SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Utbildningsvetenskap) hsv:(Didaktik) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Utbildningsvetenskap) hsv:(Didaktik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Jensen, Mikael, 1969- (författare)
 • Motivation och lärande
 • 2015
 • Ingår i: Fritidshemmet och skolan. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-10093-7 ; s. 69-99 (s. 30)
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
2.
 •  
3.
 • Björk-Willén, Polly, et al. (författare)
 • Språkundervisning i förskolan: Teoretiska principer och empiriska exempel Language teaching in preschool: Theoretical principles and empirical examples
 • 2018
 • Ingår i: Barn. - 0800-1669. ; 36:3-4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln teoretiseras ett undervisningsbegrepp relevant för förskolans verksamhet. Teoretiskt grundas detta begreppsliggörande i såväl ett evolutionärt som i ett pedagogiskt-psykologiskt perspektiv. Några centrala teoretiker vi bygger på är Barnett, Rommetveit, Tomasello och Vygotskij. Vi lokaliserar grunden till undervisning i människors tendens att göra sådant de själva sett/insett synligt också för andra. Institutioner såsom förskolan och skolan förstås här som sätt för samhället att främja bevarandet av ackumulerande erfarenheter hos den växande generationen, något som gör undervisning centralt. Vi ger empiriska exempel på hur språkundervisning kan gestalta sig i dagens förskola; aktiviteter som vi analyserar utifrån de teoretiska begrepp vi introducerar. Några av de begrepp vi skriver fram för att teoretisera undervisning mer allmänt och språkundervisning mer specifikt i förskolan är responsivitet, kommunikativa praktiker, spänningsfältet mellan intersubjektivitet och alteritet, polyfoni och barns skilda erfarenheter, samt lek och lekfullhet. Vikten av att teoretisera undervisning i förskolan utifrån empirisk forskning betonas.
 •  
4.
 • Bodén, Linnea, 1981- (författare)
 • Present absences Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Syftet med studien är att undersöka hur skolfrånvaro som materiellt-diskursivt fenomen produceras i mänskliga/icke-mänskliga praktiker, när frånvaro och närvaro hanteras och registreras med hjälp av digitala system. Hur produceras fenomenet skolfrånvaro när elevers frånvaro och närvaro registreras digitalt? Hur framträder fenomenet skolfrånvaro när människor såväl som icke-människor inkluderas i kunskapsproduktionen?</p><p>I studien skapas empiriska engagemang tillsammans med två digitala system för registrering av frånvaro och närvaro på tre svenska skolor. Genom ett posthumanistiskt perspektiv visar studien att den digitala registreringen suddar ut gränserna mellan frånvaro och närvaro. I sammanvävningar med digitala system blir fenomenet skolfrånvaro mer komplext, eftersom den digitala registreringen producerar skolfrånvaro som ett fenomen för alla elever, varje dag. Samtidigt reducerar den digitala registreringen skolfrånvarons komplexitet och skapar ett fenomen för de elever som för det mesta är närvarande. En slutsats från studien är att registreringen gör vad som är osynligt – det frånvarande – synligt. Studien pekar på hur skolfrånvaro alltid är ett görande och introducerar begreppet <em>school absenteeing</em> [skolfrånvarogöra]. Detta begrepp möjliggör en förståelse av skolfrånvaro som en pågående produktion i mänskliga/icke-mänskliga relationer, snarare än något som elever har eller är och öppnar upp för nya sätt att engagera sig i den alltid närvarande frånvaron.</p>
5.
 • Doyle, Andrew, 1992- (författare)
 • Consolidating concepts of technology education From rhetoric towards a potential reality
 • 2020
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Den här avhandlingen handlar om hur diskursen iteknikundervisning förhåller sig till den undervisning som bedrivs i klassrummet i en internationell kontext. Det är känt sedan tidigare att de mål som återfinns i styrdokument för teknikundervisning till stor del inte uppfylls genom rådande klassrumspraktik. I syfte att förstå bakgrunden till denna diskrepans fokuserar det här arbetet på lärarens roll i teknikundervisningen. Läraren betraktas här som den mellanhand som omvandlar retoriken till undervisningspraktik.</p><p> </p><p>Avhandlingen bygger på fyra forskningsartiklar som använder både teoretiska och empiriska angreppsätt för att undersöka tekniklärarens roll som förmedlare av kunskap i teknikämnet. Artikel I undersöker teknikundervisning i en irländsk kontext genom att analysera tekniklärarnas reflektioner över sin praktik i klassrummet. Studien identifierar flera faktorer som påverkar klassrumspraktiken. Artikel II och III bygger vidare på det resultat som framkom i studie I genom att teoretiskt resonera kring lämpliga metoder för att undersöka teknikämnets klassrumspraktik.</p><p> </p><p>Genom att använda den epistemologiska utgångspunkt för teknikundervisning som speglas i litteraturen, så utformades ett nytt sätt för att använda PCK (Pedagogical Content Knowledge, ett etablerat ramverk som beskriver lärarens kompetens) som förklaringsmodell för att beskriva klassrumspraktik. Artikel IV återvänder i en empirisk studie till tekniklärarnas roll men denna gång med ett transnationellt perspektiv i syfte att arbeta fram en grundläggande teori om lärares mål och syften med teknikundervisning. Studien bygger på intervjuer med lärare från Irland, Sverige och Nya Zealand</p><p> </p><p>Resultatet i denna avhandling bidrar med kunskap på två sätt</p><p>För det första, efter att ha identifierat faktorer som stärker tidigare belägg att det finns spänningar mellan målen beskrivna i styrdokumenten och klassrumspraktiken, så togs det fram ett teoretiskt ramverk för forskningsstudier om teknikundervisning. Ramverket utgör en modell som på ett nytt sätt beskriver förhållandet mellan de faktorer som påverkar klassrumsundervisningen. Modellen ger möjligheter att på ett mer omfattande sätt än tidigare studera och förstå klassrumsundervisningen utifrån lärarens perspektiv. För det andra, som ett första steg mot att förstå den rådande undervisningspraktiken presenteras en grundläggande teori kring lärares syften med undervisning i teknik. Denna grundläggande teori erbjuder en sammanhållen modell för att formulera, lyfta fram och tydliggöra syften med att undervisa teknik i den verklighet som råder i klassrummen idag.</p>
6.
 • Doyle, Andrew, 1992-, et al. (författare)
 • Subject(s) matter : A grounded theory of technology teachers’ conceptions of the purpose of teaching technology
 • ????
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Technology education internationally has for some time struggled to achieve continuity between what is depicted in policy and curricular documents and the reality of day-to-day practices. With its focus often articulated through the nature of activity students are to engage with, technology teachers are recognised as having significantly more autonomy in the design and implementation of their practices than teachers of other subjects. From this, it is important to understand the role of teachers’ beliefs about technology education and subsequently, how their beliefs may influence enacted practices. As such, this study sought to investigate teachers’ conceptions of the purpose of teaching technology through reflection on their enacted practices. A constructivist grounded theory methodology was employed for the design of the study and analysis of data. According to our analysis, despite similarities between the nature of student activity that interviewees designed and implemented, interviewees represented the purpose of the subject in different ways. Three different conceptions of the purpose of teaching technology were identified; obtaining knowledge and skills for application, ability to act in a technological way, and ability to think in a technological way. Central to the three conceptions were contentions in the representations of what constituted subject matter knowledge in the subject, and the role that different application cases played in teaching technology. Without consideration and explicit articulation of the purposes for teaching technology, this lack of clarity and differences in rationale for teaching technology are likely to continue.</p>
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1909)
Typ av publikation
konferensbidrag (3139)
tidskriftsartikel (2687)
bokkapitel (1437)
annan publikation (364)
doktorsavhandling (263)
bok (257)
visa fler...
rapport (244)
samlingsverk (redaktörskap) (166)
licentiatavhandling (132)
recension (66)
proceedings (redaktörskap) (59)
forskningsöversikt (22)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (6458)
refereegranskat (4910)
populärvet., debatt m.m. (519)
Författare/redaktör
Redfors, Andreas (88)
Jablonka, Eva, (88)
Björklund, Camilla, ... (85)
Sofkova Hashemi, Syl ... (80)
Franck, Olof, 1958-, (80)
Kokkola, Lydia, (70)
visa fler...
Linder, Cedric (68)
Gericke, Niklas, 197 ... (68)
Österholm, Magnus, 1 ... (63)
Pramling, Niklas, 19 ... (61)
Airey, John, 1963-, (59)
Palmér, Hanna, 1974- ... (58)
Wickman, Per-Olof, 1 ... (57)
Airey, John, (54)
Liberg, Caroline, 19 ... (54)
Ingerman, Åke, 1973- ... (53)
Haglund, Jesper, 197 ... (53)
Fransson, Göran, 196 ... (51)
Hallström, Jonas, 19 ... (50)
Wickman, Per-Olof, (48)
Bergsten, Christer, ... (47)
Olander, Clas, 1956- ... (46)
Danielsson, Anna, 19 ... (46)
Hansson, Lena, 1975- ... (46)
Kullberg, Angelika, ... (46)
Östman, Leif, (45)
Sumpter, Lovisa, (45)
Almqvist, Jonas, 196 ... (43)
Wallin, Anita, 1952- ... (40)
Berge, Maria, (39)
Johansson, Marléne, ... (39)
Nordlund, Marie, (39)
Hansson, Lena, (38)
Manderstedt, Lena, (38)
Kilhamn, Cecilia, 19 ... (36)
Eriksson, Urban, 196 ... (35)
West, Eva, 1951-, (35)
Björklund Boistrup, ... (35)
Lilja, Annika, 1963- ... (35)
Helenius, Ola, 1970- (34)
Berge, Maria, 1979-, (34)
Eriksson, Urban, (34)
Lidar, Malena, (34)
Nyberg, Eva, 1958-, (34)
Grevholm, Barbro (34)
Andrée, Maria, 1974- ... (34)
Apelgren, Britt Mari ... (34)
Jönsson, Anders, (34)
Bernhard, Jonte, 195 ... (34)
Palo, Annbritt, (34)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1836)
Stockholms universitet (857)
Uppsala universitet (741)
Luleå tekniska universitet (683)
Linnéuniversitetet (650)
Linköpings universitet (567)
visa fler...
Karlstads universitet (566)
Umeå universitet (555)
Högskolan Kristianstad (372)
Högskolan i Gävle (372)
Jönköping University (305)
Mälardalens högskola (206)
Chalmers tekniska högskola (190)
Örebro universitet (142)
Högskolan Dalarna (123)
Högskolan i Halmstad (116)
Mittuniversitetet (100)
Södertörns högskola (93)
Högskolan Väst (92)
Lunds universitet (85)
Kungliga Tekniska Högskolan (82)
Högskolan i Borås (52)
Blekinge Tekniska Högskola (47)
Konstfack (27)
swepub_uni:mau_t (18)
Gymnastik- och idrottshögskolan (10)
Sveriges Lantbruksuniversitet (6)
Högskolan i Skövde (5)
Röda Korsets Högskola (5)
Karolinska Institutet (2)
Riksantikvarieämbetet (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Enskilda Högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (5162)
Svenska (3340)
Tyska (73)
Norska (39)
Danska (36)
Franska (18)
visa fler...
Spanska (16)
Finska (10)
Nederländska (6)
Ryska (4)
Polska (3)
Tjeckiska (3)
Italienska (2)
Portugisiska (2)
Ungerska (2)
Kinesiska (2)
Nynorsk (2)
Odefinierat språk (1)
Arabiska (1)
Nygrekiska (1)
Persiska (1)
Turkiska (1)
Kurdiska (1)
Ukrainska (1)
Slovenska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (8834)
Humaniora (974)
Naturvetenskap (846)
Teknik (66)
Medicin och hälsovetenskap (49)
Lantbruksvetenskap (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy