SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);access:(free)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Fritt online

 • Resultat 1-10 av 5028
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bylander, Eric, 1973-, et al. (författare)
 • Muntlighet vid domstol i Norden En exposé
 • 2005
 • Ingår i: Muntlighet vid domstol i Norden : En rättsvetenskaplig, rättspsykologisk och rättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden. - Uppsala : Iustus förlag. - 91-7678-593-9 ; s. 19-45
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this chapter we view the 'principle of orality' (a cornerstone in Swedish Law) from a legal psychology perspective. We review the relevant research literature and investigate to what extent the observer's (legal decision makers') perception, assessment and memory is affected by the presentation format used (e.g. whether the witness appear live or on video).
2.
 • Wiklund, Mats, et al. (författare)
 • Tema Vintermodell etapp 2, huvudrapport
 • 2006
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med Vintermodellen är att beräkna och värdera de väsentligaste konsekvenserna för trafikanter, väghållare och samhälle av olika strategier och åtgärder inom vinterväghållningen. Huvudrapporten är i sig en sammanfattning av de rapporter som beskriver Vintermodellens olika delmodeller. Navet i Vintermodellen är Väglagsmodellen, som utgående från väderdata, vidtagna väghållningsåtgärder och trafik beräknar väglaget timme för timme under vintersäsongen. Väglagsmodellen styr beräkningarna i de olika effektmodellerna: Olycksmodellen, Framkomlighetsmodellen, Fordonskostnadsmodellen, Miljömodellen och Modellen för väghållarkostnader. I Olycksmodellen beräknas olyckskvoter, olyckstyper och konsekvenser, allt kopplat till olika väglag och deras varaktigheter.I Framkomlighetsmodellen beräknas olika väglags effekt på medelhastigheter och restider.I Fordonskostnadsmodellen beräknas kostnader för bränsleförbrukning och korrosion på grund av vägsalt.I Miljömodellen beräknas konsekvenserna för vägnära vegetation av vägsalt.I Modellen för väghållarkostnader beräknas dels direkta kostnader för åtgärderna, dels kostnader för skador och slitage på beläggning, vägmarkeringar etc. som följd av vinterväghållningsåtgärder.
3.
 • Anrup, Roland, et al. (författare)
 • Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén
 • 2013
 • Ingår i: Dagens Nyheter, 22 Oktober, 2013.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Högskolestiftelser. Förslaget att driva svenska universitet i stiftelseform ­öppnar för bolagisering. Men det är ingen riktig utredning, utan en politisk pamflett utan ­eftertanke. Privatisering av universitet hotar både oberoendet, forskningskvaliteten och samhällsnyttan, skriver 36 forskare vid svenska högskolor och universitet.
4.
 • Berg, Daniel (författare)
 • Lunchkonsert: Marimba
 • 2012
 • Ingår i: Ohlinsalen, Artisten, Göteborg, 5 oktober, 2012.
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)
5.
6.
 • Andersson, Björn, 1939-, et al. (författare)
 • Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till biologi, fyra "workshops"
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten behandlar hur elever förstår centrala aspekter av kemin. Först kommer tre workshops om materiens bevarande, byggnad respektive faser. Därefter tas blandning, lösning och vattnets kretslopp upp. Som avslutning kommer två workshops om ämnen respektive kemiska reaktioner.
7.
 • Johannesson, Krister, 1970- (författare)
 • I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. The main question is: How is a vision of an academic library implemented in and through a building? The case study is retrospective and focused on the building of a new library at Kalmar University, Sweden, at the end of the 1990s. During this period, technological and educational developments and general societal change transformed the context of library planning and made way for renegotiations of the librarian profession. A critical realist approach characterises the study of visions, processes and the analysis of the various functions of the building. Results reveal the proactive nature of the activities of the library director in Kalmar. Early in the process he formulated a vision in which he presents the library as an information resource, a meeting place between different user groups and a workplace intended to promote learning and knowledge. From a professional point of view, the vision implied a dehierarchisation of relations both within the library staff and between library staff and visitors. The vision was based on an interpretation of Swedish national educational policy, and architecturally manifested by an ambition to reduce the physical and psychological boundaries between library staff and visitors. The early formulation of the vision together with the clients’ use of architectural expertise facilitated the choice of architects. However during the process a need arose to anchor the decision in the library field. Efforts were made to address library expertise and to collect user comments from a broader academic field. Discourses concerning the university library as a workplace and a meeting place were especially evident in the strategies of the leading agents. The discourses uncovered in the study correspond to more general discourses which became prominent in society and higher education during the period in question. The library itself has met growing appreciation by users both from within and outside the university. The proactive leadership demonstrated by the library director in Kalmar was based on hegemony rather than coercion. This corresponds to contemporary tendencies. Hegemonic consent may persist even after changes in leadership. In Kalmar however, architectural solutions with insufficient support from the library staff have been reconstructed after changes in leadership. Future research on architectural planning processes may pay further attention to different discursive resources, social fields and the positions within them.
8.
 • Swärd, Ann-Katrin, 1950- (författare)
 • Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data.The specific aim of the thesis is to conceptualize and generate a theory about what four teachers and their pupils (n=40, over the period of the research), in different contexts, and over a number of years, actually do when working with The Witting method. A wider goal is to apply the implications of the derived grounded theory to general and special education theory in helping to alleviate reading and writing difficulties and prevent pupils from failing.The results show that the teachers have systematically strived to ensure each pupil’s reading and writing development and they do this through what is labeled ‘didactic arranging’. They also show an ability to adapt to situations, materials and spaces without losing their long-term aims. They are in charge of three competencies: ’me’, ’you’, and ’we’ - expressing this competence in documentation, by reflection and always in close collaboration with pupils and their families. The observed use of The Witting method would seem to enable a diagnostic mode of teaching as it contains tools that allow a teacher to follow each pupil’s reading and writing development. Teachers, pupils and the didactic procedures are shown to be in constant interaction. It was also found to be important that teachers believe that every pupil can learn. These teachers’ collective motto could be summed up as follows: never stop giving support and never stop assessing progress.
9.
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 5028
Åtkomst
Typ av publikation
doktorsavhandling (2474)
rapport (1194)
konstnärligt arbete (366)
annan publikation (363)
konferensbidrag (293)
bokkapitel (201)
visa fler...
tidskriftsartikel (171)
licentiatavhandling (160)
samlingsverk (redaktörskap) (63)
bok (50)
recension (19)
forskningsöversikt (4)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Carlsson, Fredrik, 1 ... (68)
Johansson-Stenman, O ... (59)
Munthe, Christian, 1 ... (57)
Martinsson, Peter, 1 ... (44)
Landqvist, Hans, 195 ... (28)
Bigsten, Arne, 1947- ... (27)
visa fler...
Sterner, Thomas, 195 ... (26)
Olsson, Ola, 1971-, (26)
Löfgren, Åsa, 1972-, (26)
Hagberg, Anders, 195 ... (25)
Dahlstedt, Palle, 19 ... (24)
Durevall, Dick, 1954 ... (23)
Gunnarsson, Magnus, ... (21)
Båth, Magnus, 1974-, (21)
Coria, Jessica, 1979 ... (20)
Lampi, Elina, 1967-, (19)
Nilsson, Per Anders, ... (19)
Agrell, Beata, 1944- ... (18)
Köhlin, Gunnar, 1963 ... (18)
Eggert, Håkan, 1961- ... (18)
Jönsson, Sten, 1940- ... (17)
Nordblom, Katarina, ... (17)
Czarniawska, Barbara ... (16)
Alem, Yonas, 1974-, (15)
Karlsson, David, 197 ... (15)
Frisén, Marianne, 19 ... (14)
Johnson, Leslie, (14)
Isaksson, Ann-Sofie, ... (13)
Corvellec, Hervé (13)
Andren, Daniela, 196 ... (13)
Östlind, Niclas, 196 ... (13)
Muller, Adrian, 1971 ... (13)
Wollbrant, Conny, 19 ... (13)
Ojstersek, Peter, 19 ... (13)
Larsson, Stig, 1952- ... (12)
MacHale-Gunnarsson, ... (12)
Snæbjørnsdóttir, Bry ... (12)
Ahlerup, Pelle, 1977 ... (11)
Eriksson-Zetterquist ... (11)
Flood, Lennart, 1952 ... (10)
Sandelin, Bo, 1942-, (10)
Akay, Alpaslan, 1975 ... (10)
Lantz, Björn, 1967-, (10)
Follér, Maj-Lis, 194 ... (10)
Aronsson, Thomas (10)
Tengblad, Stefan, 19 ... (10)
Johansson, Barbro, 1 ... (10)
Wahlberg, Roger, 196 ... (10)
Lindskog, Annika, 19 ... (10)
Lundgren, Annika, 19 ... (10)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (227)
Högskolan i Borås (76)
Uppsala universitet (64)
Högskolan i Halmstad (42)
Södertörns högskola (32)
visa fler...
Linnéuniversitetet (31)
Högskolan Väst (30)
Umeå universitet (29)
Lunds universitet (29)
Stockholms universitet (27)
Karlstads universitet (24)
Mittuniversitetet (20)
Högskolan i Skövde (19)
Linköpings universitet (19)
Högskolan i Jönköping (19)
Nordiska Afrikainstitutet (15)
Örebro universitet (15)
Högskolan Kristianstad (15)
Naturvårdsverket (9)
Malmö högskola (9)
Högskolan i Gävle (8)
Mälardalens högskola (7)
Kungliga Tekniska Högskolan (7)
Högskolan Dalarna (7)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5)
Försvarshögskolan (5)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
RISE (4)
Luleå tekniska universitet (3)
Blekinge Tekniska Högskola (3)
Ersta Sköndal högskola (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Karolinska Institutet (1)
Konstfack (1)
Handelshögskolan i Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (3655)
Svenska (1260)
Spanska (36)
Franska (18)
Tyska (13)
Norska (9)
visa fler...
Odefinierat språk (6)
Danska (3)
Italienska (2)
Ryska (1)
Tjeckiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2212)
Medicin och hälsovetenskap (1273)
Humaniora (1151)
Naturvetenskap (692)
Teknik (82)
Lantbruksvetenskap (30)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy