SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) ;hsvcat:1"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > Naturvetenskap

 • Resultat 1-9 av 9
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Boström, Magnus (författare)
 • Miljörörelsens mångfald
 • 2001
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the thesis, the conditions, possibilities, and limitations for Swedish environmental organisations to influence other actors — state agencies, political organisations, enterprises and the Swedish public — are analysed. The focus is on their practice in the nineties, implying a context in which different actors, to a greater extent, have accepted the significance of environmental issues, demand knowledge of and solutions to environmental problems, and with new conflicts continously arising. Against this background, four main interrelated themes are developed. Firstly, focus is set on the diversity and internal relations of the movement itself. Heterogeneity, variation and internal relations are analysed through the use of concepts such as social movement, collective identity, and niche. The diversity of the movement is regarded as a source of strength even though it also produces limitations. Secondly, how environmental organisations act politically and in what political scenes they appear, are analysed through the use of concepts such as political opportunity structure, subpolitics, lifepolitics, risk definition struggle, and intermediary link. The use of combined strategies, as well as the relation between diversity and political action, are highlighted. Thirdly, the cognitive practice of environmental organisations is analysed. This entails analysing how they try to persuade other actors with the help of frames. The extensive use of frame bridgings as well as tendencies towards the use of more cooperative strategies — captured by the concept ecological modernization — provide opportunities but also imply threats against autonomy and critical distance. However, the study shows that the organisations have the capacity to preserve their cognitive autonomy. Fourthly, the importance of organisation for cognitive practice, autonomy, and resource mobilization is stressed, and variations in form are analysed. Certain organisational tendencies such as growth, routinization, and professionalization are highlighted. The study is based on intensive comparative case studies of five Swedish environmental organisations: Swedish Society for Nature Conservation, World Wide Fund for Nature, Friends of the Earth, Greenpeace and the Natural Step. Different kinds of data are used: interviews with keypersons in the organisations, analyses of different kinds of documents produced by the organisations, and different kinds of secondary litterature.
 •  
2.
 • Henning, Annette (författare)
 • Ambiguous artefacts solar collectors in Swedish contexts : on processes of cultural modification
 • 2000
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This is a book about solar collectors and the place of these artefacts in a political energy debate that has aroused strong feelings in Sweden during the last twenty-five years. It is a book about the hopes for a less polluted earth, which solar collectors have come to symbolise, and a book about the ways in which problems in utilising solar energy are culturally perceived. One main aims of this study has been to find out more about the conflicting perceptions of solar collectors as 'saviours of the world' and simultaneously as uninteresting or less credible artefacts that 'may come in the future'. Another main purpose of the study has been to describe and explain those cultural processes of modification that are taking place around solar collectors in active attempts to integrate these into established cultural structures.
3.
 • Sjölander-Lindqvist, Annelie (författare)
 • Local Environment at Stake: The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. Baksidan kan vara att hembygdens specifika och omistliga värden som förknippas med platser, landskapsbilder och rumsliga strukturer upplevs som hotade. Den sjunkande grundvattennivån och giftutsläppet 1997 till följd av tunnelbygget har ställt frågor om den sociala kontinuiteten på sin spets och den lokala kunskapen har blivit både ett synligt inslag och ett verktyg i lokal mobilisering i syfte att uppnå en förståelse för de problem som tunnelbygget gett upphov till. Platser och lokal miljö spelar roll för formandet av identiteter. Landskap och rumsliga miljöer är starka förmedlare av minnen, kollektiva såväl som enskilda, och spelar därmed centrala roller när det gäller att förmedla känsla för det förflutna och dess samband med nuet och framtiden. Det är inte ovanligt att det är först när värden, som man i vardagslivet tar för givna och som man sällan har anledning att direkt reflektera över, ställs inför något nytt, främmande och hotfullt, som dessa värden framstår som något man måste särskilt värna om och vårda. I föreliggande avhandling ligger fokus på de områden där grundvattensänkning och giftutsläpp har varit ett stort problem. Djupintervjuer, kollaborativ fotografering, naturvandringar och deltagande observation på samråds- och informationsmöten under perioden 1999-2003, är de metoder som har använts. Avhandlingen undersöker hur upplevelser av osäkerhet inför vad som kommer att hända med den omgivande miljön och naturen kommit att påverka boendes uppfattningar av plats, samhörighet med platsen, landskapet och det lokala samhället. Hallandsåstunneln är ett storskaligt tekniskt projekt som gör ingrepp i naturen och människors omgivning. Tunnelbygget är ett tydligt exempel på ett storskaligt byggprojekt där människor och deras livsmiljö på ett konkret sätt berörs.
 •  
4.
 • Jonsson, Fatima, 1972- (författare)
 • Hanging out in the game café Contextualising co-located computer game play practices and experiences
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • What social practices are people involved when staying in a game café? What kind of social setting is the game café? What are the attitudes towards playing computer games at home and in public among parents? What are the media representations of co-located game playing in public? What are the sensory experiences of playing co-located game play in public? This dissertation gives a descriptive and analytical account of the contexts and meanings of playing co-located computer games in public settings such as game cafés and LAN parties. The overall aim with the dissertation is to describe and investigate the social and cultural meanings and contexts of playing computer games in a game café. The research questions have been investigated in four empirical studies.The dissertation shows that people are involved in various social practices and activities aimed at supporting and maintaining social relationships among friends and peers. The game café can be seen as a third place, as it used by players for recreation and an escape from the pressure of home and school, a place which feels like home, is familiar and welcoming. However the game café is a limited third place used by young men who likes to play online and network games. The dissertation also shows how the social environment provides for specific sensory experiences. These sensory experiences involve sitting together side by side slapping each other’s shoulders and legs, eating candies and drinking sodas, listening to music. The representations of co-located game playing in public reproduce traditional gender roles where professional gamers are represented by men and causal gamers are represented by women (and men) as well as construct youth as party lovers. The study also suggests that parents’ attitudes towards their children playing games in public draw on traditional values and ideas about children’s play and social relationships.
5.
 • Backlund, Kenneth, 1966- (författare)
 • Welfare measurement, externalities and Pigouvian taxation in dynamic economies
 • 2000
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis consists of five papers.Paper [1] analyzes one possible way of replacing dynamic Pigouvian taxes by a static approximation of such taxes from the point of view of social accounting. The idea is to approximate a Pigouvian emission tax by using the instantaneous marginal willingness to pay to reduce the stock of pollution. If this approximation is close enough to the correct Pigouvian tax it will be useful for at least two reasons: (i) it brings the economy close to the socially optimal solution; and (ii) it provides information relevant for social accounting by closely approximating the value of additions to the stock of pollution.Paper [2] analyzes the welfare effects of an agreement between countries to slightly increase their emission taxes. The results indicate that such an agreement need not necessarily increase the global welfare level, even if each individual country has set its prereform emission tax to be lower than the marginal social cost of pollution.Paper [3] provides an economic framework for analyzing the global warming problem, emphasizing the use of forests as a means of carbon sequestration. We explore the difference between the decentralized economy and the socially optimal resource allocation, and discuss the appropriate tax system required to implement the first best optimum.Paper [4] incorporates the uncertainty involved in the production of nuclear energy into a dynamic general equilibrium growth model. We compare the resource allocation in the decentralized economy with the socially optimal resource allocation and design the dynamic Pigouvian taxes that make the decentralized economy reproduce the socially optimal resource allocation.Paper [5] treats externalities from nuclear power in a dynamic differential game framework involving two countries, which differ with regard to their nuclear technology. The model is solved numerically, where one country is considered relatively safe and the other relatively less safe.
6.
 • Danielsson, Ulrika (författare)
 • Relationships between information communication technology and psychosocial life environment : Students and young urban knowledge workers in the ICT-era
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Dramatic changes have been taking place in our ways of working and spending leisure time. This relates to the increasing use of ICT (Information Communication Technology) in our lives and is of crucial importance to our future. Today, being physically away from the workplace doesn�t mean that we are necessarily leaving our work tasks behind in psychological terms. The aim of the thesis is to attain a deeper understanding of the relationships between individuals� psychosocial life environment and their use of ICT in order to contribute to the discussion about how everyday use of ICT can affect us. The research is based on two case studies that are presented in research articles. A theoretical framework concerning psychosocial life environment and use of ICT was built upon a review of the literature on environment/role, their relationship to ICT and the boundaries within different roles and environments. The first results in this thesis show that the blurred boundaries between work and leisure begin in school and then continue on into working life. The second result present the different barriers to young women seeking professional roles in the IT-business and the sometimes overlooked fact that every individual has a need to feel needed regardless of whether it is the private or professional role. The third results show that the daily use of ICT creates both needs and activities, but it appears that a sense of lack of control leaves the user feeling negatively stressed. Finally, one example of further research could focus on determining what is the responsibility of the leader of an organization who requires an employee to be reachable any time anywhere?
 •  
7.
 • Petersson, Jesper, 1974- (författare)
 • Geographies of eHealth: Studies of Healthcare at a Distance
 • 2014
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis examines the proliferation of healthcare services using information and communication technology to overcome spatial and temporal obstacles. These services are given such names as telemedicine and telecare, which are sometimes grouped together as telehealthcare under the umbrella term eHealth. My main argument is that a prevalent and overoptimistic rhetoric of how the possibilities of digitalization are expected to produce a homogenous and ubiquitous healthcare space conceals many of the spatiotemporal complexities involved in introducing telehealthcare and in the overall organizing of healthcare. To counteract such simplifications, I contend that we need a relational understanding of the technical and the geographical as always nested in the social and vice versa. With such an approach, it is arguably possible to begin to tease apart the many spatiotemporal entanglements of these innovations and to trace their political ramifications. This position is developed by integrating perspectives from science and technology studies with insights from human geography. The four constituent papers of this thesis pursue this argument in qualitatively grounded case studies of telehealthcare and its geographies. Paper I looks at various initiatives for fetal tele-ultrasonography, demonstrating that this practice cannot be reduced to a mere transparent relay for the speedy transmission of digital information across space and time. The paper investigates how its introduction could affect medical knowledge production, power hierarchies, and subject positions, for example, the status attributed to the fetal figure. Paper II traces Swedish transformations of telehealthcare. The use of telemedicine to reach those outside medicine’s range has arguably been accompanied by efforts to achieve intra-organizational streamlining via telemedicine. This process has continued with the emergence of telecare for personal use directed toward the overlapping groups of the elderly people and patients with chronic conditions. I contend that this shift can be understood through a geographical lens as attempts to save space and time by keeping as many patients as possible out of costly hospitalization and preventing them from engaging scarce specialist resources. Paper III compares four telemedicine projects in Sweden. In detailing how the purpose of practicing telemedicine differed between these projects in relation to, for example, the specifics of distance, care availability, and treated medical conditions, the paper demonstrates the existence of many versions of telemedicine. Whereas this fluidity could further the spread of telemedicine, it could also cause problems. To various actors wanting to use telemedicine in a homogenous and fixed way for national streamlining purposes, this diversity has generated confusion when they wished to align telemedicine in a preferred direction. The paper concludes that technology travels best when it can contain both fluid and fixed relationships. Paper IV argues that, whatever is claimed about creating a space- and time-independent healthcare by means of telehealthcare, the use of telecare to connect the standardized spaces of healthcare with the fluid everyday lives of elderly people and patients with chronic conditions actually works by unfolding new spaces of visibilities and establishing new temporalities as well. By investigating these spatiotemporalities, I demonstrate how these applications draw together discourses on individual freedom with medically derived algorithms and concerns about how to make best use of scarce healthcare resources.
 •  
8.
 •  
9.
 • Oliva, Manuel (författare)
 • Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain
 • 2018
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present thesis consists of four articles that address cognitive-emotional interactions as measured through eye movements and pupil dilation.Social facilitation-inhibition is an effect that describes changes in performance (enhancement or impairment) when individuals complete tasks in social presence compared to when they perform the same tasks in solitary conditions. Along this line, Paper I and II focus on the effect of social presence in low and high level tasks, such as eye movements and learning, respectively. These are the first evidence showing that social presence influences the attentional control of eye movements.The locus coeruleus is a brain structure that is active during arousal and stress, as well as during cognitive and attentional processes. In addition, this structure is almost the sole network mediating pupil dilation in conditions of constant luminance. Therefore, the activity of the locus coeruleus can be indirectly traced through changes in pupil size. In Paper III we investigated the role of the locus coeruleus, as measured through fluctuations in pupil size, during the process of emotion recognition. The results of this paper indicated that pupil dilation reveals the time course of decision making on emotional tasks. In Paper IV, the role of the locus coeruleus was investigated in the context of selective attention. The results revealed that pupil size predicts the efficiency of selective attentionin conditions of low perceptual load (i.e., tasks few stimuli and/or simple stimuli) but not in conditions of high perceptual load (i.e., higher number of stimuli and/or more complex stimuli).Finally, since no single theory has emerged that can account for social facilitation-inhibition, I argue in the introduction of the thesis that the locus coeruleus may be involved in mediating cognitive-emotional functions, including social facilitation-inhibition.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-9 av 9
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy