SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) ;lar1:(oru)"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > Örebro universitet

 • Resultat 1-10 av 72
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Deutschmann, Mats (författare)
 • Apologising in British English
 • 2003
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. Avhandlingen kan påvisa att artighetsyttringar såsom ursäkten är viktiga verktyg för att kontrollera och manipulera omgivningen och att det framförallt är medelklassen och andra grupper i maktposition som brukar artighetsformler till detta syfte.
2.
 • Carleheden, Mikael, 1958- (författare)
 • Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna
 • 1996
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Jürgen Habermas uppfattas idag ofta som dagens ledande samhällsteoretiker. Samtidigt är hans tänkande svårtillgängligt och ofta utsatt för missuppfattningar. De flesta försök att klargöra och diskutera hans kritiska teori har varit filosofiskt och idéhistoriskt inriktade. Denna avhandling framställer däremot hans kommunikativa handlingsteori genom att 'positionera' den på dagens samhällsteoretiska arena. Detta görs genom att kontrastera hans kritiska samhällsteori mot andra samtida och centrala samhällsteorier; främst marxism, liberalism, kommunitarism och postmodernism. Avhandlingen är emellertid inte enbart en deskriptiv framställning av Habermas samhällstänkande, utan också - i den kritiska teorins tradition - en kritisk diskussion av både moderna samhällsteorier och dagens moderna samhälle. Habermas framstår då inte endast som en djupgående kritiker av social teknokratism och paternalism. Med sin teori om radikal demokrati framstår han även som en av de få som försöker utveckla en föreställning om det goda samhället i ett kulturklimat där framtiden blivit dystopiernas snarare än utopiernas marknad och där den cyniska civilisationskritiken närmast har blivit 'politiskt korrekt'.
3.
 • Hedin, Lena, 1951- (författare)
 • Foster youth's sense of belonging in kinship, network, and traditional foster families an interactive perspective on foster youth's everyday life
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis shows that foster youth can be active participants and agents in shaping their own lives, both in terms of developing and breaking relationships. The aim of the thesis is to examine the everyday lives of young people after entering various types of foster families, and to identify processes in various contexts that influence their sense of belonging. Three of the studies are based on in-depth interviews with 17 foster youth, and a fourth study also includes follow-up interviews with 15 of them. The study’s perspective views the family as socially constructed by means of interactive rituals in which both adults and young people are social actors. Study I demonstrates foster children’s motivation and aptitude for academic improvement, even despite previous severe problems in school. The study indicates that their satisfaction with school is related to both the quality of care they receive and their relations with peers. Study II illuminates the importance of both structure and warmth in foster youth’s everyday life. Routines normalize their daily life. Emotional warmth is created through doing things together. In particular, joking and laughing stand out as important inclusion practices. In study III the young people in kinship and network foster families are found to display the strongest social bonds to their foster families, and the young people in traditional foster families the weakest. Including network foster families in the study sheds light on the importance of adolescents’ active involvement in choosing their foster families. Study IV strengthens findings in the previous three studies about the importance of mutual activities and laughing together for the creation of social bonds in the foster family. Over time, adolescents in traditional foster families also have strengthened their social bonds to the foster family. Therapeutic support is found to be more common in the follow-up interview than one year before, and this unmasks the vulnerability of foster youth, and girls in particular. However, foster youth exhibit personal agency by still coping fairly well with their situation. Overall, this thesis shows that the sense of belonging in the family is strengthened if youth negotiate and take part in decisions concerning them and if the family is an ‘open foster family’ in its reception of the youth and their biological parents, but also that humour can serve as a door-opener into the foster family.
4.
 • Hjorth Aronsson, Christina (författare)
 • Struktur, handling och rumslig morfologi : Två fall av förnyelse och byggande i urban miljö
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The dissertation addresses problems concerning relations between decentralised welfare and centralised planning and building authorities as central matters in the public sector on communal level. Problems concerning relations between public planning and private market according to building are also focused. The study is based on Durkheim's macrosociology, social epistemology, and sociology of knowledge, developing an analysis model built upon Mary Douglas' grid-group typology, new-durkheimian theory of ritual action and urban semiotics. Key concepts are cosmologies, social welfare, market, and claims for influence on the process of physical planning. The analysis is made in relation to changes in welfare state perspective on macro level.The study's empirical material is collected from documents, official statistics, and interviews with essential actors in public sector and private enterprises, reflecting renewal efforts and of new planning.Decentralization of public decision-making evolves claims of local influence as results of new insights and knowledge among local professionals and politicians as results of new cooperation. Emancipation and ambivalence in relation central-local are consequences. Increased participation from private market on planning and building reflect knowledge-based differences and tensions due to their respective cosmological belonging. Changes in the post-war welfare sector are reflected in accumulated problems in a neighbourhood-area. Decarceration is reflected as normalisation in ordinary housing. On urban level, this reflects increased morphological, as well as socio-economical differentiation. Theoretically is discussed the possible expansion of grid-group typology through integrating concepts of action, of structure, and of spatial morphology (semiotics), called intra- and inter cosmological phenomena.
 •  
5.
 • Jönhill, Jan Inge (författare)
 • Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Sociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. Luhmanns vittomfattande skriftliga verk gör honom till en av de mest betydande sociologerna överhuvudtaget. Denna studie är den första omfattande exposén över Luhmanns systemteori i Skandinavien. Framställningen innefattar bland annat teoriansatsens grundvalar och teorihistoriska avsnitt och diskussioner. Avhandlingens andra del utgörs av en övergripande systemteoretisk analys av de globala miljöproblemen.
 •  
6.
 • Bask, Miia, 1977- (författare)
 • A longitudinal approach to social exclusion in Sweden
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis consists of four papers, and has as its central theme the accumulation of welfare problems and social exclusion. We use Swedish data and all analyses are based on individuals of working age. We perform longitudinal analyses to scrutinize the accumulation of disadvantages over the individual life courses as well as to detect the general trends in social exclusion occurrence in Swedish society during the past two decades.In Paper I, in an analysis of social exclusion among immigrants in Sweden, we find that immigrants suffer more often from social exclusion than native Swedes do. We also find that even if the accumulation of welfare problems is more common among immigrants than native Swedes, the connections between welfare disadvantages are stronger among Swedes. Furthermore, a logistic regression analysis revealed that time spent in Sweden decreases the risk of social exclusion among immigrants. However, even though we control for several demographic variables, human capital indicators and socio-economic class, the odds for social exclusion are still greater for immigrants than for native Swedes. Some form of discrimination can therefore not be excluded.Paper II is co-written with Björn Halleröd. This paper involves a longitudinal analysis of the accumulation of closely related welfare disadvantages, showing that the initial deprivation increases over time. Latent growth curve models reveal that a high initial deprivation is related to low socio-economic class and being single. It is also shown that a high initial deprivation decreases the probability of upward class-mobility as well as the probability of deprived singles becoming cohabiting. Moreover, a high initial deprivation increases the risk that couples will experience a household break-up.In Paper III, we perform a longitudinal analysis of social exclusion in Sweden during the period 1979-2003, in which several logistic regression models for panel data are fitted to our data. We find no support that immigrants have been better integrated into Swedish society over time from the perspective of social exclusion risk. Instead, there are weak signs that integration has become worse. We also find weak signs that the higher social exclusion risk that men have relative to women has decreased during the past two decades. Furthermore, comparing with couples without children, the odds for social exclusion among singles with children have increased and the odds for couples with children have decreased during the period 1979-2003.Paper IV utilizes latent class factor models to scrutinize the connections between welfare problems and a set of demographic variables, human capital indicators and socio-economic class. We find that welfare problems do cluster. Our results also support several of the findings in the previous paper. Family type, especially being single or living in a relationship, makes a clear difference in the propensity to accumulate welfare problems. Furthermore, immigrants characterize the factors with a high problem accumulation. Additionally, there is no general difference between the sexes in the problem accumulation itself, but experiences of threat or violence and having sleeping problems seem to be more often related to being a woman, whereas the lack of a close friend is most often related to being a man.To conclude, this thesis reveals several interesting facts concerning the accumulation of welfare problems and social exclusion in Sweden. Considering the implications for policy, the situations of immigrants and single parents need to be underlined. That is, the integration of immigrants should be given more emphasis and measures should be taken to support single parents as well as to promote a discussion on how to make relationships last.
7.
 • Blomberg, Helena (författare)
 • Mobbning, intriger, offerskap att tala om sig själv som mobbad i arbetslivet
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis is a study of bullying narratives, mainly co-produced in a process of ongoing interaction. The focus is on how narrators rhetorically organize their storytelling and identity work by using discursive resources. The empirical material consists of 12 interviews with, and 12 written stories by people who have been exposed to workplace bullying plus information from three websites about bullying, and previous research. The overarching aim of the study is to identify how a bullying discourse is produced, reproduced, challenged and negotiated in bullied persons’ narratives. Specific aims are to determine how bullying is portrayed publicly, how narrators with experience of being bullied build their stories, how the narratives stand in relation to victimization, what makes it possible to talk about vulnerability and what are its limits, and finally to develop a narrative approach.Theoretically and methodologically, the study has its basis in narrative analysis, discursive psychology, conversation analysis, and metaphor analysis. The study shows how the narrators categorize themselves as active, competent, and consensus seeking. They resist being victimized, but by their use of the interpretative repertoire and a standard story of bullying, they nevertheless become indirectly victimized. What’s at stake, in the narratives, is the question of guilt, which they rhetorically evade by the use of different metaphors. These metaphors depict bullying as a mystery, a lifelong source of suffering, a transformation, a learning experience, a battle, a contagious virus, and a trap. The narrators are constrained by the narrative conditions, the interpretative repertoire, standard story, and narrative form and content – a story of good and evil when creating their own story. The narrative conditions at the same time set the limit for expressing oneself in the identity work. This also means we are part of the production and reproduction of the bullying discourse when I, as a researcher, and the narrators use the repertoire and the standard story in mutual understanding.
8.
 • Boström, Magnus (författare)
 • Miljörörelsens mångfald
 • 2001
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the thesis, the conditions, possibilities, and limitations for Swedish environmental organisations to influence other actors — state agencies, political organisations, enterprises and the Swedish public — are analysed. The focus is on their practice in the nineties, implying a context in which different actors, to a greater extent, have accepted the significance of environmental issues, demand knowledge of and solutions to environmental problems, and with new conflicts continously arising. Against this background, four main interrelated themes are developed. Firstly, focus is set on the diversity and internal relations of the movement itself. Heterogeneity, variation and internal relations are analysed through the use of concepts such as social movement, collective identity, and niche. The diversity of the movement is regarded as a source of strength even though it also produces limitations. Secondly, how environmental organisations act politically and in what political scenes they appear, are analysed through the use of concepts such as political opportunity structure, subpolitics, lifepolitics, risk definition struggle, and intermediary link. The use of combined strategies, as well as the relation between diversity and political action, are highlighted. Thirdly, the cognitive practice of environmental organisations is analysed. This entails analysing how they try to persuade other actors with the help of frames. The extensive use of frame bridgings as well as tendencies towards the use of more cooperative strategies — captured by the concept ecological modernization — provide opportunities but also imply threats against autonomy and critical distance. However, the study shows that the organisations have the capacity to preserve their cognitive autonomy. Fourthly, the importance of organisation for cognitive practice, autonomy, and resource mobilization is stressed, and variations in form are analysed. Certain organisational tendencies such as growth, routinization, and professionalization are highlighted. The study is based on intensive comparative case studies of five Swedish environmental organisations: Swedish Society for Nature Conservation, World Wide Fund for Nature, Friends of the Earth, Greenpeace and the Natural Step. Different kinds of data are used: interviews with keypersons in the organisations, analyses of different kinds of documents produced by the organisations, and different kinds of secondary litterature.
 •  
9.
 • Boye, Katarina, 1975- (författare)
 • Happy hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present thesis focuses on causes and consequences of paid working hours and housework hours among women and men in Sweden and Europe. It consists of four studies.Study I investigates changes in the division of housework in Swedish couples when they become parents. The study shows that women adjust their housework hours to the number and age of children in the household, whereas men do not. Longer parental leave periods among fathers have the potential to counteract this change towards a more traditional division of housework.Study II explores the associations between psychological distress and paid working hours, housework hours and total role time in Sweden. The results suggest that women’s psychological distress decreases with increasing paid working hours and housework hours, but that a long total role time is associated with high levels of distress. The gender difference in time spent on housework accounts for 40 per cent of the gender difference in psychological distress.Study III asks whether hours spent on paid work and housework account for the European gender difference in well-being, and whether the associations between well-being and hours of paid work and housework is influenced by gender attitudes and social comparison. The results indicate that gender differences in time spent on paid work and housework account for a third of the gender difference in well-being. Gender attitudes and social comparison do not to any great extent influence the associations between well-being and paid work and housework, respectively.Study IV examines possible differences between European family policy models in the associations between well-being and hours of paid work and housework. Some model differences are found, and they are accounted for by experiences of work-family conflict among men, but not among women. For both women and men, work-family conflict appears to suppress positive aspects of paid working hours.
10.
 • Bruhn, Anders (författare)
 • Individualiseringen och det fackliga kollektivet : En studie av industritjänstemäns förhållningssätt till facket
 • 1999
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation is based on a research project focusing privately employed industrial white-collar workers in Gothenburg, Sweden. The project was initiated due to signs of changes in the way employees perceive and act in relation to the union. The aim of this thesis is to study the causes behind individual patterns of action in relation to union membership and activity. My ambition is to increase our knowledge of the conditions of unions in contemporary working life, as well as of organisations of interest more generally. The problem is tackled in two steps: First I describe and analyse the individual motives behind different patterns of action. Second I analyse contextual causes, both in the workplace and in society at large, behind changes in motives evidenced today. My point of departure is theories about value change and individualization. The concept of value is here used to analyse how the individualization process changes the conditions for organized collective behaviour.My methodological approach is multistrategic. The main component of the approach is qualitative interviews. I interviewed employees at seven different companys during the period of 1993-1995. 1997 these were complemented with a postal survey to a representative sample of the target group in Gothenburg.The analysis reveals a distinctive generation gap in motives in relation to union membership and activity. Group-utility based instrumental views about the union, often in connection with "solidarity" and other traditional union values, was quite common among the older employees. These views were related to "security-based" materialistic value patterns. Instrumental considerations based on personal utility were mote frequent among the younger employees and coexisted with "private post-materialistic" value patterns. The private postmaterialist is fairly open-minded, critically reflexive and ambivalent. He/she gives priority to "libertarian" values, such as personal development and self-fulfilment. Situationally bound activities and objects ate not evaluated in relation to any deeper ideological convictions. As a result of this peripheral values, attitudes and actions adapt rapidly to situational changes and opinions are easily altered. This is a "risk-group" for unions and other established organizations of interest. They are not against organized collectives as such. To participate though, they demand direct personal influence and benefits. To attract them unions has to revaluate both how activity is carried out and what issues to give priority. Private postmaterialism is, along with the more principled and ideologically based "social" variant of postmaterialism, a reflection of increasing individualism. Causes for value change and individualisation can be accounted for by changes in the socialisation process and the growing differentiation and fragmentation in todays complex society.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 72
Åtkomst
fritt online (54)
Typ av publikation
doktorsavhandling (72)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (72)
Författare/redaktör
Johansson, Björn, (1)
Lind, Martin (1)
Ahlberg [Alsarve], J ... (1)
Ahonen, Lia, 1976-, (1)
Degner, Jürgen, 1964 ... (1)
Boström, Magnus (1)
visa fler...
Alexanderson, Karin, ... (1)
Boye, Katarina, 1975 ... (1)
Ewertzon, Mats, (1)
Blomberg, Helena (1)
Öhman, Marie, 1958-, (1)
Andersson, Kjerstin, ... (1)
Jerlinder, Kajsa, 19 ... (1)
Arvidsson, Patrik, 1 ... (1)
Baianstovu, Rúna Í, ... (1)
Källström Cater, Åsa ... (1)
Bask, Miia, 1977-, (1)
Lidskog, Rolf, (1)
Bennich, Maria, (1)
Hillborg, Helene, 19 ... (1)
Boström, Katrin, 195 ... (1)
Uggla, Ylva, 1960-, (1)
Gustafsson, Karin M, ... (1)
Löfmarck, Erik, 1974 ... (1)
Soneryd, Linda, (1)
Bruhn, Anders, (1)
Lindberg, Odd, 1948- ... (1)
Nylander, Per Åke, 1 ... (1)
Svensson, Louise, (1)
Brunnberg, Elinor, (1)
Larsson Sjöberg, Kri ... (1)
Carleheden, Mikael, ... (1)
Carlsson, Per-Inge, ... (1)
Forssell, Anna, 1980 ... (1)
Dag, Munir, 1968-, (1)
Germundsson, Per, 19 ... (1)
Henriksen, Anna, 196 ... (1)
Deutschmann, Mats, (1)
Möller, Kerstin, 195 ... (1)
Edvardsson, Tanja, (1)
Ekermo, Mats, (1)
Enelo, Jan-Magnus, 1 ... (1)
Engdahl, Emma, (1)
Johansson, Mattias, ... (1)
Fredäng, Päivi, (1)
Strandberg, Thomas, ... (1)
Gustafsson, Johanna, ... (1)
Jönhill, Jan Inge, (1)
Klang, Nina, 1978-, (1)
Trumberg, Anders, 19 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (8)
Mälardalens högskola (3)
Linköpings universitet (3)
Göteborgs universitet (2)
Umeå universitet (2)
visa fler...
Lunds universitet (2)
Stockholms universitet (2)
Södertörns högskola (2)
Högskolan Dalarna (2)
Malmö universitet (1)
Mittuniversitetet (1)
Högskolan i Skövde (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan i Gävle (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (40)
Engelska (30)
Danska (1)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (72)
Medicin och hälsovetenskap (3)
Naturvetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy