SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "lärosäte:mah institution:("school of teacher education") ;pers:(Lozic Vanja);conttype:(scientificother)"

Sökning: lärosäte:mah institution:("school of teacher education") > Lozic Vanja > Övrigt vetenskapligt

 • Resultat 1-7 av 7
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Lozic, Vanja (författare)
 • Historieundervisningens utmaningar: Historiedidaktik för 2000-talet
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ämnet historia står inför stora utmaningar. Globalisering, migration och mångkultur präglar i dag det svenska samhället, vilket får konsekvenser för tolkningen av historieämnet i skolan. Krav finns på att historieundervisningen individualiseras och ger röst åt tidigare marginaliserade grupper, tolkningar och perspektiv. Förmåga till kritisk reflektion betonas dessutom starkt i skolreformen GY 2011 och i den nya lärarutbildningen. I den här boken söker författaren svar på frågor om ämnets innehåll och syfte genom att intervjua elever, lärare och läroboksförfattare. Han gör även en översyn av historiedidaktiska metoder, teorier och begrepp som präglar kursplaner i historia, historiedidaktisk forskning och undervisning. Mötet med gymnasieeleverna visar att det finns en relation mellan identitet, syn på historieämnet och historiemedvetande. För att belysa denna fråga studerar författaren vilken betydelse etnicitet har för elevernas identitetsskapande och hur etniciteten i förlängningen påverkar deras syn på historieämnets innehåll och syfte. Författaren förespråkar ett kritiskt förhållningssätt till historiebruk och historieförmedling och ger förslag på undervisningsstrategier som utvecklar elevernas kritiska förmåga och skapar en dialog om hur historisk kunskap skapas, används, förmedlas och uppfattas.
 •  
3.
 • Lozic, Vanja (författare)
 • History-education in a shadow of the canon?
 • 2007
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I will in this paper try to examine how teenagers interpret the content of history education and teaching strategies. Consequently the aim of this paper is to give the reader an overview of how nineteen high-school students as well as three authors of the textbooks for high schools perceive history as a school subject. The results of the interviews with authors and pupils were compared and contrasted to the content of the textbooks as well as the content of the national curriculum. The interviews with the pupils were made between 2004 and 2006 in Swedish city of Malmö, where over 40 present of children between the ages six and fifteen have a foreign background.
4.
 • Lozic, Vanja (författare)
 • I historiekanons skugga : : historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Popular Abstract in Swedish Sverige har i olika sammanhang beskrivits som ett land som präglas av så kallade mångkulturella sociala relationer. I avhandlingen I historiekanons skugga: Historieämnet och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle analyseras implikationer av framväxten av det så kallade mångkulturella samhället på historieämnet. Avhandlingens övergripande syfte är att skildra relationen mellan ungdomars etniska identifikationer och synen på historieämnet och därigenom bidra till problematisering av historieämnet i ett så kallat mångkulturellt samhälle. Utan insikter om dessa spörsmål är det svårt att diskutera ämnets legitimitet i skolan liksom historiedidaktiska val i det så kallade 2000-talets mångkulturella samhälle. Studien bygger på intervjuer med gymnasieelever, gymnasielärare och historieläroboksförfattare samt en analys av samhällskunskaps- och historieläroböcker. Som ett led i analysen besvaras följande frågor: Hur beskriver elever, lärare och läroboksförfattare historieämnets syfte i skolan? Hur skildras emigrationen från Sverige under andra hälften av 1800-talet och första decennier av 1900-talet och efterkrigstidens immigration till Sverige i ett urval av samhällskunskaps- och historieläroböcker publicerade mellan 1962 och 2007? Vilka diskursiva skillnader mellan beskrivningar av dessa två migrationer går det att observera? Hur tolkar eleverna sina (etniska) identifikationer och hur påverkar dessa deras syn på historieämnet? Hur ser unga människor, lärare och läroboksförfattare på en eventuell implementering av vissa mångkulturalistiska undervisningsmodeller i svensk historieundervisning?
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Lozic, Vanja (författare)
 • Turbofolk
 • 2007
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den serbiska sångerskan Svetlana "Ceca" Raznatovic uppträdde i Malmö den 24 februari 2007. Hon är änka till misstänkte krigsförbrytaren Arkan. Ceca Raznatovic räknas idag som en av Balkans största stjärnor. Sångerskan slog igenom redan som fjortonåring 1988 och har sålt miljontals skivor. Musikstilen ”turbofolk”, vars mest inflytelserika artist är just ”Ceca”, är en modern elektrifierad variant av balkansk folkmusik. I mitt forskningsbidrag vill jag visa hur musiken upprätthåller stereotypa könsroller samtidigt som den i sin form blandar modern elektronisk musik med traditionell orientalisk musikkonst (som har sina historiska grunden i Ottomanska rikets femhundraåriga kulturella och politiska dominans över Balkans och regionens närhet till Mellanöstern). Samtidigt med detta dementerar musikartisterna all kulturell inflytande av den musikform som förekommer i Mellanöstern och de uppmuntrar ofta till nationalism. På samma gång som gränsdragande diskurser upprätthålls så bryts generationsgränser. Därtill skall det påpekas att konserten i Malmö hade över 3000 besöker från hela Norden och bland besökarna fanns olika etniska grupper från hela forna Jugoslavien. Men det skall samtidigt understrykas att ordförande i Bosnien-Hercegovinska riksförbundet påpekade att Migrationsverket borde ha stoppat hennes konsert i Baltiska hallen. Till följd därav är det av vikt att diskutera denna musikforms gränsskapande och gränsöverskridande processer. I min text skall jag kritisk granska musikens nationalistiska diskurser samt dekonstruera musikstilen med hjälp av multikulturellt- och genusperspektiv.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-7 av 7
Åtkomst
fritt online (3)
Typ av publikation
bokkapitel (3)
konferensbidrag (2)
bok (1)
doktorsavhandling (1)
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Berggren, Lars (1)
Karlsson, Klas-Göran (1)
Tornbjer, Charlotte (1)
Hintermann, Christia ... (1)
Lärosäte
Malmö universitet (7)
Lunds universitet (2)
Språk
Svenska (4)
Engelska (3)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy