SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Czarniawska, Barbara, 1948- (författare)
 • Nowe techniki badan terenowych: shadowing.
 • 2012
 • Ingår i: I: Jemielniak, Dariusz (red.) Badania jakosciowe: Metody i narzedzia. - Warszawa : PWN. - 978-83-01-16946-6 ; s. 69-90
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Arbets(o)förmåga - begreppsliga och etiska anmärkningar
 • 2008
 • Ingår i: Arbets(o)förmåga - ur ett mångdisciplinärt perspektiv. - Stockholm : Santérus förlag. - 978-91-7359-010-5 ; s. 21-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln belyser arbets(o)förmågebegreppet i en samhällelig kontext där detta är centralt för olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder. Mot en allmän skiss av arbetets roll i samhället beskrivs hur begreppet arbets(o)förmåga får en avgörande roll i fördelningen av samhällets nyttigheter och hur detta aktualiserar en rad grundläggande etiska frågeställningar som behöver besvaras för att frågan om vad som ska räknas som arbets(o)förmåga ska kunna besvaras. En kortare utredning av begreppsparet förmåga – oförmåga illustrerar dessutom att begreppet kan preciseras på ett oräkneligt antal sätt i ett antal innebördes samspelande dimensioner. Två av dessa dimensioner kopplas till nyss nämnda etiska frågor för att illustrera hur valet av precisering i dessa dimensioner aktualiserar grundläggande frågor om vad som kännetecknar ett rättvist samhälle. Denna koppling påvisas ha konsekvenser för samhällsdebatt, myndighetsutövning och forskning – bl.a. hävdas att det finns goda skäl att helt överge arbets(o)förmåga som ett centralt begrepp i den arbetspolitiska diskussionen.
 •  
3.
 • Göransson, Anita, 1943-, et al. (författare)
 • Kön, makt och statistik. SOU 2007:108. Betänkande av utredningen Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället.
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här undersökningen har varit dels att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till ledande positioner på olika samhällsområden, dels att diskutera hur det statistiska underlaget till fortsatta kartläggningar kan förbättras så att möjligheten till regelbunden uppföljning av utvecklingen underlättas.De positioner som undersökts enligt direktiven är främst politik och förvaltning samt politiskt indirekt influerade positioner på andra områden. Till dessa har för jämförelses skull lagts även positioner som influeras av andra logiker, i synnerhet näringslivet men också kultur, medier och vetenskap. Höga positioner inom organisationslivet har också medtagits som en viktig del av civilsamhället, som historiskt varit en förutsättning för den svenska demokratins uppbyggnad och alltjämt – om än i minskande mån – utgör en kanal för olika intressen och grupper i samhället till maktens högsta positioner.Där så varit möjligt har jämförelse skett med den tidigare kartläggning av den svenska makteliten från 2001, som letts av undertecknad utredare. Den tidigare undersökningen var dock i sin helhet baserad på teoretiska överväganden och omfattade inte lika breda kategorier som den vi nu har gjort.Av tidsskäl har undersökningen i huvudsak koncentrerats till offentligt tillgängligt material med kompletteringar via telefon eller e-post där så befunnits nödvändigt. Någon egen enkätundersökning har inte kunnat genomföras. Däremot har relevanta redan gjorda undersökningar använts. 
 •  
4.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna lärobok riktar sig med sina samtidsaktuella exempel och teoretiska problemställningar till tvärvetenskapliga studenter inom en rad ämnen och inriktningar inom humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
5.
 • Asplund Carlsson, Maj, 1948-, et al. (författare)
 • "När han är arg är han turkisk". Identitetsskapande i Lin Hallbergs kompisbokstrilogi
 • 2008
 • Ingår i: EDUCARE. - 1653-1868. ; 4:1, s. 7
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • With a background in current theories of identification and identifying processes, our aim is to study how ideologies of identity interpellate children in narrative texts such as Lin Hallberg’s trilogy of Kompisboken, Bästisboken and Svikarboken. We study how the texts offer, mirror and perform various identities in their characterization of children and adults in a multicultural context. The issue is how the different characters are created through chains of articulation, of equivalence and difference, of properties, actions and performances. The four main child characters are construed around two dyads – male and female, native and foreign – and as well as the minor characters – parents and teachers – they display subject positions which are restricted and basically locked in a normative matrix. Thus, these texts do not afford children alternative identity constructions or resistance to stereotypical identities of gender or ethnicity.
 •  
6.
 • Björktomta, Siv-Britt, 1962- (författare)
 • Saraprojektet 2004-2007
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sararapporten dokumenterar ett treårigt metod-och kompetensutvecklingsprojekt som pågick i Huddinge kommun mellan 2004-2007. Syftet var att ta fram ett kunskapsunderlag för hur kommunen ska kunna arbete för att förebygga så kallat hedersrelaterat förtryck och våld. Rapporten innehåller också intervjuer med flickor som lever med begränsningar och kontroll av sitt sociala liv och sin sexualitet. Erfarenheterna från de tre projektåren visar att en enskild utbildningssatsning inte är tillräcklig för att täcka behovet av kunskap om detta förtryck och våld. Den samlade erfarenheten visar att en grundläggande kunskap behövs inom samtliga delar av kommunens verksamhet.
 •  
7.
 •  
8.
 • Edström, Maria, 1960-, et al. (författare)
 • Det villkorade medierummet - en diskussion om genrer, makt och mångfald
 • 2005
 • Ingår i: Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige Ds2005:12. - Stockholm : Fritzes offentliga publikationer. - 91-38-22340-6 ; s. 283-318
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Finns att ladda ner på nätet via integration.statsvet.uu.se/Publikationer/Ds2005-12.pdf
 •  
9.
 •  
10.
 • Gillberg, Gunnar, 1959-, et al. (författare)
 • Livsformsanalys och lokalt utvecklingsarbete:
 • 2002
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report describes the outcome of an interdisciplinary project at the Department of Work Science at Göteborg Univer- sity and at the Department of Built Environment & Sustainable Development at Chalmers Architecture. The purpose of the project was to try out a specific method – Life Mode Analysis – and to analyse its potentials to support local development work, with a particular focus on social capital, and the two interrelated themes of social economy and sustainable development. The interviewees in the field investigation have a background as refugees, as the study take a special interest in under- standing how the method is functioning in housing areas where the inhabitants to a large extent have had such experiences. The results of the study indicate a need for an integration of theories concerning social exclusion into – or as a parallel to – Life Mode Analysis. At least, this seems to be a necessity if the method is to be used in areas with many refugees, such as the suburban areas from the 60s and 70s surrounding major swedish urban centres. In other respects, Life Mode Analysis seems to be a relevant and very useful method for facilitating local development work. This is due to its potential to indicate how people in different life modes choose to engage them selves in social life. In the report it is also discussed how social economy is related to social capi- tal, as it is dependent on the existence of social capital, and at the same time contributes to its production. Further, sustainable development is discussed – it is also related to social capital as this constitutes one of the four cornerstones which together define the notion of sustainable development.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (11424)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (31878)
bokkapitel (19486)
konferensbidrag (19082)
rapport (10530)
doktorsavhandling (4375)
bok (4175)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (2462)
annan publikation (1894)
recension (1861)
licentiatavhandling (759)
forskningsöversikt (412)
proceedings (redaktörskap) (210)
konstnärligt arbete (12)
patent (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (54622)
refereegranskat (33043)
populärvet., debatt m.m. (9459)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (1102)
Larsson, Gerry, (381)
Rönnberg, Jerker, 19 ... (350)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (319)
Edvardsson, Bo, (315)
Starrin, Bengt, (285)
visa fler...
Hwang, Philip, 1950- ... (264)
Granhag, Pär-Anders, ... (240)
Pramling Samuelsson, ... (236)
Czarniawska, Barbara ... (209)
Room, Robin, (200)
Andersson, Gerhard, (200)
Johansson, Thomas, 1 ... (198)
Kylhammar, Martin, 1 ... (191)
Weibull, Lennart, 19 ... (190)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (188)
Sörlin, Sverker, (186)
Säljö, Roger, 1948-, (182)
Gärling, Tommy, 1941 ... (179)
Rönnberg, Jerker (178)
Allwood, Carl Martin ... (174)
Carlsson, Ulla, 1950 ... (172)
Fejes, Andreas, 1977 ... (165)
Larsson, Staffan, 19 ... (154)
Munthe, Christian, 1 ... (154)
Carlsson, Sven G., 1 ... (152)
Sterner, Thomas, 195 ... (148)
Sernhede, Ove, 1951- ... (148)
Söderbaum, Fredrik, ... (147)
Johansson, Bengt, 19 ... (147)
Fornäs, Johan, 1952- ... (146)
Jönsson, Sten, 1940- ... (144)
Gustafsson, Anders, (138)
Miles, Lee, (137)
Magnusson, Lars, 195 ... (135)
Carlsson, Fredrik, 1 ... (133)
Bigsten, Arne, 1947- ... (133)
Dahlgren, Lars-Ove, ... (132)
Ottosson, Jan, 1958- ... (132)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (131)
Rothstein, Bo, 1954- ... (129)
Nilsson, Lars-Göran, (128)
Holmberg, Sören, 194 ... (128)
Norlander, Torsten, (125)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (124)
Hearn, Jeff, 1947-, (123)
Granström, Kjell, 19 ... (122)
Andersson, Per, 1964 ... (120)
Lohm, Ulrik, 1943-, (118)
McKelvey, Maureen, 1 ... (118)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (28050)
Linköpings universitet (14497)
Stockholms universitet (13334)
Uppsala universitet (10861)
Karlstads universitet (5808)
Umeå universitet (4757)
visa fler...
Örebro universitet (3384)
Linnéuniversitetet (2936)
Kungliga Tekniska Högskolan (2871)
Södertörns högskola (2461)
Högskolan i Jönköping (2312)
Chalmers tekniska högskola (2248)
Mittuniversitetet (1803)
Mälardalens högskola (1396)
Högskolan i Halmstad (1339)
Försvarshögskolan (1273)
Högskolan i Gävle (1052)
Lunds universitet (1006)
Högskolan Kristianstad (935)
Högskolan Dalarna (677)
Högskolan Väst (584)
Nordiska Afrikainstitutet (515)
Högskolan i Skövde (372)
Högskolan i Borås (219)
Luleå tekniska universitet (197)
Gymnastik- och idrottshögskolan (184)
Ersta Sköndal högskola (154)
Malmö högskola (153)
Blekinge Tekniska Högskola (32)
Röda Korsets Högskola (25)
Kungl. Musikhögskolan (17)
Sophiahemmet Högskola (10)
Konstfack (9)
Karolinska institutet (4)
visa färre...
Språk
Engelska (58959)
Svenska (35936)
Tyska (485)
Spanska (265)
Norska (242)
Franska (238)
visa fler...
Danska (211)
Finska (118)
Italienska (97)
Ryska (75)
Polska (65)
Japanska (59)
Portugisiska (35)
Kinesiska (24)
Nederländska (19)
Turkiska (19)
Tjeckiska (15)
Estniska (11)
Odefinierat språk (8)
Persiska (8)
Katalanska (7)
Koreanska (7)
Bokmål (7)
Ungerska (6)
Arabiska (5)
Isländska (5)
Nygrekiska (3)
Lettiska (2)
Bulgariska (2)
Litauiska (2)
Ukrainska (2)
Nynorsk (2)
Slovenska (2)
Latin (1)
Serbiska (1)
Kurdiska (1)
Makedonska (1)
Esperanto (1)
Vietnamesiska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (97094)
Humaniora (4529)
Medicin och hälsovetenskap (3309)
Teknik (1791)
Naturvetenskap (1788)
Lantbruksvetenskap (253)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy