SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(report);access:(free);srt2:(1985-1989);srt2:(1986)"

Sökning: swepub > Rapport > Fritt online > (1985-1989) > (1986)

 • Resultat 1-10 av 189
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Greenwood, Jeremy, et al. (författare)
 • Investment, Capacity Utilization and the Real Business Cycle
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present paper adopts the Keynesian view that direct shocks to investment are important for business fluctuations, but incorporates them in a neo-classical framework where the rate of capital utilization is endogenous. In contrast to the intertemporal substitution effect of labor supply, at work in the standard neo-classical models, the transmission mechanism of the investment shocks works here through the optimal capacity utilization decision and the demand side of the labor market. The crucial feature of the model that determines the optimal utilization rate is Keyne's notion of 'user cost'. Given this mechanism labor productivity shifts became endogenous outcomes, rather than given exogenously as in the existing real business cycle models.The interaction between investment shocks and labor demand studied here seems to contribute to the understanding of the co-movements of macroeconomic variables observed during the cycle.
2.
3.
4.
 • Alfvén, Hannes (författare)
 • Plasma Universe
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)
5.
 • Ali, Khayri Mohammed (författare)
 • OR-Parallel Execution of Prolog on a Multi-Sequential Machine
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Based on extending the sequential execution model of Prolog to include parallel execution, we present a method for OR-parallel execution of Prolog on a multiprocessor system. The method reduces the overhead incurred by parallel processing. It allows many processing elements (PEs) to process simultaneously a common branch of a search tree, and each of these PEs creates its local environment and selects a subtree for processing without communication. The run-time overhead is small: simple and efficient operations for selecting the proper subtree. Communication is necessary only when some PEs have exhausted their search spaces and there are others still searching for solutions. The method is able to utilize most of the technology devised for sequential implementation of Prolog. It is optimized for an architecture which supports broadcast copying.
6.
7.
8.
 • Appelqvist, Thomas, et al. (författare)
 • Inventering av ädellövskog i Partille kommun
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Föreliggande utredning över ädellövskogarna i Partille kommun utgör den första sammanställningen i en planerad utgivning för Göteborgs och Bohus län. De ädla lövskogarna utgör i södra och mellersta Bohusläns kusttrakter ett naturligt växtgeografiskt inslag i landskapsbilden. Lövskogarna utgör genom sin biologiska mångfald en av de rikaste och mest skyddsvärda biotoperna i länet. Sedan 1984 gäller en särskild ädellövskogslag (SFS 1984:119) vars syfte är att för framtiden bevara landets ädellövskogar. Detta skall ske genom ett aktivt, produktionsinriktat lövskogsbruk. Detta innebär bl a att befintlig ädellövskog endast får föryngras med ädla lövträd om inte särskilda skäl talar emot detta. Rådgivning och tillsyn sker genom skogsvårdsstyrelsens ordinarie skogliga verksamhet. Frågor rörande överföring av ädellövskog till annat trädslag prövas av länsstyrelsen. Följande inventering och utvärdering är tänkt att tjäna som underlag dels vid myndigheternas prövning och rådgivning enligt gällande skogslagstiftning dels i samband med den naturvårdsplanering som bedrivs i statlig och kommunal regi. Vid de bedömningar som gjorts i utredningen har hänsyn tagits huvudsakligen till områdenas vetenskapliga värden. Skogsbeståndens värde för landskapsbild och friluftsliv har ej medtagits vid bedömningen. Lövskogsmiljöer har ofta ett nära samband med det äldre kulturlandskapet vilket dock ej heller särskilt beaktats i det slutliga urvalet. I några fall har lövskogar vilka ej uppfyller lagens definition på ädellövskogar medtagits. Det gäller skogar av stort ekologiskt värde vilka påträffats under inventeringsarbetet. Det är önskvärt att i en nära framtid en mer heltäckande bild av denna starkt hotade skogstyp kan tas fram.
9.
 • Appleby, Karen, et al. (författare)
 • Garbage Collection for Prolog Based on WAM (Revised version)
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Warren Abstract Machine (WAM) has become a generally accepted standard Prolog implementation technique. Garbage collection is an important aspect in the implementation of any Prolog system. We first present a synopsis of the WAM and then show marking and compaction algorithms that take advantage of WAM's unique use of the data areas. Marking and compaction are performed on both the heap and the trail. The marking and compaction algorithms use pointer reversal techniques, which obviate the need for extra stack space. However, two bits for every pointer on the heap are reserved for the garbage collection algorithm. The algorithm can work on segments of the heap, which may lead to a significant reduction of the total garbage collection time. The time of the algorithms are linear in the size of the areas.
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 189
Åtkomst
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (188)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Åström, Karl Johan, (5)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (5)
Årzén, Karl-Erik, (4)
Pettersson, Ove, (4)
Svensson, Lars E. O. ... (3)
Brenning, Nils, (3)
visa fler...
Johansson, S (2)
Djajic, Slobodan (2)
Alfvén, Hannes, (2)
Weibull, Jörgen W., (2)
Anderberg, Yngve (2)
Holmberg, Ulf (2)
Broman, Lars, (1)
Wiklund, Martin, (1)
Binde, Per, 1956-, (1)
Johansson, Rolf, (1)
Andersson, R (1)
Persson, Per, (1)
Johansson, J (1)
Svanberg, Sune, (1)
Nilsson, Bernt, (1)
Nielsen, Lars (1)
Adamek, P, (1)
Lyngfelt, Sven, 1947 ... (1)
Bigun, Josef, (1)
Hansson, T (1)
Carlsson, Mats, (1)
Radetzki, Marian, (1)
Bergström, Ulf (1)
Elmqvist, Hilding (1)
Jennbert, Kristina (1)
Larsson, Jan Eric, (1)
Marklund, Göran, (1)
Rönnerman, Karin, 19 ... (1)
Hedlund, Hans, (1)
Haridi, Seif, (1)
Fälthammar, Carl-Gun ... (1)
Nandakumar, Paramesw ... (1)
Ali, Khayri Mohammed ... (1)
Andersson, P. S. (1)
Widgren, Mats, 1948- ... (1)
Fornäs, Johan, 1952- ... (1)
Elfgren, Lennart, (1)
Andersson, L (1)
Forsén, Nils Erik (1)
Aasén, Björn (1)
Danfors, Birger, (1)
Sandberg, Per Ingvar (1)
Montan, Sune (1)
Waern, Annika, (1)
visa färre...
Lärosäte
RISE (63)
Lunds universitet (42)
Stockholms universitet (33)
Kungliga Tekniska Högskolan (12)
Umeå universitet (7)
Nordiska Afrikainstitutet (7)
visa fler...
Naturvårdsverket (7)
Örebro universitet (5)
Uppsala universitet (3)
Chalmers tekniska högskola (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Göteborgs universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Södertörns högskola (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Engelska (99)
Svenska (90)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (73)
Samhällsvetenskap (53)
Teknik (51)
Lantbruksvetenskap (6)
Humaniora (3)
Medicin och hälsovetenskap (1)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy