SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) ;spr:nor"

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) > Norska

 • Resultat 1-10 av 31
 • [1]234Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Andersson, Anna, et al. (författare)
 • Innledning
 • 2018
 • Ingår i: Nordic Approaches to Foreign Fighters. - Oslo : Gyldendal Juridisk.
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
2.
 •  
3.
 • Bjørnskau, Torkel, et al. (författare)
 • Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Nye ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak som kan brukes til å registrere og regulere uønsket atferd i trafikken, har et stort potensial for å øke trafikksikkerheten. Men de kan komme i konflikt med personvernet. Streknings-ATK og EDR har klare implikasjoner for personvernet og at ISA kan ha det om data fra ISA-systemet lagres. Konsekvensene for personvernet er tolket ulikt i Norge og Sverige. Prøvedrift med streknings-ATK på flere strekninger er startet opp i Norge, men i Sverige er dette ikke aktuelt pga. hensynet til personvern. I begge land installeres ISA i offentlige tjenestebiler. EDR har fått liten oppmerksomhet i begge land. Bileierne er overveiende positive til både streknings-ATK og ISA. Jo større forståelsen for at fart er en risikofaktor, desto større er aksepten for slike fartsregulerende tiltak. Bileierne er mest skeptiske til atferdsregistratorer som i dag er lite kjent. Atferdsregistratorer, som ?event data recorder? eller ?black box?, er imidlertid i ferd med å bli svært vanlige i moderne biler ? og stadig mer data fra kjøretøyene lagres. Bileiere bør derfor i større grad få informasjon om dette og tilgang til de data som registreres.
 •  
4.
 • Duus-Otterström, Göran, 1978- (författare)
 • Straff som retribusjon
 • 2009
 • Ingår i: Minerva. - 0805–7842. ; :2
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det vanlige er å forsvare straffen som noe ondt som tross alt er nødvendig for å trygge den sosiale freden. Den teorien som kalles retributivisme stiller denne tenkemåten på hodet. Teorien minner oss om at spørsmålet ikke bare gjelder straffens evne til å redusere kriminalitet, men også hvor rettferdig den behandler forbryteren.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde, 1985- (författare)
 • Kommentar til advokatene Berge og Stensholdts artikkel i Jussens Venner 2/2018
 • 2018
 • Ingår i: Jussens venner. - 0022-6971. ; 53:4, s. 250-267
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikkelen tar utgangspunkt i advokatene Stig Berge og Hans Ingvar Stensholdts artikkel i Jussens Venner 2/2018 hvor de kritiserer professor Hans Fredrik Marthinussens metodiske tilnærming i hans artikkel i Jussens Venner 2/2017, hvor han behandler Høyesteretts dom i HR-2017-33-A. I denne artikkelen analyseres kritikken nærmere fra et metodisk perspektiv. I artikkelen fremholdes at uenighet om tolkningsspørsmål ikke nødvendigvis innebærer at en av forfatterne har gått utenfor det som kan anses som gyldige juridiske argumentasjonsmønstre, og at den metodiske kritikken Berge og Stensholdt retter mot Marthinussen i minst like stor grad gjør seg gjeldende mot deres egen fremstilling.
 •  
10.
 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde, 1985- (författare)
 • Restitusjon : om virkninger av formuerettslig ugyldighet
 • 2019
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Dersom en disposisjon er oppfylt før en ugyldighetsinnsigelse gjøres gjeldende, oppstår det særlige problemstillinger knyttet til hvilke virkninger ugyldigheten danner grunnlag for, både mellom partene i den ugyldige avtalen og overfor tredjemenn som måtte utlede rettigheter fra løftemottakeren i den ugyldige avtalen. I boken analyseres virkningene av ulike formuerettslige ugyldighetsgrunner når innsigelsen gjøres gjeldende først etter at den aktuelle disposisjonen er oppfylt. Forfatteren viser at det etter gjeldende rett ikke er grunnlag for å se så enhetlig på spørsmålet om virkningene av ugyldighet som det har vært tradisjon for å gjøre, og at det vil kunne ha stor betydning for løftegiverens rettsstilling hvilken ugyldighetsgrunn innsigelsen er forankret i. I boken er oppmerksomheten særlig rettet mot spørsmålet om når, og etter hvilke ugyldighetsgrunner, gjenoppretting i form av tilbakelevering av ytelser kan kreves, og hvordan tilbakeføringskravet etter de ulike ugyldighetsgrunnene står seg i møtet med regler om foreldelse og konkurs. Også øvrige problemstillinger som oppstår i forlengelsen av at et gjenopprettingsoppgjør skal finne sted behandles. Dette gjelder blant annet forholdet mellom naturalrestitusjon, verdirestitusjon og erstatning som mulige virkemidler for å oppnå gjenoppretting, samt restitusjon av annet enn det overleverte, basert på surrogatbetraktninger.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 31
 • [1]234Nästa
Åtkomst
fritt online (6)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (12)
bokkapitel (10)
rapport (3)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
doktorsavhandling (2)
bok (1)
visa fler...
konferensbidrag (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (24)
refereegranskat (9)
populärvet., debatt m.m. (3)
Författare/redaktör
Nafstad, Ida, (3)
Lindbekk, Monika, (3)
Granér, Rolf, 1949-, (3)
Torp, Eivind (2)
Andersson, Anna, (2)
Høgestøl, Sofie A.E. ... (2)
visa fler...
Lie, Anne Christine, (2)
Viblemo, Tor Egil (2)
Gerdner, Arne, (1)
Jerneck, Magnus (1)
Wickenberg, Per, (1)
Schiratzki, Johanna, (1)
Andersson, Gunnar (1)
Modéer, Kjell-Åke, (1)
Lindgren, Eidar, (1)
Saarnilehto, Ari (1)
Andersson, Robert, 1 ... (1)
Wahlgren, Paula, (1)
Örnemark Hansen, Hel ... (1)
Hrelja, Robert, (1)
Nyberg, Jonna, (1)
Hydén, Håkan, (1)
Assum, Terje, (1)
Madell, Tom (1)
Dahlstrand, Karl (1)
Leviner, Pernilla, 1 ... (1)
Björnskau, Torkel, (1)
Eriksson, Louise, (1)
Karlsson Schaffer, J ... (1)
Kalbro, Thomas, 1951 ... (1)
Møller, Jorunn, (1)
Duus-Otterström, Gör ... (1)
Finstad, Liv, (1)
Flodin, Jonny, 1966- ... (1)
Bragdø-Ellenes, Sver ... (1)
Edlund, Hans Henrik (1)
Krüger, Kai (1)
Sæbø, Rune (1)
Kronkvist, Ola, 1968 ... (1)
Larsson, Paul, 1962- ... (1)
Andenaes, Kristian (1)
Gundhus, Helen Ingeb ... (1)
Rösnes, August, (1)
Langford, Malcolm (1)
Pouillard, Veronique (1)
Larsen, Eirinn (1)
Adolphsen, Caroline (1)
Fridriksdottir, Href ... (1)
Hartoft, Hanne (1)
Sandberg, Kirsten (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (9)
Linnéuniversitetet (6)
Stockholms universitet (5)
Mittuniversitetet (3)
Göteborgs universitet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (1)
Umeå universitet (1)
Örebro universitet (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (31)
Humaniora (3)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy