SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(NATURVETENSKAP) hsv:(Matematik) hsv:(Beräkningsmatematik) "

Sökning: hsv:(NATURVETENSKAP) hsv:(Matematik) hsv:(Beräkningsmatematik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Andersson, Fredrik K., et al. (författare)
 • The mathematics of internet search engines
 • 2008
 • Ingår i: Acta Applicandae Mathematicae - An International Survey Journal on Applying Mathematics and Mathematical Applications. - Springer. - 0167-8019. ; 104:2, s. 211-242
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article presents a survey of techniques for ranking results in search engines, with emphasis on link-based ranking methods and the PageRank algorithm. The problem of selecting, in relation to a user search query, the most relevant documents from an unstructured source such as the WWW is discussed in detail. The need for extending classical information retrieval techniques such as boolean searching and vector space models with link-based ranking methods is demonstrated. The PageRank algorithm is introduced, and its numerical and spectral properties are discussed. The article concludes with an alternative means of computing PageRank, along with some example applications of this new method.
 •  
3.
 • Eriksson, Henrik, et al. (författare)
 • Conjugacy of Coxeter elements
 • 2009
 • Ingår i: The Electronic Journal of Combinatorics. - 1077-8926. ; 16:2, s. R4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • For a Coxeter group (W, S), a permutation of the set S is called a Coxeter word and the group element represented by the product is called a Coxeter element. Moving the first letter to the end of the word is called a rotation and two Coxeter elements are rotation equivalent if their words can be transformed into each other through a sequence of rotations and legal commutations. We prove that Coxeter elements are conjugate if and only if they are rotation equivalent. This was known for some special cases but not for Coxeter groups in general.
 •  
4.
 • Hamon, Thierry, et al. (författare)
 • Term Ranking Adaptation to the Domain : Genetic Algorithm-Based Optimisation of the C-Value
 • 2014
 • Ingår i: Advances in Natural Language Processing : 9th International Conference on NLP, PolTAL 2014, Warsaw, Poland, September 17-19, 2014. Proceedings. - Springer International Publishing. - 978-3-319-10888-9 ; s. 71-83
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Term extraction methods based on linguistic rules have been proposed to help the terminology building from corpora. As they face the difficulty of identifying the relevant terms among the noun phrases extracted, statistical measures have been proposed. However, the term selection results may depend on corpus and strong assumptions reflecting specific terminological practice. We tackle this problem by proposing a parametrised C-Value which optimally considers the length and the syntactic roles of the nested terms thanks to a genetic algorithm. We compare its impact on the ranking of terms extracted from three corpora. Results show average precision increased by 9% above the frequency-based ranking and by 12% above the C-Value-based ranking.
 •  
5.
 • Jagers, Peter, 1941- (författare)
 • Matematikens ord
 • 2009
 • Ingår i: LexicoNordica. ; 16, s. 315-318
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
 •  
6.
 • Thörnblad, Karin, 1971-, et al. (författare)
 • Scheduling optimization of a real flexible job shop including fixture availability and preventive maintenance
 • 2015
 • Ingår i: European Journal of Industrial Engineering. - 1751-5254. ; 9:1, s. 126-145
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The multitask cell at GKN Aerospace Sweden is a flexible job shop containing ten resources aimed at being flexible with regard to product mix and processing types. We present a time-indexed formulation of the problem of optimally scheduling the planned jobs on the resources, also considering a limited availability of fixtures as well as required preventive maintenance activities. The objective is to minimize a weighted sum of the completion times and tardiness for the jobs, where the tardiness weight for a given job is a non-increasing function of its due date. We propose a fast iterative approach to finding a suitable value of the length of the time horizon that needs to be set for the time-indexed formulation and which considerably influences the computation time. Computational results show that the method developed is able to produce optimal, or near-optimal, schedules for real data instances within an acceptable practical time frame.
 •  
7.
