SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(TEKNIK OCH TEKNOLOGIER) hsv:(Miljöbioteknik) "

Sökning: hsv:(TEKNIK OCH TEKNOLOGIER) hsv:(Miljöbioteknik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Wu, Xue, 1986-, et al. (författare)
 • Ammonium recovery from reject water combined with hydrogen production in a bioelectrochemical reactor
 • 2013
 • Ingår i: Bioresource Technology. - 0960-8524. ; 146, s. 530-536
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this study, a bioelectrochemical reactor was investigated for simultaneous hydrogen production and ammonium recovery from reject water, which is an ammonium-rich side-stream produced from sludge treatment processes at wastewater treatment plants. In the anode chamber of the reactor, microorganisms converted organic material into electrical current. The electrical current was used to generate hydrogen gas at the cathode with 96±6% efficiency. Real or synthetic reject water was fed to the cathode chamber where proton reduction into hydrogen gas resulted in a pH increase which led to ammonium being converted into volatile ammonia. The ammonia could be stripped from the solution and recovered in acid. Overall, ammonium recovery efficiencies reached 94% with synthetic reject water and 79% with real reject water. This process could potentially be used to make wastewater treatment plants more resource-efficient and further research is warranted.
2.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Precaution and Ethics: Handling risks, uncertainties and knowledge gaps in the regulation of new biotechnologies
 • 2017
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This volume outlines and analyses ethical issues actualized by applying a precautionary approach to the regulation of new biotechnologies. It presents a novel way of categorizing and comparing biotechnologies from a precautionary standpoint. Based on this, it addresses underlying philosophical problems regarding the ethical assessment of decision-making under uncertainty and ignorance, and discusses how risks and possible benefits of such technologies should be balanced from an ethical standpoint. It argues on conceptual and ethical grounds for a technology neutral regulation as well as for a regulation that not only checks new technologies but also requires old, inferior ones to be phased out. It demonstrates how difficult ethical issues regarding the extent and ambition of precautionary policies need to be handled by such a regulation, and presents an overarching framework for doing so.
3.
 • Hai, Faisal Ibney, et al. (författare)
 • Application of membrane technology for the development of sustainable biotechnology processes
 • 2013
 • Ingår i: Membrane Processes for Sustainable Growth. ; s. 193-224
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The scope of application of membranes in biotechnology has widened significantly in the recent years. Although many of the membrane options are yet to achieve wide industrial applications, they show tremendous potential for the transformation and synthesis of value-added products, energy production, therapeutic applications and environmental remediation. This chapter provides an overview of membrane applications in selected established and emerging biotechnology processes. Approaches to overcoming the technology bottlenecks that impede the scale-up of such systems have been discussed in this chapter.
 •  
4.
 • Hai, Faisal Ibney, et al. (författare)
 • Biocatalytic membrane reactors for the removal of recalcitrant and emerging pollutants from wastewater
 • 2013
 • Ingår i: Handbook of Membrane Reactors Volume 2: Reactor types and industrial applications. ; s. 763-807
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The potential fields of application of the biocatalytic membrane reactors have widened considerably in the recent years. Although biocatalytic membrane reactors, in general, are yet to achieve broad industrial applications, in the not too far future, they are expected to play a major role not only for the production, transformation and valorization of raw materials but also for environmental remediations. This chapter comprehensively reviews the laboratory scale studies which demonstrate the potential of biocatalytic membrane reactors in wastewater treatment applications. Studies reported in the literature, however, serves as proof of concept only. Issues that need to be addressed in order to achieve scale-up of such systems have been discussed in this chapter.
 •  
5.
 • Kharazmi, Parastou, 1977- (författare)
 • Evaluation of Innovative Rehabilitation Technologies Utilising Polymer Composites for Aging Sewer Systems
 • 2019
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>System för vatten och avlopp tillhör de delar av infrastrukturen som kräver de största investeringarna. Dessutom håller utbytet av dem inte jämna steg med förfallet. Därför har användningen av alternativa teknologier för underhåll som använder beläggningar på insidan av någon typ av plast ökat avsevärt de senaste åren, både i Sverige och över hela världen. Jämfört med den traditionella metoden för rörbyte är dessa tekniker kostnadseffektiva, skapar mindre störningar i samhället och erbjuder en snabb återgång till normal användning av rörsystemet. Plastbeläggningen förlänger rörledningens livslängd genom att bevara röret och hejda dess nedbrytning. Även om rehabiliteringsteknologier som använder polymerbeläggningar har använts i över 30 år har det inte gjorts särskilt många tekniska bedömningar varken av dessa tekniker eller av de material som används. Data som samlas in vid utvärdering av dessa innovativa tekniker kan sprida förståelse kring deras fördelar och begränsningar och kan också användas för att göra renoveringsarbeten mer effektiva i framtiden.Huvudsyftet med detta arbete var att bidra till en förbättrad förståelse kring de metoder och material som används mest vid renovering av avloppsrör i bostadshus i Sverige. Det primära målet var inte att undersöka om teknologierna fungerar, utan att öka kunskapen om deras svagheter och styrkor, identifiera eventuella problem och ge en teknisk utvärdering för att stödja realistiska förväntningar på renovering av rörledningar. Insamling av teknisk information på detta sätt kommer att hjälpa till med planeringen av framtida studier; En omfattande insamling av data kommer att bidra till att öka effektiviteten i renoveringsarbeten, skapa utveckling inom området och förbättra möjligheterna att förutsägelsäga livslängden.Eftersom renovering av rörledningar fortfarande betraktas som något nytt, och eftersom det råder en allmän brist på tillgängliga data om ämnet, genomfördes en studie med flera synvinklar: denna inkluderade utvärdering av polymermaterialets prestanda i närvaro av nedbrytande faktorer, bedömning av funktionen för tidigare installerad relining i avloppsrör, bedömning av kvalitetskontrollen från tidigare reliningarbeten och utvärdering av miljökonsekvenserna av att använda reliningteknologier jämfört med rörbyte. Diskussionen gäller rörrenovering där epoxi- och polyesterbaserade fodermaterial, appliceras med borste eller spruttekniker och för ett härdat rörfoder (installerat genom att dra in ett polymerimpregnerat flexibelt rör inuti värdröret).Nedbrytning av de polymerbaserade beläggningarna hos rören undersöktes via konstgjort åldrande genom nedsänkning i vatten vid förhöjda temperaturer. Förändringarna i material som då inträffade spårades genom olika tester, inklusive termiska och mekaniska analyser, vattenabsorptionsmätningar och mikroskopi. Studien fokuserade på armerade polyesterbaserade och modifierade (seggjorda) epoxibaserade material för att få en bättre förståelse för deras prestanda. Dessutom gjordes laboratorieundersökningar på rör som tidigare blivit relinade för att utvärdera materialets och teknikens prestanda under drift och prestanda över tid, samt för att identifiera vanliga defekter. Flera undersökningsmetoder användes, inklusive visuell inspektion, mikroskopi, Fourier transform infraröd spektroskopi, tjockleksmätning, termiska och mekaniska analyser. Detta doktorsarbete innehåller också en undersökning om vilken kvalitetskontroll som genomförts under vid tidigare arbeten för rörrenovering. Data samlades in under besök på arbetsplatserna, samt genom att analysera rör som hade varit installerade. Slutligen genomfördes en jämförande LCA-bedömning för att jämföra miljökonsekvenserna av rörbyte med de för alternativa innovativa metoder för rörrenovering, såsom CIPP och beläggningar med polyester- och epoxypolymersystem. Data erhållna från en LCA-databas användes för göra jämförelsen.Resultat från konstgjort åldrande i laboratoriet indikerade att egenskaperna hos polymera reliningmaterial ändrades avsevärt när höga temperaturer kombinerades med exponering för vatten. Åldringsprovningen som utfördes för denna studie visade emellertid också att materialen presterade relativt bra vid temperaturer som är typiska i ett avloppssystem. Resultaten visade att det polyesterbaserade materialet var mindre känsligt jämfört med epoxibaserade under stimulerat åldrande. Dessutom visade resultat från undersökningen av prover som varit i praktisk drift i byggnader (omfattande undersökning av 12 prover med upp till 10 års tjänst, av armerad polyester och modifierad epoxi eller strumpa) mycket små tecken på att materialen genomgick betydande försämring efter installationen; istället befanns en majoritet av de vanliga defekterna vara relaterade till installation av dålig kvalitet. Eftersom väldigt få fältprover fanns tillgängliga så kunde inga slutsatser dras avseende total prestanda.Det finns dock inga bevis för att dessa material inte kommer att fungera som förväntat under deras livslängd när de installeras på ett korrekt sätt.När tidigare rörrenovering utvärderades avslöjades en skillnad mellan teori och praktik när det gäller kvalitetskontroll och dokumentation. Det framkom också att kvalitetskontroll och dokumentation är avgörande för både att förbygga fel som ofta uppkommer och att göra arbetet effektivt. Därför ges en serie rekommendationer kring utveckling av en god kvalitetskontroll och för procedurer för kvalitetssäkring (QC/QA) e. Dessa rekommendationer belyser de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid flera viktiga faser av reliningarbetet (innan installationen, under installationen och efter att rörrenoveringen är slutförd).Den jämförande LCA-bedömningen visade att rörrenovering med strumpmetoden och beläggningsmetoderna har vissa fördelar jämfört med rörbyte ur ett miljöperspektiv. Att välja en renoveringsteknologi framför en annan är emellertid en beslutsprocess i flera steg som inte bör baseras enbart på en enda faktor.Detta doktorsarbete främjar en förbättrad förståelse av begränsningarna och fördelarna med relining av avloppsrör genom tester och analyser. Arbetet visar att det finns behov av förbättrad kvalitetskontroll och föreslår vidare utveckling av en plan för kvalitetskontroll för varje teknik eftersom det kommer att ge högre och jämnare kvalitet totalt sett.Studien visar också att den långsiktiga styrkan i varje metod för rörrenovering beror på flera olika faktorer, och att val av en metod framför en annan måste baseras på omfattande kunskap och förståelse för varje metod. Studierna gav inga belägg för att materialen inte kunde fungera bra under normala förhållanden om de blivit valda och installerade på ett korrekt sätt.Emellertid skulle studier av ett större antal fältprover med längre driftstid och en mer detaljerad teknisk historik, tillsammans med en mer utökad experimentell plan för laboratorieundersökningar baserat på resultaten av detta doktorandarbete, möjliggöra insamling av de uppgifter som krävs för att svara på frågor om livslängden med en högre grad av säkerhet.</p>
 •  
6.
 • Modin, Oskar, 1980- (författare)
 • A mathematical model of aerobic methane oxidation coupled to denitrification
 • 2018
 • Ingår i: Environmental Technology (United Kingdom). - 0959-3330. ; 39:9, s. 1217-1225
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aerobic methanotrophic bacteria use methane as their only source of energy and carbon. They release organic compounds that can serve as electron donors for co-existing denitrifiers. This interaction between methanotrophs and denitrifiers is known to contribute to nitrogen losses in natural environments and has also been exploited by researchers for denitrification of nitrate-contaminated wastewater. The purpose of this study was to develop a mathematical model describing aerobic methane oxidation coupled to denitrification in suspended-growth reactors. The model considered the activities of three microbial groups: aerobic methanotrophs, facultative methylotrophs, and facultative heterotrophs. The model was tested against data from the scientific literature and used to explore the effects of the oxygen mass transfer coefficient, the solids retention time, and the fraction methane in the feed gas on nitrate removal. The fraction of methane in the feed gas was found to be critical for the nitrate removal rate. A value of about 15% in air was optimal. A lower methane fraction led to excess oxygen, which was detrimental for denitrification. A higher fraction led to oxygen-limitation, which restricted the growth rate of methanotrophs in the reactor.
 •  
7.
 • Modin, Oskar, 1980-, et al. (författare)
 • Three promising applications of microbial electrochemistry for the water sector
 • 2017
 • Ingår i: Environmental Science: Water Research and Technology. - 2053-1419 .- 2053-1400. ; 3:3, s. 391-402
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Microbial electrochemical technologies are based on the interactions between living microorganisms and electrodes. There is a wide range of possible applications and many are highly relevant for the water sector. The most well-known is probably the microbial fuel cell, which has been proposed as an environmentally-friendly process for simultaneous wastewater treatment and electrical energy production. However, fullscale implementation at wastewater treatment plants is very challenging and there are several other applications of microbial electrochemistry that are less well-known to people outside the research field, but potentially could be widely applied and make an impact on the water sector in a shorter time perspective. In this paper, we highlight three such applications: (i) sensors for biochemical oxygen demand, volatile fatty acids and toxicity; (ii) in situ bioremediation of contaminated sites; and (iii) removal and recovery of metals from wastewaters, leachates and brines.
8.
 •  
9.
 • Timmusk, Salme, et al. (författare)
 • Sfp-type PPTase inactivation promotes bacterial biofilm formation and ability to enhance wheat drought tolerance
 • 2015
 • Ingår i: Frontiers in Microbiology. - Frontiers Media. - 1664-302X. ; 6
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Paenibacillus polymyxa is a common soil bacterium with broad range of practical applications. An important group of secondary metabolites in P polymyxa are non-ribosomal peptide and polyketide derived metabolites (NRPs/PKs). Modular non-ribosomal peptide synthetases catalyze main steps in the biosynthesis of the complex secondary metabolites. Here we report on the inactivation of an A26 Sfp-type 4'-phosphopantetheinyl transferase (Sfp-type PPTase). The inactivation of the gene resulted in loss of NRPs/PKs production. In contrast to the former Bacillus spp. model the mutant strain compared to wild type showed greatly enhanced biofilm formation ability. A26 Delta sfp biofilm promotion is directly mediated by NRPs/PKs, as exogenous addition of the wild type metabolite extracts restores its biofilm formation level. Wheat inoculation with bacteria that had lost their Sfp-type PPTase gene resulted in two times higher plant survival and about three times increased biomass under severe drought stress compared to wild type. Challenges with P. polymyxa genetic manipulation are discussed.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (206)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (478)
konferensbidrag (127)
doktorsavhandling (47)
bokkapitel (34)
rapport (27)
annan publikation (25)
visa fler...
forskningsöversikt (19)
licentiatavhandling (15)
bok (6)
recension (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
konstnärligt arbete (1)
proceedings (redaktörskap) (1)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (579)
övrigt vetenskapligt (277)
populärvet., debatt m.m. (3)
Författare/redaktör
Diehl, Stefan, (43)
Zambrano, Jesus, (27)
Carlsson, Bengt (26)
Munthe, Christian, 1 ... (25)
Persson, Frank, 1970 ... (20)
Wilén, Britt-Marie, ... (20)
visa fler...
Hermansson, Malte, 1 ... (16)
Sárvári Horváth, Ilo ... (14)
Mapelli, Valeria, 19 ... (12)
Bürger, Raimund, (12)
Farås, Sebastian, (12)
Bhattacharya, Prosun ... (11)
Nehrenheim, Emma, (11)
Ahrens, Lutz, (10)
Kuttuva Rajarao, Gun ... (10)
Karimi, Keikhosro, (9)
Mattiasson, Bo, (9)
Jeppsson, Ulf, (9)
Dalahmeh, Sahar, (9)
Bhattacharya, Prosun ... (8)
Svanström, Magdalena ... (8)
Wiberg, Karin, (8)
Vinnerås, Björn, (8)
Nopens, Ingmar, (8)
Eriksson, Eva, 1973- ... (8)
Lakshmanan, Ramnath, (8)
Samuelsson, Oscar, (8)
Fick, Jerker, (7)
Olsson, Lisbeth, 196 ... (7)
Peters, Gregory, 197 ... (7)
Anbalagan, Anbarasan ... (7)
Hvitt Strömvall, Ann ... (7)
Gustavsson, David, (7)
Heimersson, Sara, 19 ... (7)
Gustavsson, Leif, (6)
Scholz, Miklas, (6)
Berndtsson, Ronny, (6)
Wik, Torsten, 1968-, (6)
Jacks, Gunnar, (6)
Schwede, Sebastian, (6)
Nehrenheim, Emma, 19 ... (6)
la Cour Jansen, Jes (6)
Granström, Karin, 19 ... (6)
Mårtensson, Lennart, ... (6)
Sokolova, Ekaterina, ... (6)
Pettersson, Thomas, ... (6)
Lalander, Cecilia, (6)
Bergstedt, Olof, 196 ... (6)
Chistiakova, Tatiana ... (6)
Svensson, Britt-Mari ... (6)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (171)
Lunds universitet (123)
Sveriges Lantbruksuniversitet (80)
Kungliga Tekniska Högskolan (79)
Göteborgs universitet (68)
Stockholms universitet (64)
visa fler...
Uppsala universitet (36)
Umeå universitet (31)
Mälardalens högskola (31)
Högskolan i Borås (29)
Linköpings universitet (26)
Linnéuniversitetet (24)
Karlstads universitet (12)
RISE (9)
Högskolan Kristianstad (7)
Örebro universitet (6)
Mittuniversitetet (6)
Högskolan i Gävle (2)
Södertörns högskola (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Karolinska Institutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (741)
Svenska (19)
Spanska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (783)
Naturvetenskap (287)
Lantbruksvetenskap (43)
Medicin och hälsovetenskap (36)
Samhällsvetenskap (34)
Humaniora (6)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy