SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);lar1:(hv)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Högskolan Väst

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ericsson, Claes, 1947-, et al. (författare)
 • En start för tänket, en bit på väg : Analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En start för tänket, en bit på väg beskriver och analyserar ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetiska lärprocesser. Några skolor i Värmland deltog under tre års tid i det så kallade pilotskoleprojektet, vars huvudsyfte var att ta fram modeller för hur en estetisk dimension skulle kunna genomsyra verksamheten i skolan. Boken har både ett teoretiskt och ett praktiskt anslag. Det teoretiska yttrar sig dels i en genomgång av forskningsläget i Sverige, dels i en diskussion av undersökningsdeltagarnas sätt att definiera en estetisk lärprocess och den kunskapsbildning som kommer till stånd i en sådan. Det praktiska yttrar sig i att de respektive skolornas konkreta arbete skildras. Förutom att boken kan betraktas som en utvärdering av arbetet och sålunda kan utgöra ett underlag för diskussion och reflektion vid de deltagande skolorna, kan den ses som en kunskapsbank för andra skolor som vill fördjupa arbetet med kultur och estetik. Den torde också med fördel kunna användas inom lärarutbildningar där dess dubbla fokus på teori och praktik svarar mot den målsättning som uttrycks i styrdokumenten. Författarna Claes Ericsson och Monica Lindgren har lång erfarenhet av såväl undervisning i estetiska uttrycksmedel i skola och lärarutbildning som av forskning kring kultur och estetik i skolan.
 •  
2.
 • Kajonius, Petri, 1974- (författare)
 • An Inquiry into Satisfaction and Variations in User-Oriented Elderly Care
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The foundation for this thesis is an ongoing discussion about quality in Swedish elderly care: Which are the most important factors that contribute to elderly care in terms of satisfaction among older persons, and what are the primary reasons for their differences? Aims. The principal aim was to examine what determines satisfaction with elderly care in home care and nursing homes, using the perspective of older persons (Studies I and II). The secondary aim was to analyze why these determinants differ, using the perspective of care workers, managers, and observers (Studies III and IV). Methods. Study I analyzed aggregated statistical data from the level of municipalities and districts (N = 324) based on the Swedish elderly care quality reports “Open Comparisons”, while Study II analyzed individual data based on the original ratings in the annual, nationwide elderly surveys (N = 95,000). Study III describes field observations and interviews with care workers and managers in two municipalities, one with a high rating for user satisfaction and one with an average rating. Study IV describes investigations in these two municipalities concerning their organizing principles and departmental level management climate. Results. The results relating to the principal aim showed that process factors (such as respect, information, and influence) are related considerably more closely than structural factors (such as budget, staffing levels, and training levels) to satisfaction with care. Other process factors (such as treatment, safeness, staff and time availability) were also able to alleviate person factors (such as health, anxiety, and loneliness). Moreover, the results relating to the secondary aim showed that differences in user-oriented elderly care are mainly due to interpersonal factors between the caregiver and the older person. Care workers, however, reported that other factors (such as organizing principles and leadership support) influence the quality of the care process. Overall, older persons who receive home care generally report higher satisfaction with care than those in nursing homes, and feeling less safe. It is possible that differences in the process of aging explain this. Value. This thesis shows that satisfaction with elderly care can be largely explained by psychological quality at the individual level. The sizes of structural resources and organizing principles at the municipal level have minimal effect (< 5%). The thesis also presents a theoretical multiple-level Quality Agents Model to explain the sources of differences in satisfaction with care, and it presents recommendations for elderly care practices. A renewed focus on the psychology of satisfaction may contribute to the development of quality in elderly care.
3.
 • Kajonius, Petri (författare)
 • Förunderlighet och radikalitet En samhällspsykologisk analys
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tvärtemot vår tradition om att vi skulle vara neutrala och lagom så framträder vid kritisk analys en bild av att Sverige är förunderligt och radikalt. Detta visar sig utgå ifrån en stark allians mellan staten och folket. Systemet utlovar trygghet, jämlikhet och rättvisa livsmöjligheter. Baksidan är att dessa kommer med ett högt pris och följaktligen har lagar, skatter och övervakning genom åren smugit sig in i varje moment i vår vardag. Boken vill påvisa hur detta pågående utbyte av en typ av frihet mot en annan för med sig en rad sociala och psykologiska samhällseffekter och ytterst sett förändrar oss själva. Följ med i en annorlunda och orädd samhällsberättelse och var en del i avslöjandet av den förunderliga svenskhet som gömmer sig bakom begreppet lagom.
4.
 • Kajonius, Petri, 1974- (författare)
 • The Impact of Care Process on Satisfaction with Elderly Care
 • 2014
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This licentiate thesis is based on the growing interest in Swedish elderly care. The aim of this thesis is to investigate what generates satisfaction with elderly care among older persons. The dominant ideology in both privately and publically run elderly care is individualized care, also called person-centered care, which holds the older person’s satisfaction as one of the main quality indicators. The proportion of older people is increasing and to maintain high levels of satisfaction with elderly care will require more knowledge. Data from the National Board of Health and Welfare’s (2012) nationwide survey on seniors’ experiences with elderly care was collected. Statistical analyses of this sample formed the basis for the results of the thesis and were reported in two papers. Study I used Donabedian’s (1988) model of quality of care in terms of structure, process, and outcome, and all municipal units in Sweden were included (N = 324). The results showed that structural variables (i.e. budget, staff, and training level) have minimal or no relationships with older persons’ satisfaction with care, while process variables (i.e. experiences of respect, information, and influence) have strong relationships with satisfaction with care. Study II made use of the long-standing person versus situation- model in social psychology, and was analyzed on an individual level (N = 95,000). The results showed that care process factors (i.e. experiences of treatment, safeness, staff- and time-availability) had a stronger relationship, than individual factors (i.e. health, anxiety, and loneliness) with satisfaction with care. The results also showed that older persons with home care generally felt better treated than older persons in nursing homes, but also felt less safe. Mediational analyses, based on this comprehensive elderly data, suggest that the individual aging condition of loneliness can be countered by providing safeness and treatment, resulting in high satisfaction with care. In conclusion, satisfaction with elderly care in Sweden today can largely be explained from a psychological perspective by the older persons’ perception of the care process, not by the amount of structural resources or the conditions of the aging persons. These findings could help facilitate the future quality development in municipalities and care organizations.
5.
 •  
6.
 • Molin, Martin, 1967-, et al. (författare)
 • Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
 • 2013
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 1. Framväxten av en politik kring funktionshinder --2. Välfärdsarbetets organisatoriska villkor --3. Teoretiska perspektiv på utvecklingsstörning --4. Skola och utbildning --5. Arbetsliv och sysselsättning --6. Familjeliv och föräldraskap --7. Boende och fritid --8. Internet och sociala medier --9. Utvecklingsstörning och hälsa --10. Bemötandets etik i arbete med personer med utvecklingsstörning --11. Framtida utmaningar 
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Johansson, Thomas, 1959-, et al. (författare)
 • Vardagslivets socialpsykologi
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I den här boken används socialpsykologiska teorier för att kommentera olika vardagliga exempel, och för att förklara det som annars döljer sig bakom ett självklarhetens skimmer. Vi får följa med till arbetsplatsen, till middagsbjudningen och till dagdrömmandet. Till domäner i vardagslivet som vi håller hemliga, kanske till och med för oss själva. Boken ger en fördjupad förståelse för hur människor agerar tillsammans, hur avvikande beteende skapas, hur makt utövas i vardagslivet och hur det är att leva i 2000-talets mediesamhälle.
 •  
10.
 • Alsén, Pia, 1956- (författare)
 • Illness perception and fatigue after myocardial infarction
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Treatment of myocardial infarction (MI) has undergone major advances in recent years, including reductions in mortality and hospital stays. To optimize patients’ recovery, secondary preventive strategies are important. However, many patients fail to attend to such programmes. It has been shown that illness perceptions may influence attendance to rehabilitation programmes as well as recovery. Other obstacles are post-MI fatigue and depression. The main focus of the present thesis was to explore illness perception and fatigue after MI. A secondary aim was to investigate the levels of illness perceptions and fatigue and their relationships with demographic/clinical variables, depression, anxiety and health-related quality of life (HRQoL). In Study I, patients’ illness perception of MI was explored. The methodology used was grounded theory (25 informants interviewed). The core categories illness reasoning and trust in oneself vs. trust in others were found to be fundamental in viewing the MI either as an acute isolated heart attack or as a sign of a chronic condition. In Study II, the aim was to gain a deeper understanding of what fatigue means to patients with recent MI and how they managed to deal with the consequences of fatigue. Grounded theory was applied also in this study (19 informants interviewed). A central theme was labelled living with incomprehensible fatigue. This core category was featured by several properties: different kind of tiredness, unrelated to effort, unpredictable occurrence, and unknown cause. In Study III, the incidence of fatigue in 204 consecutive MI patients was examined and compared to reference populations. Gender differences in fatigue were also examined, as well as changes over time and the relationships between fatigue versus clinical and demographic variables and measures of emotional distress. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and the Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) were used. MI patients reported higher levels of fatigue compared with the general population, depression and fatigue overlapped, but 33% reported fatigue without coexisting depression. No gender differences were found. In Study IV, illness perceptions in 204 consecutive MI patients were examined using the Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) and compared to reference populations. Changes in illness perceptions over time were also examined, as well as the relationships between illness perceptions and anxiety/depression (HADS), fatigue (MFI-20), somatic health problems (SHCQ) and HRQoL (SF-36). It was shown that illness perceptions changed over time, from viewing the MI as an acute event to a more chronic condition, and that the beliefs in personal and treatment control of MI decreased. These negative beliefs were associated with fatigue and lowered HRQoL. In conclusion, the studies contribute to our understanding of how patients perceive their MI, and particularly that fatigue is a notable symptom affecting patients´ lives. Individualized secondary preventive strategies could start with identifying patient’s unique illness perception. It is also important to identify patients who are fatigued to provide adequate treatment as well as to prevent progression from fatigue to exhaustion.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (32)
Typ av publikation
doktorsavhandling (30)
bokkapitel (25)
bok (19)
rapport (12)
konferensbidrag (8)
samlingsverk (redaktörskap) (7)
visa fler...
tidskriftsartikel (5)
licentiatavhandling (3)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Sofkova Hashemi, Syl ... (10)
Carlström, Eric, 195 ... (9)
Brülde, Bengt, 1959- ... (8)
Berlin, Johan, 1975- (6)
Cliffordson, Christi ... (6)
Andersson, Peter, (4)
visa fler...
Lyngfelt, Anna, (4)
Johansson, Thomas, 1 ... (3)
Hwang, Philip, 1950- ... (3)
Rystedt, Hans, 1951- ... (3)
Cederlund, Katarina, ... (3)
Widhe, Olle, 1971-, (3)
Asplund Carlsson, Ma ... (3)
Mehrstam, Christian, ... (3)
Mehrstam, Christian (2)
Hedman Ahlström, Bri ... (2)
Gustafsson, Jan-Eric ... (2)
Korp, Helena, 1967-, (2)
Grundén, Kerstin, 19 ... (2)
Dahlborg Lyckhage, E ... (2)
Molin, Martin, 1967- ... (2)
Ringsby Jansson, Bib ... (2)
Berndtsson, Åsa, 194 ... (2)
Kajonius, Petri, 197 ... (2)
Petersen, Ann-Louise ... (2)
Carlsson, Sven G (1)
Nilsson, Björn (1)
Widell, Gill, 1949-, (1)
Persson, Eva, (1)
Spante, Maria, 1967- ... (1)
Pousette, Anders, 19 ... (1)
Lindgren, Monica (1)
Alsén, Pia, 1956-, (1)
Winman, Thomas, (1)
Olin, Elisabeth, 195 ... (1)
Lilja, Mona, 1971-, (1)
Sauer, Lennart, (1)
Lyngfelt, Anna, 1965 ... (1)
Thång, Per Olof, (1)
Andersson, Åsa, 1968 ... (1)
Bohlin, Margareta, 1 ... (1)
Sorbring, Emma, 1972 ... (1)
Andreasson, Ingela, ... (1)
Gustafsson, Jan, 196 ... (1)
Shanahan, Helena (1)
Theliander, Jan, 195 ... (1)
Mårdén, Björn, 1947- ... (1)
Widén, Stephen, 1975 ... (1)
Sernhede, Ove, 1951- ... (1)
Lunneblad, Johannes, ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (3)
Högskolan i Skövde (3)
Högskolan i Halmstad (1)
Malmö högskola (1)
visa fler...
Umeå universitet (1)
Mälardalens högskola (1)
Högskolan i Borås (1)
visa färre...
Språk
Svenska (73)
Engelska (35)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (89)
Medicin och hälsovetenskap (23)
Humaniora (21)
Naturvetenskap (3)
Teknik (2)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy