SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP) hsv:(Klinisk medicin) hsv:(Cancer och onkologi) srt2:(2015-2019)"

Sökning: hsv:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP) hsv:(Klinisk medicin) hsv:(Cancer och onkologi) > (2015-2019)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Slind Olsen, Renate (författare)
 • Circulating and genetic factors in colorectal cancer Potential factors for establishing prognosis?
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kolorektal cancer är en tumör i kolon eller rektum. I Sverige diagnosticerades år 2014 ca6300 individer med denna cancertyp och ca 2550 personer dör årligen till följd av kolorektalcancer. Operation är det huvudsakliga behandlingsalternativet för kolorektal cancer och vidfjärrmetastaser är överlevnaden < 10 %. Det är därför viktigt att hitta markörer somtillsammans med TNM-stadium kan ge tidig information om sjukdomens prognos och lämpliguppföljning av patienter.Utveckling av kolorektal cancer sker genom ackumulering av genetiska mutationer ochepigenetisk nedreglering av tumörsuppressorgener. Därutöver spelar interaktionen mellantumören och dess närmaste omgivning, innehållande tillväxt- och inflammatoriska faktorer,en viktig roll i tumörens utveckling och metastasering.Syftet med avhandlingen var att studera associationen mellan CD93, PLA2G4C, PDGF-D samtinflammatoriska cytokiner och kolorektal cancer progression.En prospektiv studie visade att CD93 och PLA2G4C SNP var potentiellt viktiga förbedömningav kolorektal cancer prognos. T/T genotypen av SNP rs2749817 i CD93 var associerad medhögre uttryck av CD93 i kolorektal cancer vävnad, främst bland patienter i stadium IV.Därutöver observerades fler återfall efter operation hos patienter med T/T genotypen. Aallelen hos PLA2G4C SNP rs1549637 är en möjligtvis bättre markör för cancerspecifiköverlevnad vid stadium II än faktorer som idag används för att selektera patienter tilladjuvant behandling. Sammantaget antyder detta att T/T genotypen av CD93 och A allelenav PLA2G4C kan vara genetiska markörer relaterade till allvarlig tumörsjukdom ochspridning. Därutöver kan de eventuellt selektera patienter som kräver tätare uppföljning ochadjuvant behandling.För att studera den förmodade inblandningen av PDGF-D i kolorektal cancer undersöktesdess effekt på PDGF-D signalering in vitro. PDGF-D signaleringen förändradegenexpressionen av gener involverade i tumörutveckling och spridning, vilken kundeblockeras av tyrosinkinashämmaren imatinib. Det antyder att PDGF-D signalering kan vara enviktig faktor vid kolorektal cancer progression och ett potentiellt mål för behandling. Analysen av ett flertal inflammatoriska cytokiner visade en korrelation mellan högacytokinnivåer och ökad cancerspecifik och total dödlighet två år efter operation. Höga CCL1och CCL24 nivåer var de enda faktorerna som förblev signifikant associerade medcancerspecifik mortalitet vid fördjupad statistisk analys och bör studeras vidare.Sammanfattningsvis presenterar denna avhandling cirkulerande och genetiska faktorersåsom CD93, PLA2G4C, PDGF-D, CCL1 and CCL24 som eventuellt är viktiga vid bedömning avkolorektal cancer progression tillsammans med TNM stadium.
2.
 • Aljabery, Firas (författare)
 • Staging and tumor biological mechanisms of lymph node metastasis in invasive urinary bladder cancer
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Aim: To study the possibility of detecting lymph node metastasis in locally advanced urinary bladder cancer (UBC) treated with radical cystectomy (RC) by using preoperative positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) and peroperative sentinel node biopsy (SNB) technique. We also investigate the clinical significance of macrophage traits expression by cancer cells, M2-macrophage infiltration (MI) in tumor stroma and the immunohistochemical expression of biomarkers in cancer cells in relation to clinicopathologic data.Patients and Methods: We studied prospectively 122 patients with UBC, pathological stage pT1–pT4 treated with RC and pelvic lymph node dissection (PLND) during 2005–2011 at the Department of Urology, Linköping University Hospital. In the first study, we compared the results of preoperative PET/CT and conventional CT with the findings of postoperative histopathological evaluation of lymph nodes (LNs). In the second study we investigated the value of SNB technique for detecting pathological LNs during RC in patients with UBC. W also examined the significance of the primary tumor location in the bladder in predicting the site of LN metastases, and the prognostic significance of lympho-vascular invasion (LVI) and lymph node metastasis density (LNMD) on survival. In the third study, we investigate the clinical significance of macrophage infiltration (MI) in tumor stroma and macrophage-traits expression by tumor cells. In the fourth study, we investigate the cell cycle suppression proteins p53, p21, pRb, p16, p14 ARF as well as tumors proliferative protein Ki67 and DNA repair protein ERCC1 expression in cancer cells. The results were compared with clinical and pathological characteristics and outcome.Results: Prior to RC, PET/CT was used to detect LN metastasis in 54 patients. PET/CT had 41% sensitivity, 86% specificity, 58% PPV, and 76% NPV, whereas the corresponding figures for conventional CT were 41%, 89%, 64%, and 77%. SNB was performed during RC in 103 patients. A median number of 29 (range 7–68) nodes per patient were examined. SNs were detected in 83 out of 103 patients (81%). The sensitivity and specificity for detecting metastatic disease by SNB varied among LN stations, with average values of 67% -90%. LNMD or ≥8% and LVI were significantly related to shorter survival. In 103 patients, MI was high in 33% of cases, while moderate and low infiltration occurred in 42% and 25% of tumors respectively. Patients with tumors containing high and moderate compared to low MI had low rate of LN metastases (P=0.06) and improved survival (P=0.06), although not at significant level. The expression of different tumor suppression proteins was altered in 47-91% of the patients. There were no significant association between cancer specific survival (CSS) and any of the studied biomarkers. In case of altered p14ARF, ERCC1 or p21, CSS was low in case of low p53 immunostaining but increased in case of p53 accumulation, although not at a significant level, indicating a possible protective effect of p53 accumulation in these cases.Conclusion: PET/ CT provided no improvement over conventional CT in detection and localization of regional LN metastases in bladder cancer. It is possible to detect the SN but the technique is not a reliable for perioperative localization of LN metastases; however, LVI and LNMD at a cut-off level of 8% had significant prognostic values. MI in the tumor microenvironment but not CD163 expression in tumor cells seems to be synergistic with the immune response against urinary bladder cancer. Our results further indicate that altered p53 might have protective effect on survival in case of altered p14ARF, p21, or ERCC1 indicating an interaction between these biomarkers.
3.
 • Klaff, Rami, 1971- (författare)
 • Disease-Specific Survival in Prostate Cancer Patients Results from the Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG) Trial No. 5 and Regional Cancer Register Data
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • IntroductionProstate cancer (PCa) is the most common cancer among men in Sweden. The clinical course varies considerably, which makes it difficult to predict the prognosis in the individual case. In order to explore the early as well as the late course of the disease, large study groups and population-based cohorts are necessary.AimsTo explore factors that influence the long-term outcome of men with low-risk tumours in a population-based register, to predict the long-term course, and to assess the mortality rate for men with prostate cancer (Paper I)To analyse long-term outcome and to investigate factors associated with long-term survival in patients with metastases to the skeleton (Paper II)To analyse early androgen deprivation treatment (ADT) failure and to define clinical predictors associated with short survival due to early ADT failure in prostate cancer patients with bone metastases (Paper III)To analyse the prognostic significance of the extent of bone metastases in relation to other pretreatment variables in prostate cancer patients, and to explore the impact of bone metastases on quality-of-life (Paper IV)Material and methodsThe study groups were assembled from The South East Region Prostate Cancer Register (SERPCR), and The Scandinavian Prostate Cancer Group (SPCG) Trial No. 5. In the first study, prognostic factors and long-term disease-specific mortality rates of low-risk prostate cancer patients from the early PSA era were analysed. In the second study, patient-related factors, quality-of-life (QoL) and long-term survival in 915 PCa patients with bone metastases (M1b) under ADT, were analysed. In Study III factors predicting primary failure to respond to ADT were identified. Study IV explored the impact of the extent of bone metastases on survival and QoL for these men.Result and conclusionsThe long-term disease-specific mortality of low-risk localised PCa is low, but the annual mortality rate gradually increases. This indicates that some tumours slowly develop into lethal cancer, particularly in men 70 years or older and with a PSA level ≥ 4 μg/L. From the SPCG Trial No. 5, a subgroup of patients with M1b disease and favourable set of predictive factors survived more than 10 years under ADT with an acceptable QoL. Independent predictors of long-term survival were identified as performance status (PS) < 2, limited extent of bone metastases, and a PSA level < 231 μg/L at the time of enrolment in the trial. However, four independent clinical predictors of early ADT failure could be defined. Men exhibiting these features should be considered for an alternative treatment. Patient grouping based on three categories of extent of bone metastases related to PS, haemoglobin, and QoL at presentation, as independent predictors of mortality, may provide improved accuracy of prognosis.
4.
 • Loftås, Per, 1964- (författare)
 • Response to neoadjuvant treatment in rectal cancer surgery
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rectal cancer is one of the three most common malignancies in Sweden with an annual incidence of about 2000 cases. Current treatment consists of surgical resection of the rectum including the loco-regional lymph nodes in the mesorectum. In advanced cases, neoadjuvant chemo-radiotherapy (CRT) prior to the operative treatment reduces local recurrences and enables surgery. The neoadjuvant treatment can also eradicate the tumour completely, i.e. complete response. This research project was designed to investigate the effects of preoperative radiotherapy/ CRT and analyze methods to predict response to CRT.Study I investigated the expression of the FXYD-3 protein with immunohistochemistry in rectal cancer, with or without preoperative radiotherapy. The results from the total cohort showed that, strong FXYD-3 expression was correlated to infiltrative tumour growth (p = 0.02). In the radiotherapy group, strong FXYD-3 expression was related to an unfavourable prognosis (p = 0.02). Tumours with strong FXYD-3 expression had less tumour necrosis (p = 0.02) after radiotherapy. FXYD-3 expression in the primary tumour was increased compared to normal mucosa (p=0.008). We concluded that FXYD-3 expression was a prognostic factor in patients receiving preoperative radiotherapy for rectal cancer.Study II investigated FXYD-3 expression in tumours that developed local recurrences following surgery and compared this with expression in tumours that did not develop local recurrences. There was no difference in the expression of FXYD-3 between the group that developed local recurrences and the group that did not develop local recurrences. There was no difference in survival between those with strong or weak FXYD-3 expression. We concluded that this study could not confirm the findings from study 1 i.e. that FXYD-3 expression has prognostic significance in rectal cancer.Study III was a register-based study on the incidence and effects of complete response to neoadjuvant treatment. Eight per cent of the patients with adequate CRT to achieve complete response also had a complete histological response of the luminal tumor in the resected bowel. Sixteen per cent of that group had remaining lymph node metastases in the operative specimen. Chemotherapy together with radiotherapy doubled the chance of complete response in the luminal tumour. Patients with remaining lymph node metastases had a lower survival rate compared to those without. We concluded that residual nodal involvement after neoadjuvant treatment was an important factor for reduced survival after complete response in the luminal tumour.Study IV followed up the results from the previous study by re-evaluating magnetic resonance imaging (MRI)- images in patients with complete tumour response. Two experienced MRI radiologists performed blinded re-staging of post CRT MR- images from patients with complete response in the luminal tumour. One group with lymph node metastases and another one without were studied and the results compared with the pathology reports. The sensitivity, specificity, and positive and negative predicted values for correct staging of positive lymph nodes was 37%, 84%, 70% and 57%. The size of the largest lymph node (4.5 mm, p=0.04) seemed to indicate presence of a tumour positive lymph node. We concluded that MRI couldn’t correctly stage patients for lymph node metastases in patients with complete response to CRT in the luminal tumour.
5.
 • Huvila, J., et al. (författare)
 • Combined ASRGL1 and p53 immunohistochemistry as an independent predictor of survival in endometrioid endometrial carcinoma
 • 2018
 • Ingår i: Gynecologic Oncology. - Academic Press Inc.. - 0090-8258. ; 149:1, s. 173-180
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: In clinical practise, prognostication of endometrial cancer is based on clinicopathological risk factors. The use of immunohistochemistry-based markers as prognostic tools is generally not recommended and a systematic analysis of their utility as a panel is lacking. We evaluated whether an immunohistochemical marker panel could reliably assess endometrioid endometrial cancer (EEC) outcome independent of clinicopathological information. Methods: A cohort of 306 EEC specimens was profiled using tissue microarray (TMA). Cost- and time-efficient immunohistochemical analysis of well-established tissue biomarkers (ER, PR, HER2, Ki-67, MLH1 and p53) and two new biomarkers (L1CAM and ASRGL1) was carried out. Statistical modelling with embedded variable selection was applied on the staining results to identify minimal prognostic panels with maximal prognostic accuracy without compromising generalizability. Results: A panel including p53 and ASRGL1 immunohistochemistry was identified as the most accurate predictor of relapse-free and disease-specific survival. Within this panel, patients were allocated into high- (5.9%), intermediate- (29.5%) and low- (64.6%) risk groups where high-risk patients had a 30-fold risk (P < 0.001) of dying of EEC compared to the low-risk group. Conclusions: P53 and ASRGL1 immunoprofiling stratifies EEC patients into three risk groups with significantly different outcomes. This simple and easily applicable panel could provide a useful tool in EEC risk stratification and guiding the allocation of treatment modalities. 
 •  
6.
 • Wennergren, Göran, 1947- (författare)
 • Medicinarminnen som fängslar
 • 2019
 • Ingår i: Läkartidningen. - 0023-7205.
 • Recension (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Steineck, Gunnar, 1952-, et al. (författare)
 • Contouring pudendal nerves.
 • 2018
 • Ingår i: Acta oncologica (Stockholm, Sweden). - 1651-226X. ; 57:4, s. 438-439
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 • Wallander, Marit, et al. (författare)
 • Patients with prostate cancer and androgen deprivation therapy have increased risk of fractures a study from the fractures and fall injuries in the elderly cohort (FRAILCO)
 • 2019
 • Ingår i: Osteoporosis International. - Springer. - 0937-941X. ; 30:1, s. 115-125
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Summary: Osteoporosis is a common complication of androgen deprivation therapy (ADT). In this large Swedish cohort study consisting of a total of nearly 180,000 older men, we found that those with prostate cancer and ADT have a significantly increased risk of future osteoporotic fractures. Introduction: Androgen deprivation therapy (ADT) in patients with prostate cancer is associated to increased risk of fractures. In this study, we investigated the relationship between ADT in patients with prostate cancer and the risk of incident fractures and non-skeletal fall injuries both compared to those without ADT and compared to patients without prostate cancer. Methods: We included 179,744 men (79.1 ± 7.9 years (mean ± SD)) from the Swedish registry to which national directories were linked in order to study associations regarding fractures, fall injuries, morbidity, mortality and medications. We identified 159,662 men without prostate cancer, 6954 with prostate cancer and current ADT and 13,128 men with prostate cancer without ADT. During a follow-up of approximately 270,300 patient-years, we identified 10,916 incident fractures including 4860 hip fractures. Results: In multivariable Cox regression analyses and compared to men without prostate cancer, those with prostate cancer and ADT had increased risk of any fracture (HR 95% CI 1.40 (1.28–1.53)), hip fracture (1.38 (1.20–1.58)) and MOF (1.44 (1.28–1.61)) but not of non-skeletal fall injury (1.01 (0.90–1.13)). Patients with prostate cancer without ADT did not have increased risk of any fracture (0.97 (0.90–1.05)), hip fracture (0.95 (0.84–1.07)), MOF (1.01 (0.92–1.12)) and had decreased risk of non-skeletal fall injury (0.84 (0.77–0.92)). Conclusions: Patients with prostate cancer and ADT is a fragile patient group with substantially increased risk of osteoporotic fractures both compared to patients without prostate cancer and compared to those with prostate cancer without ADT. We believe that this must be taken in consideration in all patients with prostate cancer already at the initiation of ADT. 
9.
 • Gulyas, Miklos, et al. (författare)
 • COX-2 expression and effects of celecoxib in addition to standard chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer.
 • 2018
 • Ingår i: Acta Oncologica. - 0284-186X .- 1651-226X. ; 57:2, s. 244-250
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aim: Inhibition of cyclooxygenase-2 (COX-2) is proposed as a treatment option in several cancer types. However, in non-small cell lung cancer (NSCLC), phase III trials have failed to demonstrate a benefit of adding COX-2 inhibitors to standard chemotherapy. The aim of this study was to analyze COX-2 expression in tumor and stromal cells as predictive biomarker for COX-2 inhibition.Methods: In a multicenter phase III trial, 316 patients with advanced NSCLC were randomized to receive celecoxib (400 mg b.i.d.) or placebo up to one year in addition to a two-drug platinum-based chemotherapy combination. In a subset of 122 patients, archived tumor tissue was available for immunohistochemical analysis of COX-2 expression in tumor and stromal cells. For each compartment, COX-2 expression was graded as high or low, based on a product score of extension and intensity of positively stained cells.Results: An updated analysis of all 316 patients included in the original trial, and of the 122 patients with available tumor tissue, showed no survival differences between the celecoxib and placebo arms (HR 1.01; 95% CI 0.81–1.27 and HR 1.12; 95% CI 0.78–1.61, respectively). High COX-2 scores in tumor (n = 71) or stromal cells (n = 55) was not associated with a superior survival outcome with celecoxib vs. placebo (HR =0.96, 95% CI 0.60–1.54; and HR =1.51; 95% CI 0.86–2.66), and no significant interaction effect between COX-2 score in tumor or stromal cells and celecoxib effect on survival was detected (p = .48 and .25, respectively).Conclusions: In this subgroup analysis of patients with advanced NSCLC treated within the context of a randomized trial, we could not detect any interaction effect of COX-2 expression in tumor or stromal cells and the outcome of celecoxib treatment in addition to standard chemotherapy.
 •  
10.
 • Bø, Hans Kristian, et al. (författare)
 • Intraoperative 3D ultrasound-guided resection of diffuse low-grade gliomas: radiological and clinical results.
 • 2019
 • Ingår i: Journal of neurosurgery. - 1933-0693. ; s. 1-12
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • OBJECTIVEExtent of resection (EOR) and residual tumor volume are linked to prognosis in low-grade glioma (LGG) and there are various methods for facilitating safe maximal resection in such patients. In this prospective study the authors assess radiological and clinical results in consecutive patients with LGG treated with 3D ultrasound (US)-guided resection under general anesthesia.METHODSConsecutive LGGs undergoing primary surgery guided with 3D US between 2008 and 2015 were included. All LGGs were classified according to the WHO 2016 classification system. Pre- and postoperative volumetric assessments were performed, and volumetric results were linked to overall and malignant-free survival. Pre- and postoperative health-related quality of life (HRQoL) was evaluated.RESULTSForty-seven consecutive patients were included. Twenty LGGs (43%) were isocitrate dehydrogenase (IDH)-mutated, 7 (14%) were IDH wild-type, 19 (40%) had both IDH mutation and 1p/19q codeletion, and 1 had IDH mutation and inconclusive 1p/19q status. Median resection grade was 93.4%, with gross-total resection achieved in 14 patients (30%). An additional 24 patients (51%) had small tumor remnants < 10 ml. A more conspicuous tumor border (p = 0.02) and lower University of California San Francisco prognostic score (p = 0.01) were associated with less remnant tumor tissue, and overall survival was significantly better with remnants < 10 ml (p = 0.03). HRQoL was maintained or improved in 86% of patients at 1 month. In both cases with severe permanent deficits, relevant ischemia was present on diffusion-weighted postoperative MRI.CONCLUSIONSThree-dimensional US-guided LGG resections under general anesthesia are safe and HRQoL is preserved in most patients. Effectiveness in terms of EOR appears to be consistent with published studies using other advanced neurosurgical tools. Avoiding intraoperative vascular injury is a key factor for achieving good functional outcome.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1809)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (4343)
forskningsöversikt (253)
konferensbidrag (198)
doktorsavhandling (159)
bokkapitel (24)
annan publikation (8)
visa fler...
rapport (6)
bok (3)
licentiatavhandling (2)
recension (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (4214)
övrigt vetenskapligt (890)
populärvet., debatt m.m. (7)
Författare/redaktör
Trichopoulou, Antoni ... (135)
Weiderpass, Elisabet ... (126)
Riboli, Elio (113)
Glimelius, Bengt, (109)
Tumino, Rosario (109)
Overvad, Kim (100)
visa fler...
Boeing, Heiner (100)
Khaw, Kay-Tee (99)
Kaaks, Rudolf (97)
Stattin, Pär, (97)
Hemminki, Kari, (95)
Jirström, Karin, (94)
Tjønneland, Anne (86)
Boutron-Ruault, Mari ... (84)
Sánchez, Maria-José (81)
Peeters, Petra H (77)
Tjonneland, Anne (76)
Travis, Ruth C (76)
Palli, Domenico (75)
Holmberg, Lars, (72)
Sundquist, Kristina, (70)
Giles, Graham G (66)
Bjartell, Anders, (66)
Olsson, Håkan, (65)
Panico, Salvatore (63)
Garmo, Hans (62)
Forssell-Aronsson, E ... (62)
Lagiou, Pagona (61)
Försti, Asta, (61)
Dasu, Alexandru (58)
Micke, Patrick, (58)
Rydén, Lisa, (57)
Pontén, Fredrik, (57)
Sundquist, Jan, (57)
Manjer, Jonas (56)
Vineis, Paolo (55)
Johansson, Mattias, (54)
Brennan, Paul (54)
Ardanaz, Eva (53)
Borg, Åke, (53)
Sund, Malin (53)
Toma-Dasu, Iuliana, (52)
Borgquist, Signe (51)
Andersson, Roland, (50)
Kuhn, T (50)
Ingvar, Christian, (48)
Barricarte, Aurelio (46)
Le Marchand, Loïc (46)
Freisling, Heinz (46)
Henriksson, Roger, (46)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (1917)
Uppsala universitet (1582)
Karolinska Institutet (1109)
Göteborgs universitet (963)
Umeå universitet (881)
Linköpings universitet (363)
visa fler...
Örebro universitet (261)
Stockholms universitet (122)
Kungliga Tekniska Högskolan (103)
Chalmers tekniska högskola (93)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (35)
Högskolan i Jönköping (33)
Linnéuniversitetet (26)
Sophiahemmet Högskola (20)
Högskolan i Skövde (18)
Sveriges Lantbruksuniversitet (14)
Gymnastik- och idrottshögskolan (11)
Högskolan Dalarna (10)
Högskolan Väst (9)
Mittuniversitetet (9)
Karlstads universitet (9)
Röda Korsets Högskola (9)
Malmö universitet (8)
Högskolan Kristianstad (7)
Högskolan i Borås (5)
Mälardalens högskola (4)
Högskolan i Gävle (3)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Luleå tekniska universitet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
RISE (1)
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (4943)
Svenska (50)
Tyska (1)
Norska (1)
Odefinierat språk (1)
Spanska (1)
visa fler...
Ukrainska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (4999)
Naturvetenskap (215)
Samhällsvetenskap (56)
Teknik (43)
Lantbruksvetenskap (15)
Humaniora (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy