SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);lar1:(lnu)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Linnéuniversitetet

 • Resultat 1-10 av 64
 • [1]234567Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter. Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.         
 •  
2.
 •  
3.
 • Archer, T., et al. (författare)
 • Physical exercise ameliorates deficits induced by traumatic brain injury
 • 2012
 • Ingår i: Acta Neurologica Scandinavica. - 0001-6314. ; 125:5, s. 293-302
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The extent and depth of traumatic brain injury (TBI) remains a major determining factor together with the type of structural insult and its location, whether mild, moderate or severe, as well as the distribution and magnitude of inflammation and loss of cerebrovascular integrity, and the eventual efficacy of intervention. The influence of exercise intervention in TBI is multiple, ranging from anti-apoptotic effects to the augmentation of neuroplasticity. Physical exercise diminishes cerebral inflammation by elevating factors and agents involved in immunomodulatory function, and buttresses glial cell, cerebrovascular, and blood-brain barrier intactness. It provides unique non-pharmacologic intervention that incorporate different physical activity regimes, whether dynamic or static, endurance or resistance. Physical training regimes ought necessarily to be adapted to the specific demands of diagnosis, type and degree of injury and prognosis for individuals who have suffered TBI. © 2012 John Wiley & Sons A/S.
 •  
4.
 • Fröberg, Andreas, et al. (författare)
 • Ledare tveksamma tillstyrketräningsråd för barn
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning. - Stockholm : Centrum för idrottsforskning (CIF). - 1103-4629. ; :4, s. 47-50
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I Sverige har vi haft en försiktig hållning till styrketräning för barn.År 2009 kom Riksidrottsförbundet med rekommendationer som imotsats till tidigare tydligt förespråkar styrketräning. I en pilotstudievisar vi bland annat att fotbollsledare från olika divisioner trots detär oeniga om vad som egentligen är det rätta.
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Nilsson-Ekdahl, Kristina, et al. (författare)
 • Innate immunity activation on biomaterial surfaces: : A mechanistic model and coping strategies
 • 2011
 • Ingår i: Advanced Drug Delivery Reviews. - 0169-409X. ; 63:12, s. 1042-1050
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • When an artificial biomaterial (e.g., a stent or implantable pump) is exposed to blood, plasma proteins immediately adhere to the surface, creating a new interface between the biomaterial and the blood. The recognition proteins within the complement and contact activation/coagulation cascade systems of the blood will be bound to, or inserted into, this protein film and generate different mediators that will activate polymorphonuclear leukocytes and monocytes, as well as platelets. Under clinical conditions, the ultimate outcome of these processes may be thrombotic and inflammatory reactions, and consequently the composition and conformation of the proteins in the initial layer formed on the surface will to a large extent determine the outcome of a treatment involving the biomaterial, affecting both the functionality of the material and the patient's life quality. This review presents models of biomaterial-induced activation processes and describes various strategies to attenuate potential adverse reactions by conjugating bioactive molecules to surfaces or by introducing nanostructures.
 •  
8.
 • Björk Brämberg, Elisabeth, 1971- (författare)
 • Att vara invandrare och patient i Sverige
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis focuses on immigrants in Sweden. What experiences from the meeting with Swedish society do immigrants have and what meaning does the immigrant background have when they have been patients within the Swedish health and medical service? Former research about patients with an immigrant background can be divided into two perspectives. One which illuminates ethnically demarcated immigrant groups and specific needs. The other perspective has an individually adopted approach independently of the patients’ ethnical background. Here it is mainly the communication problems that are stressed, since these make it hard to understand the individual’s needs.The two empirical studies of the thesis start from an individualised perspective, a life world perspective. Research data have been collected through open interviews.The overall purpose was to develop a deepened understanding of what it means to live as an immigrant in Sweden and receive care. The aim of the pre-study was to examine immigrants’ experiences of participation in municipal home care. In the main study the overall purpose was used and two research questions were asked: What do persons with an immigrant background have to tell us about their situation in Swedish society? How does the situation as an immigrant in Sweden influence the experience of being a patient in Swedish health and medical care?The pre-study shows that participation means making demands and meeting caregivers who view the patient as an actor with the right to make his or her own decisions. One important postulate seems to be access to a good interpreter. To refrain from participation seems to be about adopting a passive attitude as a patient. It seems as if it is the caregivers who are the active ones and the ones setting the standards for the contents of the care. To experience not being invited to participation mainly seems to originate from the fact that the interviewees could neither understand nor make themselves understood. One consequence is that patients are just looked upon as carriers of a symptom.The main study shows that the interviewees’ existential existence as patients involves the whole life situation. Different forms of unsurmountable difficulties might reinforce each other. The ambition to establish oneself in a new home country might therefore be passivised. For patients with immigrant background earlier experiences from exposed situations seem to influence how the patients feel about their treatment. The additional knowledge is that problems seem to reinforce each other. Patients with an immigrant background must be treated as individuals. Every individual’s story has to be made visible.The thesis shows that caregivers ought to endeavour to understand the individual. To encourage dialogue, despite language problems, is of importance for the patient to be able to express his or her needs. The use of an interpreter may have a positive influence on these patients’ possibilities to exert an influence. This means that caregivers who consult an interpreter should build up their competence to communicate through an interpreter.
9.
 • Genuspedagogiska gärningar : Subversiv och affirmativ aktion
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genuspedagogiska gärningar. Subversiv och affirmativ aktion tar avstamp i docent Anna Lena Lindbergs pionjärinsats och forskargärning som konsthistoriker. Under rubrikerna Pionjärgärningar, Genus och akademi, Konstpedagogikens möjligheter samt Kvinna och konstnär visar svenska och nordiska konsthistoriker, konstpedagoger, museiintendenter, historiker och etnologer från tre forskargenerationer vad konstpedagogiken och genusforskningen har brottats med, hur den har utvecklats och var den står idag. Bokens bidrag sätter nytt ljus på de fält som bär tydliga spår av Anna Lena Lindbergs gärning; subversiv och omvälvande, affirmativ och bejakande.
 •  
10.
 • Jansson, Bertil (författare)
 • Bibliotekarien
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis is about librarians and librarianship. Questions asked in the thesis are how the librarianship developed between 1475 and 1780 and what the core and the main tasks of the profession were. There is also the question whether the profession is built on a common basis to rely on and if it is characterized by unique knowledge. The history of the librarian is divided in three parallel ongoing parts, the practical, the visionary and finally the personal, the librarians own attitudes. The practical area is characterized by the practical work, as cataloguing, classification, care of books, shelving and protecting the documents in different ways from several possible threats. The work is dictated by the employer. The visionary part complements and develops the methods of library work being established in the practical area, the librarians themselves formulate their thoughts of libraries and librarianship, defines the roles of libraries in society, in education and research. The librarians think about the content of the work and the future of libraries. These two areas done, another dimension is born. That is the ethics of the librarianship, how to behave and how to act towards library users and this dimension puts the librarian in the centre. There have been signs of this before but the completion is done in 1780 by Cotton des Houssayes. His speech opens the future for the librarians to come. The time period covers 305 years from 1475 until 1780. Starting point for this research about the librarian is 1475 because in that year pope Sixtus IV appointed Bartolomeus Platina as librarian of the Vatican library. The bull of 1475 is an official document that describes the librarian as a librarian and that he is told what to do, where to do it, how to do it and why. Jean-Baptiste Cotton des Houssayes, appointed in 1780, sets an end to this period with his speech to the General Assembly of the Sorbonne university in Paris. His speech completes the creation of the librarian. It is also the starting point of something new in librarianship. The common tasks of the librarians investigated, reveal what can be regarded as the essence of librarianship. From the practical area, the employers gave the librarians their tasks, executed at different places in different kinds of libraries. From the area of visions, the librarians built their visions as a continuum of the experiences from the practical work. New areas like the role of the librarian, the goals for the library itself and the librarians as the executors and pathfinders for the future. More of theory became a natural part of the librarianship. The last area of the development of the librarian is to adopt ethical aspects of their profession. This dimension is a self-reflecting attitude important to the librarians themselves.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 64
 • [1]234567Nästa
Åtkomst
fritt online (13)
Typ av publikation
bokkapitel (15)
doktorsavhandling (11)
samlingsverk (redaktörskap) (11)
bok (8)
rapport (6)
tidskriftsartikel (6)
visa fler...
konferensbidrag (3)
forskningsöversikt (2)
recension (1)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Goldhahn, Joakim, 19 ... (11)
Lindblom, Ted, 1956- ... (3)
Domínguez Reyes, Edm ... (3)
Willesson, Magnus, 1 ... (3)
Mattsson, Bengt, 194 ... (2)
Ahlström, Margareta, (2)
visa fler...
Bergman, Bo, (2)
Jacobsson, Lars, (2)
Goldhahn, Joakim, (2)
Jonsson, Ulf (2)
Mejàre, Ingegerd (2)
Davidsson, Thomas (2)
Benderix, Ylva, 1953 ... (2)
Raustorp, Anders, (2)
Söderström, Margaret ... (2)
Löfmark, Rurik, (2)
Löfquist, Eva, 1953- ... (2)
Ehlers, Stephan, (2)
Domínguez R., Edmé, (2)
Foresti, Álvaro, 195 ... (2)
Foresti Serrano, Car ... (2)
Foresti, Carlos (2)
Billstedt, Eva (2)
Östlund, Pernilla, (2)
Halldner-Henriksson, ... (2)
Starke, Mikaela (2)
Söderpalm, Bo (2)
Weyns, Danny, (1)
Johansson, Thomas, 1 ... (1)
Lalander, Philip (1)
Johannisson, Bengt, (1)
Andersson, Jesper, (1)
Gren, Martin, 1959-, (1)
Nilsson, Anders, 194 ... (1)
Gunnarsson, Ewa, (1)
Ackesjö, Helena, 197 ... (1)
Nicholls, Ian A., (1)
Närman, Anders, 1947 ... (1)
Johansson, Thomas (1)
Norlund, Anders (1)
Johansson, Ulla, (1)
Svensson, K. (1)
von Knorring, Anne-L ... (1)
Ahmed, Ali, 1977-, (1)
Hammarstedt, Mats, (1)
Salas, Osvaldo (1)
Salas, Osvaldo, 1953 ... (1)
Ahnesjö, Jonas, (1)
Nilsson, B (1)
Nilsson-Ekdahl, Kris ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Mittuniversitetet (3)
Lunds universitet (3)
Högskolan i Borås (2)
Uppsala universitet (1)
visa fler...
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Linköpings universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (41)
Engelska (21)
Franska (1)
Spanska (1)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (31)
Humaniora (24)
Medicin och hälsovetenskap (11)
Naturvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy