SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "svep:(HUMANITIES and RELIGION) ;lar1:(uu);pers:(Strandberg Svante 1942);spr:swe;mspu:(article)"

Sökning: svep:(HUMANITIES and RELIGION) > Uppsala universitet > Strandberg Svante 1942 > Svenska > Tidskriftsartikel

Ogiltig sökfråga

Sökfrågan kan inte tolkas av systemet