SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "lärosäte:mah institution:("school of teacher education") ;access:(free);pers:(Ideland Malin)"

Sökning: lärosäte:mah institution:("school of teacher education") > Fritt online > Ideland Malin

 • Resultat 1-10 av 13
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen i mångfaldens skola : rapport från forskningscirkeln
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • What’s the point of the school? Det frågar sig Guy Claxton (2008) redan i titeln till sin bok. Vilken är egentligen poängen med skolan? Är det att klara proven och få bra betyg och sedan kunna ”bli vad man vill”? Betygens drivkraft visar sig ofta vara stor när man frågar elever om vad som är viktigt för att få dem att arbeta i skolan. I den allmänna debatten framförs ofta vikten av djupa ämneskunskaper. Andra hävdar att poängen med skolan är en inskolning i det sociala spel som man förväntas klara av i samhället. Självklart är alla dessa kunskaper och kompetenser viktiga poänger med skolan. Vi menar dock att det är för mycket fokus på att barnen och ungdomarna ska vara framgångsrika elever och för lite fokus på att de ska vara kompetenta lärande individer – eller varför inte kalla det samhällsmedborgare. Med det menar vi att barnen och ungdomar behöver kompetenser för att klara av saker som de möter utanför skolan i framtiden. Det är kompetenser som handlar mer om att göra än kunna, om att lösa problem man ställs inför snarare än att återge det som läraren eller läroboken berättar. Det innebär t.ex. att kritiskt granska information, ta informerade beslut och uppvisa handlingskompetens – när det gäller att konsumera eller förändra sina vanor. (Jensen & Schnack, 2006). Framtidsforskare har lyft fram optimism, flexibilitet och handlingskompetens som viktiga egenskaper för att kunna hantera samhällsförändringar (Hicks & Holden, 2007, Arnaldi ,2008). Men hur gör man för att stödja eleverna i utvecklandet av dessa kompetenser? Ett sätt som har framförts av forskare är att arbeta med aktuella samhällsfrågor som har ett naturvetenskapligt innehåll . I den forskningscirkel, från vilken den här skriften är en produkt, har lärarlag på två skolor i Malmö prövat arbetssättet.
2.
 • Ekborg, Margareta, et al. (författare)
 • SCIENCE FOR LIFE – a conceptual framework for construction and analysis of socio-scientific cases
 • 2009
 • Ingår i: NorDiNa. - 1504-4556. ; 5:1, s. 35-46
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this paper is to describe a conceptual framework to be used as a tool for analyzing work with socio-scientific issues (SSI) and for constructing SSI cases in secondary school. The framework consists of six components describing the more detailed characteristics of SSI. The components were chosen to reflect what we know from research about what might have an impact on students’ learning and interest in science. Six socio-scientific cases were then constructed and these are discussed in the article. The cases are relevant in that they both display the characteristics of SSI and meet the requirements of the Swedish national curriculum. The components and the cases are described in a table. This work is the first step in an evidence-based research project aiming at investigating if, how and why students and teachers in secondary school develop knowledge and interests when working with SSI.
3.
 • ETN:003 KRY
 • 2007
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • ”Jag hoppas att jag får ha hälsan”, är ett uttryck som idag känns passé. Hälsa är inte längre något man ”har”, eller ens ”får”. Idag är hälsa något man ”gör”. Det är individens ansvar att ”göra” sin hälsa genom att äta rätt, motionera väl, hålla sig uppdaterad om vetenskapliga rön och nya behandlingsmetoder och inte minst – tro på sig själv. Hälsa är – åtminstone i den offentliga diskursen – beroende av individen själv. Denne tycks ha möjlighet att påverka sitt liv, men bär också ansvar och kanske till och med skuld för om det går fel. ETN:KRY är en tidskrift som tar upp hälsa och sjukdom utifrån ett etnologiskt perspektiv.
4.
 • Holmberg, Tora, et al. (författare)
 • Dilemman med transgena djur : forskningspraktik och etik
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Framtidsmöjligheter! Medicinsk revolution! Talet om transgena djur präglas många gånger av superlativer. Genom att förändra arvsmassan på djur hoppas många forskare få större förståelse för sjukdomsorsaker, förlopp och behandlingsmöjligheter. Problem med avel och användande av transgena djur såsom lidande, ”spill” och onödiga försök talas det mindre om. Forskningsrapporten Dilemman med transgena djur – forskningspraktik och etik belyser hur människor, som på olika sätt arbetar med försök med transgena djur, talar om etik, djur, djurförsök och transgenteknik. Här visas hur det kommer sig att vissa frågor, såsom djurförsökstekniska, ofta diskuteras medan frågor av mer abstrakt och svårlöslig karaktär hamnar i skymundan. Inom ramen för studien har fyrtio personer som arbetar med frågorna i forskningslaboratorier och/eller djurförsöksetiska nämnder intervjuats. Arbetet i laboratorierna och nämnderna har även observerats. Detta etnografiska fältarbete har gett underlag för att diskutera och reflektera kring de tolkningsföreträden som ligger till grund för vad man talar och inte talar om i frågan om transgena djur. Skälen till att tekniska och metodologiska frågor diskuteras medan mer övergripande frågor kring nytta med försöken blir tysta teman finns att hämta i såväl den etiska ansökans utformning som sammansättningen i djurförsöksetiska nämnder och i praxis i laboratorier och nämnder. I rapporten diskuteras möjliga sätt att utvidga diskussionen om etiska dilemman med djurförsök i allmänhet och transgena djur i synnerhet. Den sätter framförallt ljuset på hur man kan aktualisera nya frågor genom att dels använda sig av så kallade utvidgande metaforer för att tala om de transgena djuren, dels betrakta djurförsöksetik som situations- och relationsbunden där ansvar och omsorg styr arbetet vid sidan av etiska principer.
5.
 • Holmberg, Tora, et al. (författare)
 • Secrets and lies : ''selective openness'' in the apparatus of animal experimentation
 • 2012
 • Ingår i: Public understanding of science. - Sage. - 0963-6625. ; 3:21, s. 354-368
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Researchers and other (human) actors within the apparatus of animal experimentation find themselves in a tight corner. They rely on public acceptance to promote their legitimacy and to receive funding. At the same time, those working with animal experimentation take risks by going public, fearing that the public will misunderstand their work and animal rights activists may threaten them. The dilemma that emerges between openness and secrecy is fairly prevalent in scientific culture as a whole, but the apparatus of animal experimentation presents specific patterns of technologies of secrets. The aim of the paper is to describe and analyse the meanings of secrets and openness in contemporary animal experimentation. We suggest that these secrets – or “selective openness” – can be viewed as grease in the apparatus of animal experimentation, as a unifying ingredient that permits maintenance of status quo in human/animal relations and preserves existing institutional public/science relations.
6.
 • Ideland, Malin (författare)
 • Different views on ethics. How animal ethics is situated in a committee culture
 • 2009
 • Ingår i: Journal of Medical Ethics. - BMJ Publishing Group Ltd & Institute of Medical Ethics. - 0306-6800. ; 35:4, s. 258-261
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Research including non-human animal experimentation is fundamentally a dilemmatic enterprise. Humans use other animals in research to improve life for their own species. Ethical principles are established to deal with this dilemma. But despite this ethical apparatus, people who in one way or another work with animal experimentation have to interpret and understand the principles from their individual points of view. In interviews with members of Swedish animal ethics committees, different views on what the term “ethics” really means were articulated. For one member, the difficult ethical dilemma of animal experimentation is the lack of enriched cages for mice. For another, the ethical problem lies in regulations restraining research. A third member talks about animals’ right not to be used for human interests. These different views on “ethics” intersect once a month in the animal ethics committee meetings. There is no consensus on what constitutes the ethical problem that the members should be discussing. Therefore, personal views on what “ethics” means, and hierarchies among committee members, characterize the meetings. But committee traditions and priorities of interpretation as well are important to the decisions. In the present paper, I intend to discuss how “ethics” becomes situated and what implications this may have for committees’ decisions.
7.
 • Ideland, Malin (författare)
 • In the name of Science? How member of animal ethics committees talk about ethics.
 • 2007
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • What becomes an ethical issue in animal ethics committees? And what does not become an ethical issue in the same context? There are seven animal ethics committees in Sweden. Each committee consists of six experts and six laypersons. In interviews with members different views on what “ethics” really mean have become articulated. For one member the difficult ethical dilemma of animal experimentation is the lack of enriched cages for mice. For another the ethical problem lies in regulations restraining research. A third member talks about animals’ right to not be used for human interests. These different views on “ethics” intersect once a month in the animal ethics committees. There is no consensus on what the ethical problem, that the members should be discussing, is. Therefore personal views - and hierarchies among the committee members - on what “ethics” means, and how it should be used, characterize the meetings. In this paper I intend to discuss how “ethics” become situated (cf. Benhabib 1992) and what implication that might have on the committees decisions. This case study is included in an ongoing study, Dilemmas with transgenic animals, in which notions of culture and nature, risk and safety, innovation and organism, science and technology, are investigated in the scientific production and use of transgenic animals.
8.
9.
 • Ideland, Malin, et al. (författare)
 • Science and Media. Who is learning from socio-scientific issues?
 • 2009
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • You cannot open a daily newspaper, listen to news on radio or watch TV without meeting numerous examples of topics which include science. They deal with environmental issues, health issues, etc. Such information is often unstructured and ambiguous and poorly contextualized. It raises the question of how young people can be citizens in a complex world, and what role school science has in helping students develop necessary skills, e.g., ability to critically scrutinize information and to make decisions for their personal and professional lives in the future (Ekborg et al. 2009). Working with socio-scientific issues (SSI) is often said to be a successful way to engage pupils in science and make science relevant outside the school context. Work with SSI presupposes, and possibly will develop, students’ competences as problem-solving, information literacy and argumentation. But what pupils does SSI suit? SSI-tasks deal with incomplete information, contain conflicting perspectives and media reports in this field are often biased (Ratcliffe& Grace 2003). This means that pupils need to understand, beside science, the social context to interpret the tasks. They have to be familiar with the public debate (Jarman& McClune2007) Pupils from multicultural schools tend to have lower grades in science than the average (Skolverket2006, Lee & Luykx2007). Language difficulties is not the only reason for the poor results. Also the feeling of exclusion from the Swedish society helps to explain the pattern (Parszyk 1999, Runfors 2003). This indicates that pupils from multicultural schools should have more difficulties working with SSI than pupils from monoculturalschools. They may be lost in translation. The aim is to compare how pupils from multicultural schools and pupils from monoculturalschools experience work with SSI, with focus on scientific citizenship.
10.
 • Ideland, Malin, et al. (författare)
 • "Se till att lyssna på oss!" Malmöbarn diskuterar klimatfrågan utifrån vardagsperspektiv
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här skriften handlar om hur tioåringar i Malmö diskuterar hur de kan minska koldioxidutsläpp med hjälp av olika vardagshandlingar. När projektet sattes igång stod frågan om klimatförändringar högt på massmediernas dagordning. Klimattoppmötet i Köpenhamn hade ännu inte misslyckats och tidningarna var sedan länge fyllda med tips om hur man själv kan minska på koldioxidutsläppen. Tioåringarna fick ett uppdrag som gick ut på att väga fördelar mot nackdelar och ta ett beslut. De stod inför ett dilemma utan rätt svar, men med alternativ som skulle vägas mot varandra. Detta är en kompetens som har stor betydelse i ett modernt samhälle där individen själv måste välja och agera. Innehållet i boken är byggt kring elevernas diskussioner. Vår förhoppning är att citat från deras samtal ska spegla dels hur kompetenta elever är att diskutera den här typen av komplexa miljöfrågor, dels hur vardagslivet blir en del i diskussionerna och har betydelse för hur de argumenterar och tar ställning. Skriften syftar till att inspirera lärare och andra vuxna till att lyssna på barns röster när det gäller miljöfrågor och lita på att barn kan ta del i diskussioner om samhällsdilemman.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 13
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy