SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) srt2:(2015-2018)"

Sökning: hsvkat:504 mat:dok (lärosäte:(gu) OR lärosäte:(du) OR lärosäte:(kau) OR lärosäte:(lnu) OR lärosäte:(ltu) OR lärosäte:(lu) OR lärosäte:(miun) OR lärosäte:(mdh) OR lärosäte:(su) OR lärosäte:(umu) OR lärosäte:(uu) OR lärosäte:(oru)) > (2015-2018)

 • Resultat 1-10 av 172
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Hämberg, Eva, 1958- (författare)
 • Tillsyn i teori och praktik om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ- och familjeomsorg
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this thesis is to deepen the understanding about the function of control in the inspection process and to increase the knowledge about the legitimacy and impact from inspection on different types of social and welfare services. In the thesis the form and legitimacy of the inspection process are studied in two types of social services in Sweden: a less complex service where the task to investigate and make decisions about social care dominates (IAD), and a more complex service where the task to provide treatment interventions dominates (TI). The data consists of policy documents, inspection reports, casefile documentation, and interviews with inspectors, politicians, managers and social workers. The inspection process is discussed in relation to theories about control systems and legitimacy processes. Inspection is a policy instrument whose standards are derived from legislations and where those subject to the inspection are obliged to meet the demands made by the inspectorates. This form of disciplinary control has been questioned given that its complexity makes it hard to regulate the practice of social work through detailed rules. By including a less disciplinary form of control the instrument’s ability to impact on more complex aspects of social services are expected to increase. The results show a difference in how the inspection process is set up in the two types of services. In the IAD services the process takes the form of a disciplinary control system, whereas the process in TI services initially takes the form of a non-disciplinary system. In spite of the differences observed in the initial stages of the process, the results show that the judgments of inspectors in both types of services are almost exclusively based on information about concrete and detailed aspects. This entails that the judgements of inspectors in both types of services mostly take the form of statements on simple observable and concrete conditions, whereas judgments about more complex aspects are rarely made. The study also shows that although the propriety and relevance of the inspectors’ judgements are questioned more in TI organisations inspections seem to have greater validity and impact on TI than on IAD organisations. The results of the thesis point to two explanations. One explanation is that the costs of dealing with the problems underlying the identified deficiencies are lower for TI than IAD organisations. This in turn leads to greater acceptance of carrying out the proposed measures in TI than in IAD organisations. Another possible explanation is that the potential sanctions are greater for TI than IAD organisations.
 •  
2.
 • Becevic, Zulmir (författare)
 • Utsatthetens röster
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. Genom att fokusera på röster, interaktioner och emotioner synliggörs livsvillkor samtidigt som kunskapen om ungdomar i samhällsvård och deras livserfarenheter fördjupas. Ungdomarnas berättelser analyseras i relation till identitet, relationer och emotioner, och framtiden. Avhandlingen tar avstamp i en interaktionistisk och erfarenhetsorienterad ansats, som ger ontologiskt företräde åt den tolkande, meningsskapande, kännande och betiittande individen och individens upplevelse av den sociala verkligheten. Avhandlingen bygger på empiriskt material insamlat genom semistrukturerade livsberättelseintervjuer på fyra samhällsvårdande institutioner. Sammanlagt genomfördes 20 enskilda imervjuer med 13 deltagare, sex tjejer och sju killar i åldrarna 13-21. Analysen har fokuserat på tolkningar av interaktioner som berättelsernas grundläggande byggstenar, vilka på olika sätt spelat en viktig roll i berättarnas syn på sig själva i relation till en bredare social kontext. Analysen visar hur erfatenheter kopplade till problem och avvikelser görs till dominerande erfarenheter genom vilka berättarna förstår sig själva och sina liv. Dessa berättelsers övergripande funktion är att skapa ordning som väger upp mot den sociala oordning som berättarna på ett existentiellt plan upplever att de befinner sig i och behöver förklara och motivera. Resultaten tyder på att tillvaron i institutionell kontext tenderar all förstärka synen på en själv och ens liv som problematiskt och avvikande. Detta ses som en inbyggd motsättning i den problemhmterancle verksamhet vars övergripa nde syfte är att kompensera for och "arbeta bort" problem. Analysen visar att tillvaron i en institutionell kontext istället förstärker orinteringen mot erfarenheter av problematisk karaktär. Andra resultat är att berättelser om relationer får sin huvudsakliga karaktäristik från negativa, emotionella erfarenheter, vilket pekar på vikten av att etablera tillitsfulla relationer i utformningen av hjälpinsatser. Slutligen, berättelser om framtida planer och förväntningar handlar i huvudsak om anpassning till traditionella normer. Livet efter samhällsvården handlar om att passa in i vad som definierns som samtidens vedertagna syn på normalitet och ordning.
 •  
3.
 • Görtz, Daniel (författare)
 • Etnifierade polispraktiker. Hur etnicitet görs i polisers vardag.
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Hur många betydelser har etnicitet i polisens arbete? Diskriminering och främlingsfientlighet är kanske det första många tänker på. Men kan etnicitet innebära mer än så i polisens arbete? Och är det alltid poliserna som för in den etniska dimensionen i mötet med medborgaren? Denna etnografiska studie beskriver dussintals betydelser av etnicitet i polisens vardag. Vi möter poliser som är i färd med att ”göra” etnicitet – genom att använda den för olika praktiska syften i möten med människor. Här följer vi poliser på nära håll, genom ingående fältstudier och samtal i polisbilen. Vi får ta del av polisens jargong, arbetspraktiker, föreställningar och fördomar – och deras försvar eller ursäkter av dessa. Vi får även insikt i polisers särskilda belägenhet i samhället. Daniel Görtz är sociolog och har tidigare skrivit om polisarbete i Malmö. Det här är hans avhandling i sociologi.
4.
 • Hultmann, Ole (författare)
 • Child Psychiatric Patients Affected by Intimate Partner Violence and Child Abuse – Disclosure, Prevalence and Consequences
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The overall aims of this thesis were (1) to document the prevalence of child abuse and exposure to intimate partner violence (IPV) among child and adolescent mental health care (CAM) patients, (2) to study the clinicians’ attitudes towards asking routinely about IPV, (3) to compare psychiatric symptoms between patients with (a) experience of family violence (child abuse and/or exposure to IPV) (b) experience of violence outside the family and (c) patients with no such experiences, and (4) compare psychiatric symptoms between patients who had both witnessed IPV and been subjected to child abuse with those either subjected to child abuse or those who had witnessed IPV, but not both. An additional aim in study IV was to explore the importance of concordance/discordance between children’s and parents’ reports of occurrence of IPV. Data for the studies were collected among 9- to 17-year-old patients, their parents, and clinicians (psychologists, social workers and nurses) in an outpatient CAM unit. Study I showed that routine questions identified many more IPV cases than expected from the known prevalence rate on the unit. Routine questions about IPV were difficult to implement, however. In study II clinicians were interviewed about their difficulties in asking routine questions about IPV using a written questionnaire. Their responses showed that they were anxious about damaging their relationship with the parent, anxious about putting the mother in danger of recurrent IPV and self-critical about their performance in this area. The questionnaire facilitates gathering information through asking routine questions about IPV as a matter of routine, but its implementation requires management support and family intakes complemented by meetings in private. In study III almost half of the consecutively enrolled patients reported exposure to family violence. Patients exposed to family violence in combination with exposure to violence outside the family had more general self-reported symptoms and more peer-problems and were more often assigned a PTSD diagnosis than those not exposed to violence either in or outside the family. Family violence was rated more negatively than exposure to violence outside the family. Patients affected by violence both in and outside the family rated the impact of violence more negatively than those affected by family violence only. The results indicate that experiences of violence outside the family are important to consider when assessing patients exposed to family violence. In study IV 14% of the patients reported abuse only, 14% reported exposure to IPV only, and 22% reported both (were doubly exposed). Patients exposed to IPV only or to child abuse only did not differ on psychiatric symptoms or diagnoses, with each other, or with patients with no such violent experiences. The doubly exposed patients, in contrast, had more self-reported general problems and conduct symptoms and rated the impact of those events as more negative than patients who were exposed only to IPV or to child abuse and patients with no experiences of violence. Doubly exposed patients were also more often assigned a diagnosis of PTSD compared to those abused only or exposed to IPV only. The negative impact of the events post trauma was rated as more severe when children and parents agreed on IPV. Children who reported IPV when their parent did not were more often assigned a mood disorder diagnosis. The results are discussed and implications for clinicians in CAM are offered.
 •  
5.
 • Jonsson, Björn (författare)
 • Graffitins spänningsfält. En studie av graffitikultur och interventioner på en lokal arena
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The overall aim of the thesis is to explore and analyse graffiti in a translocal context, by asking questions about the actors' view on activity, meaning and interaction. The study has been located to a physical place, Jönköping, where actors with different interest perform graffiti-related activity. The study is based on qualitative data where participant observation and interviews form the two main methods. The study also utilizes other materials, such as newspaper articles and municipal documents. Central for the theoretical orientation is that empirical data has been collected that is first-hand information on how the actors themselves find meaning in graffiti. This implies a constructivist perspective on knowledge where meaning shifts depending on whose perspective is analysed. Theoretically, the study also is linked to Becker and his arguments that research in deviance must take notice of the interaction between actors who are perceived to deviate and those actors who respond to the deviant group.The actors consist of two main groups; graffiti writers and interveners. Graffiti writers mainly consist of young men who describe themselves as belonging to a global graffiti culture. The word “interveners” has bee selected as a generic name for actors who are involved in graffiti issues due to professional duties. Similar to the graffiti writers' interveners find the meaning in graffiti by actively select information from an “outside”, which corresponds with their professional commitment. The analysis links different approaches to perspectives of combating crime, confirming art and caring for the young men's socialisation. From those different understandings, three parallel patterns of interaction are observed. Interaction developed around graffiti as a crime has elements of a battle situation. From the graffiti writers' perspective, this fight is important when designing the local scene as an integral part of a global graffiti context. At the same time there are disadvantages managing an enemy. On a personal level, individual graffiti writers have to make an estimate how graffiti writing will affect life in the long term. Interaction developed around graffiti as an art form unites graffiti writers and interveners in an ideological consensus where graffiti can be seen as an art form that adds creative qualities to urban space. One significant difference is that the graffiti writers find the local arena as an important place. This local orientation is not necessary when actors from a cultural sector put attention on graffiti. Youth workers way of caring for graffiti writers follows a tradition of social work. This approach focuses the graffiti writers themselves and how to redirect them to accepted forms of artistic expression. The youth workers have good potential to make contact, but it seems difficult to establish long-term relations because graffiti writers themselves do not find it necessary to formalize graffiti as a scheduled activity.A conclusion made is that there is something locked up about graffiti issues because actors see graffiti from their "own" perspective, and at the same time they remain critical of alternative approaches. Somewhat contradictory to an interaction structured around distinctive perceptions, the study shows that actors express uncertainty about what they are doing. Such critical self-reflections seem to be perceived as personal objections and are not shared with others. This, together with the fact that interest in graffiti comes and goes in waves, adds ambivalence to the conflictual field of graffiti. The thesis ends with a hypothetical discussion of how the conflict level could change if graffiti would be met with a differentiated policy.
6.
 • Pauletto, Franco, 1968- (författare)
 • L’ordine sociale a tavola L’interazione tra genitori e figli in famiglie italiane e svedesi
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation examines mealtime conversations between parents and children in eight Swedish and eight Italian middle class, dual-earner households, exploring the ways in which children are engaged in the cooperative construction of social order. The study is part of an international project (cf. Aronsson & Pontecorvo, 2002), coordinated with prior work in the US (cf. Ochs & Kremer-Sadlik, 2013).Study I explores how children’s accounts work during family dinner conversations. So called proto-accounts (laments, multiple repeats, want-statements) and varied verbal accounts are analyzed in relation to age class or prior language socialization experiences.Study II focuses on the use of endearment terms in directive sequences between parents and children. The findings show an asymmetrical distribution of endearment terms, in that only parents make use of them when interactional problems – children’s non-compliance with parental requests in particular – arise.  Study III examines the ways in which Italian parents deploy the discourse marker dai (‘come on’) in directive sequences. This is a flexible linguistic resource that is employed by parents as a cajoling token when children fail to comply with parental requests, hindering the advancement of the in-progress activity.This thesis describes family mealtimes as parent-directed activities where sociality, morality and local understandings of the world (Ochs & Shohet, 2006) are collaboratively re-created and enacted. This confirms the crucial role of everyday family meals as rich cultural sites (Ochs & Shohet, 2006) for reasserting moral attitudes of the family: participants learn moment by moment how to be competent actors that are able to choose between alternative courses of action and that can therefore be held accountable for their actions (Bergmann, 1998: 284). From this point of view, a dinner is paradigmatic of the deep moral sense that permeates the making of a family.     
 •  
7.
 • Flinkfeldt, Marie, 1982- (författare)
 • Legitimacy Work Managing Sick Leave Legitimacy in Interaction
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis studies how sick leave legitimacy is managed in interaction and develops an empirically driven conceptualization of ‘legitimacy work’. The thesis applies an ethnomethodological framework that draws on conversation analysis, discursive psychology, and membership categorization analysis. Naturally occurring interaction is examined in two settings: (1) multi-party meetings at the Swedish Social Insurance Agency, in which participants assess and discuss the ‘status’ of the sick leave and plan for work rehabilitation; (2) peer-based online text-in-interaction in a Swedish forum thread that gathers people on sick leave.The thesis shows how mental states, activities and alternative categories function as resources for legitimacy work. However, such invocations are no straight-forward matter, but impose additional contingencies. It is thus crucial how they are invoked. By detailed analyses of the interaction, with attention to aspects such as lexicality and delivery, the thesis identifies a range of discursive features that manage sick leave legitimacy. Deployed resources are also subtle enough to be deniable as legitimacy work, that is, they also manage the risk of an utterance being seen as invested or biased.While legitimate sick leave is a core concern for Swedish policy-making, administration, and public debate on sick leave, previous research has for the most part been explanatory in orientation, minding legitimacy rather than studying it in its own right. By providing detailed knowledge about the legitimacy work that people on long-term sick leave do as part of both institutional and mundane encounters, the thesis contributes not only new empirical knowledge, but a new kind of empirical knowledge, shedding light on how the complexities of sick leave play out in real-life situations.Traditional sociological approaches have to a significant extent treated legitimacy as an entity with beginnings and ends that in more or less direct ways relate to external norms and cognitive states, or that focus on institutions, authority or government. By contrast, the herein emerging concept ‘legitimacy work’ understands legitimacy as a locally contingent practicality – a collaborative categorially oriented accomplishment that is integral to the interactional situation.
8.
 • Alstam, Kristina (författare)
 • Parents, Power, Poverty: On choice and responsibility on two parental communities
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation explores discourses about parenthood and subject ideals as they manifest in two Swedish parental web communities. The aim is to examine the perceived division of responsibility between the parents themselves and the institutions of the welfare state and furthermore to map out and deconstruct tensions between demands understood to be assigned to the parent and to society, respectively. The empirical material consists of extracts from web community conversations collected between 2006 and 2015. They are analysed using a deconstructive approach and by applying analytical tools stemming from discourse psychology. This means that the texts inserted in the parental web communities are investigated both for how they are rhetorically composed as well as for how the writer in question positions herself in relation to ‘facts’. Theoretically, the material is probed by three large concepts that have guided the analysis – those of discourse, power and distinctions. They are broken down to more delimitated concepts such as governmentality, discipline and technologies of the self, derived from the works of Michel Foucault, and distinction and misrecognition, which originate from Pierre Bourdieu. Perspectives of class and gender are intertwined in the analysis. The analysis reveals a core metaphor about parenthood that seems to organise the content: Parenthood is conceptualized as work. The notion about parenthood as work is a residue from a more comprehensive ideal of the citizen-subject as morally upright, self-interested and hard-working, and from a view point about the world that emphasises the mental capacities of the subject and downplays structural inequalities or maldistribution of resources. In the web community conversations the parent appears to have a particular task assignment: To deliver human raw material (in the shape of the child) to a society full of demands. Hence, there is a bond established between the parent and the state/the society. In community conversations a notion of a particular societal promise manifests: If the subjects receive equal possibilities of refining themselves they now have the responsibility of transforming the possibilities into a good life. The ideals for how to achieve the proper moral refinement are visible in the interpretative repertoires of the communities. The repertoires are versions of the world and prescriptions for how the world idealistically ought to function. The core repertoire was labelled Mind over matter. It summarises community opinions about the relation between interior qualities of the subject and external factors of the world and it stipulates that things that take place inside of the human being (in the psyche or the soul) affect the material world, not the other way around. Three other repertoires regulate conceptions about the ideal subject. The first, Morality comes first, regulates the preferred constitution of the subject (who should focus on becoming morally sound and self-interested instead of formulating demands directed at the welfare state). The second, You should reap what you sow, revolves around expectations (the subject should expect returns that relate precisely to the amount of time or work that she invested in a particular venture). The third repertoire, Don’t take the easy way out governs the discursively preferred work ethic of the subject (when working on one’s refinement and when wanting to achieve something one cannot allow oneself any type of short-cuts). In the empiric material no repertoires are found that regulate society’s tasks or responsibilities. Municipalities, political parties, boards and committees, law enforcement or taxes are absent as perceived prime movers of a subject. This discursive soil is the foundation of the prevailing community contempt for poor subjects, long-term ill, or unemployed, who are considered manifesting defect subjectivity and having neglected the duty to work with oneself. Economic situation is disentangled from the structural position of class and class is instead read as culture and behaviour, which is thought of as possible to modify. The dissertation finds analytical connections between the preferred ideals and the transfer of a societal crisis embodied in neoliberal austerity programmes to a sense of uneasiness amongst the parents in community conversation, who imagine society falling apart, not because of austerity regimes but because of the people depending on them.
 •  
9.
 • Backlund Rambaree, Brita, 1977- (författare)
 • Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. Som globala koncept medför de en gemensam uppsättning av idéer och metoder, såsom de som förs fram i internationella standarder för företags CSR rapportering, och utav internationella organisationer såsom FN:s Global Compact. Ändå skiljer de sig åt mellan olika kontexter och är konstruerade och återges av företag i förhållande till sociala sammanhang. Begreppen ges mening i relation till sociala institutioner i form av normer och konventioner som redan omger företag och sociala frågor. Baserat på nyinstitutionell teori undersöker avhandlingen konstruktioner av samhällsansvar och ansvarstagande, i diskurs och i institutionella sammanhang, över regioner som inte ofta jämförs i forskningen kring skillnader i företags samhällsansvar: två Västeuropeiska välfärdsstater (Sverige och Storbritannien) och två tillväxtekonomier i södra Afrika (Sydafrika och Mauritius). Syftet med avhandlingen är att bidra till litteraturen kring CSR och ansvarsfulla investeringar med ett sociologiskt perspektiv som är jämförande och för samman institutionell teori med social konstruktionism och Foucaults perspektiv på makt. Avhandlingen analyserar hur föreställningar om CSR och ansvarsfulla investeringar konstrueras i förhållande till de sociala institutioner som omger företags engagemang i samhällsfrågor, och belyser speciellt vikten av samhällets välfärdssystem och konventioner kring finansiella investeringar som betydelsefulla för dessa begrepp. Huvudargumentet i denna avhandling är att CSR och ansvarsfulla investeringar måste ses som kontextuellt skapade, i diskurs och praxis, på ett sätt som drar gränserna och skapar förutsättningarna för företags engagemang i samhällsfrågor.Avhandlingen omfattar tre artiklar. Artikel 1 är en innehållsanalys av företags självrapportering om CSR och artikeln undersöker hur innehållet som ges till CSR i självrapporteringen relaterar till hur samhället i övrigt hanterar välfärd och sociala frågor. Artikeln visar på hur CSR på så sätt skiljer sig åt mellan fyra olika länder där två är tillväxtekonomier i södra Afrika och två är Västeuropeiska välfärdsstater. Artikel 2 är en diskursanalys som undersöker språkliga repertoarer (interpretative repertoires) som förekommer i företags självrapportering om CSR, i samma uppsättning av fyra länder. Repertoarerna analyseras som tillämpandet av diskurs och de synliggör hur makt är av betydelse i skapandet av diskurser kring CSR. Artikel 3 fokuserar på ansvarfulla investeringar och undersöker detta som en form av aktivt skapande och återskapande av samhällsinstitutioner. Baserat på en intervjustudie med institutionella investerare i Sverige analyseras ansvarfullt investerande som en process som på samma gång innebär både skapande av en ny social institution, ansvarsfulla investeringar, och återskapande av en existerande institution, finansiella investeringar. Skapandet av nya idéer inom ramarna för en existerande institution påverkar innebörden i ansvarsfulla investeringar. I sin helhet bidrar avhandlingen med ett sociologiskt perspektiv på hur uppfattningar om företags samhällsansvar skapas och återskapas.
10.
 • Bjereld, Ylva, 1984- (författare)
 • If they only knew. Bullying victimization among children and youth in the Nordic countries
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Bullying is a social and public health problem recognized across the globe. The aim with this thesis is to describe and understand bullying victimization of children and youth in a social-ecological perspective with the focus on prevalence, mental health, social relations and disclosing bullying victimization. This thesis includes four studies based on three different data sources: the parent-reported Nordic Study of Children’s Health and Wellbeing (NordChild, Studies I-II), interviews with Swedish youth (Study III) and the child-reported Swedish Health Behaviour in School-aged Children survey (HBSC, Study IV). As well as descriptive statistics, the data from NordChild was analysed with logistic regression (Studies I, II) and the HBCS data was analysed in a multi-level logistic regression. The interview study was based on grounded theory, analysed by two-step coding. The results of this thesis showed that parent-reported bullying victimization had decreased from 1996 (21.7 percent) to 2011 (19.2 percent) in the combined Nordic countries, but immigrant children were bullied more often than native children. Between 29.2–44.3 percent of the bullied children had mental health problems, varying between age and gender. A protective factor that gave higher odds of bullied children being mentally healthy was having several close friends. Not all parents knew whether their child was being bullied, and children with unclear status regarding whether they were being bullied had higher levels of mental health problems than non-victims. When bullied children disclosed victimization it was not simply a matter of telling or not telling, it was a circular process in transition between hidden and open victimization. Victims withheld disclosure of victimization for reasons associated with personal identity and/or reasons originating in distrust of adults. Bullied children, especially frequent victims, had higher odds of having poor relations with their parents and teachers than non-victims. The social-ecological perspective is used to understand the interplay between individual factors and the social context where the bullying exists. The results from the four studies is understood at different system levels; in the interaction with and between peers, family and school, and in interplay with norms and attitudes about victimization and bullying in the broader society.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 172
Åtkomst
fritt online (141)
Typ av publikation
doktorsavhandling (172)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (172)
Författare/redaktör
Fürst, Henrik, (1)
Skillmark, Mikael, 1 ... (1)
Jonsson, Björn, (1)
Al Khalidi, Marwa, (1)
Davidsson, Tobias, 1 ... (1)
Permanto, Stefan, 19 ... (1)
visa fler...
Alstam, Kristina, (1)
Andersson, Anton B., ... (1)
Becevic, Zulmir, (1)
Törnberg, Anton, 198 ... (1)
Eriksson, Erik, (1)
Thell, Nataliya, (1)
Svärd, Veronica, 197 ... (1)
Hultmann, Ole, (1)
Backlund Rambaree, B ... (1)
Lutz, Peter A., (1)
Bahner, Julia, (1)
Baral, Anna, 1984-, (1)
Yakhlef, Sophia, (1)
Bayisenge, Jeannette ... (1)
Beckley, Amber, 1981 ... (1)
Bergmark, Magnus, 19 ... (1)
Lundgren, Minna, (1)
Vulkan, Patrik, 1980 ... (1)
Bergström, magdalena ... (1)
Corin, Linda (1)
Wesolowski, Katharin ... (1)
Bjereld, Ylva, 1984- ... (1)
Björk, Alexander, 19 ... (1)
Björk, Sofia, 1979-, (1)
Björquist, Elisabet, ... (1)
Rexvid, Devin, 1975- ... (1)
Boethius, Susanne, (1)
Borelius, Ulf, 1961- ... (1)
Brandheim, Susanne, ... (1)
Rosenqvist, Erik, 19 ... (1)
Bååth, Jonas, 1985-, (1)
Neuman, Nicklas, 198 ... (1)
Capelan Köhler, Anni ... (1)
Carlsson, Catharina, ... (1)
Forssell, Anna, 1980 ... (1)
Chudnovskaya, Margar ... (1)
Dahlberg-Grundberg, ... (1)
Dahlberg, Johan, 197 ... (1)
Dean, Lauren, 1983-, (1)
Stjärnhagen, Ola, (1)
Dobeson, Alexander, ... (1)
Dunlavy, Andrea, 197 ... (1)
Larsson, Magnus, 198 ... (1)
Ek, Hans, 1966-, (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (54)
Lunds universitet (33)
Göteborgs universitet (26)
Uppsala universitet (17)
Umeå universitet (16)
Örebro universitet (9)
visa fler...
Linnéuniversitetet (6)
Karlstads universitet (6)
Högskolan i Jönköping (4)
Mittuniversitetet (3)
Södertörns högskola (3)
Högskolan Väst (2)
Linköpings universitet (2)
Högskolan i Gävle (2)
Högskolan Dalarna (2)
Mälardalens högskola (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Malmö universitet (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (121)
Svenska (48)
Danska (1)
Norska (1)
Italienska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (172)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Humaniora (4)
Naturvetenskap (2)
Lantbruksvetenskap (2)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy