SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "hsv:(SOCIAL SCIENCES) hsv:(Political Science) hsv:(Political Science excluding Public Administration Studies and Globalization Studies) "

Sökning: hsv:(SOCIAL SCIENCES) hsv:(Political Science) hsv:(Political Science excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)

 • Resultat 1-10 av 6993
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • En brokig gemenskap
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En brokig gemenskap presenterar huvudresultaten från 2016 års västsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen står Västra Götalands invånare och deras upplevelser av hur det är att leva och verka i Västsverige. Titeln knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till de likheter och olikheter som präglar gemenskapen i Västra Götalands olika delar. Några av de frågor som analyseras är medborgarnas bedömningar av regional och kommunal service, erfarenheter av arbetsliv och upplevelser av mångkultur. Kulturvanor, medborgaraktivism och cirkulär ekonomi är andra områden som ligger i bokens blickfång. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års västsvenska SOM-undersökningar och med de nationella SOM-undersökningarna. I En brokig gemenskap, den 71:a forskarantologin från SOM-institutet, bidrar forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås med analyser av det västsvenska samhället. Boken innehåller också en metod- dokumentation av 2016 års västsvenska SOM-undersökning.
 •  
2.
 • Hasic, Tigran, 1969- (författare)
 • Reconstruction planning in post-conflict zones Bosnia and Herzegovina and the international community
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The history of mankind has been plagued by an almost continuous chain of various armed conflicts - local, regional, national and global - that have caused horrendous damage to the social and physical fabric of cities. The tragedy of millions deprived by war still continues. This study sets out to understand the nature of reconstruction after war in the light of recent armed conflicts. It attempts to catalogue and discuss the tasks involved in the process of reconstruction planning by establishing a conceptual framework of the main issues in the reconstruction process. The case of Bosnia and Herzegovina is examined in detail and on the whole acts as the leit-motif of the whole dissertation and positions reconstruction in the broader context of sustainable development. The study is organized into two parts that constitute the doctoral aggregate dissertation – a combining of papers with an introductory monograph. In this case the introductory monograph is an extended one and there are six papers that follow. Both sections can be read on their own merits but also constitute one entity.The rebuilding of war-devastated countries and communities can be seen as a series of nonintegrated activities carried out (and often imposed) by international agencies and governments, serving political and other agendas. The result is that calamities of war are often accompanied by the calamities of reconstruction without any regard to sustainable development. The body of knowledge related to post-conflict reconstruction lacks a strong and cohesive theory. In order to better understand the process of reconstruction we present a qualitative inquiry based on the Grounded Theory Method developed originally by Barney Glaser and Anselm Strauss (1967). This approach utilizes a complex conceptualization with empirical evidence to produce theoretical structure. The results of process have evolved into the development of a conceptual model, called SCOPE (Sustainable Communities in Post-conflict Environments).This study proposes both a structure within which to examine post-conflict reconstruction and provides an implementation method. We propose to use the SCOPE model as a set of strategy, policy and program recommendations to assist the international community and all relevant decision-makers to ensure that the destruction and carnage of war does not have to be followed by a disaster of post-conflict reconstruction. We also offer to provide a new foundation and paradigm on post-conflict reconstruction, which incorporates and integrates a number of approaches into a multidisciplinary and systems thinking manner in order to better understand the complexity and dependencies of issues at hand. We believe that such a systems approach could better be able to incorporate the complexities involved and would offer much better results than the approaches currently in use.The final section of this study returns to the fact that although it is probably impossible to produce universal answers, we desperately need to find commonalities amongst different postconflict reconstruction settings in order to better deal with the reconstruction planning in a more dynamic, proactive, and sustainable manner.
3.
 • Ahlborg, Helene, 1980-, et al. (författare)
 • Ecology and sociotechnical systems research – motivations for theoretical and methodological integration across fields
 • 2017
 • Ingår i: International Sustainability Transitions conference 2017.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Currently, we are witnessing a number of global trends that do not promise well for the future. Accelerating climate change, loss of biodiversity, chemical pollution, disappearance of natural forest and degradation of fishing grounds and agricultural lands are just a few of the serious environmental problems that threaten the functional and structural integrity of ecosystems, to an extent that also human societies risk collapse. The scale of human impact is now such that scholars suggest that we live in the Anthropocene. The trends are driven by several linked factors, which are not easily disentangled into manageable specific problems to be solved by specific policies. More than ever, interdisciplinary and transdisciplinary collaborations are needed in order to address these urgent challenges. The objective of this paper is to argue for the importance of research on socio-technical-ecological systems (STES) rather than social-ecological (SES) and sociotechnical systems (STS) separately. Hence, we address researchers in both the social-ecological and sociotechnical fields. We organize the argument around six reasons why “technology” should be integrated into SES studies. We call these reasons: (1) the interface and mediation aspect, (2) ambivalence, (3) the agency aspect, (4) the question of scale, (5) the question of governance and politics, and (6) the question of epistemology and framing. We also highlight potential conceptual conflicts and mistranslations. Our discussion is primarily a theoretical argument, exemplified with empirical examples. Among the conceptual challenges, we note that SES scholars, if they consider technology in their analyses, generally treat it as an exogenous factor or as a passive background element. Similarly, STS scholars tend to neglect ecological dynamics and refer to the ecological domain mainly in terms of inputs and outputs, e.g. natural resources, environmental and health problems caused by human activities. In light of the discussion, we conclude that the importance of collaborating across the two fields goes beyond each field adding pieces together. We argue that integration and translation across these domains will lead to qualitative change in the theoretical and methodological approaches of both fields; and that technology, society and ecology should be given symmetric analytical attention.
 •  
4.
 • Kreutz, Joakim, et al. (författare)
 • The East Asian Peace : will it last?
 • 2017
 • Ingår i: Debating the East Asian Peace : What it is, How it came about, Will it last?. - Copenhagen : NIAS Press. - 978-87-7694-219-9 ; s. 281-296
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
6.
 •  
7.
 • Norén Bretzer, Ylva, 1969- (författare)
 • Sveriges Politiska System Andra upplagan
 • 2014
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Boken ger en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges politiska system är uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå. På ett systematiskt och samtidigt problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocesser, regeringsbildning, lagstiftning och dess berednings, budgetprocess och medel för ansvarsutkrävande. Motsvarande processer diskuteras på regional och lokal nivå. För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer: Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå politiken och dess genomförande. Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effektivitet och rättssäkerhet, värden som delvis står i konflikt med varandra men ständigt är närvarande i debatten om den offentliga sektorn. Politiken som arena. Den tredje metaforen som används är bilden av politiken som arena för prioriteringar och beslut, en arena på vilken medborgarna utgör både deltagare och publik. Den andra reviderade upplagan har omarbetats med utgångspunkt i den reviderade grundlagen som gällt sedan 1 januari 2011. Granskningsperspektivet har synliggjorts tydligare, jämfört med första upplagan, och EU diskuteras utifrån vilka konsekvenser medlemskapet har fått på den svenska förvaltningen. Boken ger en pedagogisk och levande introduktion till svensk politik. Den vänder sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom statsvetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen som journalistik, juridik, socialt arbete och samhällsplanering.
 •  
8.
 • Eriksson Baaz, Maria, et al. (författare)
 • The Complexity of Violence: A critical analysis of sexual violence in the Democratic Republic of Congo (DRC)
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report, the first in Sida’s gender-based violence series, draws on an original case study, including extensive interviews with members of thearmed forces in the Democratic Republic of Congo (DRC). By critically exploring and convincingly challenging existing stereotypes and narratives about sexual violence in conflict settings, the authors reveal the need for a nuanced understanding of SGBV, including its invisible victims. Their analysis transcends reductionist explanations that separate SGBV from other forms of violence that afflict war-torn societies, and haunt post-war contexts. They thus provide invaluable insights into the complex circumstances in which SGBV occurs.
 •  
9.
 • Slutna rum och öppna landskap: Den sydsvenska SOM-undersökningen 2015 SOM-institutets rapport nr 69
 • 2017
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Slutna rum och öppna landskap presenterar huvudresultaten från 2015 års sydsvenska SOM-undersökning. I fokus för undersökningen stod de skånska medborgarnas erfarenheter av och syn på hur det är att leva, bo och verka i Skåne. Bokens titel knyter an till de resultat och analyser som redovisas i boken, men också till händelser och skeenden i det omgivande samhället. Några av de frågor som analyseras är de skånska medborgarnas politiska intresse, attityd till svensk välfärdspolitik och förhållande till Danmark. Förtroendet för politiker och tjänstemän ligger också i bokens blickfång, liksom skåningars användning av internet och lokala nyhetsmedier. Ett särskilt kapitel ägnas åt en analys av skånska sverigedemokrater, en grupp som har vuxit sig allt större i den skånska väljarkåren under 2000-talet. Flera kapitel innehåller jämförelsen med tidigare års sydsvenska SOM-undersökningar samt med de nationella respektive västsvenska SOM-undersökningarna. Sammantaget medverkar tio forskare från Göteborgs universitet och Lunds universitet med analyser i Slutna rum och öppna landskap, den 69:e forskarantologin från SOM-institutet. Boken innehåller också en metoddokumentation av 2015 års sydsvenska SOM-undersökning.
 •  
10.
 • Gustafsson, Mariana S., 1978- (författare)
 • Reassembling Local E-Government A study of actors’ translations of digitalisation in public administration
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Samhällets digitalisering påverkar tydligt den offentliga förvaltningen. Svensk förvaltning har länge arbetat med datorer för effektivisering och förbättrad administration. Men idag ställs nya krav då digitala verktyg för informationshantering och kommunikation används allt mer i samhället och på nya sätt. Kraven på säker informationshantering ökar, samtidigt som tillgänglighet och transparens är viktiga ledord i policyer kring digitaliserad förvaltning. I Sverige är det tydligt att regeringens ambitioner med digitaliseringen av förvaltning inte går i linje med vad som sker och implementeras i kommunerna. Skillnaderna ligger i hur e-förvaltning prioriteras, förankras i lokala behov och implementeras. Därför krävs både förbättrad styrning och tydligare möjligheter att lokalt översätta nationella policyer och internationell teknikutveckling för en effektivare och mer legitim digital förvaltning. Syftet med avhandlingen är att analysera implementering av digitalisering i kommunala förvaltningar utifrån nätverksstyrning (governance) och översätts av olika aktörsgrupper.Studiens konstruktivistiska och tolkande ansats baseras på två empiriska studier. Den första handlar om kommunal utbildningsadministration och den andra om den regionala digitala agendan i Östergötland. Studierna  presenteras i fyra artiklar. De övergripande slutsatserna pekar på spänningar som uppstår när digitaliseringen blir en del av den kommunala förvaltningspraktiken. Spänningarna har identifierats i relation till medarbetarnas varierande kompetenser, informationssäkerhet samt kommunernas olika resurser och kompetenser vilka betingas av dess storlek och förutsättnignar. Bidraget visar att etablerade  managementmodell och evolutionära perspektiv är otillräckliga för att tolka och förklara hur digitaliseringen förändrar kommunal förvaltning. Istället framhålls betydelsen av att skapa förståelsen för hur digtalisering översätts i olika sammanhang. Analyserna pekar på behovet av att öppna för nya sätt att styra och organisera digital offentlig förvaltning.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 6993
Åtkomst
fritt online (1072)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2148)
bokkapitel (1727)
konferensbidrag (963)
rapport (628)
bok (453)
doktorsavhandling (431)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (257)
recension (187)
annan publikation (134)
licentiatavhandling (26)
proceedings (redaktörskap) (22)
forskningsöversikt (17)
konstnärligt arbete (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (4698)
refereegranskat (1732)
populärvet., debatt m.m. (563)
Författare/redaktör
Hagevi, Magnus, 1965 ... (128)
Obi, Cyril I., (124)
Rothstein, Bo, 1954- ... (115)
Bjereld, Ulf, 1957-, (99)
Widmalm, Sten, 1964- ... (89)
Oscarsson, Henrik, 1 ... (79)
visa fler...
Demker, Marie, 1960- ... (78)
Pierre, Jon, 1953-, (77)
Karlsson, David, 197 ... (63)
Dahlström, Carl, 197 ... (60)
Carlsson, Lars, (57)
Ekman, Joakim, (56)
Martinsson, Johan, 1 ... (55)
Berg, Linda, 1973-, (53)
Holmberg, Sören, 194 ... (53)
Gilljam, Mikael, 195 ... (53)
Matti, Simon, (49)
Naurin, Daniel, 1970 ... (48)
Eriksson, Johan (47)
Lidén, Gustav, 1983- ... (47)
Bolin, Niklas, 1977- ... (47)
Oskarson, Maria, 195 ... (46)
Sandström, Annica (45)
Aylott, Nicholas, (44)
Lindberg, Staffan I, ... (44)
Cornell, Svante, (44)
Szücs, Stefan, 1964- ... (42)
Gustavsson, Gina, 19 ... (40)
Bäck, Henry, 1947-, (38)
Amnå, Erik, (37)
Brommesson, Douglas, ... (37)
Lindahl, Rutger, 194 ... (36)
Jagers, Sverker, (35)
Hinnfors, Jonas, 195 ... (35)
Jagers, Sverker C., ... (34)
Esaiasson, Peter, 19 ... (34)
Wängnerud, Lena, 196 ... (34)
Lidström, Anders, 19 ... (32)
Berglund, Sten, 1947 ... (32)
Bergman, Torbjörn (32)
Lundqvist, Lennart J ... (32)
Ekengren, Ann-Marie, ... (30)
Niklasson, Birgitta, ... (29)
Linde, Jonas, (29)
Bjarnegård, Elin, 19 ... (28)
Weissmann, Mikael, 1 ... (28)
Domínguez Reyes, Edm ... (27)
Guzzini, Stefano, 19 ... (26)
Michalski, Anna, 196 ... (26)
Pestoff, Victor, (26)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1984)
Uppsala universitet (1347)
Stockholms universitet (727)
Södertörns högskola (519)
Linnéuniversitetet (374)
Örebro universitet (323)
visa fler...
Nordiska Afrikainstitutet (321)
Umeå universitet (301)
Mittuniversitetet (300)
Luleå tekniska universitet (298)
Linköpings universitet (251)
Lunds universitet (226)
Försvarshögskolan (221)
Högskolan i Halmstad (81)
Kungliga Tekniska Högskolan (77)
Sveriges Lantbruksuniversitet (77)
Karlstads universitet (60)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (50)
Chalmers tekniska högskola (38)
Högskolan Dalarna (31)
Högskolan i Jönköping (28)
Högskolan i Gävle (24)
Högskolan i Borås (24)
Mälardalens högskola (23)
Högskolan Väst (19)
Karolinska Institutet (8)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (7)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
Malmö universitet (3)
Högskolan Kristianstad (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan i Skövde (1)
visa färre...
Språk
Engelska (4294)
Svenska (2449)
Tyska (42)
Spanska (40)
Franska (38)
Norska (14)
visa fler...
Italienska (12)
Danska (11)
Ryska (6)
Odefinierat språk (6)
Polska (6)
Portugisiska (6)
Japanska (6)
Kinesiska (4)
Annat språk (4)
Nederländska (3)
Rumänska (3)
Finska (2)
Tjeckiska (1)
Ungerska (1)
Lettiska (1)
Litauiska (1)
Slovenska (1)
Koreanska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (6992)
Humaniora (312)
Naturvetenskap (114)
Lantbruksvetenskap (47)
Teknik (40)
Medicin och hälsovetenskap (28)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy