SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(sh);srt2:(2005-2009)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Södertörns högskola > (2005-2009)

 • Resultat 1-10 av 2044
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Bedford, Sofie (författare)
 • Islamic Activism in Azerbaijan Repression and Mobilization in a Post-Soviet Context
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Post-Soviet Azerbaijan is often portrayed as a very secular country. Thus the mobilization of mosque communities in the late 1990s and their conflictual relationship with the authorities came as a surprise. The main aim of the dissertation is to shed light on this mobilization, focusing on the Sunni Abu Bakr and the Shi’ite Juma mosque communities in Baku. On the premise that Islamic mobilization may be interpreted as a “social movement”, internal, contextual and interactional aspects of mobilization have been studied. The analysis is chiefly based on interviews conducted in Baku in 2004/2005 with Imams, worshippers, religious and secular authorities. The study finds that young people looking for new approaches to religion have been drawn to these communities, where they encounter an independent, educated, conscientious clergy and, indeed, a “new” religion. This “sovereign” Islam does not go down well with authorities who fear politicization of religion. The Soviet heritage has provided them with a view of religion as something that should not be publicly displayed and with the institutions to control religion. Another key feature whose impact on state policy towards religious organizations cannot be underestimated is the fear of imported radicalism. A look at Islamic mobilization in North Caucasus, Tajikistan and Uzbekistan reveals many similarities, yet one momentous difference is the harsher repression in these contexts, which decreases the chances of a non-radical mobilization. The thesis concludes that the role of the state in mobilization processes in non-democratic contexts is crucial but counterintuitive, as the regimes’ efforts to stop the mobilization of movements actually leads to its intensification. In Azerbaijan, official pressure brings community members closer together and strengthens their resolve, rather than putting an end to mobilization. It also puts a spotlight on these communities which lights up the way for others in search of something new.
3.
 • Fornäs, Johan, 1952-, et al. (författare)
 • Consuming Media : Communication, Shopping and Everyday Life
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inspired by Walter Benjamin-s classical Arcades Project, Consuming Media is a pioneering exploration of the interface between communication, shopping and everyday life. Based on a six-year -intersectional- ethnographic fieldwork by over a dozen scholars on a specific site, it analyses the links between media and consumption in contemporary urban culture and public space. The book is organized into ten chapters. The first two chapters introduce key ideas and theories. In the next four chapters, four large media circuits are scrutinized. The final four chapters discuss the results in terms of intermedial relations, time, space and power. The book thus offers a new foundation for understanding media use, consumption and the fate of urban public space in late modernity
 •  
4.
 • Hallgren, Hanna, 1972- (författare)
 • När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. Till syftet hör också att studera hur kvinnornas diskursproduktioner kan förstås i spänningsfälten mellan motstånd och makt. Det empiriska material som analyseras består av olika texter såsom protokoll, magasin, fanzines, sångtexter och artiklar. Dessa texter producerades av en heterogen grupp av lesbiska feminister som fanns i Stockholm. Denna grupp hette på 70-talet Grupp Viktoria och Lesbisk Front, och på 80-talet Lesbiska feminister. Ett viktigt påstående som görs i avhandlingen är att lesbiska blev kvinnor under 1970- och 1980-talen. De blev en särskild sorts kvinnor, nämligen kvinnoidentifierade kvinnor.Studien av lesbiskfeministiska diskurser genomförs med hjälp av analytiska redskap från ett brett fält av teorier. Denna teoretiska pluralism, som kallas för en teoretisk feministisk nomadologi, består av sexual differnece- och queerteori, ett tänkande som fokuserar skillnader och intersektionalitet. Den består också av kroppsmaterialistisk teori och socialkonstruktivistisk social rörelseteori. Avhandlingen berättas genom ett särskilt skrivande. Detta slags skrivande utgår från att vetenskap ska betraktas som en historieberättande praktik.
 •  
5.
 • Holmberg, Per, et al. (författare)
 • Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik
 • 2006
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Funktionell grammatik är en grammatik som sätter språkets betydelse i fokus. Här ställs frågor som: Hur skapar och upprätthåller vi relationer med hjälp av språket? Hur använder vi språket för att förstå och beskriva våra erfarenheter? Hur utnyttjar vi grammatiken för att skapa flöden av information? Den funktionella grammatiken har rötter i den brittisk-australiske språkvetaren Michael Hallidays arbeten. Här presenteras modellen som helhet för första gången på svenska. Grammatiken illustreras genom ett stort urval exempel hämtade från olika sammanhang, bland annat sjukvårdsinformation på Internet, en ridlektion och ett panelsamtal i tv. Boken är främst avsedd för grundutbildningar i ämnet svenska, för såväl grammatisk analys som textanalys, men vänder sig också till forskare och språkarbetare av olika slag.
 •  
6.
 • Adeniji, Anna (författare)
 • Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar.Undersökningen baseras på etnografi och kritisk kulturanalys och granskar synen på äktenskap, relationer och familj som ett kulturellt imaginärt fält. Det empiriska materialet består av intervjuer med kvinnor som inte har velat gifta sig, liksom ett brett material från tv, webbsidor, dagstidningar, skvallerpress och bloggar.I avhandlingen genomförs och presenteras en feministisk metodologisk process, grundat i akademiskt kreativt och självreflexivt skrivande. Detta innebär att skrivprocessen, textformatet, liksom minnesarbete, olika intervjutekniker och andra kreativa analytiska praktiker är en del av det metodologiska ramverket.De teoretiska perspektiven som ligger till grund för denna studie består av flera feministiska strömningar: radikalfeminism, queerfeminism, liberealfeminism, anarkafeminism och ett socialt rättviseperspektiv. De belyser, på olika sätt, intersektioner mellan äktenskap, genus, sexualitet, nationalitet, klass och makt. En gemensam utgångspunkt är att identitetskategorier, möjligheter att agera liksom vår plats i världen är konstruerade av maktrelationer och normativa föreställningar om genus. Dessa perspektiv tillhandahåller analytiska verktyg för att diskutera och dekonstruera kulturella föreställningar om äktenskap och äktenskapsmotstånd.
 •  
7.
 • Bergqvist, Christina, et al. (författare)
 • Kön och politik
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 • Boman, Ylva, et al. (författare)
 • Variationer av pragmatism
 • 2007
 • Ingår i: Erfarenheter av pragmatism. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-02921-4 - 978-91-44-06137-5 ; s. 13-22
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Pragmatism är en filosofisk metod för att undersöka teorier och begrepp i relation till deras praktiska konsekvenser. I denna bok skriver nio forskare om pedagogikens centrala problem och använder pragmatismen för att belysa redan behandlade frågor ur olika infallsvinklar samt för att utforska nya frågor om kommunikation, demokrati, forskning och undervisning. Boken vänder sig till alla med ett intresse för utbildningsfilosofi och samhällsvetenskaplig forskning.
 •  
9.
 • Dahl, Matilda (författare)
 • States under scrutiny International organizations, transformation and the construction of progress
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Opinions, rankings and evaluations of states’ development are proliferating. In the context of the transformation and EU accession of the Baltic States, there were many organizations involved in the scrutiny of their efforts to become accepted as modern and European. This scrutiny directed towards states can be seen as a new practice of transnational regulation. Especially in times of major transformation, as was the case in the Baltic States after the collapse of the Soviet bloc, monitoring and evaluation of achievements can be expected to shape how reforms were prioritized and how problems were perceived. In order to gain a better understanding of these transformations it is necessary to study the practice of organizations that scrutinize the states.The aim of the thesis is to analyze the role of scrutiny as a practice of transnational regulation. By analyzing how international organizations scrutinize states, this thesis adds knowledge to how transforming states are constructed in the everyday practices of scrutiny. A main argument is that by evaluating and reporting on states, international organizations can be seen as ‘auditors’ of transformations in states. The thesis compares three such ‘auditors’ and their respective relations to the states under scrutiny, namely: the European Commission, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the NGO Transparency International. The thesis contributes to discussions about the role of transnational regulation in the transformation of states. By comparing the three cases of scrutiny it is concluded that scrutiny produces both comfort and critique for and about these transforming states. In addition, through processes of scrutinizing, states are constructed as auditable and comparable. Scrutiny also inscribes states into a story about progress, it thus offers hope about reforms and of a better future.
10.
 • Ehrlén, Karin, 1948- (författare)
 • Conceptions and artefacts : Children's understanding of the earth in the presence of visual representations
 • 2007
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The studies in this thesis explore children’s understanding of the earth when presented with visual representations. The conceptual understanding is related to cognitive contexts as well as the physical and cultural state. Pictures and models, as communicative tools, are associated with both cognition and culture. The investigation was divided into three different studies, where the main differentiation was the category of visual representation of the earth that was used. In the first study eleven children, aged six to eight, were interviewed with a globe as a model of the earth. In the second study fourteen children, aged six to eight, were interviewed, this time with a poster of a satellite photo of the earth. In the third study, eighteen children, aged six to nine, were interviewed while they were drawing pictures the earth. The results showed that the influence of these representations could be detected in what the children talked about and in their choices of explanations. In the children’s conceptions of the earth, however, no clear influence from the representations was apparent. A possible explanation for this is that pictures and models can be produced according to different conventions for depicting. The alternative modes of depiction in the children’s culture appeared to make it possible for the children to choose a certain mode of depiction, in their interpretation of the representation that made this interpretation in accord with their own conception of the earth. Not only did the children express various conceptions of the earth, e.g. that people and countries were situated inside a globe, in the presence of the representations, but also some children drew pictures of the earth in line with conventional methods for depicting the earth, even though they may have expressed alternative conceptions. The results support the view that children hold conceptions, but they oppose to claims that naïve thinking is without conceptual structure, and that we have no foundation to locate conceptions in people’s minds, as distinguished from concepts that are located in cultural tools.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 2044
Åtkomst
fritt online (383)
Typ av publikation
bokkapitel (913)
tidskriftsartikel (245)
recension (184)
doktorsavhandling (141)
konferensbidrag (135)
rapport (132)
visa fler...
bok (132)
samlingsverk (redaktörskap) (116)
annan publikation (16)
forskningsöversikt (16)
proceedings (redaktörskap) (10)
licentiatavhandling (4)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Droste, Heiko, (33)
Fornäs, Johan, 1952- ... (30)
Schuback, Marcia Sá ... (26)
Wallenstein, Sven-Ol ... (25)
Nilsson, Torbjörn, (24)
Sorgenfrei, Simon (24)
visa fler...
Westerlund, David (24)
Ekman, Joakim, (21)
Ruin, Hans, (18)
Hort, Sven E. O., (18)
Jacobsson, Kerstin, (18)
Pripp, Oscar, (18)
Almgren, Birgitta, (17)
Carlbäck, Helene, (17)
Berglund, Jenny, 196 ... (16)
Hellstén, Meeri, (16)
Lilja, Agneta (16)
Hübinette, Tobias, (15)
Eriksson, Fredrik, (15)
Hurd, Madeleine, (15)
Johansson, Karl Magn ... (15)
Lettevall, Rebecka, (15)
Götz, Norbert (15)
Schartau, Mai-Brith, (14)
Wagué, Cheick, (14)
Bolin, Göran (14)
Hernwall, Patrik, (13)
Jonsson, Stefan (13)
Kleberg, Lars, (13)
Thurfjell, David, 19 ... (13)
Blomqvist, Anders (13)
Bergman, Mats (13)
Vigsö, Orla (13)
Bron Jr, Michal (12)
Blomberg, Eva, (12)
Boström, Magnus (12)
Eriksson, Johan (12)
Batavia, Bala (12)
Nandakumar, Paramesw ... (12)
Aylott, Nicholas, (12)
Svanberg, Ingvar, (12)
von Wright, Moira, (12)
Danius, Sara (12)
Svenaeus, Fredrik (12)
Burman, Anders, (11)
Saxonberg, Steven, (11)
Lönnborg, Mikael (11)
Karlsson, Anna-Malin ... (11)
Rodell, Magnus, (11)
Bohlin, Henrik (10)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (125)
Stockholms universitet (124)
Göteborgs universitet (39)
Linköpings universitet (37)
Örebro universitet (34)
visa fler...
Karolinska Institutet (23)
Kungliga Tekniska Högskolan (19)
Mittuniversitetet (13)
Umeå universitet (12)
Linnéuniversitetet (11)
Lunds universitet (9)
Högskolan Dalarna (8)
Sveriges Lantbruksuniversitet (6)
Karlstads universitet (5)
Mälardalens högskola (5)
Högskolan i Jönköping (5)
Chalmers tekniska högskola (4)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (3)
Malmö universitet (2)
Konstfack (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Högskolan i Gävle (1)
visa färre...
Språk
Svenska (979)
Engelska (889)
Tyska (74)
Ryska (24)
Franska (20)
Danska (13)
visa fler...
Portugisiska (8)
Norska (7)
Polska (7)
Spanska (6)
Finska (6)
Tjeckiska (2)
Turkiska (2)
Koreanska (2)
Grekiska, klassisk (1)
Estniska (1)
Ukrainska (1)
Slovakiska (1)
Vitryska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (1103)
Samhällsvetenskap (905)
Naturvetenskap (142)
Medicin och hälsovetenskap (42)
Lantbruksvetenskap (18)
Teknik (12)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy