SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);lar1:(lnu)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Linnéuniversitetet

 • Resultat 1-10 av 128
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Anrup, Roland, et al. (författare)
 • Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén
 • 2013
 • Ingår i: Dagens Nyheter, 22 Oktober, 2013.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Högskolestiftelser. Förslaget att driva svenska universitet i stiftelseform ­öppnar för bolagisering. Men det är ingen riktig utredning, utan en politisk pamflett utan ­eftertanke. Privatisering av universitet hotar både oberoendet, forskningskvaliteten och samhällsnyttan, skriver 36 forskare vid svenska högskolor och universitet.
2.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter. Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.         
 •  
3.
 • Johannesson, Krister, 1970- (författare)
 • I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. The main question is: How is a vision of an academic library implemented in and through a building? The case study is retrospective and focused on the building of a new library at Kalmar University, Sweden, at the end of the 1990s. During this period, technological and educational developments and general societal change transformed the context of library planning and made way for renegotiations of the librarian profession. A critical realist approach characterises the study of visions, processes and the analysis of the various functions of the building. Results reveal the proactive nature of the activities of the library director in Kalmar. Early in the process he formulated a vision in which he presents the library as an information resource, a meeting place between different user groups and a workplace intended to promote learning and knowledge. From a professional point of view, the vision implied a dehierarchisation of relations both within the library staff and between library staff and visitors. The vision was based on an interpretation of Swedish national educational policy, and architecturally manifested by an ambition to reduce the physical and psychological boundaries between library staff and visitors. The early formulation of the vision together with the clients’ use of architectural expertise facilitated the choice of architects. However during the process a need arose to anchor the decision in the library field. Efforts were made to address library expertise and to collect user comments from a broader academic field. Discourses concerning the university library as a workplace and a meeting place were especially evident in the strategies of the leading agents. The discourses uncovered in the study correspond to more general discourses which became prominent in society and higher education during the period in question. The library itself has met growing appreciation by users both from within and outside the university. The proactive leadership demonstrated by the library director in Kalmar was based on hegemony rather than coercion. This corresponds to contemporary tendencies. Hegemonic consent may persist even after changes in leadership. In Kalmar however, architectural solutions with insufficient support from the library staff have been reconstructed after changes in leadership. Future research on architectural planning processes may pay further attention to different discursive resources, social fields and the positions within them.
4.
 • Krook, Helga (författare)
 • Grönska träd och träd som ser
 • 2009
 • Ingår i: Diktsamlingen med samma namn. - Stockholm : Albert Bonniers förlag. - 978-91-0-011730-6
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Ahmed, Ali, et al. (författare)
 • Cooperación y confianza : análisis comparativo en economía experimental
 • 2007
 • Ingår i: Revista CIFE. - Universidad de Santo Tomás. - 0124-3551. ; 12:9, s. 9-23
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this work using an experiment of game of public goods analyzes the relation between the attitudinal trust and behavioral trust in three countries. Students from Colombia, Mexico and Sweden participate in this experiment and respond a questionnaire with questions on confidence. The attitudinal trust and behavioral trust are different substantially between the analyzed countries. The confidence measured by the questions of the questionnaire does not show a pattern of common conduct between the participants of the three countries. Nevertheless, a somewhat similar behavior we found in the applied experiment, that is to say, the participants assume a certain level of risk very similarity, however, cultures and different societies come from.
 •  
9.
 • Ahmed, Ali, et al. (författare)
 • Diskrimineras homosexuella? Några erfarenheter från svensk ekonomisk forskning
 • 2008
 • Ingår i: Ekonomisk Debatt. - 0345-2646. ; 38:8, s. 31-40
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Diskriminering av homosexuella är förbjudet i Sverige. Trots detta är den ekonomiska forskning som finns på området begränsad. I artikeln presenteras resultat från forskningsprojekt rörande homosexuellas situation på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Resultaten är i linje med resultat från internationell forskning. Homosexuella män har lägre arbetsinkomster än heterosexuella män. Diskriminering och skillnader i fördelningen av marknadsarbete och hushållarbete mellan homo- och heterosexuella hushåll framförs som förklaringar till detta. Vidare diskrimineras homosexuella män på bostadsmarknaden. Beträffande kvinnor finner vi inga statistiskt signifikanta skillnader mellan homo- och heterosexuella. Avslutningsvis presenteras några tänkbara förklaringar till varför homosexuella män diskrimineras medan detta inte är fallet för homosexuella kvinnor.
 •  
10.
 • Archer, T., et al. (författare)
 • Physical exercise ameliorates deficits induced by traumatic brain injury
 • 2012
 • Ingår i: Acta Neurologica Scandinavica. - 0001-6314. ; 125:5, s. 293-302
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The extent and depth of traumatic brain injury (TBI) remains a major determining factor together with the type of structural insult and its location, whether mild, moderate or severe, as well as the distribution and magnitude of inflammation and loss of cerebrovascular integrity, and the eventual efficacy of intervention. The influence of exercise intervention in TBI is multiple, ranging from anti-apoptotic effects to the augmentation of neuroplasticity. Physical exercise diminishes cerebral inflammation by elevating factors and agents involved in immunomodulatory function, and buttresses glial cell, cerebrovascular, and blood-brain barrier intactness. It provides unique non-pharmacologic intervention that incorporate different physical activity regimes, whether dynamic or static, endurance or resistance. Physical training regimes ought necessarily to be adapted to the specific demands of diagnosis, type and degree of injury and prognosis for individuals who have suffered TBI. © 2012 John Wiley & Sons A/S.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 128
Åtkomst
fritt online (31)
Typ av publikation
doktorsavhandling (29)
bokkapitel (29)
samlingsverk (redaktörskap) (17)
bok (15)
konferensbidrag (14)
tidskriftsartikel (11)
visa fler...
rapport (6)
forskningsöversikt (3)
licentiatavhandling (2)
annan publikation (1)
konstnärligt arbete (1)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Goldhahn, Joakim, (9)
Willesson, Magnus, (8)
Hallgren, Hanna, 197 ... (7)
Lindblom, Ted, (7)
Olsson, Fredrik, 197 ... (7)
Johansson, Thomas (5)
visa fler...
Nilsson, Roddy, 1957 ... (5)
Andreasson, Jesper, ... (4)
Goldhahn, Joakim, 19 ... (4)
Roddy, Nilsson, 1957 ... (4)
Salas, Osvaldo (3)
Karlsson, Tom S., (3)
Ericsson, Stina, (3)
Brommesson, Douglas, ... (3)
Ewald, Jonas, 1959-, (3)
Nilsson, Anders, 194 ... (2)
Ahmed, Ali, (2)
Ottesjö, Cajsa (2)
Alricsson, Marie, (2)
Raustorp, Anders, 19 ... (2)
Olsson, Magnus (2)
Flisbäck, Marita, (2)
Lund, Anna, 1969-, (2)
Berggren, Caroline (2)
Löfquist, Eva, 1953- ... (2)
Fahlström, Per Göran ... (2)
Hedberg, Marie, (2)
Sjögren, Stefan, (2)
Foresti Serrano, Car ... (2)
Stensöta Olofsdotter ... (2)
Stensöta, Helena, 19 ... (2)
Foresti, Carlos, (2)
Foresti, Alvaro, (2)
Silander, Charlotte, ... (2)
Weyns, Danny, (1)
von Koch, Christophe ... (1)
Madison, Guy, (1)
Andersson, Fredrik, (1)
Johannisson, Bengt, (1)
Andersson, Jesper, (1)
Gren, Martin, 1959-, (1)
Abrahamsson, Hans, 1 ... (1)
Ackesjö, Helena, 197 ... (1)
Gunnarsson, Ewa (1)
Nicholls, Ian A., (1)
Sörensen, Jens, (1)
Närman, Anders, 1947 ... (1)
Nilsson, Bo, (1)
Nilsson Ekdahl, Kris ... (1)
Ekdahl, KN (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (5)
Högskolan i Borås (4)
Mittuniversitetet (3)
Linköpings universitet (3)
visa fler...
Högskolan i Skövde (1)
Uppsala universitet (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Karlstads universitet (1)
Örebro universitet (1)
Umeå universitet (1)
Malmö högskola (1)
Södertörns högskola (1)
Stockholms universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (76)
Engelska (42)
Spanska (9)
Franska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (74)
Humaniora (52)
Medicin och hälsovetenskap (20)
Naturvetenskap (3)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy