SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);access:(free)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Fritt online

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bogren, Jörgen, 1961-, et al. (författare)
 • Tema Vintermodell
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Huvudrapporten är i sig en sammanfattning av de rapporter som beskriver Vintermodellens olika delmodeller. Navet i Vintermodellen är Väglagsmodellen, som utgående från väderdata, vidtagna väghållningsåtgärder och trafik beräknar väglaget timme för timme under vintersäsongen. Väglagsmodellen styr beräkningarna i de olika effektmodellerna: Olycksmodellen, Framkomlighetsmodellen, Fordonskostnadsmodellen, Miljömodellen och Modellen för väghållarkostnader. I Olycksmodellen beräknas olyckskvoter, olyckstyper och konsekvenser, allt kopplat till olika väglag och deras varaktigheter.I Framkomlighetsmodellen beräknas olika väglags effekt på medelhastigheter och restider.I Fordonskostnadsmodellen beräknas kostnader för bränsleförbrukning och korrosion på grund av vägsalt.I Miljömodellen beräknas konsekvenserna för vägnära vegetation av vägsalt.I Modellen för väghållarkostnader beräknas dels direkta kostnader för åtgärderna, dels kostnader för skador och slitage på beläggning, vägmarkeringar etc. som följd av vinterväghållningsåtgärder.
2.
 • Granhag, Pär-Anders, 1964-, et al. (författare)
 • Muntlighet vid domstol i Norden
 • 2005
 • Ingår i: Muntlighet vid domstol i Norden : En rättsvetenskaplig, rättspsykologisk och rättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden. - Uppsala : Iustus förlag. - 91-7678-593-9 ; s. 19-45
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this chapter we view the 'principle of orality' (a cornerstone in Swedish Law) from a legal psychology perspective. We review the relevant research literature and investigate to what extent the observer's (legal decision makers') perception, assessment and memory is affected by the presentation format used (e.g. whether the witness appear live or on video).
3.
 • Angervall, Petra, 1970-, et al. (författare)
 • Studiens kontext, begreppsram och empiri
 • 2013
 • Ingår i: Kön och karriär i akademin : en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. - 978-91-7346-761-2 - 978-91-7346-761-2 (tryckt) - 978-91-7346-761-9 (e-bok) ; s. 19-37
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
4.
 • Berg, Daniel (författare)
 • Lunchkonsert:
 • 2012
 • Ingår i: Ohlinsalen, Artisten, Göteborg, 5 oktober, 2012.
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)
5.
 • Broberg, Anders, et al. (författare)
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma - Resultat från en nationell utvärdering
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn som bevittnar våld mot en förälder som de är beroende av för sitt välbefinnande utsätts för en form av våld. Barn behöver – i synnerhet under den tidiga barndomen – föräldrar som prioriterar barnets behov framför sina egna. När barnets ena förälder – eller någon annan som bor med familjen – slår eller förgriper sig på den andra föräldern blir barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Barn kan bevittna våld mot en primär omsorgsgivare under kortare eller längre peri-oder i sitt liv, men ofta innebär det ett liv begränsat av olika typer av makt, övergrepp och förtryck. Sådana upplevelser medför en ökad risk för att barnet utvecklar problem såsom posttraumatisk stress, depression, beteendeproblem och problem med sociala relationer – både inom familjen och med kamrater. Sedan 2007 är socialtjänstens ansvar, för att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver, förtydligat i Socialtjänstlagen. Det viktigaste stödet för barn som bevittnat våld mot sin mamma är skydd från fortsatt utsatthet. Internationellt sett är den vanligaste formen av stöd till barn, utöver sådant skydd, samtal i grupp. Det finns dock stora skillnader mellan vilka mål programmen är tänkta att uppnå, vilket medför att utvärderingsstudier använder varierande mått för att bedöma vad som är ett ”lyckat utfall”. Detta försvårar i sin tur jämförelser av utvärde-ringar av dessa program. I Sverige är den vanligaste typen av insats fortfarande indivi-duella samtal, även om gruppverksamheter för barn har blivit vanligare de senaste 10 åren. Kunskapen om effekterna av de metoder som utvecklats inom och utom social-tjänsten för att stödja barn som bevittnat våld mot mamma är fortfarande begränsad internationellt och i Sverige är den i stort sett obefintlig. Göteborgs universitet fick 2008 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Syftet med utvärderingen var att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter stödinsatser, med ut-gångspunkt i mammors och barns beskrivningar.
6.
 • Diedrich, Andreas, et al. (författare)
 • Exploring the Performativity Turn in Management Studies
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • One of the contemporary “turns” in management studies is the “performativity” turn. In this paper, we present a genealogy of the concept of performativity as it has been used in management and organization studies (MOS). Starting with the work of Austin, Bateson, Goffman and Lyotard, we move on to more recent debates surrounding the use of the concept by Butler and the STS researchers Callon, Latour and Law, as well as how their ideas have been further translated within MOS. The focus is on how the concept is defined and on the areas of study where performativity has been used. Taken together, the approach to performativity employed has implications for how the concept is understood and translated. Finally, we discuss the particular ontological position of the performative perspective, and its methodological consequences.
7.
 • Ojstersek, Peter, 1961-, et al. (författare)
 • Valand Fanzine´s & Artist Book´s
 • 2012
 • Ingår i: Galleri Vända sida Linköpings stadsbibliotek.
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)
8.
 • Ojstersek, Peter, 1961-, et al. (författare)
 • Valands vårutställning 2012
 • 2012
 • Ingår i: Rotor1, Rotor2 och övriga lokaler på Konsthögskolan Valand, Göteborg.
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)
9.
 • Silkeberg, Marie, 1961-, et al. (författare)
 • Rosmarie Waldrop:
 • 2011
 • Ingår i: Rámus förlag, Malmö. - 978-91-86703-08-0
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Översättning tillsammans med Niklas Nilsson och Ida Linde
10.
 • Snæbjørnsdóttir, Bryndis, 1955-, et al. (författare)
 • Vanishing Point:
 • 2011
 • Ingår i: Pandemonium- Art in a time of creativity fever, Gothenburg International Biennial of Contemporary Art, Röda Sten, Gothenburg. Curated by Sarat Maharaj. - 978-91-633-9363-1
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The work was installed in the main space at Röda Sten together with Francis Alys, Ernesto Neto and Åsa Sonjasdottir
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
Typ av publikation
doktorsavhandling (1935)
rapport (1018)
annan publikation (239)
konstnärligt arbete (229)
konferensbidrag (149)
tidskriftsartikel (123)
visa fler...
licentiatavhandling (111)
bokkapitel (109)
samlingsverk (redaktörskap) (44)
bok (33)
recension (7)
forskningsöversikt (2)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Carlsson, Fredrik, 1 ... (66)
Johansson-Stenman, O ... (55)
Martinsson, Peter, 1 ... (39)
Munthe, Christian, 1 ... (31)
Olsson, Ola, 1971-, (25)
Löfgren, Åsa, 1972-, (25)
visa fler...
Bigsten, Arne, 1947- ... (25)
Sterner, Thomas, 195 ... (23)
Gunnarsson, Magnus, ... (20)
Durevall, Dick, 1954 ... (20)
Landqvist, Hans, 195 ... (19)
Agrell, Beata, 1944- ... (18)
Lampi, Elina, 1967-, (18)
Köhlin, Gunnar, 1963 ... (17)
Nordblom, Katarina, ... (17)
Jönsson, Sten, 1940- ... (16)
Czarniawska, Barbara ... (16)
Eggert, Håkan, 1961- ... (14)
Frisén, Marianne, 19 ... (14)
Andren, Daniela, 196 ... (14)
Coria, Jessica, 1979 ... (13)
Dahlstedt, Palle, 19 ... (13)
Muller, Adrian, 1971 ... (13)
Hagberg, Anders, 195 ... (13)
Follér, Maj-Lis, 194 ... (12)
Ojstersek, Peter, 19 ... (12)
Snæbjørnsdóttir, Bry ... (12)
Isaksson, Ann-Sofie, ... (11)
Tengblad, Stefan, 19 ... (11)
Karlsson, David, 197 ... (11)
Flood, Lennart, 1952 ... (10)
Johansson, Barbro, 1 ... (10)
Wahlberg, Roger, 196 ... (10)
Löfström, Mikael, 19 ... (10)
Lantz, Björn, 1967-, (10)
Wollbrant, Conny, 19 ... (10)
Trägårdh, Björn, 195 ... (9)
Hibbs, Douglas A., J ... (9)
Söderbaum, Fredrik, ... (9)
Ahlerup, Pelle, 1977 ... (9)
Sutter, Matthias, 19 ... (9)
Kassie, Menale, 1970 ... (9)
Aronsson, Thomas, (9)
Corvellec, Hervé, 19 ... (9)
Eriksson-Zetterquist ... (9)
Sandelin, Bo, 1942-, (9)
Diedrich, Andreas, 1 ... (8)
Akay, Alpaslan, 1975 ... (8)
Alem, Yonas, 1974-, (8)
Ögren, Mikael, (8)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (152)
Högskolan i Borås (62)
Uppsala universitet (49)
Lunds universitet (30)
Högskolan i Halmstad (27)
visa fler...
Umeå universitet (23)
Högskolan Väst (21)
Högskolan i Skövde (18)
Karlstads universitet (18)
Linnéuniversitetet (15)
Stockholms universitet (14)
Mittuniversitetet (14)
Linköpings universitet (13)
Nordiska Afrikainstitutet (11)
Högskolan Kristianstad (10)
Södertörns högskola (9)
Malmö högskola (9)
Örebro universitet (8)
Högskolan i Jönköping (7)
Högskolan Dalarna (5)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
Mälardalens högskola (4)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Ersta Sköndal högskola (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Försvarshögskolan (2)
Naturvårdsverket (2)
Högskolan i Gävle (1)
Karolinska institutet (1)
Handelshögskolan i Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2759)
Svenska (949)
Spanska (29)
Tyska (12)
Franska (8)
Norska (5)
visa fler...
Danska (2)
Italienska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (1610)
Medicin och hälsovetenskap (857)
Humaniora (583)
Naturvetenskap (424)
Teknik (28)
Lantbruksvetenskap (14)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy