SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;spr:tur"

Sökning: swepub > Turkiska

 • Resultat 1-10 av 84
 • [1]234567...9Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
6.
 • Akta?, Vezir, et al. (författare)
 • Sald?rgan Olan ve Olmayan Çocuklarda Dü?manca Niyet Yükleme Yanl?l???n?n Cinsiyete Ba?l? Olarak ?ncelenmesi (Hostile attributional bias in aggressive and nonaggressive children)
 • 2005
 • Ingår i: Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology). - 1300-4433. ; 20:55, s. 43-59
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Bu çal??mada olumsuz niyet yükleme e?iliminin çocuklar?n sosyal ili?kilerinde sald?rgan olup olmamalar?na ve cinsiyetlerine göre de?i?ip de?i?medi?i incelenmi?tir. Ayr?ca, bu çal??mada fiziksel, pasif ve sözel sald?rganl?k türlerinde dü?manca yüklemede bulunma aç?s?ndan sald?rganl?k düzeyi ve cinsiyete göre bir farkl?l?k gözlenip gözlenmeyece?i de ara?t?r?lm??t?r. Bu amaçla, ilkö?retim 5. s?n?fta okuyan 236 k?z ve 293 erkek ö?renciye sosyometrik bir sald?rganl?k ölçe?i ve 11 resimden olu?an bir resim anketi uygulanm??t?r. Verilere 2 (sald?rganl?k düzeyi: sald?rgan-sald?rgan de?il) x 2 (cinsiyet: k?z-erkek) faktörlü ara?t?rma desenine uygun varyans analizleri uygulanm??t?r. Bulgular, sosyal ili?kileri aç?s?ndan sald?rgan olarak tan?nan çocuklar?n olumsuz tepkileri içeren davran?? seçeneklerini (ki?isel nedenlere ve olumsuz niyete yap?lan yüklemeler) sald?rgan olmayan çocuklara k?yasla daha fazla seçtiklerini göstermi?tir. Bu bulgu daha önce yap?lan çal??malardan elde edilen bulgularla da uyu?maktad?r. Sald?rganl???n alt boyutlar? aç?s?ndan bak?ld???nda ise sadece fiziksel sald?rganl?k gösteren çocuklar, fiziksel sald?rganl?k göstermeyen çocuklara k?yasla daha fazla olumsuz yüklemelerde bulunmu?lard?r. Dolay?s?yla bu çal??mada aktif yönelimli sald?rganl???n da tepkisel sald?rganl?k gibi dü?manca yükleme yanl?l???yla ili?kili olabilece?i yönünde bir bulgu elde edilmi?tir. Ara?t?rmada dü?manca niyet yükleme e?iliminde cinsiyet temel etkisi de gözlenmi?tir. Sosyal ili?kileri aç?s?ndan genel olarak sald?rgan tan?nan erkekler, sald?rgan tan?nan k?zlardan daha fazla dü?manca niyet yüklemesinde bulunma e?ilimi göstermi?lerdir.
7.
 • Akta?, Vezir, et al. (författare)
 • Sorumluluk Yüklemesi Çerçevesinde Öfke ve Sempati Duygular? ile Yard?m Etme ve Sald?rganl?k Davran??lar? (Judgments of Responsibility, Feelings of Anger/Sympathy and Social Conduct of Help-giving and Aggression)
 • 2007
 • Ingår i: Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology). ; 22:59, s. 15-37
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The present study was aimed to test in the domains of prosocial (help giving) and antisocial (aggression) behavior in a Turkish sample, consisting of 887 Hacettepe University students (463 males and 424 females). The results revealed that the social conduct theory within the perspective of judgments of responsibility was partially confirmed in the Turkish sample. The findings implied that both the help giving and the aggressive behaviors could be taken into consideration in the same conceptual framework. Generally, the expected cognition-emotion-behavior sequence was observed; hence, the attributional thoughts of responsibility/controllability determined the emotional reactions of anger and sympathy and these emotional reactions, in turn, directly influenced helping and aggressive behaviors. Indeed, for aggression, the results also indicated that cognitions of perceived controllability had only an indirect effect on aggressive behavior mediated by the emotions of anger and sympathy; there was no direct influence of cognitions on behavioral reactions. Hence, the results partially confirmed the cognition-emotion-behavior theory of social conduct for aggression in which an additional direct influence of cognitions on behavioral reactions was also present as postulated by Weiner (1995). On the other hand, for help giving, the findings were consistent with the literature confirming the theory which proposed that thoughts determined the feelings of anger and sympathy and these feelings, in turn, determined the actions.
8.
 •  
9.
 • Argunsah, Ali Özgur, et al. (författare)
 • EEG tabanli beyin-bilgisayar arayüzü sistemlerinde siniflandirmayi etkileyen faktörler [Factors that Affect Classification Performance in EEG based Brain-Computer Interfaces]
 • 2007
 • Ingår i: 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU. - 9781424407194 ; s. Article number 4298842
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • In this paper, some of the factors that affect classification performance of EEG based Brain-Computer Interfaces (BCI) is studied. Study is specified on P300 speller system which is also an EEG based BCI system. P300 is a physiological signal that represents a response of brain to a given stimulus which occurs right 300ms afier the stimulus onset. When this signal occurs, it changes the continuous EEG some micro volts. Since this is not a very distinguished change, some other physiological signals (movement of muscles and heart, blinking or other neural activities) may distort this signal. In order to understand if there is really a P300 component in the signal, consecutive P300 epochs are averaged over trials. In this study, we have been tried two different multi channel data handling methods with two different frequency windows. Resulted data have been classified using Support Vector Machines (SVM). It has been shown that proposed method has a better classification performance.
 •  
10.
 • Bailey, Olga, et al. (författare)
 • Alternatif medyayi anlamak
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Alternatif medya nedir? Çoğulcu, demokratik toplumlarda alternatif medya nasıl bir rol oynar? Alternatif medya, topluluk medyası, sivil toplum medyası ve rizomatik medya arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir? Alternatif medya uygulamada nasıl işler?Bu anlaşılır ve özlü metin, alternatif medyayı kuşatan karmaşık siyasal, toplumsal ve ekonomik tartışmalar aracılığıyla okura kapsamlı bir kılavuz sunuyor ve bu iletişim biçiminin tazelenen önemine dair berrak ve net bir bakış getiriyor. Kitabın yazarları, Birleşik Krallık, Kuzey Amerika ve Brezilya'nın aralarında bulunduğu ülkelerde yürütülen çeşitli saha çalışmalarını bir araya getirerek konuya dair özgün bir kuramsal çerçeve tasarlıyor. Kitap, hem "eski" hem de "yeni" medyaya bakmak suretiyle alternatif bir medyanın önemini savunuyor ve kapsamı genişletmenin bir yolu olarak siyasal bir gündem önerisinde bulunuyor.Alternatif Medyayı Anlamak medya, gazetecilik ve iletişim çalışmaları öğrencileri, araştırmacıları, akademisyenleri ve gazeteciler için değerli bir okuma.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 84
 • [1]234567...9Nästa
Åtkomst
fritt online (5)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (36)
bokkapitel (25)
bok (9)
konferensbidrag (7)
annan publikation (6)
doktorsavhandling (1)
visa fler...
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (40)
refereegranskat (34)
populärvet., debatt m.m. (10)
Författare/redaktör
Zal, Ünal, 1973-, (18)
Akta?, Vezir, (8)
Biricik, Alp, 1974-, (8)
Karakoç, Birsel, 196 ... (6)
Karabag, Solmaz Fili ... (4)
Eker, Ümit, (4)
visa fler...
Karlsson, Lars, 1957 ... (3)
Gaunt, David, 1944-, (3)
Csató, Éva Ágnes, 19 ... (3)
Güvenç, Gülden (2)
Cirhinlio?lu, Fatma (2)
Larsson, Mariah (2)
Hedling, Olof (2)
El Gody, Ahmed, 1973 ... (2)
Yavuz, Mehmet Cihan, (2)
Hearn, Jeff, 1947-, (1)
Abayhan, Yasemin (1)
Gülüm, ?smail Volkan (1)
Ozkirimli, Umut (1)
Çürüklü, Baran, (1)
Ercil, Aytul, (1)
Argunsah, Ali Özgur, (1)
Aytar, Osman, (1)
Deniz, ?ahin, (1)
Ayd?n, Orhan, (1)
Co?tur, Recai (1)
Özkan, Bengi Öner (1)
Holm, Ann-Sofie, (1)
Khayati, Khalid, (1)
Carpentier, Nico (1)
Fornäs, Johan (1)
Rydin, Ingegerd (1)
Gaunt, David, (1)
Hellström, Pontus, (1)
Cetin, Mujdat, (1)
Öhrn, Elisabet, (1)
Cammaerts, Bart (1)
Fransson, Göran, 196 ... (1)
Bailey, Olga, (1)
Pringle, Keith, (1)
Carlson, Marie, 1950 ... (1)
Bekkin, Renat, 1978- ... (1)
Nyberg, Anita (1)
Károly, László, 1974 ... (1)
Kamali, Masoud, (1)
Johanson, Lars, (1)
Karakoç, Birsel, (1)
Kilimci, Songül, (1)
Ekman, Mattias, 1974 ... (1)
De Leeuw, Sonja, (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (36)
Södertörns högskola (10)
Linköpings universitet (10)
Högskolan i Jönköping (8)
Stockholms universitet (6)
Örebro universitet (4)
visa fler...
Mälardalens högskola (2)
Umeå universitet (2)
Malmö högskola (1)
Linnéuniversitetet (1)
Högskolan i Gävle (1)
Lunds universitet (1)
Högskolan i Borås (1)
Mittuniversitetet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (42)
Samhällsvetenskap (39)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy