SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);lar1:(lnu)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Linnéuniversitetet

 • Resultat 1-10 av 124
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter. Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.         
 •  
2.
 • Johannesson, Krister (författare)
 • I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. The main question is: How is a vision of an academic library implemented in and through a building? The case study is retrospective and focused on the building of a new library at Kalmar University, Sweden, at the end of the 1990s. During this period, technological and educational developments and general societal change transformed the context of library planning and made way for renegotiations of the librarian profession. A critical realist approach characterises the study of visions, processes and the analysis of the various functions of the building. Results reveal the proactive nature of the activities of the library director in Kalmar. Early in the process he formulated a vision in which he presents the library as an information resource, a meeting place between different user groups and a workplace intended to promote learning and knowledge. From a professional point of view, the vision implied a dehierarchisation of relations both within the library staff and between library staff and visitors. The vision was based on an interpretation of Swedish national educational policy, and architecturally manifested by an ambition to reduce the physical and psychological boundaries between library staff and visitors. The early formulation of the vision together with the clients’ use of architectural expertise facilitated the choice of architects. However during the process a need arose to anchor the decision in the library field. Efforts were made to address library expertise and to collect user comments from a broader academic field. Discourses concerning the university library as a workplace and a meeting place were especially evident in the strategies of the leading agents. The discourses uncovered in the study correspond to more general discourses which became prominent in society and higher education during the period in question. The library itself has met growing appreciation by users both from within and outside the university. The proactive leadership demonstrated by the library director in Kalmar was based on hegemony rather than coercion. This corresponds to contemporary tendencies. Hegemonic consent may persist even after changes in leadership. In Kalmar however, architectural solutions with insufficient support from the library staff have been reconstructed after changes in leadership. Future research on architectural planning processes may pay further attention to different discursive resources, social fields and the positions within them.
3.
 • Krook, Helga (författare)
 • Grönska träd och träd som ser
 • 2009
 • Ingår i: Diktsamlingen med samma namn. - Stockholm : Albert Bonniers förlag. - 978-91-0-011730-6
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 • Ahmed, Ali, et al. (författare)
 • Cooperación y confianza : análisis comparativo en economía experimental
 • 2007
 • Ingår i: Revista CIFE. - Universidad de Santo Tomás. - 0124-3551. ; 12:9, s. 9-23
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this work using an experiment of game of public goods analyzes the relation between the attitudinal trust and behavioral trust in three countries. Students from Colombia, Mexico and Sweden participate in this experiment and respond a questionnaire with questions on confidence. The attitudinal trust and behavioral trust are different substantially between the analyzed countries. The confidence measured by the questions of the questionnaire does not show a pattern of common conduct between the participants of the three countries. Nevertheless, a somewhat similar behavior we found in the applied experiment, that is to say, the participants assume a certain level of risk very similarity, however, cultures and different societies come from.
 •  
5.
 • Ahmed, Ali, 1977-, et al. (författare)
 • Diskrimineras homosexuella? Några erfarenheter från svensk ekonomisk forskning
 • 2008
 • Ingår i: Ekonomisk Debatt. - 0345-2646. ; 38:8, s. 31-40
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Diskriminering av homosexuella är förbjudet i Sverige. Trots detta är den ekonomiska forskning som finns på området begränsad. I artikeln presenteras resultat från forskningsprojekt rörande homosexuellas situation på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Resultaten är i linje med resultat från internationell forskning. Homosexuella män har lägre arbetsinkomster än heterosexuella män. Diskriminering och skillnader i fördelningen av marknadsarbete och hushållarbete mellan homo- och heterosexuella hushåll framförs som förklaringar till detta. Vidare diskrimineras homosexuella män på bostadsmarknaden. Beträffande kvinnor finner vi inga statistiskt signifikanta skillnader mellan homo- och heterosexuella. Avslutningsvis presenteras några tänkbara förklaringar till varför homosexuella män diskrimineras medan detta inte är fallet för homosexuella kvinnor.
 •  
6.
 • Archer, T., et al. (författare)
 • Physical exercise ameliorates deficits induced by traumatic brain injury
 • 2012
 • Ingår i: Acta Neurologica Scandinavica. - 0001-6314. ; 125:5, s. 293-302
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The extent and depth of traumatic brain injury (TBI) remains a major determining factor together with the type of structural insult and its location, whether mild, moderate or severe, as well as the distribution and magnitude of inflammation and loss of cerebrovascular integrity, and the eventual efficacy of intervention. The influence of exercise intervention in TBI is multiple, ranging from anti-apoptotic effects to the augmentation of neuroplasticity. Physical exercise diminishes cerebral inflammation by elevating factors and agents involved in immunomodulatory function, and buttresses glial cell, cerebrovascular, and blood-brain barrier intactness. It provides unique non-pharmacologic intervention that incorporate different physical activity regimes, whether dynamic or static, endurance or resistance. Physical training regimes ought necessarily to be adapted to the specific demands of diagnosis, type and degree of injury and prognosis for individuals who have suffered TBI. © 2012 John Wiley & Sons A/S.
 •  
7.
 • Bjervås, Lise-Lotte, 1960- (författare)
 • Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan - En diskursanalys
 • 2011
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The preschool, nowadays an intergral part of the educational system, is to be found within a welfare state and a knowledge economy, within a society characterized by the idea of lifelong learning. As a conse-quence of this, the preschool is also a part of a strong culture of assessment and measurement of children’s development and learning, and for this purpose there are different tools which may be used by teachers. In Swedish preschools, it is common that teachers carry out pedagogical documentations where they try to capture what is happening in pedagogical practice by video recording, taking photos and writing down what children express during selected moments. The overall aim of this study is to investigate how teachers talk about children during their planning meetings when they are trying to understand together the children in relation to the documentation they have made. Two different teams of teachers in preschool, in total ten teachers, have been followed during planning meetings, each team in the course of about half a year. Data has been constructed through taperecording when the teachers were talking about the children during these planning meetings. The teachers’ utterances have been interpreted in the light of Mikhail Bakhtin’s theory of communication, including his thoughts about the dialogical voice, and with analytical tools derived from Norman Fairclough’s critical discourse analysis. The results of the thesis show that the teachers’ conversations about the preschool children are multifaceted. Discourses coexist in the utterances. Sometimes discourses are involved in hegemonic struggles, and sometimes they work together. The teachers talk about preschool children both as children with an essential identity and as children who take the subject positions which the context offers. When the teachers talk about the children they go back and forth between these images of children’s identity but in spite of this, above all the teachers talk about the preschool children in a manner which describes the children as children with a lot of competence. In the utterances the teachers primarily are discussing the competencies of the children. The teachers look upon the pedagogical documentation as a tool which supports the children’s possibilities to show themselves as competent children, a tool which may help the children to use compe-tencies they already have but also to cross boundaries and become even more competent. In the utterances the teachers also agree with each other about the idea that preschool children may be limited by their age. The teachers seem to talk about the preschool children in a manner that show that they are searching for the point where the children’s capacities reach their limit, and there is nothing in the context that may help the children to cross this border. The teachers also emphasize the responsibility they have to create favourable conditions for the children’s development and learning. The children are assessed by the teachers in relation to the preschool program they take part of. The moment when the teachers document the children’s activities stands out as a critical moment when the teachers may disturb the children in their processes. In the teachers’ utterances they express that the use of pedagogical documentation in preschool offers many advantages for the preschool children and these advantages outweigh the disadvantages.
8.
 • Björk Brämberg, Elisabeth, 1971- (författare)
 • Att vara invandrare och patient i Sverige Ett individorienterat perspektiv
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis focuses on immigrants in Sweden. What experiences from the meeting with Swedish society do immigrants have and what meaning does the immigrant background have when they have been patients within the Swedish health and medical service? Former research about patients with an immigrant background can be divided into two perspectives. One which illuminates ethnically demarcated immigrant groups and specific needs. The other perspective has an individually adopted approach independently of the patients’ ethnical background. Here it is mainly the communication problems that are stressed, since these make it hard to understand the individual’s needs.The two empirical studies of the thesis start from an individualised perspective, a life world perspective. Research data have been collected through open interviews.The overall purpose was to develop a deepened understanding of what it means to live as an immigrant in Sweden and receive care. The aim of the pre-study was to examine immigrants’ experiences of participation in municipal home care. In the main study the overall purpose was used and two research questions were asked: What do persons with an immigrant background have to tell us about their situation in Swedish society? How does the situation as an immigrant in Sweden influence the experience of being a patient in Swedish health and medical care?The pre-study shows that participation means making demands and meeting caregivers who view the patient as an actor with the right to make his or her own decisions. One important postulate seems to be access to a good interpreter. To refrain from participation seems to be about adopting a passive attitude as a patient. It seems as if it is the caregivers who are the active ones and the ones setting the standards for the contents of the care. To experience not being invited to participation mainly seems to originate from the fact that the interviewees could neither understand nor make themselves understood. One consequence is that patients are just looked upon as carriers of a symptom.The main study shows that the interviewees’ existential existence as patients involves the whole life situation. Different forms of unsurmountable difficulties might reinforce each other. The ambition to establish oneself in a new home country might therefore be passivised. For patients with immigrant background earlier experiences from exposed situations seem to influence how the patients feel about their treatment. The additional knowledge is that problems seem to reinforce each other. Patients with an immigrant background must be treated as individuals. Every individual’s story has to be made visible.The thesis shows that caregivers ought to endeavour to understand the individual. To encourage dialogue, despite language problems, is of importance for the patient to be able to express his or her needs. The use of an interpreter may have a positive influence on these patients’ possibilities to exert an influence. This means that caregivers who consult an interpreter should build up their competence to communicate through an interpreter.
9.
 • Emilson, Anette (författare)
 • Det önskvärda barnet : Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this research is to acquire knowledge about fostering young children, as expressed in everyday interactions between teachers and children in Swedish preschools. The three empirical studies in this doctoral thesis investigated partly specific democratic values such as participation and influence and partly the values that teachers explicitly or implicitly encourage and how these values are communicated to children. The thesis takes a critical approach in order to also acquire knowledge about important fostering aspects that can move hierarchal power structures towards a fostering of values characterized by intersubjectivity. In order to understand the interactions, the concepts of communicative and strategic action (Habermas, 1984) are used, as well as strong and weak classification and framing (Bernstein, 2000). Preschool fostering is also analyzed from a double perspective, with a starting-point in Habermas’ (1984, 1995a) concepts of the system and the life-world. The fieldwork took place with three different groups of toddlers in Swedish preschools. Forty-six children (aged 1 to 3 years) participated, as well as their ten teachers. The data consisted of videotaped observations of teacher and child interactions. The first study investigated how a toddler’s participation can be understood in two kinds of educational activities where the degree of teacher control differs. The results showed how strong classification and framing risk restricting children’s participation and how a weak classification and framing can promote children’s opportunities to participate on their own terms. Important issues for children’s participation were found to be a participant teacher who creates meaningful contexts, where teacher control is about being emotionally present, supportive and responsive. The purpose of the second study was to investigate how very young children can exert an influence in circle-time situations in relation to teacher control. The results showed that the children do, in fact, make choices, mostly based on several fixed alternatives, and that they do take the initiative, sometimes to express an opinion or a right, sometimes to express what they want to do in circle time. It was also found that the influence young children are able to exert varies with the control the teacher exercises. It is evident that strong teacher control is maintained in different ways and that strong control does not necessarily limit children’s influence; it depends on the nature of the control. Children’s influence increases when the teacher’s control over the what and how aspects of communications is weak, and is characterized by closeness to the child’s life-world and a communicative approach. The third study examined the values that teachers explicitly or implicitly encourage and how these values are communicated to children. The analyses resulted in ten specific values embedded in value dimensions of discipline, caring and democracy. These, in turn, can be divided into different social orientations – both collective and individualistic. The values are communicated differently and the what aspect of the communication (the value) is interrelated with the how aspect of the communication; how teachers communicate influences and sometimes changes the communicated value. In order to change power structures in teacher and child interactions, three aspects of importance have been identified: teachers’ closeness to the child’s perspective, their emotional presence and playfulness. Theoretically, the aspects are within the framework of communicative action and contribute to the understanding of what the theory might mean in communication with the youngest children in the educational system. 
 •  
10.
 • Ericsson, Stina, 1972-, et al. (författare)
 • Identiteten "jämlikt lekande barn" : Stödpersoner, pedagoger och forskare i interaktion med barn med och utan funktionsnedsättning
 • 2014
 • Ingår i: ASLA Södertörns högskola, 8-9 maj 2014 : Abstractsamling..
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I projektet LekBot utvecklades en talande och lekande robot för barn med funktionsnedsättning (Ljunglöf m.fl. 2011) och i fortsättningsprojektet Aktiv lek analyserades inspelade interaktioner mellan LekBot-systemet, barn med och utan funktionsnedsättning och vuxna, med fokus på barnens agerande (Ferm m.fl.). Syftet med LekBot-systemet var bl.a. att barn med och utan funktionsnedsättning skulle leka tillsammans på ett jämlikt sätt och oberoende av vuxna. I detta föredrag granskar vi kritiskt hur detta syfte formar de vuxnas språkliga agerande i inspelade interaktioner, specifikt hur de vuxnas professionella identiteter som stödpersoner, logopeder, pedagoger och forskare samspelar med deras språkliga försök till skapande av identiteterna ”lekande barn”, ”jämlikt lekande barn” och ”oberoende lekande barn”. Vi ställer följande frågor: Hur ser de vuxnas bidrag ut när de går in i interaktionen?Vad föregår de vuxnas bidrag sekventiellt, och vilka blir effekterna?Hur samspelar de vuxnas språkliga agerande med kontexten i form av projektets syften och inspelningssituationens utformning, dvs. a) hur formar denna kontext de vuxnas professionella identiteter och de identiteter hos barnen som de vuxna försöker skapa, och b) hur bidrar dessa identitetsskapande processer till att forma synen på LekBot-interaktion som (i någon mån) lekfull, jämlik och oberoende? Materialet består av 12 videoinspelningar à 30-60 minuter, med inspelningar från två olika grupper. Varje grupp består av två förskolebarn - varav ett med cerebral pares och ett utan funktionsnedsättning - en vuxen stödperson och två logopeder/pedagoger/forskare. Materialet analyseras med en CA-inspirerad metod. Resultatet visar bl.a. hur olika språkliga kanaler används (tal, tecken, gester och blickar, symbolkartor) i identitetsarbetet och att de vuxnas bidrag riktar in sig på barnens turtagning, att prata med och lyssna på, ge utrymme för ett barn att uttrycka sig, att hjälpas åt och göra tillsammans, få fram förslag på hur gå vidare, starta och avsluta lek.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 124
Åtkomst
fritt online (29)
Typ av publikation
doktorsavhandling (29)
bokkapitel (27)
samlingsverk (redaktörskap) (17)
konferensbidrag (14)
bok (14)
tidskriftsartikel (10)
visa fler...
rapport (6)
forskningsöversikt (3)
licentiatavhandling (2)
annan publikation (1)
konstnärligt arbete (1)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Goldhahn, Joakim, 19 ... (10)
Hallgren, Hanna, 197 ... (7)
Olsson, Fredrik, 197 ... (7)
Willesson, Magnus, 1 ... (6)
Lindblom, Ted, 1956- ... (5)
Nilsson, Roddy, 1957 ... (5)
visa fler...
Roddy, Nilsson, 1957 ... (4)
Johansson, Thomas, 1 ... (3)
Goldhahn, Joakim, (3)
Raustorp, Anders, 19 ... (3)
Ericsson, Stina, 197 ... (3)
Brommesson, Douglas, ... (3)
Ewald, Jonas, 1959-, (3)
Karlsson, Tom, 1979- ... (3)
Johansson, Thomas (2)
Salas, Osvaldo (2)
Alricsson, Marie, (2)
Karlsson, Tom S., (2)
Andreasson, Jesper, ... (2)
Andreasson, Jesper, (2)
Olsson, Magnus, 1971 ... (2)
Flisbäck, Marita, (2)
Lund, Anna, 1969-, (2)
Ottesjö, Cajsa, 1949 ... (2)
Löfquist, Eva, 1953- ... (2)
Fahlström, Per Göran ... (2)
Hedberg, Marie, (2)
Lindblom, Ted, (2)
Sjögren, Stefan, (2)
Willesson, Magnus, (2)
Foresti Serrano, Car ... (2)
Foresti, Carlos (2)
Stensöta, Helena, 19 ... (2)
Stensöta Olofsdotter ... (2)
Weyns, Danny, (1)
von Koch, Christophe ... (1)
Andersson, Fredrik, (1)
Lalander, Philip (1)
Johannisson, Bengt, (1)
Andersson, Jesper, (1)
Gren, Martin, 1959-, (1)
Nilsson, Anders, 194 ... (1)
Salas, Osvaldo, 1953 ... (1)
Ackesjö, Helena, 197 ... (1)
Gunnarsson, Ewa (1)
Nicholls, Ian A., (1)
Närman, Anders, 1947 ... (1)
Nilsson, Bo, (1)
Nilsson Ekdahl, Kris ... (1)
Ekdahl, KN (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (5)
Högskolan i Borås (4)
Linköpings universitet (3)
Mittuniversitetet (3)
visa fler...
Malmö högskola (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Umeå universitet (1)
Karlstads universitet (1)
Uppsala universitet (1)
Högskolan i Skövde (1)
visa färre...
Språk
Svenska (75)
Engelska (39)
Spanska (9)
Franska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (70)
Humaniora (52)
Medicin och hälsovetenskap (18)
Naturvetenskap (3)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy