SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "hsv:(SOCIAL SCIENCES) hsv:(Political Science) hsv:(Political Science excluding Public Administration Studies and Globalization Studies) "

Sökning: hsv:(SOCIAL SCIENCES) hsv:(Political Science) hsv:(Political Science excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

 • Resultat 1-10 av 7353
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • En brokig gemenskap
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En brokig gemenskap presenterar huvudresultaten från 2016 års västsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen står Västra Götalands invånare och deras upplevelser av hur det är att leva och verka i Västsverige. Titeln knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till de likheter och olikheter som präglar gemenskapen i Västra Götalands olika delar. Några av de frågor som analyseras är medborgarnas bedömningar av regional och kommunal service, erfarenheter av arbetsliv och upplevelser av mångkultur. Kulturvanor, medborgaraktivism och cirkulär ekonomi är andra områden som ligger i bokens blickfång. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års västsvenska SOM-undersökningar och med de nationella SOM-undersökningarna. I En brokig gemenskap, den 71:a forskarantologin från SOM-institutet, bidrar forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås med analyser av det västsvenska samhället. Boken innehåller också en metod- dokumentation av 2016 års västsvenska SOM-undersökning.
 •  
2.
 • Bergman Rosamond, Annika, et al. (författare)
 • Cosmopolitan militaries and dialogic peacekeeping : Danish and Swedish women soldiers in Afghanistan
 • 2017
 • Ingår i: International Feminist Journal of Politics. - Taylor & Francis. - 1461-6742.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Feminist security studies (FFS) scholarship advocates the analysis of women’s war experiences and narratives to understand conflict and military intervention. Here we add a non-great power focus to FFS debates on the gendered discourses of military interventionism. We zoom in on Danish and Swedish women soldiers’ reflections on their involvement in the ISAF operation in Afghanistan. Their stories are deconstructed against the backdrop of their states’ adoption of a cosmopolitan-minded ethic on military obligation. Both states employed women soldiers in dialogic peacekeeping in Afghanistan to establish links with local women and to gather intelligence, tasks that were less frequently afforded to male soldiers. However, feminist FSS scholarship locates military intelligence gathering within racial, gendered and imperialist power relations that assign victimhood to local women. This feminist critique is pertinent, but the gendered and racial logics governing international operations vary across national contexts. While such gender binaries were present in Danish and Swedish military practice in Afghanistan, our article shows that dialogical peacekeeping offered an alternative to stereotypical constructions of women as victims and men as protectors. Dialogical peacekeeping helped to disrupt such gendering processes, giving women soldiers an opportunity to rethink their gender identities while instilling dialogical relations with local women.
 •  
3.
 • Hasic, Tigran, 1969- (författare)
 • Reconstruction planning in post-conflict zones Bosnia and Herzegovina and the international community
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The history of mankind has been plagued by an almost continuous chain of various armed conflicts - local, regional, national and global - that have caused horrendous damage to the social and physical fabric of cities. The tragedy of millions deprived by war still continues. This study sets out to understand the nature of reconstruction after war in the light of recent armed conflicts. It attempts to catalogue and discuss the tasks involved in the process of reconstruction planning by establishing a conceptual framework of the main issues in the reconstruction process. The case of Bosnia and Herzegovina is examined in detail and on the whole acts as the leit-motif of the whole dissertation and positions reconstruction in the broader context of sustainable development. The study is organized into two parts that constitute the doctoral aggregate dissertation – a combining of papers with an introductory monograph. In this case the introductory monograph is an extended one and there are six papers that follow. Both sections can be read on their own merits but also constitute one entity.The rebuilding of war-devastated countries and communities can be seen as a series of nonintegrated activities carried out (and often imposed) by international agencies and governments, serving political and other agendas. The result is that calamities of war are often accompanied by the calamities of reconstruction without any regard to sustainable development. The body of knowledge related to post-conflict reconstruction lacks a strong and cohesive theory. In order to better understand the process of reconstruction we present a qualitative inquiry based on the Grounded Theory Method developed originally by Barney Glaser and Anselm Strauss (1967). This approach utilizes a complex conceptualization with empirical evidence to produce theoretical structure. The results of process have evolved into the development of a conceptual model, called SCOPE (Sustainable Communities in Post-conflict Environments).This study proposes both a structure within which to examine post-conflict reconstruction and provides an implementation method. We propose to use the SCOPE model as a set of strategy, policy and program recommendations to assist the international community and all relevant decision-makers to ensure that the destruction and carnage of war does not have to be followed by a disaster of post-conflict reconstruction. We also offer to provide a new foundation and paradigm on post-conflict reconstruction, which incorporates and integrates a number of approaches into a multidisciplinary and systems thinking manner in order to better understand the complexity and dependencies of issues at hand. We believe that such a systems approach could better be able to incorporate the complexities involved and would offer much better results than the approaches currently in use.The final section of this study returns to the fact that although it is probably impossible to produce universal answers, we desperately need to find commonalities amongst different postconflict reconstruction settings in order to better deal with the reconstruction planning in a more dynamic, proactive, and sustainable manner.
4.
 • Sprickor i fasaden
 • 2018
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det råder på sina håll en oro och ett mörker i dagens Sverige. Några grupper ser en värld av kollapsande system och spruckna fasader, där folkvalda fattar beslut som utarmar människors trygghet och livsvillkor. Andra ser hur antide-mokratiska krafter, likt början av förra seklet, växer sig allt större och på sina håll ges legitimitet av världsledare. Somliga går så långt som att tala om en demokrati i kris, om obönhörligt växande sprickbildningar i samhällsbygget i spåren av vilka otrygghetens och rädslans landskap breder ut sig. Sprickor i fasaden knyter an till denna rådande debatt och föreställningar om samhällets tillstånd.Världen som vi en gång kände den tycks långsamt glida ur våra händer. Den välputsade fasaden spricker. Eller gör den det? Kanske skiftar samhällets palett i långt fler nyanser än mörkaste grått? Kanske spirar det rent av en värld med allt godare möjligheter för människor att leva och utvecklas? För i kontrast till bilden av samhällets rämnande grundvalar, kan också skymtas skiftningar i värdegrunden i riktning mot ökad tolerans, öppenhet och jämlikhet. Måhända är dessa skiftningar tecken på sprickor också i föreställningen om den spruck-na fasaden? Sprickor i fasaden är den 72:e forskarantologin från SOM-institutet och bygger på 2017 års nationella SOM-undersökning – den trettioandra i ordningen. Bokens innehåll knyter på många sätt an till frågan om sprickor i det svenska samhällsbygget. Flera kapitel belyser tilltagande polarisering och politisering inom (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier. Samtidigt pekar resultaten i andra kapitel på en påtaglig stabilitet och förstärkt uppslutning kring centrala värde-ringar, samhällsfrågor och samhällsinstitutioner.Sprickor i fasaden är skriven av ett 30-tal forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige.
 •  
5.
 • Ahlborg, Helene, 1980-, et al. (författare)
 • Ecology and sociotechnical systems research – motivations for theoretical and methodological integration across fields
 • 2017
 • Ingår i: International Sustainability Transitions conference 2017.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Currently, we are witnessing a number of global trends that do not promise well for the future. Accelerating climate change, loss of biodiversity, chemical pollution, disappearance of natural forest and degradation of fishing grounds and agricultural lands are just a few of the serious environmental problems that threaten the functional and structural integrity of ecosystems, to an extent that also human societies risk collapse. The scale of human impact is now such that scholars suggest that we live in the Anthropocene. The trends are driven by several linked factors, which are not easily disentangled into manageable specific problems to be solved by specific policies. More than ever, interdisciplinary and transdisciplinary collaborations are needed in order to address these urgent challenges. The objective of this paper is to argue for the importance of research on socio-technical-ecological systems (STES) rather than social-ecological (SES) and sociotechnical systems (STS) separately. Hence, we address researchers in both the social-ecological and sociotechnical fields. We organize the argument around six reasons why “technology” should be integrated into SES studies. We call these reasons: (1) the interface and mediation aspect, (2) ambivalence, (3) the agency aspect, (4) the question of scale, (5) the question of governance and politics, and (6) the question of epistemology and framing. We also highlight potential conceptual conflicts and mistranslations. Our discussion is primarily a theoretical argument, exemplified with empirical examples.Among the conceptual challenges, we note that SES scholars, if they consider technology in their analyses, generally treat it as an exogenous factor or as a passive background element. Similarly, STS scholars tend to neglect ecological dynamics and refer to the ecological domain mainly in terms of inputs and outputs, e.g. natural resources, environmental and health problems caused by human activities. In light of the discussion, we conclude that the importance of collaborating across the two fields goes beyond each field adding pieces together. We argue that integration and translation across these domains will lead to qualitative change in the theoretical and methodological approaches of both fields; and that technology, society and ecology should be given symmetric analytical attention.
 •  
6.
 • Kreutz, Joakim, et al. (författare)
 • The East Asian Peace : will it last?
 • 2017
 • Ingår i: Debating the East Asian Peace : What it is, How it came about, Will it last?. - Copenhagen : NIAS Press. - 978-87-7694-219-9 ; s. 281-296
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
8.
 •  
9.
 • Norén Bretzer, Ylva, 1969- (författare)
 • Sveriges Politiska System Andra upplagan
 • 2014
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Boken ger en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges politiska system är uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå. På ett systematiskt och samtidigt problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocesser, regeringsbildning, lagstiftning och dess berednings, budgetprocess och medel för ansvarsutkrävande. Motsvarande processer diskuteras på regional och lokal nivå. För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer: Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå politiken och dess genomförande. Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effektivitet och rättssäkerhet, värden som delvis står i konflikt med varandra men ständigt är närvarande i debatten om den offentliga sektorn. Politiken som arena. Den tredje metaforen som används är bilden av politiken som arena för prioriteringar och beslut, en arena på vilken medborgarna utgör både deltagare och publik. Den andra reviderade upplagan har omarbetats med utgångspunkt i den reviderade grundlagen som gällt sedan 1 januari 2011. Granskningsperspektivet har synliggjorts tydligare, jämfört med första upplagan, och EU diskuteras utifrån vilka konsekvenser medlemskapet har fått på den svenska förvaltningen. Boken ger en pedagogisk och levande introduktion till svensk politik. Den vänder sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom statsvetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen som journalistik, juridik, socialt arbete och samhällsplanering.
 •  
10.
 • Eriksson Baaz, Maria, 1971-, et al. (författare)
 • Curious erasures: the sexual in wartime sexual violence
 • 2018
 • Ingår i: International feminist journal of politics. - 1461-6742. ; 20:3, s. 295-314
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Wartime sexual violence is especially egregious precisely because it is a sexualform of violence that causes particular harms. Yet, curiously, and in contrast to feminist theory on sexual violence more generally, the sexual has been erased from frames of understanding in dominant accounts of wartime rape. This article places the seeming certainty that “wartime rape is not about sex (it’s about power/violence)” under critical scrutiny and poses questions about the stakes of the erasure of the sexual in explanations of conflict-related sexual violence. It argues that the particular urgency that accompanies this erasure reflects the workings of familiar distinctions between war and peace, as well as efforts to clearly recognize violence and separate it from sex. Erasing the sexual from accounts of wartime rape thus ultimately reinscribes the normal and the exceptional as separate, and reproduces a reductive notion of heterosexual masculine sex (in peacetime) that is ontologically different from the violence of war.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 7353
Åtkomst
fritt online (1197)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2320)
bokkapitel (1798)
konferensbidrag (1003)
rapport (648)
bok (459)
doktorsavhandling (446)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (264)
recension (195)
annan publikation (152)
licentiatavhandling (26)
proceedings (redaktörskap) (23)
forskningsöversikt (19)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (4849)
refereegranskat (1905)
populärvet., debatt m.m. (599)
Författare/redaktör
Hagevi, Magnus, 1965 ... (146)
Obi, Cyril I., (124)
Rothstein, Bo, 1954- ... (116)
Bjereld, Ulf, 1957-, (102)
Widmalm, Sten, 1964- ... (91)
Demker, Marie, 1960- ... (81)
visa fler...
Oscarsson, Henrik, 1 ... (80)
Pierre, Jon, 1953-, (77)
Karlsson, David, 197 ... (63)
Dahlström, Carl, 197 ... (60)
Carlsson, Lars, (57)
Martinsson, Johan, 1 ... (57)
Ekman, Joakim, (56)
Berg, Linda, 1973-, (54)
Holmberg, Sören, 194 ... (53)
Sandström, Annica (53)
Gilljam, Mikael, 195 ... (53)
Lidén, Gustav, 1983- ... (52)
Bolin, Niklas, 1977- ... (51)
Matti, Simon, (50)
Oskarson, Maria, 195 ... (48)
Naurin, Daniel, 1970 ... (48)
Eriksson, Johan (47)
Aylott, Nicholas, (46)
Lindberg, Staffan I, ... (45)
Cornell, Svante, (44)
Esaiasson, Peter, 19 ... (42)
Szücs, Stefan, 1964- ... (42)
Jagers, Sverker, (39)
Bäck, Henry, 1947-, (38)
Amnå, Erik, (37)
Brommesson, Douglas, ... (37)
Wängnerud, Lena, 196 ... (36)
Hinnfors, Jonas, 195 ... (36)
Lindahl, Rutger, 194 ... (36)
Jagers, Sverker C., ... (35)
Ekengren, Ann-Marie, ... (34)
Lidström, Anders, 19 ... (33)
Berglund, Sten, 1947 ... (32)
Bergman, Torbjörn (32)
Lundqvist, Lennart J ... (32)
Weissmann, Mikael, 1 ... (31)
Niklasson, Birgitta, ... (29)
Linde, Jonas, (29)
Bjarnegård, Elin, 19 ... (28)
Domínguez Reyes, Edm ... (27)
Guzzini, Stefano, 19 ... (26)
Michalski, Anna, 196 ... (26)
Pestoff, Victor, (26)
Duus-Otterström, Gör ... (26)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (2070)
Uppsala universitet (1448)
Stockholms universitet (743)
Södertörns högskola (549)
Linnéuniversitetet (399)
Örebro universitet (337)
visa fler...
Nordiska Afrikainstitutet (323)
Umeå universitet (319)
Mittuniversitetet (319)
Luleå tekniska universitet (315)
Lunds universitet (283)
Linköpings universitet (270)
Försvarshögskolan (233)
Högskolan i Halmstad (84)
Kungliga Tekniska Högskolan (82)
Sveriges Lantbruksuniversitet (77)
Karlstads universitet (69)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (52)
Chalmers tekniska högskola (41)
Högskolan Dalarna (32)
Högskolan i Jönköping (29)
Mälardalens högskola (26)
Högskolan i Gävle (25)
Högskolan i Borås (24)
Högskolan Väst (19)
Karolinska Institutet (9)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (7)
Malmö universitet (5)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Högskolan Kristianstad (2)
RISE (2)
Högskolan i Skövde (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (4553)
Svenska (2536)
Tyska (42)
Spanska (42)
Franska (38)
Norska (15)
visa fler...
Italienska (12)
Danska (11)
Portugisiska (7)
Ryska (6)
Odefinierat språk (6)
Polska (6)
Japanska (6)
Kinesiska (4)
Annat språk (4)
Nederländska (3)
Rumänska (3)
Finska (2)
Tjeckiska (1)
Ungerska (1)
Lettiska (1)
Litauiska (1)
Slovenska (1)
Slovakiska (1)
Koreanska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (7352)
Humaniora (348)
Naturvetenskap (130)
Lantbruksvetenskap (50)
Teknik (46)
Medicin och hälsovetenskap (30)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy