SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(TEKNIK OCH TEKNOLOGIER) hsv:(Samhällsbyggnadsteknik) "

Sökning: hsv:(TEKNIK OCH TEKNOLOGIER) hsv:(Samhällsbyggnadsteknik)

 • Resultat 1-10 av 28184
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Adam, Abderisak, 1988-, et al. (författare)
 • How task heterogeneity and frequency relates to knowledge codification: Evaluating the Shared Construction Guidelines (SCG) of 24 Swedish Public Client Organizations
 • 2017
 • Ingår i: 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. ; s. 1-9
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Over a sustained period of time, organizational theorists have argued that public sector organizations are more inefficient than their private counterparts. Recent studies have explained these inefficiencies as the result of having to do with capabilities rather than resources thereby calling for an improvement of the capabilities of public organizations. A key mechanism for achieving such improvements is the articulation and codification of knowledge. This study examines an attempt at codifying knowledge in the form of a set of shared construction guidelines (SCG) employed by 24 large public client organizations in the Municipality of Gothenburg, Sweden. Specifically, these guidelines are viewed with respect to the framework of Zollo and Winter (2002) in terms of how organizations with high task heterogeneity and low task frequency can more effectively develop dynamic capabilities through the deliberate learning mechanism of knowledge codification. Preliminary results indicate that task frequency and organizational size are stronger indicators than heterogeneity in deciding whether a public client organization utilizes knowledge codification systems such as the SCG.
2.
 • Adam, Abderisak, 1988- (författare)
 • Managing construction challenges: Viability of a dynamic capabilities approach for the public client
 • 2016
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Construction clients in the public sector face a large number of challenges in designing, procuring and managing construction projects in a manner that is conducive to the organization’s overall goals. In particular, clients have faced challenges in delivering projects that satisfied the projects’ goals with respect to cost overruns, delays and sustainable construction. The role of the client in managing these challenges has more recently been emphasized with a growing number of studies and governmental reports calling for the development of the client’s capabilities. This thesis examines the capabilities of the construction client through a dynamic capabilities framework, particularly with respect to the activities of sensing, seizing and transforming. Furthermore, the thesis explores whether the concept of dynamic capabilities is a viable approach for understanding how to manage the clients’ capabilities in a way that ensures that construction-related challenges are addressed. The thesis is based primarily on a case study of a large public construction client located in Sweden. Findings are presented in three appended papers. The thesis concludes with a discussion on the viability of using a dynamic capabilities framework in the specific case described in this thesis. It is argued that the concept of dynamic capabilities is inadequate for capturing the specific context in which public client organizations operate. Suggestions for alternative approaches to understanding the management and development of capabilities are then discussed.
3.
 • Billger, Monica, 1961- (författare)
 • Färg, ljus och rumslig dynamik
 • 2014
 • Ingår i: Färg & Ljus för människan i rummet. - 978-91-7333-653-6 ; s. 201-219
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
4.
 • Hagbert, Pernilla, 1986-, et al. (författare)
 • Paradoxes and Possibilities for a ‘Green’ Housing Sector: A Swedish Case
 • 2013
 • Ingår i: Sustainability. - 2071-1050. ; 5:5, s. 2018-2035
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • As global and local visions for sustainable living environments are increasingly supported by policies and concrete practices in construction, the building and housing sector is seeking to mitigate its environmental impact as well as assume a greater social responsibility. The overarching policy objectives set to concretize what a sustainable housing development entails, however, tend to rely on equivocal terminology, allowing a varied interpretation by key industry practitioners. Though in line with an ecological modernization paradigm in policy, the promotion of a market-driven environmentalism in housing faces multiple challenges as varying interests and perspectives collide. Supported by empirical findings of a semi-structured interview study conducted with housing developers in a new ‘green’ urban district in Göteborg, Sweden, theoretical frameworks surrounding the paradoxical path towards a sustainable housing development are presented. Inconsistencies between outspoken ambitions; social dimensions; and the framing of efficiency in new housing are discussed. Possibilities for the housing sector are given in the recognition of new forms of development, where a systemic perspective is required in the alignment between how industry, policy and the market perceives housing development and what is actually sustainable.
5.
 • Jacobsson, Mikael (författare)
 • Betongskador i vattenverk
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten ger en översikt över betongskador i svenska vattenverk. Den presenterar bilder på typiska betongskador, hur de kan uppstå och var man kan hitta dem i vattenreningsprocessen. Den ska inspirera vattenverkens personal att lägga märke till betongskador i tid. Detta för att undvika mycket genomgripande reparationer av allvarligare skador i framtiden. Betong är det i särklass vanligaste materialet i svenska vattenverk. Det är mycket hållfast, men det finns det flera kemiska och fysikaliska processer som påverkar materialet negativt. Nedbrytningen av betongen kan ses på bassängernas sidor, både våta och torra. Men det är inte helt ovanligt att skador uppstår även inuti en betongkonstruktion utan att det syns på utsidan. Oavsett var skadorna börjar kan tillsynes obetydliga betongskador göra att konstruktionens bärighet försämras avsevärt.De flesta vattenverk lider av likartade betongskador. Yterosion och urlakning av betongytan är de vanligaste formerna av synliga betongskador på den våta sidan. På den torra sidan är det vanligare med armeringskorrosion, sprickbildning och läckage. De skador som är vanligast inuti en betongkon-struktion är expansion, korrosion och svartrost. Svartrost bildas när arme-ringsjärn korroderar under syrefattiga förhållanden. Den expanderar inte på samma sätt som annan rost utan kan fylla ut håligheter i betongen utan att det syns på ytan. De inre skadorna är särskilt allvarliga eftersom det kan vara svårt att observera dem utan att det görs en utförlig tillståndsbedömning. Inre skador kan på sikt göra att hela konstruktionens bärighet går förlorad. Därför är det viktigt att regelbundet låta undersöka betongkon-struktionerna.Projektet genomfördes av CBI Betonginstitutet, som utför åtskilliga till-ståndsbedömningar på betongkonstruktioner i Sverige varje år. I många fall visar det sig att konstruktionerna är i relativt dåligt skick. Troligen beror det på att de flesta skador utvecklas mycket långsamt och gradvis. Dessutom är vattenverkspersonalen inte alltid medveten om hur betongskador kan se ut eller hur allvarliga de kan vara. Om medvetenheten hos personalen höjdes skulle troligen många betongskador upptäckas tidigare och reparationer skulle kunna sättas in innan skadorna har blivit allvarliga och kostsamma att åtgärda. Även om en skada upptäcks behöver den inte alltid repareras direkt. I stället bör man om man hittar en skada låta en betongexpert utföra en tillståndsbedömning på konstruktionen. Det innebär att man undersöker omfattningen av konstruktionens skador, om de behöver repareras omedel-bart eller senare, vilken form av reparation som bör utföras och med vilka material. Man kan också få rekommendationer om hur den reparerade konstruktionen kan skyddas i fortsättningen. Om en reparation inte behöver utföras direkt bör i stället konstruktionen övervakas med vissa tidsintervall.
 •  
6.
7.
 • Dymitrow, Mirek, et al. (författare)
 • Crossing dichotomies and breaking mental patterns: Green business development when all else fails?
 • 2017
 • Ingår i: 8th International Scientific Conference “Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges”, 23–24 November, 2017 Kaunas, Lithuania.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Obtaining sustainable and inclusive societal organization is not merely a simple matter of ‘doing it’ by subscribing to some winning formula. Given that conceptual frameworks always guide our thoughts, judgments and actions (Latour, 2013; Harvey, 1996; Dennett, 1993), the ways in which we relate to concepts chosen to serve as guiding forces for future development will eventually determine its outcome. As scholarly evidence continuously suggests the concepts ‘rural’ and ‘urban’ are increasingly recognized as artificial barriers for conducting sound and integrated development endeavors in a globalized reality of interconnectedness. In line with the Sustainable Development Goals, which aim to eradicate poverty, shield the planet and safeguard prosperity for all, commitment to universal access to healthy food year round has become an important agenda point. This, however, has been exacerbated by binary thinking and separate ways of doing policy. This paper aims to share experiences from a unique project launched in the northern parts of Gothenburg, Sweden’s second largest city. While the area offers ample resources and immense opportunities for areal economies, it at the same time remains one of Gothenburg’s most segregated, with high levels of unemployment, ill health and crime. The uniqueness of the project lies not only in its way of abridging the rural-urban divide, but also by consciously deferring from the debilitating rhetoric of previous ‘immigrant policies’, and instead focusing on agricultural productivity, small-scale food producers and sustainable food strategies. Such exhortations to bridge between philosophical and material polarities, however, have not come without conceptual and practical challenges, something this paper aims to subsume and open up to debate.
 •  
8.
 • Adl-Zarrabi, Bijan, 1959-, et al. (författare)
 • Safe and Sustainable Coastal Highway Route E39
 • 2016
 • Ingår i: Transportation Research Procedia - 6th Transport Research Arena (TRA). - 2352-1465. ; 14, s. 3350-3359
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The project “Coastal Highway Route E39” have a mandate to, investigate how infrastructure can exploit renewable energy to reduce environmental footprint. Three PhD projects were initiated on this subject at Chalmers University of Technology by Norwegian public road administration. Results in this paper conclude that (1) Life Cycle Assessment should have a geographical dimension with respect to assumptions and input data, (2) there are substantial potential to reduce the CO2 emissions from the E39, especially when considering an electrification, and (3) the harvested energy from hydronic pavement system can be enough for maintaining ice-free roads in Nordic countries.
9.
 • Ask, Anna, et al. (författare)
 • Studenters uppmärksamhet under föreläsningar
 • 2009
 • Ingår i: Proceedings utvecklingskonferens 09 Lunds Universitet. - Lund University. - 978-91-977974-2-9 ; s. 112-120
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Föreläsningar är vanlig undervisningsform på Lunds Tekniska Högskola (LTH). Deras stora fördel är att information överförs ekonomiskt och effektivt till många studenter samtidigt men de har även sina begränsningar. Kritiker menar att information överförs till passivt mottagande studenter och att bristande uppmärksamhet och engagemang hos studenterna begränsar mängden kunskap som faktiskt tas emot. En intervju- och litteraturstudie har genomförts för att dels inventera vilka metoder som finns för att hålla studenternas uppmärksamhet uppe och dels vilka som tillämpas av föreläsare vid LTH. Variation och olika former av aktivering framstår såväl i litteraturen som i intervjuerna som viktiga metoder. I artikeln presenteras även inspiration kring hur man kan använda variation, och andra aktiviteter för att engagera och aktivera studenterna samt hur man kan strukturera en föreläsning. De flesta av de intervjuade föreläsarna uppger att de utvecklat sina strategier genom erfarenhet medan knappt hälften nämner pedagogiska kurser.
10.
 • Bournas, I., et al. (författare)
 • Energy renovation of an office building using a holistic design approach
 • 2016
 • Ingår i: Journal of Building Engineering. - Elsevier. - 2352-7102. ; 7:September, s. 194-206
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper presents a holistic approach to perform energy renovations of office buildings. A real case study is used to demonstrate how different software can be used to facilitate the work of architects and engineers during different design stages. Initially, the moisture safety of the building is coupled to its energy performance to define the optimum insulation level. The new interior layout is based on an initial daylight study, rather than on architectural intuition. On a second stage, shading and natural ventilation are studied to eradicate any cooling demand, while the interdependence between heating energy and daylight is assessed for the use of light-wells. To demonstrate the trade-offs between visual control and electrical lighting, different shading systems are examined for a cellular office. Finally, two alternate HVAC systems are analyzed to investigate whether passive standards can be achieved with an all-air system and/or a hydronic system.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 28184
Åtkomst
fritt online (8152)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (9391)
konferensbidrag (8470)
rapport (5481)
doktorsavhandling (1305)
bokkapitel (1135)
licentiatavhandling (1045)
visa fler...
annan publikation (565)
bok (367)
samlingsverk (redaktörskap) (170)
proceedings (redaktörskap) (141)
forskningsöversikt (67)
recension (39)
konstnärligt arbete (30)
patent (8)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (14392)
övrigt vetenskapligt (11907)
populärvet., debatt m.m. (1892)
Författare/redaktör
Knutsson, Sven, (412)
Wiberg, Nils-Erik, 1 ... (376)
Kumar, Uday, (355)
Caldenby, Claes, 194 ... (285)
Elfgren, Lennart, (267)
Al-Ansari, Nadhir, (257)
visa fler...
Bengtsson, Lars (233)
Olofsson, Thomas, (213)
Küller, Rikard, (209)
Täljsten, Björn, (200)
Viklander, Maria, (185)
Nordell, Bo, (176)
Fahlén, Per, 1947-, (171)
Galar, Diego, (164)
Parida, Aditya, (160)
Varhelyi, Andras, (155)
Veljkovic, Milan, (154)
Birgisson, Björn, (149)
Berndtsson, Ronny, (148)
Tepfers, Ralejs, 193 ... (140)
Dahlin, Torleif, (137)
Nilsson, Fredrik, 19 ... (136)
Pusch, Roland, (132)
Axsäter, Sven, (129)
Ansell, Anders, (128)
Laue, Jan, (128)
Emborg, Mats, (126)
Silfwerbrand, Johan, (122)
Leden, Lars (122)
Larsson, Stefan, (120)
Runesson, Kenneth, 1 ... (120)
Lundgren, Karin, 196 ... (120)
Stephansson, Ove, (117)
Johansson, Maria, (117)
Susilo, Yusak, (116)
Jonasson, Jan-Erik, (109)
Nordlund, Erling, (108)
Larson, Magnus, (107)
Thelandersson, Sven, (106)
Stehn, Lars, (106)
Eliasson, Jonas (103)
Karoumi, Raid, (103)
Persson, Kenneth M, (102)
Jensen, Lars (102)
Isacsson, Ulf, (101)
Flötteröd, Gunnar, (100)
Johansson, Charlotta ... (99)
Sellgren, Anders, (98)
Trillkott, Stefan, (97)
van Hees, Patrick (95)
visa färre...
Lärosäte
Luleå tekniska universitet (6922)
Chalmers tekniska högskola (6300)
Lunds universitet (5828)
Kungliga Tekniska Högskolan (5536)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1383)
Göteborgs universitet (625)
visa fler...
Linnéuniversitetet (613)
Linköpings universitet (570)
RISE (400)
Högskolan i Gävle (338)
Högskolan i Jönköping (262)
Umeå universitet (187)
Uppsala universitet (182)
Blekinge Tekniska Högskola (173)
Sveriges Lantbruksuniversitet (162)
Högskolan i Halmstad (112)
Högskolan Dalarna (96)
Stockholms universitet (86)
Karlstads universitet (79)
Mittuniversitetet (76)
Mälardalens högskola (67)
Högskolan i Skövde (57)
Högskolan i Borås (53)
Örebro universitet (48)
Malmö universitet (32)
Karolinska Institutet (27)
Konstfack (24)
Södertörns högskola (12)
Högskolan Väst (11)
Försvarshögskolan (9)
Högskolan Kristianstad (5)
visa färre...
Språk
Engelska (21453)
Svenska (6144)
Tyska (70)
Danska (34)
Franska (24)
Norska (17)
visa fler...
Spanska (17)
Odefinierat språk (14)
Tjeckiska (14)
Finska (11)
Italienska (10)
Annat språk (8)
Kinesiska (7)
Persiska (7)
Nederländska (3)
Portugisiska (3)
Ryska (2)
Polska (2)
Japanska (2)
Isländska (1)
Ungerska (1)
Turkiska (1)
Ukrainska (1)
Iriska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (28178)
Samhällsvetenskap (1807)
Naturvetenskap (1175)
Humaniora (708)
Lantbruksvetenskap (253)
Medicin och hälsovetenskap (174)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy