SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Språk och litteratur) hsv:(Litteraturvetenskap) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Språk och litteratur) hsv:(Litteraturvetenskap)

 • Resultat 1-10 av 9415
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bladh, Elisabeth, 1975-, et al. (författare)
 • Förord
 • 2013
 • Ingår i: Översättning, stil och lingvistiska metoder. Elisabeth Bladh och Magnus P. Ängsal (red.). - Göteborg : University of Gothenburg. - 978-91-979921-1-4 ; s. 1-7
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Norden i Europa: Rörelse, resor, föreställningar 1945-2014
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genom historien har skilda föreställningar om Norden skapats och uttryckts i olika delar av Europa. De har påverkat beskrivningarna av både Europa och Norden som specifika kulturella rum, och de har bidragit till att politiska, ekonomiska och filosofiska intressen och värderingar kopplats till bestämda geografiska områden. Det finns därför en spännande mångtydighet i själva begreppet Norden, och denna mångtydighet vill bokens olika artiklar belysa. Norden ses här omväxlande som en rent politisk enhet, en geografisk plats, ett kulturellt rum, och ett inre tillstånd. Genomgående fungerar Norden dock som en projektionsyta för strömningar och föreställningar, ofta positiva sådana, varför det också utgör ett mål för drömmar och resor. Men vi finner även en rörelse mot en mörkare och mer kritisk Nordenbild som löper som en röd tråd genom flera av bidragen.
 •  
3.
 • Bäcke, Maria, 1969- (författare)
 • "Freedom for Just One Night" The Promise and Threat of Information and Communication Technologies
 • 2007
 • Ingår i: WomenWriters.net. - WomenWriters.net. - 1535-8402535-8402. ; Spring:Special Guest Issue
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Med utgångspunkt i Jeanette Wintersons "The PowerBook" och Pat Cadigans "The Avatar", och med hjälp av Deleuze och Guattaris koncept "smooth" och "striated space" utforskas ett litterärt kvinnoperspektiv på informationsteknologi. I fokus ligger frågor som identitet, "privacy", säkerhet samt virtuellt och verkligt.
4.
 • Cedergren, Mickaëlle, et al. (författare)
 • L’importation de la littérature française: un triple détournement de capital Réflexions à partir d’une étude de réception journalistique en Suède
 • 2016
 • Ingår i: Moderna Språk. - 2000-3560. ; 110, s. 108-131
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The background material of the study consists of articles about French literature gathered between 2010 and 2014 in the Swedish press. The aim of the article is to isolate the most widely discussed French literature from France in the Swedish press during the period, in order to explore why the transfer of this literature persists over time, how it is perceived, and which type of mediators bring about this transmission. The study raises questions about the image of French literature in Swedish media, Sweden’s impact on the transnational circulation of literature, and the use of French literature to place Sweden on the literary map.The results of the reception study show that French literature is presented as both aesthetically disruptive with innovative features and as a normative and traditional model. It incarnates an image of tradition as well as of modernity. French literature from France is principally mediated by orthodox journalists with a consistent symbolic capital, and the posture of these journalists is analyzed through Sapiro’s model, inspired by Bourdieu. The orthodox journalists manage to redirect the symbolic capital inherent to consecrated French literature at three levels: national, personal, and transnational. Firstly, the importation of French literature increases Swedish literature’s symbolic capital. Secondly, this transfer allows for an auto-consecration of the orthodox journalists themselves. Thirdly, this use of highly valued imported literature engenders a supplementary consecration (surconsecration) of a national literature and its dominating language. In conclusion, these observed bilateral literary exchanges show the often overlooked importance of peripheral countries in transnational literary transmission. The results modify Casanova’s (2002) model, since they display the impact on the market from the margins. The transfer of central national literatures in dominating languages towards peripheral countries allows for dominated languages and minor national literatures to take an active part in the construction and reconstruction of the relations on the global literary map.
5.
 • Médiations interculturelles entre la France et la Suède Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna bok behandlar kulturella relationer mellan Frankrike och Sverige från 1945 till våra dagar. De olika artiklarna bygger på den forskning som presenterades på den internationella konferensen ”Frankrike-Sverige – Tur och retur” i Stockholm i januari 2014. Konferensen organiserades av Sorbonne-universitetet i Paris och Stockholms universitet. De tjugotvå bidragen ger tillsammans en bild av de komplexa och rörliga samband och kontaktpunkter som genom historien uppstått mellan de båda länderna. Tre huvudsakliga fält har identifierats där kulturella identiteter skapats över nationsgränserna: representationer och föreställningsvärldar; mediering och förmedling; översättning, mottagande och cirkulering av verk.
6.
 • Romeborn, Andreas, 1981- (författare)
 • Saillance, quantité et position. Les syllepses à la fin des poèmes de Francis Ponge
 • 2016
 • Ingår i: Moderna Språk. - 0026-8577. ; 110:1, s. 101-121
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • La syllepse, pouvant être définie comme l’emploi d’une occurrence de mot dans deux sens différents, est une des figures de prédilection de Francis Ponge. Cet article examine les syllepses employées à la fin des poèmes de Ponge et s’intéresse à cette figure du point de vue de sa réception. À l’aide d’une analyse quantitative d’un corpus composé de 90 poèmes de Ponge, nous avons voulu tester l’hypothèse selon laquelle la fréquence de syllepses serait particulièrement élevée dans la partie finale de ses poèmes. Les résultats, inattendus, tendent à infirmer cette hypothèse, car il s’est avéré que la fin des textes étudiés ne se distingue pas par une fréquence de syllepses spécialement élevée. Ainsi, la fréquence ne se présente pas, ici, comme un facteur décisif permettant de comprendre le caractère saillant des syllepses apparaissant à la fin des textes, c’est-à-dire d’expliquer le fait que celles-ci sont susceptibles d’attirer beaucoup l’attention lorsqu’elles sont employées à cet endroit. En revanche, les résultats indiquent, indirectement, l’importance des facteurs positionnels pour la perception de cette figure : il se peut en effet qu’une syllepse soit perçue comme saillante du fait même de son positionnement, par exemple en raison de sa position à la fin du texte.
 •  
7.
 • Ralph, Bo, 1945- (författare)
 • "what a weeny wukeleen can do" eller: Vem var Buckley? eller: Var James Joyce generativist?
 • 2013
 • Ingår i: Language, football and all that jazz. A Festschrift for Sölve Ohlander. Ed. by Gunnar Bergh, Rhonwen Bowen & Mats Mobärg. - Göteborg : University of Gothenburg. - 978-91-7346-758-2 ; s. 405-429
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In his novel Finnegans Wake (1939) James Joyce makes use of a very personal variant of English, in which words are distorted or expected words are exchanged for similar or quite different ones, resulting in absurd readings packed with potential associative value rather than obvious meaning. Traces of a large number of different languages, in authentic or slightly twisted form, can likewise be identified as apparently unannounced elements in the text. Joyce’s narrative technique further includes the interweaving of several disparate themes into the same “story”, thereby emphasizing the possibility of associating from the text in several diverging directions and distinguishing different layers of meaning. In a way, it can be argued that Joyce, before generative grammar was born, is constantly making use of such notions as underlying structure, deep and surface structure, embedding, cyclicity, transformations etc. The point is illustrated by an analysis of a well-known passage (usually taken to deal with an act of sexual intercourse), which builds on a story about one Buckley, an alleged Irish soldier participating in the Crimean war and supposed to have shot a Russian general. Attempts have earlier been made by researchers on Joyce to identify Buckley. This is another one.
 •  
8.
 • Romeborn, Andreas, 1981- (författare)
 • Stilfiguren "syllepsis" i en fransk poesikorpus
 • 2014
 • Ingår i: Bidrag presenterat vid Forum för textforskning 9, 12-13 juni 2014, Göteborgs universitet. 13/6 2014..
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I min avhandling (Romeborn 2013) genomförde jag en stilistisk och retorisk studie av stilfiguren ”syllepsis” (syllepse på franska) och av hur denna används hos den franska poeten Francis Ponge (1899-1988) (på 70-talet gavs ett antal av Ponges dikter ut i svensk tolkning av Jesper Svenbro). Syllepsis är en vedertagen term inom franskspråkig stilistik och retorik (se t.ex. Aquien & Molinié 1999 el. Ricalens-Pourchot 2011) och mer generellt inom såväl fransk lingvistik (se t.ex. Bonhomme 2005) som litteraturvetenskap (se t.ex. Jarrety 2001). En s.k. syllepsis är en typ av ambiguitet. Det rör sig om en syllepsis då ett ord förekommer endast en gång (dvs. det är en ordförekomst) men ordet ändå används i två betydelser på samma gång. Om figuren används i humoristiskt syfte, blir det ett slags ordlek eller ordvits. Inom ramen för avhandlingen utarbetade jag en metod för att identifiera den här stilfiguren i texter. I mitt bidrag skulle jag vilja presentera denna metod samt även, i mån av tid, några av de resultat jag kom fram till. Min studie kan ses som ett exempel på språkvetenskaplig analys av litterära texter och på det viset passar presentationen väl in i workshopen om litterär stilistik.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 9415
Åtkomst
fritt online (2365)
Typ av publikation
recension (2474)
tidskriftsartikel (2354)
bokkapitel (2213)
konferensbidrag (640)
doktorsavhandling (522)
bok (487)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (375)
annan publikation (195)
licentiatavhandling (54)
rapport (38)
proceedings (redaktörskap) (32)
forskningsöversikt (31)
konstnärligt arbete (28)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (6295)
populärvet., debatt m.m. (1631)
refereegranskat (1489)
Författare/redaktör
Söderhäll, Bengt, (287)
Grub, Frank Thomas, ... (180)
Stenström, Thure, 19 ... (163)
Granqvist, Raoul, (118)
Wittrock, Ulf (103)
Stam, Per, 1964-, (77)
visa fler...
Agrell, Beata, 1944- ... (71)
Arping, Åsa, 1968-, (71)
Olofsson, Tommy, 195 ... (70)
Olsson, Jesper, 1966 ... (66)
Hallengren, Anders, ... (64)
Rönnerstrand, Torste ... (60)
Jansson, Mats, 1956- ... (56)
Lysell, Roland, (55)
Stenström, Thure, (55)
Mattisson, Jane, 195 ... (53)
Jansson, Bo G, (50)
Nilson, Maria, 1965- ... (47)
Bränström Öhman, Ann ... (45)
Elleström, Lars, 196 ... (45)
Färnlöf, Hans, 1970- ... (45)
Ollén, Gunnar, 1913- ... (44)
Jönsson, Maria, 1975 ... (44)
Sorgenfrei, Simon (43)
Hellström, Pär (43)
Cullhed, Anders, (42)
Bodin, Helena, 1964- ... (42)
Kåreland, Lena (41)
Olsson, Annika, 1965 ... (41)
Cullhed, Anders, 195 ... (40)
Williams, Anna, 1957 ... (39)
Pirholt, Mattias, 19 ... (39)
Sivefors, Per, 1968- ... (39)
Granqvist, Raoul J., (39)
Fahlgren, Margaretha ... (38)
Henrikson, Paula, 19 ... (38)
Lenemark, Christian, ... (38)
Hansson, Heidi, 1956 ... (37)
Witt Brattström, Ebb ... (37)
Bak, Krzysztof, (36)
Lutas, Liviu, 1969-, (35)
Robardey-Eppstein, S ... (35)
Nikolajeva, Maria, (34)
Lindberg, Ylva, (34)
Heith, Anne, (34)
Nordmark, Dag, (34)
Atterbom, Per Daniel ... (33)
Ehriander, Helene, 1 ... (33)
Svedjedal, Johan, (33)
Helgesson, Stefan, 1 ... (32)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (3312)
Stockholms universitet (1585)
Göteborgs universitet (1261)
Linnéuniversitetet (686)
Umeå universitet (618)
Högskolan i Gävle (389)
visa fler...
Södertörns högskola (327)
Karlstads universitet (304)
Linköpings universitet (217)
Högskolan Kristianstad (202)
Örebro universitet (186)
Lunds universitet (149)
Mittuniversitetet (142)
Högskolan Dalarna (121)
Mälardalens högskola (120)
Högskolan i Jönköping (89)
Högskolan i Borås (43)
Nordiska Afrikainstitutet (40)
Högskolan Väst (29)
Högskolan i Halmstad (28)
Chalmers tekniska högskola (18)
Högskolan i Skövde (17)
Kungliga Tekniska Högskolan (13)
Luleå tekniska universitet (9)
Blekinge Tekniska Högskola (9)
Malmö högskola (7)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (5981)
Engelska (2249)
Tyska (451)
Franska (283)
Latin (95)
Spanska (93)
visa fler...
Danska (49)
Polska (30)
Italienska (23)
Norska (22)
Ryska (21)
Portugisiska (20)
Odefinierat språk (15)
Finska (9)
Nederländska (9)
Nygrekiska (7)
Arabiska (6)
Tjeckiska (5)
Rumänska (5)
Serbiska (3)
Estniska (2)
Ungerska (2)
Japanska (2)
Litauiska (2)
Nynorsk (2)
Iriska (2)
Isländska (1)
Kinesiska (1)
Lettiska (1)
Persiska (1)
Slovenska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (9415)
Samhällsvetenskap (409)
Naturvetenskap (14)
Teknik (7)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy