SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/245749" "

Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/245749"

  • Resultat 1-1 av 1
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
  • Sallander, Ann-Sophie, 1975 (författare)
  • Realtidsövervakning och informationshantering vid vägtransport av farligt gods.
  • 2016
  • Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift. - 0015-8585. ; 79:4, s. 603-641
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
    • Artikeln behandlar det rättsliga området för transport av farligt gods på väg och har sin grund i ett mångvetenskapligt projekt, vilket finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).2 Delar av materialet i artikeln är helt hämtat från en rapport som producerats inom ramen för detta projekt, medan andra delar hämtar inspiration från och bygger vidare på nämnda rapport. Med farligt gods avses gods som har en så kallad ADR3-klassning enligt ADR-direktivet 4. Genom ADR-bestämmelserna definieras och klassificeras vad som anses utgöra farligt gods: klass 1 – explosiva ämnen och föremål, klass 2 – gaser, klass 3 – brandfarliga vätskor, klass 4.1 – brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen, klass 4.2 – självantändande ämnen, klass 4.3 – ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, klass 5.1 – oxiderande ämnen, klass 5.2 – organiska peroxider, klass 6.1 – giftiga ämnen, klass 6.2 – smittförande ämnen, klass 7 – radioaktiva ämnen, klass 8 – frätande ämnen, och klass 9 – övriga farliga ämnen och föremål.
  •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
  • Resultat 1-1 av 1
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Sallander, Ann-Sophi ... (1)
Lärosäte
Göteborgs universitet (1)
Språk
Svenska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy