SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "lärosäte:mah institution:("Faculty of Odontology") "

Sökning: lärosäte:mah institution:("Faculty of Odontology")

 • Resultat 1-10 av 1831
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Abdulraheem, Salem, et al. (författare)
 • Hawthorne effect reporting in orthodontic randomized controlled trials : truth or myth? Blessing or curse?
 • 2017
 • Ingår i: European Journal of Orthodontics. - Oxford University Press. - 0141-5387 .- 1460-2210.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective To investigate in 10 orthodontic journals how many randomized controlled trials (RCTs) considered the Hawthorne effect, and if considered, to determine whether it was related to the patients or the therapists involved in the trial and, finally, to discuss the Hawthorne effect in an educational way. Materials and methods A search was performed on the Medline database, via PubMed, for publication type ‘randomized controlled trial’ published for each journal between 1 August 2007 and 31 July 2017. The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Angle Orthodontist, Australian Orthodontic Journal, Dental Press Journal of Orthodontics, European Journal of Orthodontics, Journal of Orthodontics, Journal of Orofacial Orthopedics, Korean Journal of Orthodontics, Orthodontics and Craniofacial Research and Progress in Orthodontics were assessed. Two independent reviewers extracted the data and identified whether the Hawthorne effect was considered or discussed in the articles and whether the Hawthorne effect was related to the behaviour of the patients, the therapists, or both. Results The initial search generated 502 possible trials. After applying the inclusion and exclusion criteria, 290 RCTs were included and assessed. The Hawthorne effect was considered or discussed in 10 of 290 RCTs (3.4%), and all were related to the patients’ and none to the therapists’ behaviour. Conclusions The Hawthorne effect reported in orthodontic RCTs was suboptimal. The researchers’ lack of knowledge about this phenomenon is evident, despite evidence that the Hawthorne effect may cause over-optimistic results or false-positive bias.
2.
 • Abrahamssom, Peter, et al. (författare)
 • Onlay bone grafting of the mandible after periosteal expansion with an osmotic tissue expander: an experimental study in rabbits
 • 2010
 • Ingår i: Clinical Oral Implants Research. - 1600-0501. ; 21:12, s. 1404-1410
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Abstract Objectives: To evaluate the space-maintaining capacity of a titanium mesh or a bioresorbable mesh after periosteal expansion and to assess bone formation under a titanium mesh or a bioresorbable mesh on the lateral border of the mandible by qualitative and quantitative histological analysis. Material and methods: In 13 rabbits, a self-inflatable soft tissue expander was placed intraorally, bilaterally under the mandibular periosteum via an extra oral approach. After 2 weeks, the expanders were removed and a particulated onlay bone graft was placed and covered by a titanium mesh or a bioresorbable mesh. After 3 months, the animals were sacrificed and specimens were collected for histology. Results: The osmotic soft tissue expander created a subperiosteal pocket and a ridge of new bone had formed at the edges of the expanded periosteum in all sites. After the healing period of 3 months, soft tissue dehiscence was recorded in two of the sites with bioresorbable meshes. The mean bone fill was 65% under the titanium mesh and 85% under the bioresorbable mesh (P<0.05). There was no significant difference between the titanium mesh and the bioresorbable mesh regarding the height of the meshes, mesh area and mineralized bone area. Scanning electron microscopy shows that new bone is growing in direct contact with the resorbable mesh and the titanium mesh. Conclusion: This study confirms that an osmotic soft tissue expander creates a surplus of periosteum and soft tissue and that new bone can be generated under a titanium mesh or bioresorbable mesh.
 •  
3.
 •  
4.
 • Abrahamsson, Cecilia, et al. (författare)
 • Alterations of temporomandibular disorders before and after orthognathic surgery
 • 2007
 • Ingår i: Angle Orthodontist. - Angle Orthodontist. - 0003-3219. ; 77:4, s. 729-34
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • OBJECTIVE: To answer the question whether orthognathic surgery does affect the prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorders (TMDs). MATERIALS AND METHODS: A literature survey in the PubMed and Cochrane Library electronic databases was performed and covered the period from January 1966 to April 2006. The inclusion criteria were controlled, prospective or retrospective studies comparing TMDs before and after orthognathic surgery in patients with malocclusion. There were no language restrictions, and three reviewers selected and extracted the data independently. The quality of the retrieved articles was evaluated by four reviewers. RESULTS: The search strategy resulted in 467 articles, of which 3 met the inclusion criteria. Because of few studies with unambiguous results and heterogeneity in study design, the scientific evidence was insufficient to evaluate the effects that orthognathic surgery had on TMD. Moreover, the studies had problems with inadequate selection description, confounding factors, and lack of method error analysis. CONCLUSION: To obtain reliable scientific evidence, additional well-controlled and well-designed studies are needed to determine how and if orthognathic surgery alters signs and symptoms of TMD.
 •  
5.
 • Abrahamsson, Cecilia (författare)
 • Masticatory function and temporomandibular disorders in patients with dentofacial deformities : studies before and after orthodontic and orthognathic treatment
 • 2013
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ca 30 % av Sveriges befolkning genomgår någon gång i livet behandling med tandreglering. I de fall där bettavvikelsen är mer omfattande är enbart tandreglering inte tillräckligt för att uppnå ett bra bett. Istället kombinerar man tandregleringen med en kirurgisk förflyttning av käkarna s.k. ortognat kirurgi. Dessa patienter besväras ofta, före behandling, av smärta och funktionsstörningar i käkar och tuggmuskler och är dessutom ofta missnöjda med sitt utseende. Då denna behandling är omfattande, kostsam och inte helt utan komplikationer är det av stort intresse att undersöka utfallet av behandlingen och om denna motsvarar förväntningarna hos patienterna. Tidigare studier som har utvärderat utfallet av tandreglering i kombination med ortognat kirurgi har kommit fram till motsägelsefulla slutsatser vad gäller hur behandlingen har påverkat förekomsten av smärta och funktionsstörningar i käkar och tuggmuskulatur. Det övergripande syftet med denna avhandling är att i en serie studier, före och efter ortognat kirurgi, utvärdera och jämföra före- komsten av smärta och käkfunktionsstörningar hos patienter med stora bettavvikelser. Avhandlingen är baserad på följande studier: delarbete I är en systematisk litteraturöversikt med följande frågeställning: Påverkar ortognat kirurgi förekomsten av smärta och funktionsstörningar i käkleder och tuggmuskulatur? I studien utvärderas den tillgängliga vetenskapliga litteraturen ur ett evidensbaserat perspektiv. Översikten omfattade tidsperioden januari 1966 till april 2006 och utökades senare till maj 2013. Slutsatser i delarbete I • Det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för om förekomsten av diagnostiserad smärta och funktionsstörning i käkleder och tuggmuskler minskar efter ortognat kirurgi • Det vetenskapliga underlaget är begränsat när det gäller en minskning av palpationsömhet i tuggmuskler efter ortognata kirurgi. • Det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för om förekomsten av käkledsljud påverkas av ortognat kirurgi. • Det behövs ytterligare en studier som är av hög eller medelhög kvalitet för att på ett evidensbaserat sätt kunna styrka behandlingsutfallet av ortognat kirurgi när det gäller smärta och funktionsstörningar i käkleder och tuggmuskler. delarbetena II och III är kontrollerade studier som undersöker förekomsten av smärta och funktionsstörningar i käkleder och tuggmuskler hos patienter med stora bettavvikelser, i jämförelse med personer med eller utan små bettavvikelser (ej i behov av tandreg- lering). Patienterna var remitterade för behandling med ortognat kirurgi. I delarbete III, som är en longitudinell uppföljningsstudie, analyseras hur förekomsten av smärta och funktionsstörningar i käkleder och tuggmuskler påverkas av behandlingen och även hur patienttillfredsställelsen är tillgodosedd. Slutsatser i delarbete II och III • Patienter som ska behandlas med ortognat kirurgi har mer smärta och funktionsstörningar i käkleder och tuggmuskler jämfört med kontrollgruppen. • Patienter som genomgått ortognat kirurgi har ett positivt behandlingsutfall avseende smärta från käkleder och tuggmuskler. • Efter behandling är förekomsten av smärta och funktionsstörningar i käkleder och tuggmuskler låg och i nivå med den i kontrollgruppen. Delarbete IV utvärderar den självupplevda tuggförmågan och den testade tuggprestationen före och efter ortognat kirurgi hos samma individer som i studie II och III. Slutsatser i delarbete IV • Patienter med stora bettavvikelser har innan ortognat kirurgi en sämre självupplevd tuggförmåga och testad tuggprestation jämfört med kontrollgruppen. • Efter behandling förbättras både den självupplevda tuggförmågan och tuggprestationen. Klinisk betydelse: Patienter som har stora bettavvikelser och dessutom smärta och funktionsstörningar i käkleder och tuggmuskler har oftast ett positivt behandlingsutfall efter ortognat kirurgi. Dessutom förbättras den självupplevda tuggförmågan och den testade tuggprestationen efter behandlingen. Patienter med stora bettavvikelser som ska behandlas med tandreglering i kombination med ortognat kirurgi kan därför rekommenderas behandlingen för möjlighet till minskade besvär från tuggmuskler och käkleder och förbättrad tuggförmåga.
6.
 • Abrahamsson, Cecilia, et al. (författare)
 • Masticatory function in patients with dentofacial deformities before and after orthognathic treatment : a prospective, longitudinal, and controlled study
 • 2015
 • Ingår i: The European Journal of Orthodontics. - Oxford University Press. - 0141-5387. ; 37:1, s. 67-72
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the self-estimated masticatory ability and masticatory performance in patients with dentofacial deformities before and after orthognathic treatment; in comparison to an age- and gender-matched control group. SUBJECTS AND METHODS: The masticatory ability and masticatory performance were evaluated in 121 consecutive patients (treatment group), referred for orthognathic treatment. Eighteen months after treatment, 98 patients (81%) completed a follow-up examination. Masticatory ability was assessed on a visual analog scale, while the masticatory performance was evaluated by a masticatory test using round silicon tablets. Signs and symptoms of temporomandibular disorders (TMD) were registered by a clinical examination and a questionnaire. The control group comprised 56 age- and gender-matched subjects who were examined at baseline. RESULTS: At the baseline examination, the treatment group had a significantly lower masticatory ability and performance compared with the control group. After treatment, the masticatory ability significantly improved in the treatment group and reached the same level as in the control group. The masticatory performance index increased significantly but was still lower than in the control group. Both the masticatory ability and masticatory performance were affected by the number of occlusal contacts during maximal biting pressure and by the self-estimated overall symptoms of TMD. CONCLUSIONS: Patients with dentofacial deformities, corrected by orthognathic treatment, have a significant positive treatment outcome in respect of masticatory ability and masticatory performance. Furthermore, the occlusion and symptoms of TMD have an impact on both masticatory ability and masticatory performance.
 •  
7.
 • Abrahamsson, Cecilia, et al. (författare)
 • TMD before and after correction of dentofacial deformities by orthodontic and orthognathic treatment
 • 2013
 • Ingår i: International journal of oral and maxillofacial surgery. - Elsevier. - 0901-5027. ; 46:6, s. 752-8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Abstract The aims of the study were to investigate the alteration of temporomandibular disorders (TMD) after correction of dentofacial deformities by orthodontic treatment in conjunction with orthognathic surgery; and to compare the frequency of TMD in patients with dentofacial deformities with an age and gender matched control group. TMD were evaluated in 121 consecutive patients (treatment group), referred for orthognathic surgery, by a questionnaire and a clinical examination. 18 months after treatment, 81% of the patients completed a follow-up examination. The control group comprised 56 age and gender matched subjects, of whom 68% presented for follow-up examination. TMD were diagnosed according to research diagnostic criteria for TMD. At baseline examination, the treatment group had a higher frequency of myofascial pain (P=.035) and arthralgia (P=.040) than the control group. At follow-up, the frequencies of myofascial pain, arthralgia and disc displacement had decreased in the treatment group (P=.050, P=.004, P=.041, respectively). The frequency of TMD was comparable in the two groups at follow-up. Patients with dentofacial deformities, corrected by orthodontic treatment in conjunction with orthognathic surgery, seem to have a positive treatment outcome in respect of TMD pain
 •  
8.
 • Abrahamsson, Cecilia, et al. (författare)
 • TMD in Consecutive Patients Referred for Orthognathic Surgery
 • 2009
 • Ingår i: Swedish dental journal. - Stockholm : 45th Annual Congress of the Swedish Dental Society. - 0347-9994. ; 33:4, s. 201-226 Abstract 25
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Objective: To answer the question whether temporomandibular disorders (TMD) were more common in a group of individuals referred for orthognathic surgery than in a control group. The null hypothesis was that neither the frequency of signs and symptoms of TMD or diagnosed TMD would differ between the patient group and a control group. Materials and Methods: A sample of 121 consecutive patients referred for orthognathic surgery at the Department of Oral Maxillofacial Surgery, Malmö University Hospital, Sweden, was interviewed and examined regarding signs and symptoms of TMD and headaches. A control group was formed by 56 age- and gender-matched individuals attending the Department of Oral Diagnosis, Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden, and Public Dental Health Clinic in Oxie, County of Skane, Sweden. TMD diagnoses were used according to Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). Results: The patient group showed more myofascial pain without limited opening, disc displacement with reduction, and arthralgia according to RDC/TMD than the control group. The patient group also had more symptoms and signs of TMD in general. Conclusions: The null hypothesis was rejected because patients who were to be treated with orthognathic surgery had more signs and symptoms of TMD and higher frequency of diagnosed TMD compared with the matched control group.
 •  
9.
 • Abrahamsson, Cecilia, et al. (författare)
 • TMD in consecutive patients referred for orthognathic surgery
 • 2009
 • Ingår i: Angle Orthodontist. - 0003-3219. ; 79:4, s. 621-7
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • OBJECTIVE: To answer the question whether temporomandibular disorders (TMD) were more common in a group of individuals referred for orthognathic surgery than in a control group. The null hypothesis was that neither the frequency of signs and symptoms of TMD or diagnosed TMD would differ between the patient group and a control group. MATERIALS AND METHODS: A sample of 121 consecutive patients referred for orthognathic surgery at the Department of Oral Maxillofacial Surgery, Malmö University Hospital, Sweden, was interviewed and examined regarding signs and symptoms of TMD and headaches. A control group was formed by 56 age- and gender-matched individuals attending the Department of Oral Diagnosis, Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden, and Public Dental Health Clinic in Oxie, County of Skane, Sweden. TMD diagnoses were used according to Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). RESULTS: The patient group showed more myofascial pain without limited opening, disc displacement with reduction, and arthralgia according to RDC/TMD than the control group. The patient group also had more symptoms and signs of TMD in general. CONCLUSIONS: The null hypothesis was rejected because patients who were to be treated with orthognathic surgery had more signs and symptoms of TMD and higher frequency of diagnosed TMD compared with the matched control group.
 •  
10.
 • Abrahamsson, Peter (författare)
 • Intra-oral soft tissue expansion and volume stability of onlay bone grafts
 • 2011
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Implantat är idag en väl etablerad behandlingsform. I många fall finns dock inte tillräckligt med käkben för att på ett optimalt sätt kunna rekonstruera patientens bett såväl ur funktionell som estetisk synpunkt. I dessa fall används olika tekniker för att tillföra käkben. Problemet med dessa tekniker är att benvolymen minskar under inläkningen speciellt om ben transplanteras till laterala och vertikala positioner. Vidare kan det vara svårt att få tillräckligt med mjukvävnad för att uppnå estetiskt tillfredställande resultat, speciellt i överkäksfronten. Avhandlingens övergripande mål är att introducera och utvärdera en ny teknik för mjukvävnadsexpansion för att optimera förutsättningarna för en efterföljande bentransplantation av tillräcklig volym för kommande installation av implantat. I de experimentella studierna har kanin använts som försöksdjur. I delarbete (I) placerades en osmotisk mjukvävnadsexpander bilateralt under benhinnan (periostet) på åtta djur via en extraoral entré. Efter två veckor hade periostet expanderat och en subperiostal ficka bildats. Djuren avlivades och vävnad togs för histologisk undersökning. Denna visade inga inflammatoriska reaktioner eller resorptioner av benet. Periostet hade expanderats och nytt ben hade bildats i periferin av expandern genom att periostet lyfts långsamt och stimulerat till bennybildning. På samma sätt som beskrivits ovan placerades expandern i delarbetena (II) och (III) på 13 respektive 11 kaniner. Efter 14 dagars expansion sövdes kaninerna på nytt, expandern avlägsnades och partikulerat käkben placerades på utsidan av mandibeln bilateralt (delarbete II). På ena sidan täcktes det med ett titannät och på andra sidan med ett resorberbart nät. Efter tre månaders inläkning hade benbildning skett under båda näten. Volymen under det resorberbara nätet var större (p<0.05) men inga skillnad noterades i mängden mineraliserat ben. Två resorberbara nät perforerade den orala slemhinnan. Detta berodde troligen på att det resorberbara nätet var svårare att konturera och anpass mot underkäken. I delarbete (III) placerades partikulerat ben och Bio Oss, separerat av ett kollagenmembran, unilateralt på mandibeln under ett titannät som i sin tur var täckt av ett kollagenmembran. Volymen nybildat ben i anslutning till autologt ben respektive Bio Oss registrerades efter 3 månaders inläkning. Inga skillnader i benvolym förelåg. Scanning Electron Microscopy (SEM) visade i båda studierna att ben växte i direkt kontakt med såväl autologt ben som bensubstitut. Till den kliniska studien (delarbete IV) rekryterades 20 patienter konsekutivt. De fördelades slumpmässigt i två grupper. I experimentgruppen opererades 10 patienter med en osmotisk mjukvävnadsexpander. Efter två veckor avlägsnades denna och benuppbyggnad gjordes med partikulerat ben täckt av ett titannät och ett kollagenmembran. Efter sex månaders läkning installerades implantat. I referensgruppen gjordes benuppbyggnad med benblock följt av en implantatoperation efter sex månader. Ett optiskt mätinstrument användes för att registrera förändringar i mjukvävnaden efter såväl subperiostal expansion som benuppbyggnad. Dessa förändringar lagrades i en PC där värdena kunde analyseras och jämföras. Resultaten från den kliniska studien stämde väl överens med de experimentella. Expandern expanderade periost och täckande mjukvävnad. Det föreligger dock en risk att expandern perforerar mjukvävnaden. Den optiska mätningen visade en volymsförbättring efter mjukvävnadsexpansionen. Den expanderade vävnaden kunde användas till att täcka ett bentransplantat som skyddades av ett titannät samt ett kollagen membran. Trots tidigare vävnads expansion exponerades titannätet genom slemhinnan i två fall. Fixturinstallation kunde utföras som planerat både i den experimentella gruppen samt referens gruppen. Det optiska mätinstrumentet (PRIMOS® optical 3D) var ett lättanvänt och repeterbart mätinstrument som levererade vävnadsförändringar med stor exakthet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1831
Åtkomst
fritt online (360)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1342)
konferensbidrag (227)
doktorsavhandling (92)
bokkapitel (73)
annan publikation (64)
rapport (17)
visa fler...
licentiatavhandling (10)
bok (5)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1235)
övrigt vetenskapligt (350)
populärvet., debatt m.m. (246)
Författare/redaktör
List, Thomas (113)
Söderfeldt, Björn, (103)
Stavropoulos, Andrea ... (88)
Lindh, Christina (84)
Jimbo, Ryo (75)
Bondemark, Lars (73)
visa fler...
Wennerberg, Ann (71)
Ekberg, EwaCarin (63)
Nilner, Maria (61)
Wennerberg, Ann, 195 ... (53)
Chrcanovic, Bruno (53)
Lindh, Liselott (53)
Petersson, Arne (49)
Albrektsson, Tomas, ... (48)
Ericson, Dan (48)
Bertl, Kristina (47)
Rohlin, Madeleine (45)
De Bruyn, Hugo (44)
Svensäter, Gunnel (43)
Svensson, Peter, (40)
Knutsson, Kerstin (39)
Vult von Steyern, Pe ... (38)
Arnebrant, Thomas (34)
Nilner, Krister (32)
Klingberg, Gunilla (32)
Berthelsen, Hanne (31)
Matsson, Lars (31)
Pigg, Maria (28)
Mejàre, Ingegerd (28)
Warfvinge, Gunnar (27)
Ordell, Sven, (27)
Axtelius, Björn (27)
Hjalmers, Karin (27)
Hellén-Halme, Kristi ... (26)
Larsson, Christel, (25)
Horner, Keith (25)
Coelho, Paulo G (25)
Twetman, Svante, (25)
Albrektsson, Tomas (24)
Andersson, Martin, 1 ... (24)
Bratthall, Gunilla (24)
Tegelberg, Åke, (24)
Davies, Julia (24)
Wennerberg, A (23)
Jönsson, Daniel (23)
List, T (22)
Alstergren, Per, (22)
Tovar, Nick (22)
Vandeweghe, Stefan (22)
Wickström, Claes, (22)
visa färre...
Lärosäte
Malmö universitet (1831)
Göteborgs universitet (155)
Karolinska Institutet (94)
Lunds universitet (89)
Linköpings universitet (51)
Umeå universitet (45)
visa fler...
Uppsala universitet (45)
Örebro universitet (30)
Chalmers tekniska högskola (28)
Högskolan Kristianstad (25)
Högskolan i Jönköping (14)
RISE (7)
Högskolan i Halmstad (6)
Blekinge Tekniska Högskola (5)
Mälardalens högskola (4)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Stockholms universitet (2)
Försvarshögskolan (2)
Högskolan i Gävle (2)
Högskolan i Borås (2)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1659)
Svenska (146)
Danska (10)
Portugisiska (2)
Tyska (1)
Norska (1)
visa fler...
Japanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (379)
Naturvetenskap (27)
Teknik (20)
Samhällsvetenskap (15)
Humaniora (2)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy