SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);lar1:(hv)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Högskolan Väst

 • Resultat 1-10 av 116
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ericsson, Claes, 1947-, et al. (författare)
 • En start för tänket, en bit på väg : Analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En start för tänket, en bit på väg beskriver och analyserar ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetiska lärprocesser. Några skolor i Värmland deltog under tre års tid i det så kallade pilotskoleprojektet, vars huvudsyfte var att ta fram modeller för hur en estetisk dimension skulle kunna genomsyra verksamheten i skolan. Boken har både ett teoretiskt och ett praktiskt anslag. Det teoretiska yttrar sig dels i en genomgång av forskningsläget i Sverige, dels i en diskussion av undersökningsdeltagarnas sätt att definiera en estetisk lärprocess och den kunskapsbildning som kommer till stånd i en sådan. Det praktiska yttrar sig i att de respektive skolornas konkreta arbete skildras. Förutom att boken kan betraktas som en utvärdering av arbetet och sålunda kan utgöra ett underlag för diskussion och reflektion vid de deltagande skolorna, kan den ses som en kunskapsbank för andra skolor som vill fördjupa arbetet med kultur och estetik. Den torde också med fördel kunna användas inom lärarutbildningar där dess dubbla fokus på teori och praktik svarar mot den målsättning som uttrycks i styrdokumenten. Författarna Claes Ericsson och Monica Lindgren har lång erfarenhet av såväl undervisning i estetiska uttrycksmedel i skola och lärarutbildning som av forskning kring kultur och estetik i skolan.
 •  
2.
 • Ineland, Jens, 1972-, et al. (författare)
 • Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd
 • 2013
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 1. Framväxten av en politik kring funktionshinder --2. Välfärdsarbetets organisatoriska villkor --3. Teoretiska perspektiv på utvecklingsstörning --4. Skola och utbildning --5. Arbetsliv och sysselsättning --6. Familjeliv och föräldraskap --7. Boende och fritid --8. Internet och sociala medier --9. Utvecklingsstörning och hälsa --10. Bemötandets etik i arbete med personer med utvecklingsstörning --11. Framtida utmaningar 
 •  
3.
 • Johansson, Thomas, 1959-, et al. (författare)
 • Konsten att välja rätt spårvagn En studie av segregation, skolval och unga människors studieplaner
 • 2010
 • Ingår i: Sociologisk forskning. - 0038-0342. ; 47:1, s. 51-71
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • When discussing barriers to integration and young people's choice of school, research often focuses on language skills, cultural capital, supportive environments and other more obvious, distinct and material aspects that have an impact on educational achievement. In the present study, we have instead chosen to look at how young immigrants construct their inner career landscapes and life-plans, and how this relates to their perception of ethnicity, neighbourhood and identity. The sample used here consists of altogether twenty individuals. The interviews were used to explore certain designated dimensions and processes. All interviews were conducted in the school environment, in classrooms and other locations. The students attended two different inner-city schools. A narrative-sociological approach is used in the analysis. The young people's perceptions and narratives are analysed in relation to concepts such as: territorial stigmatization, identity, self-perception and modifications of life plans. The findings show that the feelings of otherness which originates in housing conditions, experiences of exclusion and the everyday life of many immigrants, are transposed into the school area and transformed into strategies and life plans.
4.
 • Kajonius, Petri, 1974- (författare)
 • An Inquiry into Satisfaction and Variations in User-Oriented Elderly Care
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The foundation for this thesis is an ongoing discussion about quality in Swedish elderly care: Which are the most important factors that contribute to elderly care in terms of satisfaction among older persons, and what are the primary reasons for their differences? Aims. The principal aim was to examine what determines satisfaction with elderly care in home care and nursing homes, using the perspective of older persons (Studies I and II). The secondary aim was to analyze why these determinants differ, using the perspective of care workers, managers, and observers (Studies III and IV). Methods. Study I analyzed aggregated statistical data from the level of municipalities and districts (N = 324) based on the Swedish elderly care quality reports “Open Comparisons”, while Study II analyzed individual data based on the original ratings in the annual, nationwide elderly surveys (N = 95,000). Study III describes field observations and interviews with care workers and managers in two municipalities, one with a high rating for user satisfaction and one with an average rating. Study IV describes investigations in these two municipalities concerning their organizing principles and departmental level management climate. Results. The results relating to the principal aim showed that process factors (such as respect, information, and influence) are related considerably more closely than structural factors (such as budget, staffing levels, and training levels) to satisfaction with care. Other process factors (such as treatment, safeness, staff and time availability) were also able to alleviate person factors (such as health, anxiety, and loneliness). Moreover, the results relating to the secondary aim showed that differences in user-oriented elderly care are mainly due to interpersonal factors between the caregiver and the older person. Care workers, however, reported that other factors (such as organizing principles and leadership support) influence the quality of the care process. Overall, older persons who receive home care generally report higher satisfaction with care than those in nursing homes, and feeling less safe. It is possible that differences in the process of aging explain this. Value. This thesis shows that satisfaction with elderly care can be largely explained by psychological quality at the individual level. The sizes of structural resources and organizing principles at the municipal level have minimal effect (< 5%). The thesis also presents a theoretical multiple-level Quality Agents Model to explain the sources of differences in satisfaction with care, and it presents recommendations for elderly care practices. A renewed focus on the psychology of satisfaction may contribute to the development of quality in elderly care.
 •  
5.
 • Kajonius, Petri (författare)
 • Förunderlighet och radikalitet En samhällspsykologisk analys
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Tvärtemot vår tradition om att vi skulle vara neutrala och lagom så framträder vid kritisk analys en bild av att Sverige är förunderligt och radikalt. Detta visar sig utgå ifrån en stark allians mellan staten och folket. Systemet utlovar trygghet, jämlikhet och rättvisa livsmöjligheter. Baksidan är att dessa kommer med ett högt pris och följaktligen har lagar, skatter och övervakning genom åren smugit sig in i varje moment i vår vardag. Boken vill påvisa hur detta pågående utbyte av en typ av frihet mot en annan för med sig en rad sociala och psykologiska samhällseffekter och ytterst sett förändrar oss själva. Följ med i en annorlunda och orädd samhällsberättelse och var en del i avslöjandet av den förunderliga svenskhet som gömmer sig bakom begreppet lagom.
6.
 • Kajonius, Petri J. (författare)
 • The Impact of Care Process on Satisfaction with Elderly Care
 • 2014
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This licentiate thesis is based on the growing interest in Swedish elderly care. The aim of this thesis is to investigate what generates satisfaction with elderly care among older persons. The dominant ideology in both privately and publically run elderly care is individualized care, also called person-centered care, which holds the older person’s satisfaction as one of the main quality indicators. The proportion of older people is increasing and to maintain high levels of satisfaction with elderly care will require more knowledge. Data from the National Board of Health and Welfare’s (2012) nationwide survey on seniors’ experiences with elderly care was collected. Statistical analyses of this sample formed the basis for the results of the thesis and were reported in two papers. Study I used Donabedian’s (1988) model of quality of care in terms of structure, process, and outcome, and all municipal units in Sweden were included (N = 324). The results showed that structural variables (i.e. budget, staff, and training level) have minimal or no relationships with older persons’ satisfaction with care, while process variables (i.e. experiences of respect, information, and influence) have strong relationships with satisfaction with care. Study II made use of the long-standing person versus situation- model in social psychology, and was analyzed on an individual level (N = 95,000). The results showed that care process factors (i.e. experiences of treatment, safeness, staff- and time-availability) had a stronger relationship, than individual factors (i.e. health, anxiety, and loneliness) with satisfaction with care. The results also showed that older persons with home care generally felt better treated than older persons in nursing homes, but also felt less safe. Mediational analyses, based on this comprehensive elderly data, suggest that the individual aging condition of loneliness can be countered by providing safeness and treatment, resulting in high satisfaction with care. In conclusion, satisfaction with elderly care in Sweden today can largely be explained from a psychological perspective by the older persons’ perception of the care process, not by the amount of structural resources or the conditions of the aging persons. These findings could help facilitate the future quality development in municipalities and care organizations.
7.
 •  
8.
 • Edstorp, Marcus, 1980- (författare)
 • Weld Pool Simulations
 • 2008
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This investigation is devoted to the study of welding and its effect on the workpiece, focusing on the thermo and fluid dynamical phenomena occuring during a autogenous or nonautogenous arc fusion welding process. Its aim is to simulate the behaviour of the weld pool and analyze the consequence of the solid-liquid phase change, thus obtaining a methodology for predicting the appearance of weld defects related to solidification and cooling. In order to accomplish this, we solve equations governing a number of continuum mechanical and electromagnetical quantities, as well as consider the motion of the freely moving boundary of the weld pool. Since the state of these quantities is strongly influenced by phenomena such as arc and droplet impingement, non-isothermal phase change, surface tension, Marangoni forces and Lorentz forces, much effort is necessarily devoted to the modelling of the corresponding fluxes and sources, as well as to the implementation of computationally efficient techniques for simulating the geometrical deformation of the workpiece, which in our setting is entirely determined by the motion of the weld pool surface.Common to all arc fusion welding processes is the employment of a welding arc. Many techniques rely on the arc to clean and shield the workpiece during the process, however in this study we consider it to be its main purpose to cause the local increase of thermal energy that is required for the establishment of the weld pool, and also to exert the mechanical forces that provoke the subsequent fluid flow which enhances heat transfer and facilitates weld penetration. The physics of the welding arc itself is quite intricate, and although the modelling of the arc is not the prime objective of this research project, we conclude that arc forces act on the pool surface, and that the investigation of the arc behaviour is important insofar that it provides input to the pool model and thus enables a more accurate prediction of the quality of the weldment that is created once the pool has solidified
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 116
Åtkomst
fritt online (25)
Typ av publikation
doktorsavhandling (32)
bok (21)
bokkapitel (18)
rapport (15)
konferensbidrag (10)
samlingsverk (redaktörskap) (9)
visa fler...
tidskriftsartikel (8)
licentiatavhandling (3)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Sofkova Hashemi, Syl ... (12)
Brülde, Bengt, 1959- ... (8)
Carlström, Eric, 195 ... (7)
Cliffordson, Christi ... (7)
Berlin, Johan, 1975- ... (5)
Johansson, Thomas, 1 ... (4)
visa fler...
Spante, Maria, 1967- ... (4)
Hwang, Philip, 1950- ... (4)
Andersson, Peter, (3)
Mehrstam, Christian (3)
Lyngfelt, Anna, (3)
Asplund Carlsson, Ma ... (3)
Bohlin, Margareta, 1 ... (3)
Hedman Ahlström, Bri ... (2)
Sorbring, Emma, 1972 ... (2)
Rystedt, Hans, 1951- ... (2)
Cederlund, Katarina, ... (2)
Andersson, Åsa, 1968 ... (2)
Beckman, Anita, 1961 ... (2)
Korp, Helena, 1967-, (2)
Grundén, Kerstin, 19 ... (2)
Molin, Martin, 1967- ... (2)
Erlandsson, Soly, 19 ... (2)
Ringsby Jansson, Bib ... (2)
Gurdal, Sevtap, 1976 ... (2)
Widén, Stephen E., 1 ... (2)
Berndtsson, Åsa, 194 ... (2)
Kajonius, Petri, 197 ... (2)
Olin, Elisabeth (2)
Petersen, Ann-Louise ... (2)
Olsson, Anna Karin, ... (1)
Lundin, Johan, (1)
Nilsson, Björn, (1)
Carlsson, Eva, (1)
Sauer, Lennart, 1966 ... (1)
Rosenberg, Patricia (1)
Garcia, Danilo, (1)
Henry, Alastair, 196 ... (1)
Svensson, Lars, 1963 ... (1)
Persson, Eva, (1)
Pousette, Anders, 19 ... (1)
Alsén, Pia, 1956-, (1)
Berndtsson, Ina, 195 ... (1)
Åkesson, Johan, (1)
Widhe, Olle, 1971-, (1)
Thång, Per Olof, (1)
Cäker, Mikael, (1)
Andersson, Åsa, (1)
Bohlin, Margareta, 1 ... (1)
Andreasson, Ingela, ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (3)
Högskolan i Skövde (3)
Malmö universitet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
visa fler...
Högskolan Dalarna (1)
Högskolan i Borås (1)
Mälardalens högskola (1)
Umeå universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (78)
Engelska (37)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (95)
Medicin och hälsovetenskap (23)
Humaniora (21)
Naturvetenskap (3)
Teknik (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy