SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "lärosäte:mah institution:("school of teacher education") ;mspu:(conferencepaper);conttype:(refereed)"

Sökning: lärosäte:mah institution:("school of teacher education") > Konferensbidrag > Refereegranskat

 • Resultat 1-10 av 138
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Bedömningsmatriser och självvärdering – om studenters delaktighet och lärande
 • 2008
 • Ingår i: Proceedings NU2008. - CED. - 978-91-977974-1-2 ; s. 291-295
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Det övergripande syftet med projektet var att säkerställa lärarnas bedömning av studenters prestationer och progression, men också att vidareutveckla bedömningsformer och verktyg för självvärdering så att studenter kan ta en aktivare del i sin utbildning och sitt lärande. Studiens resultat från kursutvärderingen visar att verktygen för självvärdering till viss del har bidragit till att synliggöra studenternas läroprocess, såväl individuellt som i grupp och därmed tydliggjort kopplingen till lärandemålen. Men resultatet pekar också på att studenterna är ovana vid att reflektera över det egna lärandet, men även att ge och ta till sig respons och värderingar. Att ge och få respons är det verktyg där studenterna betonar vikten av utbyte i grupp. Strategiloggen med självbedömning är det verktyg som studenterna menar främst främjar självreflektion och att synliggöra sitt eget lärande.
2.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Dialogiska e-didaktiska strategier med responsgivning och argumentering för lärande på distans
 • 2011
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Forskningsprojektet som rapporteras i detta paper fokuserar på hur distansstudenter lär sig att använda respons- och argumentationsprocesser som verktyg för lärande. Data samlades in från två distansgrupper, dels från 40 lärarstudenters responsgivning och diskussioner på fyra kursuppgifter om lärarens kunskaps- och lärandeuppdrag i två 15 hp nätbaserade kurser (N = 759), dels från 30 lärarstudenters argumentationer och diskussioner på en kursuppgift om lärarens ledarskap och roll i skolan i en 15 hp nätbaserad kurs (N = 253). Den teoretiska och analytiska ramen, som bygger på Bakhtins teorier om dialoger i studie ett, och tillsammans med Toulmins argumentmodell (TAP) i studie två, används för att bedöma kvaliteten på de skriftliga asynkrona responserna, argumentationerna och diskussionerna. Resultatet visar i vilken utsträckning studenterna kan urskilja, identifiera och beskriva meningsinnehållet i dialogerna och hur de utvecklas när meningsinnehållet konfronteras med andra fakta, påståenden och antaganden som bekräftas, motbevisas och/eller förklaras. De dialogiska mönstren med tillhörande excerpts, kan i förlängningen fungera som e-didaktiska strategier och redskap för att studenter och lärare ska få större kunskap om att förstå och utveckla meningsfulla och lärande dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvaliteten i nätbaserad undervisning.
3.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Studenters argumentmönster i nätbaserade dialoger för lärande
 • 2010
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Syftet med denna studie var att undersöka och analysera olika argumentmönster i studenters skriftliga, asynkrona dialoger i en nätbaserad lärgemenskap under en högskolekurs (tio veckor) på helfart distans. För att analysera relationerna mellan objekten i argumenten och dialogens röster användes Toulmins argumentmodell och Bakhtins dialogiska diskurs- och röstbegrepp. Det vill säga hur studenters individuella och kollektiva argument används, beläggs och kritiskt granskas i förhållande till deras egna och andras ord med spår eller betydelser av andras röster, det vill säga en diskurs i dialogen. Resultatet visar att autentiska kursuppgifter med argumentering bidrar till distansstudenters lärande och utveckling. Det utvecklade dialogiska argumentmönstret med tillhörande excerpts kan i förlängningen fungera som ett pedagogiskt redskap för att studenter och lärare ska få större kunskap om att förstå och utveckla meningsfulla och lärande dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvaliteten i nätbaserad undervisning.
4.
 • Amhag, Lisbeth (författare)
 • Student’s Voices and Meaning Potentials in Asynchronous Dialogues
 • 2009
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study is to examine and describe in what way student teachers use their own and others words meanings content in asynchronous dialogues as a collaborative learning activity in three web-based courses over a period of 60 weeks. The students’ contributions to the course assignments, the group responses and the collaborative discussions were analysed and interpreted based on Bakhtin’s and Rommetveit’s theories on dialogic interactions, voices and meaning potentials in asynchronous dialogues. The results describe different dialogic interactions of meaning potentials and multiple voices in asynchronous dialogues, which students and teachers can use as a tool for learning in net-learning activities.
5.
 • Anderson, Lotta (författare)
 • Interpersonal Communication – a study about pupil’s with hearing loss and intellectual disability
 • 2004
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Interpersonal Communication – a study about pupil’s with hearing loss and intellectual disability Introduction The all-embracing aim of this study (Anderson, 2002) is to look closer into the com-munication in cases where Sign Language and Sign Supported Speech are used. In focus are pupils with hearing and intellectual disabilities. The starting point is that the participants in a communicative encounter are active and that each person contributes in their way to uphold the conversation. During the interpersonal encounter something happens and the consequences that follow are dependent on how different conversa-tion partners act and react in relation to the contribution of the other. Aim of the Study • To describe and interpret patterns of interaction, form, use and content in the communication of the participants. • To study the possibilities and obstacles within the environment as well as the individual, which might have an impact on the communication process. Method The study has a micro-ethnographical onset; data consists of video-observations dur-ing one year in eight school-classes, supplemented with questionnaires, interviews, field notes and participant observations. The subjects are nine pupils, their parents, classmates and school staff. Theoretical Frame Of Reference Bloom and Laheys (1978, 1988) model gives a collected representation of different factors that are important for language development. For the interpersonal communi-cation to work and develop, it is necessary to pay attention to the individual and the conversation partner as well as the social and physical environment. In this study WHO’s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, 2001) has been used to describe the function, the activity and participation of the pupils. The contextual factors in the ICF can be related to Bronfenbrenners bio-ecological model (1989). This model describes different phenomena, which at different levels, proxi-mally (micro level) to distally (macro level), might have an impact on children’s learn-ing and development. In this study the model has been used to explain phenomena in the interpersonal communication and in the surrounding environment of the partici-pants, with the purpose to throw light upon the factors, which facilitates or obstructs communicative development of an individual. Result From the microanalysis of the video-observations patterns in the interpersonal com-munication were identified, which have been categorised in following spheres of inter-est: • Informal and formal conversations. • Content and course of the conversations. • The language as a tool When the children initiate informal conversations they often have a lot to tell. Mutual-ity occurs when both code and focus are in common. The informal conversations be-tween the partners are where the child is concerned characterised by participation and mutual exchange, existence of peer conversations, pleasure in communicating and ability to carry on a topic that is interesting. The adult participant adapts in greater extent to the perspective of the child in the informal conversation, supports and elabo-rates the initiative of the child, but can also pass on to become task-oriented and ruling if the linguistic activity of the child is low. In formal conversations do the non-linguistic expressions of the child seldom attract attention, the child has to force its way into the adult’s monologues, answer questions from the adults, carry out instruc-tions, adapt to the perspective of the adult and accordingly has a low level of participa-tion. The content in the messages which the parties convey in different conversations do not always correspond, i.e. they communicate about different things, which leads to mis-understandings, interruptions or that the conversation comes to an end. It is common that adults in communication and interaction with children with severely disabilities not wait for the response from the child. The adults often are too hasty or change too quickly into a different topic or action. The analysis of the video material has resulted in that three different ways of dealing with communication and language been sorted out. • The child that observes • The communicatively active child • The linguistically active child The results show that there are both possibilities and obstacles that respectively facili-tate and obstruct communicative and linguistic development. These can be related to micro-, meso-, exo and macro levels. The children’s communication was mostly func-tional, but the adults did not always notice their intentions. The pupils were met by staff members with varied skills in Sign Language and Sign Supported Speech and it was evident that their communicative and linguistic needs was not as a matter of course accompanied by a supportive environment that facilitated communication de-velopment. Peers as well as adults should be seen as important conversation partners and they should be supported in their roles as communicative and linguistic models for the children. Adult’s communicative and linguistic competence is partly inadequate, i.e. they do not adapt enough to their conversation partners. Nor is this competence sufficient, why adults ought to further develop their linguistic and social skills in the communication with children with intellectual and hearing disabilities. References Anderson, L. (2002). Interpersonal communication: A study about pupils with im-paired hearing in the special schools for the severely learning disabled. Malmö University: School of Education. Bloom, L. & Lahey, M. (1978). Language development and language disorders. New York: John Wiley. Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. Annals of Child Development, 6, 187–249. Lahey, M. (1988). Language Disorders and Language Development. New York: Macmillan. WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICIDH-2. http://www.who.int/icidh
6.
 • Anderson, Lotta (författare)
 • Social Networks – involving families and professionals surrounding children and youth with complex communication needs
 • 2009
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Children with severe communication disabilities are a vulnerable group in the community and are depending on the knowledge, skills and empathy of the people in their immediate surrounding, which include parents, sisters and brothers, relatives and professionals, i.e. the social networks (Klefbeck & Ogden; 1996; Blackstone & Hunt Berg, 2002; Anderson, 2006). The family is of great importance in supporting the communication and language development of the child. The professionals have to create conditions conducive to a positive learning environment, which demands knowledge of disability, language, communication and proximal zone of development (zpd). (Lahey, 1978; Vygotsky, 1986; Bodorova & Leong, 1996). It is significant to consider persons with complex disabilities as active and participating parties in the developmental process (Light & Binger, 1998). Children with disabilities encounter different hindrance in their daily life, in their communication with others and in their learning. Hindrance can be found by the individual himself as well by the persons in the surrounding and in the situation as in structures and principles of the society (Beukleman & Miranda, 1998; WHO, 2001, 2004; Anderson, 2002; Eriksson, 2006). Another reason can be found in indistinctive goals, effort and responsibility according to communication and language development of the child. Various kind of hindrance can be eliminated, among others by identifying and analyzing them, contextualizing them, illuminating facilitating phenomenon and increasing the awareness of the importance of communication by as well professionals as families. This project was made on the thesis from Anderson (2002). The results show that there are both possibilities and obstacles that respectively facilitate and obstruct communicative and linguistic development. These can be related to micro-, meso-, exo and macro levels. Informal communication was characterised by participation and mutual exchange, pleasure in communicating and adults adapting to the child´s perspective. Formal communication was characterised by adults choosing topics for conversation and being purpose-oriented, asking questions, giving instructions and expecting certain answers from the child. The children’s communication was mostly functional, but the adults did not always notice their intentions. The pupils were met by staff members with varied skills in manual signs and it was evident that the children’s communicative and linguistic needs were not necessarily accompanied by a supportive environment that facilitated communication development. Adults in the surroundings need education, training and support in Alternative and Augmentative Communication (AAC) to become competent and challenging communication partner (Beukleman & Miranda, 1998; Light & Binger, 1998; Arts, 2000). Another result shows that language use of parents and teachers with respect to prerequisite and needs of the children influence the expectation and treatment of the children. The starting point of the current project is the social networks surrounding children and youth with complex communication needs caused of, among other things hearing and intellectual disabilities. The target group is children and youth of 6 to 25 years of age and who 2 communicate in linguistic level, but the communication form is not sufficient to understand or express feelings, thoughts, and aims within the family or in daily life situations. Aim of the study The all-embracing aim of the Social Networks project is to examine the communicative competence in the surroundings and follow and illuminate participation and collaborative learning among participants in social networks (families and professionals) related to children with complex communication needs. An underlying purpose is to develop assessment methods, analysing needs and support and to find suitable forms of cooperation. The project contains two parts.
7.
 • Andersson, Annica, et al. (författare)
 • Mathematics education giving meaning to Social Science students : A case from Sweden
 • 2009
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Compulsory mathematics for social science students is problematic. We discuss the case of a group of students in Sweden who met a mathematics course inspired on the ideas of critical mathematics education and ethnomathematics. The evidence collected about students’ experiences on this course indicate that opening a space for agency and linking mathematics to their foregrounds can be the basis for a more meaningful mathematical experience. Such as experience has the potential of contributing to the process of students’ subjectification.
8.
 • Andersson, Irene, et al. (författare)
 • Teacher Education and the Core of Citizenship Education for Young Children
 • 2008
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Abstract This paper is a critical reflection on the basic ideas underpinning the new teacher education programmes at Malmö University. The main idea has been to combine subject studies, didactics and pedagogy in teacher education. We claim that personal encounters are one of the prerequisites for student teachers to learn and in depth understand in order to be able to translate into teaching. In the paper we will present and discuss some examples of personal encounters in relation to Citizenship Education within the main-subject “Social Science Subject and Children’s Learning”. This will illustrates a possible way of the construction of meaning in teacher education.
 •  
9.
 • Areskoug, Mats, et al. (författare)
 • Klimat-X Experiments on Energy and Climate
 • 2003
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Climate and energy issues are part of our everyday life. Children's understanding of energy concepts and energy transformations is often insufficient. In Malmö, Sweden, a small science center, Klimat-X, tries to capture the students' fascination and interest and give them the opportunity of building their knowledge of scientific concepts concerned with energy and climate. Examples of experiments are described and the educational problems they are designed to address will be discussed. A pilot study on the influence of the experiments on students' understanding has been carried out. The students get a deeper understanding of energy chains, they see possibilities and not only problems in energy economizing and they find the experiments funny, interesting and instructive. It seems that Klimat-X could be a starting point for reflecting upon scientific issues that have an impact on decisions made in everyday life.
10.
 • Areskoug, Mats (författare)
 • The power of the human body
 • 2003
 • Ingår i: Session Mo 2a: Experiments in physics. ; :s. 2-13, s. GIREP international conference, Pysics in new fields; 5-9 August 2002 in Lund
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The human body gets its energy input from food and gives an energy output in the form of mechanical work and heat. In the process, carbon dioxide and water vapour are released. In an experiment this process can be analysed in several ways. A person is placed in a thermally insulated box of a little more than 1 m3. The temperature, the relative humidity, the carbon dioxide concentration and the oxygen concentration are measured continuously by a data logger for 5 minutes. From the measurements you can analyse and calculate the thermal power of the body in several ways, taking into account the sensitive heat, the latent heat and the chemical energy released. The experiment can also be used as the basis for discussions on indoor air quality in e.g. a classroom and the global greenhouse effect.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 138
Åtkomst
fritt online (53)
Typ av publikation
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Wedege, Tine (15)
Hartsmar, Nanny, (9)
Malmberg, Claes (8)
Kupferberg, Feiwel (8)
Elmfeldt, Johan (6)
Rubinstein Reich, Le ... (6)
visa fler...
Ideland, Malin (5)
Sonesson, Kerstin (4)
Carlsson, Marcus, (4)
Christersson, Cecili ... (4)
Mosén, Henrik, (4)
Arheden, Håkan, (4)
Högström, Mats, (4)
Johansson, Roger, (4)
Amhag, Lisbeth, (4)
Ekborg, Margareta, (4)
Buhre, Torsten, (4)
Hallstedt, Per-Axel (4)
Jakobsson, Anders, (3)
Valero, Paola (3)
Peterson, Tomas (3)
Montesino, Norma, (3)
Ottander, Christina, (3)
Thor, Malin (3)
Sundmark, Björn (3)
Persson, Per-Eskil (3)
Cunningham, Peter (3)
Månsson, Annika (3)
Hägerfelth, Gun (3)
Fresko, Barbara (3)
Nilsson, Fredrik, (2)
Stjernquist, Ingrid, (2)
Engblom, Henrik, (2)
Anderson, Lotta, (2)
Liljefors Persson, B ... (2)
Areskoug, Mats, (2)
Wohlfart, Björn, (2)
Jablonka, Eva, (2)
Lundin, Johan A. (2)
Sandström, Maria, (2)
Balldin, Jutta (2)
Vallberg Roth, Ann-C ... (2)
Schenker, Katarina (2)
Henningsson-Yousif, ... (2)
Steding, Katarina (2)
Eliasson, Matilda (2)
Mattheos, Nikos (2)
Westlund, Kristina (2)
Rehn, Agneta (2)
Eriksson Sjöö, Tina (2)
visa färre...
Lärosäte
Malmö universitet (138)
Linnéuniversitetet (3)
Lunds universitet (2)
Högskolan Kristianstad (1)
Umeå universitet (1)
Uppsala universitet (1)
visa fler...
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (105)
Svenska (32)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (4)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Lantbruksvetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy