SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);lar1:(lnu)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Linnéuniversitetet

 • Resultat 1-10 av 114
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nilsson, Magnus, et al. (författare)
 • Att leva med tiden : Samhälls- och kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att leva med tiden handlar om vad ålder och åldrande kan betyda i olika sammanhang och hur betydelsen förändras över tid och rum. I boken diskuteras olika samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv på ålder och åldrande. Boken belyser vilka konsekvenser vetenskapliga sätt att se på åldrande kan få i analys av, och relation till, vardagsliv, vetenskaplig verksamhet och i det offentliga livet. Förutom historiska tillbakablickar presenteras också teorier om ålder, normalitet och identitet samt ålder ur ett intersektionellt perspektiv.
 •  
2.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this book is to contribute to the development of a dialogue between ongoing research and established practice in the area of e-administration. Just as established practice consists of many different established practices within the public sector , researchers who are interested and involved in the area of e-administration also represent a number of different perspectives and academic disciplines. Our ambition has been to present several different perspectives and understandings related to the ongoing process of change, a charting of where Swedish research in the field stands today. The themes dsicussed from a critical perspective are: The Citizen's Space for Action, Space for Design Action, Space for Action Concerning Regulation and Leadership and finally Providing Space for a Multitude of Interpretations and Roles.
 •  
3.
 • Johannesson, Krister, 1970- (författare)
 • I främsta rummet planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. The main question is: How is a vision of an academic library implemented in and through a building? The case study is retrospective and focused on the building of a new library at Kalmar University, Sweden, at the end of the 1990s. During this period, technological and educational developments and general societal change transformed the context of library planning and made way for renegotiations of the librarian profession. A critical realist approach characterises the study of visions, processes and the analysis of the various functions of the building. Results reveal the proactive nature of the activities of the library director in Kalmar. Early in the process he formulated a vision in which he presents the library as an information resource, a meeting place between different user groups and a workplace intended to promote learning and knowledge. From a professional point of view, the vision implied a dehierarchisation of relations both within the library staff and between library staff and visitors. The vision was based on an interpretation of Swedish national educational policy, and architecturally manifested by an ambition to reduce the physical and psychological boundaries between library staff and visitors. The early formulation of the vision together with the clients’ use of architectural expertise facilitated the choice of architects. However during the process a need arose to anchor the decision in the library field. Efforts were made to address library expertise and to collect user comments from a broader academic field. Discourses concerning the university library as a workplace and a meeting place were especially evident in the strategies of the leading agents. The discourses uncovered in the study correspond to more general discourses which became prominent in society and higher education during the period in question. The library itself has met growing appreciation by users both from within and outside the university. The proactive leadership demonstrated by the library director in Kalmar was based on hegemony rather than coercion. This corresponds to contemporary tendencies. Hegemonic consent may persist even after changes in leadership. In Kalmar however, architectural solutions with insufficient support from the library staff have been reconstructed after changes in leadership. Future research on architectural planning processes may pay further attention to different discursive resources, social fields and the positions within them.
4.
 • Backman, Jyri, 1968- (författare)
 • I skuggan av NHL en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey
 • 2012
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. Metodologiskt bygger denna licentiatuppsats på komparativa studier. Som grund för min analys har jag använt mig av dokumentanalys med inslag av rättsdogmatik. Den teoretiska ramen har utgjorts av historikern Martin Alms amerikaniseringsbegrepp samt juristen och forskaren Lars Halgreens analys om amerikaniseringen av europeisk sport. Följande frågeställningar har analyserats: Hur har elitserien respektive SM-liiga utvecklats i relation till den amerikanska respektive europeiska sportmodellen, sedan 1970-talets mitt? Vilka kännetecken kan fastställas för de respektive organisationsmodellerna? På vilka sätt skiljer respektive liknar de varandra samt vilka förutsättningar för parallellverkan kan urskiljas, dels generellt och dels specifikt i en ishockeykontext? Vilka tendenser och inslag kan skönjas i elitserien respektive SM-liiga av det faktum att ishockeyn genom åren både sportsligt och kommersiellt dominerats av NHL? Min studie visar att ishockeysporten är en spjutspets i amerikaniseringen och kommersialiseringen av nordisk sport samt att ishockeyns kommersialisering och professionalisering i någon form leder till en amerikanisering. Studien visar att företrädarna för den finska elitishockeyn haft stor autonomi präglat av förbundssplitting, vilket har sin förklaring i Finlands 1900-talshistoria. Denna självständighet har utgjort grund för den finska elitishockeyns snabba och häftiga utveckling efter andra världskriget. I jämförelse är Sverige präglat av konsensusorientering med Sveriges Riksidrottsförbund som centraladministration och paraplyorganisation för hela den svenska idrotten, även om Svenska Hockeyligan Ab på senare år fått allt större roll inom svensk ishockey. En slutsats är att Finlands högsta ishockeyserie kan anses vara en hybrid mellan den amerikanska respektive europeiska sportmodellen. Sveriges högsta ishockeyserie är å andra sidan närmare sammanlänkad med den europeiska sportmodellen, även om det finns stora kommersiella intressen inom svensk elitishockey.
5.
 • Ahmed, Ali, et al. (författare)
 • Cooperación y confianza : análisis comparativo en economía experimental
 • 2007
 • Ingår i: Revista CIFE. - Universidad de Santo Tomás. - 0124-3551. ; 12:9, s. 9-23
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this work using an experiment of game of public goods analyzes the relation between the attitudinal trust and behavioral trust in three countries. Students from Colombia, Mexico and Sweden participate in this experiment and respond a questionnaire with questions on confidence. The attitudinal trust and behavioral trust are different substantially between the analyzed countries. The confidence measured by the questions of the questionnaire does not show a pattern of common conduct between the participants of the three countries. Nevertheless, a somewhat similar behavior we found in the applied experiment, that is to say, the participants assume a certain level of risk very similarity, however, cultures and different societies come from.
 •  
6.
 • Ahmed, Ali, et al. (författare)
 • Diskrimineras homosexuella? Några erfarenheter från svensk ekonomisk forskning
 • 2008
 • Ingår i: Ekonomisk Debatt. - 0345-2646. ; 38:8, s. 31-40
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Diskriminering av homosexuella är förbjudet i Sverige. Trots detta är den ekonomiska forskning som finns på området begränsad. I artikeln presenteras resultat från forskningsprojekt rörande homosexuellas situation på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Resultaten är i linje med resultat från internationell forskning. Homosexuella män har lägre arbetsinkomster än heterosexuella män. Diskriminering och skillnader i fördelningen av marknadsarbete och hushållarbete mellan homo- och heterosexuella hushåll framförs som förklaringar till detta. Vidare diskrimineras homosexuella män på bostadsmarknaden. Beträffande kvinnor finner vi inga statistiskt signifikanta skillnader mellan homo- och heterosexuella. Avslutningsvis presenteras några tänkbara förklaringar till varför homosexuella män diskrimineras medan detta inte är fallet för homosexuella kvinnor.
 •  
7.
 • Archer, T., et al. (författare)
 • Physical exercise ameliorates deficits induced by traumatic brain injury
 • 2012
 • Ingår i: Acta Neurologica Scandinavica. - 0001-6314. ; 125:5, s. 293-302
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The extent and depth of traumatic brain injury (TBI) remains a major determining factor together with the type of structural insult and its location, whether mild, moderate or severe, as well as the distribution and magnitude of inflammation and loss of cerebrovascular integrity, and the eventual efficacy of intervention. The influence of exercise intervention in TBI is multiple, ranging from anti-apoptotic effects to the augmentation of neuroplasticity. Physical exercise diminishes cerebral inflammation by elevating factors and agents involved in immunomodulatory function, and buttresses glial cell, cerebrovascular, and blood-brain barrier intactness. It provides unique non-pharmacologic intervention that incorporate different physical activity regimes, whether dynamic or static, endurance or resistance. Physical training regimes ought necessarily to be adapted to the specific demands of diagnosis, type and degree of injury and prognosis for individuals who have suffered TBI. © 2012 John Wiley & Sons A/S.
 •  
8.
 • Björk Brämberg, Elisabeth, 1971- (författare)
 • Att vara invandrare och patient i Sverige Ett individorienterat perspektiv
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis focuses on immigrants in Sweden. What experiences from the meeting with Swedish society do immigrants have and what meaning does the immigrant background have when they have been patients within the Swedish health and medical service? Former research about patients with an immigrant background can be divided into two perspectives. One which illuminates ethnically demarcated immigrant groups and specific needs. The other perspective has an individually adopted approach independently of the patients’ ethnical background. Here it is mainly the communication problems that are stressed, since these make it hard to understand the individual’s needs.The two empirical studies of the thesis start from an individualised perspective, a life world perspective. Research data have been collected through open interviews.The overall purpose was to develop a deepened understanding of what it means to live as an immigrant in Sweden and receive care. The aim of the pre-study was to examine immigrants’ experiences of participation in municipal home care. In the main study the overall purpose was used and two research questions were asked: What do persons with an immigrant background have to tell us about their situation in Swedish society? How does the situation as an immigrant in Sweden influence the experience of being a patient in Swedish health and medical care?The pre-study shows that participation means making demands and meeting caregivers who view the patient as an actor with the right to make his or her own decisions. One important postulate seems to be access to a good interpreter. To refrain from participation seems to be about adopting a passive attitude as a patient. It seems as if it is the caregivers who are the active ones and the ones setting the standards for the contents of the care. To experience not being invited to participation mainly seems to originate from the fact that the interviewees could neither understand nor make themselves understood. One consequence is that patients are just looked upon as carriers of a symptom.The main study shows that the interviewees’ existential existence as patients involves the whole life situation. Different forms of unsurmountable difficulties might reinforce each other. The ambition to establish oneself in a new home country might therefore be passivised. For patients with immigrant background earlier experiences from exposed situations seem to influence how the patients feel about their treatment. The additional knowledge is that problems seem to reinforce each other. Patients with an immigrant background must be treated as individuals. Every individual’s story has to be made visible.The thesis shows that caregivers ought to endeavour to understand the individual. To encourage dialogue, despite language problems, is of importance for the patient to be able to express his or her needs. The use of an interpreter may have a positive influence on these patients’ possibilities to exert an influence. This means that caregivers who consult an interpreter should build up their competence to communicate through an interpreter.
9.
 •  
10.
 • Fröberg, Andreas, et al. (författare)
 • Ledare tveksamma tillstyrketräningsråd för barn
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning. - Stockholm : Centrum för idrottsforskning (CIF). - 1103-4629. ; :4, s. 47-50
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I Sverige har vi haft en försiktig hållning till styrketräning för barn.År 2009 kom Riksidrottsförbundet med rekommendationer som imotsats till tidigare tydligt förespråkar styrketräning. I en pilotstudievisar vi bland annat att fotbollsledare från olika divisioner trots detär oeniga om vad som egentligen är det rätta.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 114
Åtkomst
fritt online (29)
Typ av publikation
doktorsavhandling (28)
bok (17)
bokkapitel (17)
samlingsverk (redaktörskap) (17)
konferensbidrag (13)
tidskriftsartikel (10)
visa fler...
rapport (5)
forskningsöversikt (4)
licentiatavhandling (2)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Goldhahn, Joakim, (8)
Johansson, Thomas, (7)
Andreasson, Jesper, ... (6)
Lindblom, Ted, (5)
Willesson, Magnus, (5)
Hallgren, Hanna, 197 ... (4)
visa fler...
Nilsson, Roddy, 1957 ... (4)
Olsson, Fredrik, 197 ... (4)
Goldhahn, Joakim, 19 ... (3)
Brommesson, Douglas, ... (3)
Ewald, Jonas, 1959-, (3)
Roddy, Nilsson, 1957 ... (3)
Nilsson, Anders, 194 ... (2)
Ahmed, Ali, (2)
Salas, Osvaldo (2)
Alricsson, Marie, (2)
Olsson, Magnus, (2)
Karlsson, Tom S., (2)
Raustorp, Anders, 19 ... (2)
Pagels, Peter, (2)
Raustorp, Anders, (2)
Ericsson, Stina, (2)
Löfquist, Eva, 1953- ... (2)
Fahlström, Per Göran ... (2)
Hedberg, Marie, (2)
Sjögren, Stefan, (2)
Foresti Serrano, Car ... (2)
Foresti, Carlos, (2)
Foresti, Alvaro, (2)
Weyns, Danny, (1)
von Koch, Christophe ... (1)
Andersson, Fredrik, (1)
Johannisson, Bengt, (1)
Andersson, Jesper, (1)
Abrahamsson, Hans, 1 ... (1)
Gunnarsson, Ewa, (1)
Lukkarinen Kvist, Mi ... (1)
Ackesjö, Helena, 197 ... (1)
Nicholls, Ian A., (1)
Mårtensson, Fredrika ... (1)
Närman, Anders, 1947 ... (1)
Nilsson, Bo, (1)
Nilsson Ekdahl, Kris ... (1)
Ekdahl, KN (1)
Olofsson, Gunnar, 19 ... (1)
Larsson, Håkan (1)
Holmberg, Tora, 1967 ... (1)
Paulsson, Gert, (1)
Johansson, Ulla, (1)
Bringselius, Louise, (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (6)
Mittuniversitetet (5)
Högskolan i Borås (4)
Linköpings universitet (4)
visa fler...
Uppsala universitet (2)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Högskolan i Skövde (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Malmö universitet (1)
Umeå universitet (1)
Karlstads universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (68)
Engelska (39)
Spanska (6)
Franska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (65)
Humaniora (43)
Medicin och hälsovetenskap (21)
Naturvetenskap (3)
Teknik (1)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy