SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Sökkoden 'SVEP' finns inte. Lista över sökkoder

Träfflista för sökning "svep:(HUMANITIES and RELIGION) svep:(Aesthetic subjects) ;conttype:(popularscientific);mspu:(article);pers:(Arping Åsa 1968)"

Sökning: svep:(HUMANITIES and RELIGION) svep:(Aesthetic subjects) > Populärvet., debatt m.m. > Tidskriftsartikel > Arping Åsa 1968

Denna avgränsning gav inga träffar

Använd brödsmulorna ovan för att gå tillbaka