 • Hashorva, Enkelejd, et al. (författare)
 • Approximation of a Random Process with Variable Smoothness
 • 2015
 • Ingår i: Mathematical Statistics and Limit Theorems : Festschrift in Honour of Paul Deheuvels. - Springer. - 978-3-319-12441-4 (Print) - 978-3-319-12442-1 (online) ; s. 189-208
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • We consider the rate of piecewise constant approximation to a locally stationary process X(t),t ε [0,1]  , having a variable smoothness index α(t). Assuming that α(⋅)  attains its unique minimum at zero and satisfies<img src="http://www.diva-portal.org/cgi-bin/mimetex.cgi?%5Csmall%5Calpha%20(t)=%5Calpha%20_0+b%20t%5E%5Cgamma%20+%20%5Cmathrm%7Bo%7D(t%5E%5Cgamma%20)%20%5Cquad%20%7Bas%7D%20%5C%20t%20%5Crightarrow%200," />we propose a method for construction of observation points (composite dilated design) such that the integrated mean square error<img src="http://www.diva-portal.org/cgi-bin/mimetex.cgi?%5Csmall%5Cint%20_0%5E1%20%7B%5Cmathbb%20E%7D%5C%7B(X(t)-X_n(t))%5E2%5C%7D%20dt%20%5Csim%20%5Cfrac%7BK%7D%7Bn%5E%7B%5Calpha%20_0%7D(%5Clog%20n)%5E%7B(%5Calpha%20_0+1)/%5Cgamma%20%7D%7D%20%5Cqquad%20%7Bas%7D%20%5C%20n%5Crightarrow%20%5Cinfty," />where a piecewise constant approximation X n   is based on N(n) ∼ n  observations of X  . Further, we prove that the suggested approximation rate is optimal, and then show how to find an optimal constant K.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Nyström, Ulrika, 1981- (författare)
 • Modelling of Concrete Structures Subjected to Blast and Fragment Loading
 • 2013
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Betong är tack vare sin låga kostnad och sitt stora användningsområde ett av de mest använda byggmaterialen i modern tid. Dess stora energiabsorberande förmåga vid höga tryck, samt det sega beteende betongkonstruktioner har vid väl utformad armering, gör betongen också lämplig i skyddande konstruktioner. Responsen hos konstruktioner utsatta för extrem dynamisk belastning, så som stötvågs- och splitterbelastning, är dock förknippad med hög komplexitet och trots många år av forskning världen över är de fenomen som uppstår ännu inte helt klarlagda. Med målsättningen att öka kunskapen om betongkonstruktioners respons vid stötvågs- och splitterbelastning har litteraturstudier, teoretiska analyser och numeriska simuleringar använts på ett iterativt sätt. Den teoretiska grunden för betongmaterialets beteende, karaktärisering av stötvågs- och splitterlaster, lasternas verkan på betongkonstruktioner och dynamiska aspekter på vågpropagering behandlas i sammanläggningsdelen i denna avhandling. Därtill presenteras två numeriska studier. Den första numeriska studien var en jämförande studie av vilken relativ inverkan som tillsättning av stålfibrer i betong har på dess motståndsförmåga mot projektilinträngning. Det kunde konstateras att inträngningsdjupet var relativt opåverkat av fibertillsättningen medan kraterstorleken, på både fram och baksidan av den beskjutna kroppen, minskade. I den andra studien undersöktes responsen hos en armerad betongväggsstrimla vid kombinerad belastning av stötvåg och splitter. Det kunde konstateras att den totala skadan i väggelementet var starkt relaterat till skadan orsakad av enbart splitterbelastningen. Vidare framgick att väggstrimlans mittnedböjning var större för det kombinerade lastfallet än för den sammanlagda nedböjningen orsakad av stötvågs- respektive splitterbelastningarna separat. Detta tyder på en synergieffekt för de kombinerade lasterna. En tredje numerisk studie har utförts inom ramen för det presenterade arbetet. I denna studie har armeringens inverkan på betongens motståndsförmåga vid projektilbeskjutning undersökts. Slutsatsen drogs att armering kan ha viss betydelse för detta motstånd förutsatt att armeringen är lämpligt inlagd. I avhandlingen presenteras även en ny materialmodell (CDPM2) för dynamiskt belastad betong. Modellen har visat god förmåga att beskriva responsen vid ett stort antal lastfall, statiska så väl som dynamiska. I utvärdering av modellen har det visats att genom vissa modifieringar skulle modellens förmåga att beskriva responsen vid stora dynamiska laster kunna förbättras. Vissa riktlinjer för möjliga modifieringar har presenterats, men implementeringen och den vidare utvärderingen av dessa är inte en del av det presenterade arbetet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (795)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1697)
konferensbidrag (803)
rapport (367)
doktorsavhandling (196)
licentiatavhandling (163)
bokkapitel (126)
visa fler...
annan publikation (96)
bok (35)
samlingsverk (redaktörskap) (8)
forskningsöversikt (8)
proceedings (redaktörskap) (6)
recension (3)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (2281)
övrigt vetenskapligt (1197)
populärvet., debatt m.m. (30)
Författare/redaktör
Nordström, Jan (203)
Patriksson, Michael, ... (103)
Lötstedt, Per (101)
Gustafsson, Bertil, (78)
Kreiss, Gunilla, (64)
Holmgren, Sverker, (63)
visa fler...
Neytcheva, Maya, (63)
Logg, Anders, 1976-, (52)
Silvestrov, Sergei, ... (46)
Hansbo, Peter, (45)
Serra-Capizzano, Ste ... (44)
Mattsson, Ken, (43)
Strömberg, Ann-Brith ... (42)
Carlson, Johan S, 19 ... (41)
Edelvik, Fredrik, 19 ... (41)
Axelsson, Owe, (40)
Larsson, Torbjörn, (39)
Yang, Jikuang, 1948- ... (39)
Mark, Andreas, 1980- (38)
Asadzadeh, Mohammad, ... (38)
Söderberg, Rikard, 1 ... (37)
Larsson, Elisabeth, (37)
Hoffman, Johan, (36)
Larson, Mats G., (36)
Kreiss, Heinz-Otto, (35)
Svärd, Magnus, (35)
Hansbo, Peter, 1959- ... (34)
Ferm, Lars, (34)
Larsson, Stig, 1952- ... (32)
Berggren, Martin, (32)
Beilina, Larisa, 197 ... (32)
Engblom, Stefan, (32)
Målqvist, Axel (29)
Jirstrand, Mats, 196 ... (27)
Burdakov, Oleg, 1953 ... (27)
Engquist, Björn, (26)
Diehl, Stefan (26)
Murgovski, Nikolce, ... (26)
Rantakokko, Jarmo, (25)
Cohen, David, (24)
Gong, Jing (24)
Thuné, Michael, (24)
Johnson, Claes (23)
Hellander, Andreas (22)
Müller, Bernhard, (22)
Runborg, Olof, (21)
Berbyuk, Viktor, 195 ... (21)
Belov, Ilja, (21)
von Sydow, Lina, (21)
Otto, Kurt, (21)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (1248)
Chalmers tekniska högskola (1072)
Göteborgs universitet (663)
Kungliga Tekniska Högskolan (543)
Linköpings universitet (371)
Umeå universitet (181)
visa fler...
Mälardalens högskola (115)
Högskolan i Jönköping (103)
Lunds universitet (56)
Stockholms universitet (39)
Linnéuniversitetet (37)
Sveriges Lantbruksuniversitet (33)
Karlstads universitet (25)
Mittuniversitetet (22)
Högskolan i Halmstad (17)
Högskolan Väst (15)
RISE (10)
Högskolan Dalarna (9)
Karolinska Institutet (8)
Södertörns högskola (8)
Högskolan i Borås (7)
Högskolan i Skövde (7)
Örebro universitet (6)
Högskolan i Gävle (6)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Luleå tekniska universitet (2)
Malmö högskola (2)
visa färre...
Språk
Engelska (3364)
Svenska (45)
Franska (2)
Esperanto (2)
Tyska (1)
Ryska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (3509)
Teknik (672)
Samhällsvetenskap (90)
Medicin och hälsovetenskap (66)
Lantbruksvetenskap (13)
Humaniora (13)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy