SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(report);access:(free);srt2:(1985-1989);srt2:(1987)"

Sökning: swepub > Rapport > Fritt online > (1985-1989) > (1987)

 • Resultat 1-10 av 196
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Broman, Lars, et al. (författare)
 • Forskningsprogram 1987/88
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sammanställning av Träteks forskningsprojekt inom ramprogrammet, finansierat av industrin och STU. Även projekt finansierade av jordbruksdepartementet via skogs- och jordbrukets forskningsråd beskrivs. Projektledare samt projektens mål och omfattning anges kortfattat.
2.
 • Grundberg, Stig, et al. (författare)
 • Verktygsförslitning mätmetodik - inverkande faktorer
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet var att utveckla en metodik för mätning av förslitning och bestämning av skärdata vid hyvling och fräsning. I arbetet har också ingått en grov sållning bland de faktorer som inverkar på bearbetningsprocessen. Försöken har visat att verktygsförslitningen för en given material- /verktygskombination framför allt är beroende av skärlängden. Ur förslitnings-, buller- och dammsynpunkt bör spåntjockleken vara så stor som möjligt. En låg förslitning befrämjas även av en stor eggvinkel. Hur stor spåntjockleken och eggvinkeln kan tillåtas bli begränsas dock av vilka krav man ställer på de bearbetade ytornas kvalitet.
3.
 • Grönlund, Anders, et al. (författare)
 • Integrerad produktion av limmade ämnen
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en integrerad produktion av limmade fönsterämnen i sågverk har kartlagts. I undersökningen har också ingått grovprojektering av produktionsanläggningar samt beräkning av tillverkningskostnaderna för tre olika produktionsnivåer. Provproduktionen visade att en integration av sågning och vidareförädlingsprocess kan ge ett utbyte på ca 35 %, räknat på timrets fastvolym, i form av färdiga lameller. Därtill kommer användbara konformade lameller motsvarande 3--5 utbytesprocent. Grovprojekteringen visar klart att en helintegrerad anläggning kräver en relativt hög produktionsvolym (ca 5.000--10.000 m3 färdiga ämnen) för att kostnaderna per m3 ämne skall hamna på en lönsam nivå.
4.
 • Grönlund, Anders, et al. (författare)
 • Kärnved till fönster hög kärnvedsandel genom ändamålsanpassad sågning
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Till skillnad från dagens fönstertillverkare var man förr noga med att använda furans kärnved i fönstrens yttre delar, vilket visar att man var medveten om kärnvedens goda motståndskraft mot rötangrepp. Hur skall man idag kunna uppfylla de allt högre kraven på fönstervirkets kvalitet? Förr användes ofta furans kärnved i fönstrens yttre delar. Sådant virke är idag svåråtkomligt. Ett sätt att öka motståndet mot rötangrepp i träfönster kan vara att såga fram sådant virke. Rapporten redovisar resultaten från provsågningar i syfte att klarlägga utbyte, lämplig sönderdelning etc. Vid provsågningen har utsorterat timmer med hög kärnvedsandel använts.
5.
6.
7.
8.
9.
 • Ali, Khayri Mohammed (författare)
 • A method for implementing out in parallel execution of Prolog
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • A method for implementing cut in parallel execution of Prolog is presented. It takes advantages of the efficient implementation of cut in the sequential WAM. It restricts the parallelism, however, it is simple and adds a small extra overhead over the sequential scheme. The method can be used in parallel execution of Prolog on shared amd nonshared memory multiprocessors.
10.
 • Ali, Khayri Mohammed, et al. (författare)
 • Global garbage collection for distributed heap storage systems
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • We present a garbage-collection algorithm, suitable for loosely-coupled multiprocessor systems, in which the processing elements (PE's) share only the communication medium. The algorithm is global, i.e. it involves all the PE's in the system. It allows space compaction, and it uses a system-wide marking phase to mark all accessible objects where a combination of parallel breadth-first/depth-first strategies is used for tracing the object-graphs according to a decentralized credit mechanism that regulates the number of garbage collection messages in the system. The credit mechanism is crucial for determining the space requirement of the garbage-collection messages. Also a variation of the above algorithm is presented for systems with high locality of reference. It allows each PE to perform first its local garbage collection and only invokes the global garbage collection when the freed space by the local collector is insufficient.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 196
Åtkomst
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (193)
populärvet., debatt m.m. (3)
Författare/redaktör
Lindbeck, Assar, (6)
Broman, Lars, (5)
Svensson, Lars E. O. ... (5)
Persson, Torsten, (5)
Åström, Karl Johan, (4)
Fälthammar, Carl-Gun ... (4)
visa fler...
Mattsson, Sven Erik (4)
Maguire Jr., Gerald ... (3)
Marklund, Göran, (3)
Pedersen, A. (3)
Lindqvist, Per-Arne, (3)
Grönlund, Anders (3)
Mozer, F. S. (3)
Anneling, Roger, (3)
Hedenblad, Göran, (3)
Östman, Birgit, (3)
Block, Lars P, (3)
Helgesson, Tommy, (3)
Höbeda, Peet, 1937-, (3)
Smith, Jonathan M., (3)
Johansson, Rolf, (2)
Dagnegård, Eva (2)
Bergdahl, Lars, 1943 ... (2)
Englund, Peter (2)
Haridi, Seif, (2)
Alfvén, Hannes, (2)
Weibull, Jörgen W., (2)
Ali, Khayri Mohammed ... (2)
Johansson, Roger, (2)
Elfgren, Lennart, (2)
Pettersson, Ove, (2)
Andersen, Torben, (2)
Risager, Ole, (2)
Persson, Henry, (2)
Karlsson, Bo, (2)
Westin, Lars, (2)
Back, Ernst, (2)
Rönnelid, Mats, (2)
Petersson, Göran, 19 ... (2)
Berg, Per, (2)
Petersson, Örjan (2)
Blümer, Hartwig, (2)
Gottfries, Nils, (2)
Nussbaum, Ralph, (2)
Lundin, Richard, (2)
Drake, E, (2)
König, Jürgen, (2)
Hägglund, Göran, (2)
Snower, Dennis J., (2)
Mollek, Vlado, (2)
visa färre...
Lärosäte
RISE (79)
Stockholms universitet (31)
Lunds universitet (26)
Kungliga Tekniska Högskolan (15)
Luleå tekniska universitet (9)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (9)
visa fler...
Umeå universitet (7)
Högskolan Dalarna (6)
Uppsala universitet (5)
Chalmers tekniska högskola (4)
Naturvårdsverket (4)
Nordiska Afrikainstitutet (3)
Högskolan i Jönköping (1)
Linköpings universitet (1)
Örebro universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (109)
Engelska (86)
Spanska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (93)
Teknik (47)
Samhällsvetenskap (46)
Lantbruksvetenskap (5)
Humaniora (2)
Medicin och hälsovetenskap (1)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy