SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(umu);srt2:(2010-2019)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Umeå universitet > (2010-2019)

 • Resultat 1-10 av 10009
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 •  
3.
4.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
 •  
5.
 • Löfgren, Stefan, et al. (författare)
 • Förbättrade skattningar av Noch P-förlusterna från skog, myr och fjäll inför PLC6 - pilotprojekt
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inom ramen för detta pilotprojekt har data från riksinventeringen av skog (RIS) ochsatellitscener använts för att med den statistiska metoden Probabilistic Classifierklassificera skogstillståndet på skogs- och myrmark inklusive fjäll. Vattendragsnäraskog har definierats utgående från ett virtuellt nätverksbildat vattendragsnät(VIVAN). Baserat på ca 200 slumpmässigt utvalda källvattendrag i Dalälven, Viskan,Ätran, Nissan och Lagan har därefter modeller skapats för att skatta typhalternaför N och P i bäckvattnet utgående från skogstillståndet i bäcknära och meravlägsen skog.Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligtbättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsområdetsegenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassningär en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. Ytterligare en förbättringjämfört med PLC5 är att Tot-N och Tot-P i södra Sverige samt oorganisktkväve och fosfat inte längre behöver hanteras som konstanter. Modellerna för deoorganiska fraktionerna är dock osäkra.Typhalterna är betydligt högre än de som användes inom PLC5. Orsaken tilldetta är att analysresultaten från de slumpmässigt utvalda vattendragen visar attsommartid kan närsalthalterna i skogs- och myrbäckar vara betydligt högre änmedel- och medianvärden från längre tidsperioder, som även innehåller säsongsochmellanårlig variation. De presenterade typhalterna kan därför inte okritisktanvändas för t.ex. källfördelningsmodellering. För det krävs modeller baserade påvattenkemisk information även från andra årstider.Vi stora möjligheter att ytterligare förbättra modellernas både rumsliga ochtidsmässiga precision och för att använda metodiken över hela Sverige. De förbättringarsom krävs är då främst tillgång till enhetliga satellitdata från ett begränsattidsfönster för framtagande av differensbilder (används för klassning av löv) ochprobabilistisk klassificering, en höjddatabas med högre rumslig (x-, y- och z-led)upplösning och förnyad simulering av ett virtuellt vattendragsnät alternativt enförbättrad vattendragskarta samt upprepad provtagning (data bör finnas från vår,sommar, höst och vinter) av slumpmässigt utvalda skogs- och myrvattendrag förförbättrad skattning av den temporala variationen i typhalterna. Den teknikutvecklingsom krävs på satellitscen- och höjddatabassidan bör finnas tillgänglig inom entreårsperiod, medan det inte finns medel avsatta för provtagning och analys avslumpmässigt insamlade prover från olika årstider.
 •  
6.
 • Theorell, Töres, et al. (författare)
 • A systematic review including meta-analysis of work environment and depressive symptoms
 • 2015
 • Ingår i: BMC Public Health. - BioMed Central. - 1471-2458. ; 15:738
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Background: Depressive symptoms are potential outcomes of poorly functioning work environments. Such symptoms are frequent and cause considerable suffering for the employees as well as financial loss for the employers. Accordingly good prospective studies of psychosocial working conditions and depressive symptoms are valuable. Scientific reviews of such studies have pointed at methodological difficulties but still established a few job risk factors. Those reviews were published some years ago. There is need for an updated systematic review using the GRADE system. In addition, gender related questions have been insufficiently reviewed. Method: Inclusion criteria for the studies published 1990 to June 2013: 1. European and English speaking countries. 2. Quantified results describing the relationship between exposure (psychosocial or physical/chemical) and outcome (standardized questionnaire assessment of depressive symptoms or interview-based clinical depression). 3. Prospective or comparable case-control design with at least 100 participants. 4. Assessments of exposure (working conditions) and outcome at baseline and outcome (depressive symptoms) once again after follow-up 1-5 years later. 5. Adjustment for age and adjustment or stratification for gender. Studies filling inclusion criteria were subjected to assessment of 1.) relevance and 2.) quality using predefined criteria. Systematic review of the evidence was made using the GRADE system. When applicable, meta-analysis of the magnitude of associations was made. Consistency of findings was examined for a number of possible confounders and publication bias was discussed. Results: Fifty-nine articles of high or medium high scientific quality were included. Moderately strong evidence (grade three out of four) was found for job strain (high psychological demands and low decision latitude), low decision latitude and bullying having significant impact on development of depressive symptoms. Limited evidence (grade two) was shown for psychological demands, effort reward imbalance, low support, unfavorable social climate, lack of work justice, conflicts, limited skill discretion, job insecurity and long working hours. There was no differential gender effect of adverse job conditions on depressive symptoms Conclusion: There is substantial empirical evidence that employees, both men and women, who report lack of decision latitude, job strain and bullying, will experience increasing depressive symptoms over time. These conditions are amenable to organizational interventions.
7.
 •  
8.
 • Nordgren, LB, et al. (författare)
 • Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population A randomized controlled rial
 • 2014
 • Ingår i: Behaviour Research and Therapy. - Elsevier. - 0005-7967. ; 59, s. 1-11
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • A significant proportion of the general population suffers from anxiety disorders, often with comorbid psychiatric conditions. Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) has been found to be a potent treatment for patients with specific psychiatric conditions. The aim of this trial was to investigate the effectiveness and cost-effectiveness of ICBT when tailoring the treatment to address comorbidities and preferences for primary-care patients with a principal anxiety disorder. One hundred participants were recruited through their primary-care contact and randomized to either treatment or an active control group. The treatment consisted of 7–10 weekly individually assigned modules guided by online therapists. At post-treatment, 46% of the treatment group had achieved clinically significant improvement on the primary outcome measure (CORE-OM) and between-group effect sizes at ranged from d = 0.20 to 0.86, with a mean effect of d = 0.59. At one-year follow-up, within-group effect sizes varied between d = 0.53 to 1.00. Cost analysis showed significant reduction of total costs for the ICBT group, the results were maintained at one-year follow-up and the incremental  costeffectiveness ratio favored ICBT compared to control group. Individually tailored ICBT is an effective and cost-effective treatment for primary-care patients with anxiety disorders with or without comorbidities.
9.
 • Serenius, Fredrik, et al. (författare)
 • Neurodevelopmental Outcome in Extremely Preterm Infants at 2.5 Years After Active Perinatal Care in Sweden
 • 2013
 • Ingår i: Obstetrical and Gynecological Survey. - Lippincott Williams & Wilkins. - 0029-7828. ; 68:12, s. 781-783
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  •  A proactive approach to the care of extremely preterm infants has increased survival and lowered the gestational age of viability, but these improvements may be associated with later neurodevelopmental disability. EXPRESS is a national population-based prospective study of all infants born alive or stillborn at less than 27 weeks’ gestation between 2004 and 2007 in Sweden. This prospective follow-up study was undertaken to assess neurologic and developmental outcome of the EXPRESS cohort at 2.5 years corrected age compared with a matched control group born at term.Of 707 live-born infants, 497 (70%) survived to corrected age 2.5 years; the final cohort included 491 children. Each preterm child was matched with 2 control subjects at 2.5 years chronological age. Cognitive, language, and motor development were assessed with the Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley III). Cerebral palsy (CP), visual and hearing disability, and a composite outcome of overall disabilities were assessed. The overall outcome was characterized as no, mild, moderate, and severe disability.Of 415 infants assessed with clinical examinations, 399, 393, and 382, respectively, completed the Bayley III cognitive, language, and motor scales; 366 control children were assessed with Bayley III. The mean composite cognitive, language, and motor scores for children in the preterm and control groups were 94 ± 12 and 104 ± 11, respectively (P < 0.001), 98 ± 17 and 109 ± 12 (P < 0.001), respectively, and 94 ± 16 and 107 ± 14 (P < 0.001), respectively. Normal cognitive development or mild cognitive disability was found in 354 preterm children (88.8%) and 364 control children (99.5%). Moderate or severe cognitive disability was present in 20 preterm children (5.0%) and 1 control child (0.3%) (P < 0.001) and in 25 (6.3%) and 1 (0.3%), respectively (P < 0.001). Normal language development or mild language disability was found in 330 children (83.9%) in the preterm group and with 351 (97.5%) in the control group (all group comparisons, P < 0.001). Normal motor development or mild motor disability occurred in 324 (84.8%) and 348 (98.6%) of children in the preterm and control groups, respectively. Moderate or severe mental developmental delay was seen in 88 and 10 children (20% and 2.8%), respectively (P < 0.001).In the preterm group, Bayley III cognitive, language, and motor scores increased with advancing gestational age at birth by 2.5 points (99% confidence interval [CI], 1.0–4.0) per week (P < 0.001), by 3.6 points (99% CI, 1.6–5.6) per week (P < 0.001), and by 2.5 points (99% CI, 0.5–4.5) per week scores (P = 0.001), respectively. Cerebral palsy was present in 32 preterm children (7.0%; 99% CI, 3.9–10.1%). Of 456 preterm children, 42.1% were classified as normal, 30.7% as having mild disabilities, and 27.2% as having moderate or severe disabilities (vs 78.1%, 18.6%, 3.3% of control subjects, respectively; P < 0.001 for all comparisons). The proportion of children with mild or no disabilities increased from 40% at 22 weeks to 83% at 26 weeks (P < 0.001 for trend). Moderate or severe disabilities decreased from 60% at 22 weeks to 17% at 26 weeks (P < 0.001 for trend).The impact of prematurity on neurodevelopmental outcome indicates that further improvements in neonatal care are necessary. Although preterm children had poorer neurodevelopmental outcomes than those born at term, 73% had no or mild disability, and neurodevelopmental outcome improved with each week of gestational age. These results are relevant for clinicians counseling couples facing extremely preterm birth of their infant
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 10009
Åtkomst
fritt online (3643)
Typ av publikation
bokkapitel (2878)
tidskriftsartikel (1642)
doktorsavhandling (1567)
rapport (1042)
konferensbidrag (719)
recension (681)
visa fler...
forskningsöversikt (603)
samlingsverk (redaktörskap) (278)
bok (271)
annan publikation (160)
licentiatavhandling (116)
proceedings (redaktörskap) (52)
konstnärligt arbete (41)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (291)
Östman, Sofi, (94)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (87)
Linderholm, Johan, 1 ... (56)
Eriksson, Samuel, (50)
Lindmark, Daniel, 19 ... (49)
visa fler...
Lidström, Anders, 19 ... (46)
Lundahl, Lisbeth, 19 ... (46)
Henein, Michael Y., (45)
Johansson, Olof, 195 ... (45)
Rantapää-Dahlqvist, ... (38)
Blom, Björn, 1965-, (38)
Müller, Dieter K., 1 ... (35)
Aronsson, Thomas, 19 ... (34)
Östman, Sofi, 1986-, (34)
Lantto, Patrik, 1968 ... (33)
Mikkola, Jyri-Pekka, (32)
Wilder-Smith, Anneli ... (32)
Lindholm, Johan, 197 ... (31)
Hansson, Heidi, 1956 ... (30)
Jørgensen, Finn Arne ... (30)
Nordlund, Christer, ... (29)
Viklund, Karin, 1950 ... (29)
Johansson, Stina, 19 ... (28)
Pettersson, Anders, ... (28)
Sköld, Peter, 1961-, (27)
Nygren, Lennart, 195 ... (27)
Wallin, Jan-Erik (26)
Wilson, Timothy, 193 ... (26)
Henriksson, Roger, (26)
Lövgren, Karin, 1958 ... (26)
Langum, Virginia, 19 ... (26)
Lundgren, Anna Sofia ... (25)
Hanberger, Anders, 1 ... (25)
Morén, Stefan, 1948- ... (25)
Henein, Michael, (25)
Yu, Jun, 1962-, (25)
Heith, Anne, (25)
Forsblad-d'Elia, Hel ... (24)
Bergman, Torbjörn, 1 ... (24)
Jahnke, Isa, (24)
Pelle, Snickars, 197 ... (24)
Hjelm, Jonny, 1956-, (24)
Ärlestig, Helene, 19 ... (23)
Fahlén, Josef, (23)
Stegmayr, Bernd, (23)
Ramqvist, Per H, 195 ... (23)
Nicoll, Rachel, (23)
Lindgren, Simon, 197 ... (23)
Derlén, Mattias, 197 ... (23)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (307)
Mittuniversitetet (85)
Göteborgs universitet (84)
Stockholms universitet (80)
Örebro universitet (70)
visa fler...
Lunds universitet (69)
Södertörns högskola (55)
Linnéuniversitetet (55)
Sveriges Lantbruksuniversitet (53)
Högskolan i Gävle (51)
Linköpings universitet (47)
Luleå tekniska universitet (46)
Högskolan Dalarna (41)
Karolinska Institutet (36)
Kungliga Tekniska Högskolan (29)
Högskolan i Jönköping (21)
Karlstads universitet (20)
Naturvårdsverket (14)
Mälardalens högskola (13)
Högskolan i Borås (10)
Chalmers tekniska högskola (8)
Malmö universitet (7)
Högskolan i Skövde (7)
Gymnastik- och idrottshögskolan (7)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (6)
Högskolan Kristianstad (4)
RISE (4)
Högskolan i Halmstad (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Röda Korsets Högskola (3)
Högskolan Väst (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Sophiahemmet Högskola (2)
Konstfack (1)
visa färre...
Språk
Engelska (6631)
Svenska (3202)
Tyska (47)
Franska (26)
Norska (26)
Danska (17)
visa fler...
Spanska (12)
Finska (10)
Italienska (7)
Polska (7)
Ryska (6)
Kinesiska (4)
Ungerska (2)
Turkiska (2)
Katalanska (2)
Nederländska (1)
Portugisiska (1)
Japanska (1)
Nygrekiska (1)
Slovenska (1)
Koreanska (1)
Samiska (1)
Baluchi (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (3795)
Humaniora (2732)
Medicin och hälsovetenskap (2547)
Naturvetenskap (1235)
Teknik (295)
Lantbruksvetenskap (103)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy