SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Historia och arkeologi) hsv:(Historia) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Historia och arkeologi) hsv:(Historia)

 • Resultat 1-10 av 26642
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Avango, Dag, 1965-, et al. (författare)
 • Inledning
 • 2012
 • Ingår i: Bebyggelsehistorisk tidskrift. - 0349-2834. ; :63
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
2.
 •  
3.
 • Källor till trädgårdsodlingens historia fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010-2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA)
 • 2014
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA), som det formulerades de där första dagarna på Alnarp i början på mars 2010, är att: ”sammanföra forskare från olika ämnesområden för att tvärvetenskapligt diskutera växternas och trädgårdsodlingens historia, arkeologi och arkeobotanik”. Ingen av oss anade då hur uppskattat nätverket skulle bli, men faktum är att 2014 hölls det femte seminariet i NTAA på lika många år, den gången på Visingsö, 1-3 juni och 12-14 juni 2015 äger det sjätte seminariet rum i Kristiansand i Norge. Särskilt glädjande är det att vi nu kan publicera en rapport, Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA), som baseras på de fyra första årens teman och bidrag. Inte mindre än 26 artiklar har det blivit. De flesta har sitt ursprung i ett föredrag på något av seminarierna 2010, 2011, 2012 respektive 2013, men redaktionsgruppen har även tagit sig friheten att med nätverkets syfte i minnet be ytterligare några forskare om bidrag i några ämnen som vi gärna ville också skulle behandlas. Artiklarna i skriften är indelade efter fyra teman som i princip är knutna till de olika årens seminarier. Det första temat Arkeologins källor till trädgårdarnas och kulturlandskapets historia har anknytning till det första seminariet på Alnarp 2010 och fokuserar framförallt på metod, på det viktiga samarbetet mellan arkeologi och arkeobotanik, och på de intressanta framsteg som gjorts inom ämnet trädgårdsarkeologi under det senaste decenniet. Det andra temat Kålgårdar och Köksträdgårdar har anknytning till det andra seminariet i Norrköping 2011 och fokus ligger här på historisk, kulturgeografisk, arkeologisk och arkeobotanisk forskning kring nyttoträdgårdar, samt på benämningen kålgård och dess innehåll och former genom tiderna. Det tredje temat Kultur- och trädgårdsväxter: under mark, på mark, i herbarier och arkiv är knutet till det tredje seminariet i Uppsala 2012. Artiklarna är återigen fokuserade på källor, källkritik, tvärvetenskaplighet och olika forskningsmetoder att komma åt trädgårdsodlingens och kulturväxternas historia. Bland annat diskuteras herbarier, skriftliga källor, DNA och molekylära markörer, pollenanalys och georadar. Det fjärde temat för NTAAs årliga seminarium var kulturreliktväxter och hölls på Bornholm 2013. Seminariets fokus låg på forskning om och bevarande av kulturreliktväxter, det vill säga kvarstående kulturväxter som under speciellt gynnsamma omständigheter kan leva kvar på en plats långt efter att den egentliga odlingen upphört. Vi tillägnar denna rapport Kjell Lundquist (1955-2011) som var en av initiativtagarna till nätverket och vi hoppas att den skall inspirera till fortsatt forskning och nya metoddiskussioner.
4.
 •  
5.
 • Nyberg, Kenneth, 1971- (författare)
 • Världscirkeln sluts
 • 2014
 • Ingår i: Maria Sjöberg (red.), En samtidig världshistoria. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-07437-5 ; 588–610
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Stillahavsområdets historia 1500–1800: Under stora delar av perioden fungerade Stilla havet i huvudsak fortfarande som sammanbindande på lokal och regional nivå snarare än transocean. De förbindelser som förekom var likväl mycket viktiga och bestod under större delen av perioden främst av de spanska silvergaljonerna mellan Manila i Filippinerna och Acapulco i Mexico. De var en del i den globala handeln och även viktiga för det kulturella och biologiska utbytet i form av människor, grödor och sjukdomar mellan Europa, Amerika, Oceanien, Asien och Afrika.
 •  
6.
 •  
7.
 • Eriksson, Niklas, 1976- (författare)
 • Eftermedeltida skeppsvrak : reflektioner kring marinarkeologi och historisk arkeologi med exempel från Östersjö
 • 2017
 • Ingår i: Nordisk marinarkæologi fast forankret. - Rudkøbing : Langelands Museum. - 978-87-92619-10-5 ; s. 101-116
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Postmedieval shipwrecks: reflections on maritime archaeology and historical archaeology with examples from the Baltic Sea That the brackish water of the Baltic Sea provides ideal conditions for preservation of organic material is a well-known fact. With this in mind it is a bit surprising just how little archaeological efforts that has been put into surveying these wrecks. The majority of these remains date to the early modern period. The study of these remains are thus associated with the assets as well as problems associated with historical archaeology. This paper reviews some of the research efforts carried out on wrecks in the past with focus on the relationship between history and archaeology. It is argued that the often claimed unique archaeological potential of the Baltic wrecks, tend to become overshadowed by narratives sprung out of written sources. The paper ends with a couple of examples of discussions that are only possible to raise from well-preserved shipwrecks. Inspired by phenomenology and the current research on historical buildings it is argued that ‘the lived experience’ is a possible way forward to raise other questions and to highlight other aspects of the past. The examples discussed are the everyday environment onboard fluits, a very common type of merchant ship, and the famous naval ship Svärdet that went down during a fierce battle in 1676.
 •  
8.
9.
 • Eriksson, Niklas, 1976-, et al. (författare)
 • Svärdet : marin slagfältsarkeologi
 • 2012
 • Ingår i: Marinarkeologisk tidskrift. - 1100-9632. ; 35:1, s. 4-7
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 • Meissner, Katja, et al. (författare)
 • Pilotprojekt ”Dendro-databas” i SEAD April 2012-juni 2012
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Pilotprojektet ”Dendro-databas” är ett samarbetsprojekt mellan det Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi vid Lunds universitet och SEAD-projektet vid Miljöarkeo-4logiska laboratoriet, Umeå universitet. Tillsammans arbetar man med utvecklingen av en da-tabas för dendrokronologiska data som kommer att hanteras och förmedlas via SEAD:s data-basverktyg. I detta arbete ingår både systemutveckling för att anpassa SEAD:s struktur för nya datamängder och inmatning av omfattande testdataserier.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 26642
Åtkomst
fritt online (5481)
Typ av publikation
bokkapitel (7743)
tidskriftsartikel (7295)
recension (3419)
konferensbidrag (1978)
doktorsavhandling (1650)
bok (1528)
visa fler...
rapport (1170)
samlingsverk (redaktörskap) (1119)
annan publikation (438)
forskningsöversikt (126)
licentiatavhandling (102)
proceedings (redaktörskap) (73)
konstnärligt arbete (14)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (17536)
refereegranskat (4871)
populärvet., debatt m.m. (4235)
Författare/redaktör
Harrison, Dick, (916)
Zander, Ulf (534)
Larsson, Lars, (267)
Salomon, Kim (229)
Wienberg, Jes (228)
Karlsson, Klas-Göran (228)
visa fler...
Fant, Eric Michael, ... (203)
Schoenhals, Michael, (154)
Jennbert, Kristina (150)
Karlsson, Håkan, 196 ... (149)
Werner, Yvonne Maria ... (137)
Gerner, Kristian (131)
Östling, Johan, (130)
Hårdh, Birgitta (127)
Welinder, Stig, (119)
Ulvros, Eva Helen (119)
Sörlin, Sverker, (117)
Holtorf, Cornelius, ... (112)
Berggren, Lars (112)
Dahl, Izabela A., 19 ... (109)
Götz, Norbert (107)
Tersmeden, Fredrik, (105)
Olsson, Lars, 1945-, (97)
Törnquist-Plewa, Bar ... (96)
Ersgård, Lars (91)
Sörensen, Thomas, 19 ... (91)
Olausson, Deborah (88)
Avango, Dag, 1965-, (87)
Goldhahn, Joakim, 19 ... (86)
Gustafsson, Harald, (86)
Högberg, Anders, 196 ... (85)
Holtorf, Cornelius, (84)
Legnér, Mattias, 197 ... (83)
Linderholm, Johan, 1 ... (81)
Högselius, Per, 1973 ... (81)
Roslund, Mats, (81)
Nilsson, Torbjörn, (80)
Karlsohn, Thomas, 19 ... (79)
Larsson, Esbjörn, 19 ... (79)
Gustafsson, Anders, ... (77)
Ågren, Henrik, 1968- ... (77)
Cronqvist, Marie, (75)
Jørgensen, Dolly (74)
Wiklund, Roine, (73)
Rudling, Per Anders, (72)
Jensen, Kurt Villads ... (72)
Makko, Aryo, 1979-, (72)
Hägerdal, Hans, 1960 ... (70)
Sanders, Hanne (70)
Hansson, Martin, (69)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (6706)
Uppsala universitet (5544)
Stockholms universitet (3330)
Göteborgs universitet (2557)
Södertörns högskola (2057)
Umeå universitet (2037)
visa fler...
Linnéuniversitetet (1405)
Kungliga Tekniska Högskolan (945)
Linköpings universitet (670)
Mittuniversitetet (490)
Örebro universitet (410)
Luleå tekniska universitet (388)
Karlstads universitet (266)
Försvarshögskolan (246)
Sveriges Lantbruksuniversitet (224)
Högskolan Kristianstad (222)
Högskolan Dalarna (146)
Chalmers tekniska högskola (144)
Högskolan i Jönköping (133)
Högskolan i Halmstad (100)
Högskolan i Gävle (87)
Gymnastik- och idrottshögskolan (83)
Malmö universitet (38)
Högskolan i Borås (31)
Nordiska Afrikainstitutet (25)
Mälardalens högskola (23)
Naturhistoriska riksmuseet (22)
Blekinge Tekniska Högskola (21)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (13)
Högskolan i Skövde (8)
Karolinska Institutet (6)
Konstfack (5)
Teologiska högskolan Stockholm (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Naturvårdsverket (1)
Högskolan Väst (1)
Nationalmuseum (1)
RISE (1)
visa färre...
Språk
Svenska (14468)
Engelska (10017)
Tyska (628)
Latin (427)
Danska (195)
Franska (129)
visa fler...
Ryska (97)
Norska (66)
Finska (66)
Spanska (63)
Annat språk (57)
Italienska (52)
Polska (50)
Estniska (36)
Odefinierat språk (33)
Kinesiska (31)
Portugisiska (16)
Ukrainska (14)
Isländska (11)
Turkiska (11)
Japanska (9)
Nederländska (8)
Nygrekiska (7)
Arabiska (6)
Rumänska (6)
Ungerska (5)
Slovakiska (5)
Persiska (4)
Kroatiska (4)
Lettiska (3)
Hebreiska (1)
Tjeckiska (1)
Bulgariska (1)
Kurdiska (1)
Koreanska (1)
Vitryska (1)
Samiska (1)
Mongoliskt språk (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (26636)
Samhällsvetenskap (2662)
Naturvetenskap (497)
Lantbruksvetenskap (205)
Teknik (184)
Medicin och hälsovetenskap (165)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy