film- och textproduktion. Aktionsforskningen bygger på deltagande och samverkan, demokratiska ideal och en nära koppling mellan teori och praktik. I föreliggande studie får det konsekvenser för klassrumsarbetet såväl som i forskningsgruppen. Teoretisk inramning Studien har ett fenomenologiskt perspektiv där elevernas livsvärld står i centrum. I detta paper fokuseras särskilt Intersubjektivitet och den levda kroppen. Centrala begrepp i studien är växtblindhet och ekologisk litteracitet. Studien relaterar också till utbildning för hållbar utveckling. Förväntade slutsatser Vår intention är att se huruvida en medvetet planerad Storyline med tydligt syfte kan bidra till elevers utveckling av ekologisk litteracitet. Vår förhoppning är att se någon attitydförändring i elevers förhållningssätt gentemot den omgivande växtligheten i allmänhet och till skogens träd i synnerhet. Relevans för pedagogiskt arbete Studiens resultat kan bidra med kunskap om elevers utveckling av ekologisk litteracitet, vilken kan vara användbar för skolutveckling såväl som i lärarutbildning.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 38441
Åtkomst
fritt online (9686)
Typ av publikation
konferensbidrag (12269)
tidskriftsartikel (10520)
bokkapitel (7288)
rapport (2528)
doktorsavhandling (1731)
bok (1147)
visa fler...
annan publikation (1052)
samlingsverk (redaktörskap) (922)
recension (394)
licentiatavhandling (367)
proceedings (redaktörskap) (131)
forskningsöversikt (92)
konstnärligt arbete (26)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (19544)
refereegranskat (16007)
populärvet., debatt m.m. (2905)
Författare/redaktör
Pramling Samuelsson, ... (301)
Persson, Anders, (236)
Gärdenfors, Peter, (210)
Säljö, Roger, 1948-, (169)
Fejes, Andreas, 1977 ... (167)
Rönnerman, Karin, 19 ... (164)
visa fler...
Bagga-Gupta, Sangeet ... (162)
Bergstedt, Bosse (161)
Kraus, Anja, 1967-, (155)
Ossiannilsson, Ebba (145)
Enkvist, Inger, (143)
Sandberg, Anette, (116)
Blossing, Ulf (115)
Fransson, Göran, 196 ... (115)
Alerby, Eva, (110)
Gulz, Agneta, (110)
Pramling, Niklas, 19 ... (109)
Englund, Tomas, 1946 ... (108)
Gustafsson, Jan-Eric ... (107)
Sheridan, Sonja, 195 ... (106)
Mäkitalo, Åsa, 1966- ... (106)
Thornberg, Robert, 1 ... (100)
Erickson, Gudrun, 19 ... (100)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (100)
Franck, Olof, 1958-, (98)
Pérez Prieto, Héctor ... (96)
Bron Jr, Michal (95)
Jablonka, Eva, (95)
Beach, Dennis (95)
Lindblad, Sverker, 1 ... (95)
Sundberg, Daniel, 19 ... (94)
Roxå, Torgny, (93)
Christie, Michael, 1 ... (92)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (91)
Lindblad, Sverker, (90)
Frelin, Anneli, 1969 ... (90)
Östman, Leif, (89)
Beach, Dennis, 1956- ... (89)
Holmqvist, Mona, 196 ... (81)
Sylvén, Liss Kerstin ... (81)
Andersson, Per, 1964 ... (80)
Garvis, Susanne, 198 ... (80)
Säfström, Carl Ander ... (80)
Wahlström, Ninni, (79)
Björklund, Camilla, ... (78)
Boström, Lena, 1960- ... (78)
Reichenberg, Monica, ... (75)
Löfdahl, Annica, (75)
Redfors, Andreas (74)
Odenbring, Ylva, (74)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (7705)
Umeå universitet (3700)
Uppsala universitet (3374)
Stockholms universitet (3217)
Lunds universitet (2681)
Linköpings universitet (2585)
visa fler...
Linnéuniversitetet (2523)
Karlstads universitet (1985)
Högskolan Kristianstad (1786)
Luleå tekniska universitet (1627)
Örebro universitet (1493)
Högskolan i Jönköping (1482)
Högskolan i Gävle (1137)
Mälardalens högskola (1130)
Högskolan Dalarna (1057)
Högskolan i Borås (1024)
Mittuniversitetet (916)
Södertörns högskola (871)
Kungliga Tekniska Högskolan (703)
Chalmers tekniska högskola (682)
Högskolan Väst (592)
Högskolan i Halmstad (473)
Gymnastik- och idrottshögskolan (263)
Blekinge Tekniska Högskola (243)
Malmö universitet (232)
Högskolan i Skövde (190)
Karolinska Institutet (152)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (110)
Konstfack (71)
Sveriges Lantbruksuniversitet (42)
Kungl. Musikhögskolan (27)
Försvarshögskolan (27)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (27)
Röda Korsets Högskola (22)
Sophiahemmet Högskola (19)
RISE (13)
Stockholms konstnärliga högskola (12)
Nordiska Afrikainstitutet (2)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (21502)
Svenska (15563)
Tyska (288)
Danska (150)
Norska (138)
Spanska (80)
visa fler...
Franska (79)
Latin (76)
Polska (70)
Finska (48)
Odefinierat språk (24)
Italienska (16)
Nygrekiska (16)
Portugisiska (15)
Ryska (14)
Japanska (14)
Nederländska (10)
Kinesiska (10)
Tjeckiska (7)
Turkiska (6)
Katalanska (6)
Ungerska (5)
Bulgariska (4)
Slovenska (4)
Bokmål (3)
Annat språk (2)
Arabiska (1)
Estniska (1)
Lettiska (1)
Persiska (1)
Kurdiska (1)
Ukrainska (1)
Nynorsk (1)
Bosniska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (38438)
Humaniora (3664)
Naturvetenskap (1814)
Medicin och hälsovetenskap (1005)
Teknik (516)
Lantbruksvetenskap (43)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy