SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(nai)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Nordiska Afrikainstitutet

 • Resultat 1-10 av 1106
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Malmström, Maria Frederika, 1969- (författare)
 • Möte med det främmande – Kvinnlig könsstympning
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Fokus i denna målgruppsanalys är lärares, förskollärares och fritidspedagogers kunskap, handlingsförfarande och förhållningssätt avseende kvinnlig könsstympning. Syftet är att finna metoder för att stödja dessa personalgrupper samt möjliggöra en utveckling av en handlingsplan. Studien har utförts på två skolor i en multietnisk förort i Göteborg, varav en skola är ett lågstadium och den andra ett mellan- och högstadium. Jag har i studien arbetat utifrån ett socialantropologiskt perspektiv och med kvalitativ metod. Det empiriska materialet har tillgodosetts genom intervjuer samt observationer. Specifikt för dessa skolor är att de har en hög grad av omsättning av resurspersonal[1]och vissa tjänster är eller har varit vakanta under längre tid. Vidare är förtroendet, på en av skolorna, för den befintliga skolledningen av bristande karaktär.Studien visar framför allt att skolpersonalen har en mycket begränsad kunskap om kvinnlig könsstympning. I stort sett finns ingen vetskap om skolpersonalens skyldighet i denna fråga. De har heller inte i dagsläget ett klart och övergripande handlingsförfarande, bland annat för att kunskapsbehovet gällande kvinnlig könsstympning inte alls har uppmärksammats, trots att två av deltagarna upplevt stark misstanke om kvinnlig könsstympning.Konklusionerna är, då all skolpersonal i Sverige har anmälningsplikt vad gäller misstanke och vetskap om kvinnlig könsstympning, att en särskild satsning bör göras av skolverket, vad gäller invandrartäta skolor, som har elever som ursprungligen kommer från områden som praktiserar seden. En utbildning om kvinnlig könsstympning bör erbjudas all skolpersonal och rutiner för varje skola utarbetas. Det är lämpligt att utbildningens perspektiv är holistiskt - sociala, medicinska, kulturella aspekter ingår därmed, vilket bland annat innebär reflektioner i relation till sedvänjan. En kontextuell kunskap om kvinnlig könsstympning är av yttersta vikt, för att skolpersonalen ska lära känna de människor som praktiserar sedvänjan, samt nå en förståelse för varför denna sed brukas. Detta är grundläggande för att en bearbetning och förståelse av kvinnlig könsstympning ska vara möjlig och för att kunna nå ett etiskt handlingsförfarande.En fokusering på resurspersoner: skolsköterska, kurator, psykolog, läkare, specialpedagog och rektor är viktig, då dessa personer bör inneha rollen som nyckelpersoner, vad gäller expertis och stöd i relation till kvinnlig könsstympning. Resurspersonalen kan verka både som ett känslomässigt och professionellt stöd för elever och övrig skolpersonal. Studien påvisar att det är angeläget att resurspersoner i skolan har kompetens om kvinnlig könsstympning och finns till förfogande i stödjande och kunskapsgivande syfte, att skolledningen fungerar i sin funktion, samt att dialoger och diskussioner förs mellan minoritets- och majoritetssamhället, inom olika arenor i det svenska samhället. Slutligen är det viktigt i ett varaktigt förändringsarbete mot kvinnlig könsstympning, såväl i skolan som i övriga samhället, att det i arbetet finns representanter för berörda folkgrupper på alla nivåer. Det är viktigt att människor själva får tillfälle att reflektera över seden, och på sikt söka finna alternativ för den mening som går förlorad när bruket av denna sed upphör samt erhålla för dem giltiga skäl för ett upphörande av sedvänjan.[1] Jag använder i arbetet begreppet resurspersonal, vilket inkluderar skolsjuksköterska, skolläkare, kurator, psykolog, specialpedagog och rektor.
 •  
2.
 • Jensen, Steffen, et al. (författare)
 • Introduction Violence and urban politics
 • 2014
 • Ingår i: Claiming the City : Civil Society Mobilisation by the Urban Poor. - Uppsala : Uppsala University. - 978-91-980391-5-3 ; s. 163-171
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
3.
 • Rudén, Fanny, et al. (författare)
 • Sexual exploitation and abuse by peacekeeping operations in contemporary Africa
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In international peacekeeping operations (PKOs) some individuals are involved in sexual exploitation and abuse of the host country’s population, buying of sexual services and trafficking of prostitutes. Far from being a new phenomenon it goes back a long time, and reports on the issue have increased over the years. All too frequently we read about peacekeepers visiting prostitutes, committing rape, or in other ways sexually exploiting host populations. Some peacekeepers are taking advantage of the power their work gives them, and becoming abusers rather than protectors in situations where the host population is powerless and in dire need of protection. Peacekeepers’ abuse of their mandate is inflicting severe damage on host societies and often results in a number of unintended consequences such as human rights violations, rapid spread of HIV, decreased trust in the UN as well as other international aid agencies, and harmful changes to gender patterns. Women and children, both girls and boys, are especially exposed. Having already suffered from war and instability they risk becoming even more physically and mentally wounded. Peacekeeping operations risk doing more harm than good in African war zones, and if they cannot learn from previous mistakes maybe they ought to stay at home. We do not argue for the latter; rather, we point towards the urgent need to change explicit and implicit patterns and habits in international peacekeeping operations in relation to sexual exploitation and abuse (SEA) in Africa. In this Policy Note we focus predominantly on military staff, but acknowledge that the civilian staff of PKOs, and international aid workers, are also implicated. On the other hand it should initially be pointed out that most PKO staff are not sexual exploiters and abusers.
4.
 • Themnér, Anders, 1976-, et al. (författare)
 • Climate Change and the Risk of Violent Conflicts in Southern Africa
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This study aims to identify regions in the Zambezi River Basin in Southern Africa that are prone to risk of violent conflicts (collective violence, popular unrest) induced by climatic changes/variability. The Zambezi River is 575 kilometres long and the basin covers eight coun- tries: Zambia, Angola, Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Botswana, Mo- zambique and Namibia.Besides the ecological impact, the study argues that socio-econom- ic and political problems are disproportionately multiplied by climate change/variability. Climate change/variability amplifies stresses on the socio-political fabric because it affects the governance of resources, and hence, is linked to the weakened mitigation and adaptation capac- ity of societies, that are already facing economic challenges (rising food prices, etc.). Society becomes highly vulnerable to climate induced con- flicts when it suffers from poor central leadership, weak institutions and polarized social identities. Taking all these factors into consideration, this study identifies Bulawayo/Matableleland-North in Zimbabwe and the Zambezia Province in Mozambique as the most likely regions to experience climate induced conflicts in the near future. The reasons for arriving at this conclusion are: a) Climatechange/variabilitywillhaveasignificantimpactonthesetwo regions; due to increasing water scarcity in Bulawayo/Matabeleland- North; and intensified flooding, sea-level rise, and costal erosion in the Zambezia Province. b) Due to climate change/variability, agricultural production in these two regions will become highly volatile, leading to severe food insecurity. c) Both regions are suffering from low quality political governance, having unscrupulous elites, weak institutions, and polarized social identities.
5.
 •  
6.
 • Utas, Mats, 1968- (författare)
 • Sexual abuse survivors and the complex of traditional healing (G)local prospects in the aftermath of an African war
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In its efforts to assist post-conflict societies in africa the international aid community has acitvely promoted projects of psycho-social healing among people traumatized during wars and violent conflict. To a large degree these projects have been established in the tradtion of Western psychology. More recently, however, it has been realized in order to help survivors of war effectivley it is necessary to adapt projects and enhance “local” psycho-social healing. This policy report locates the structures – with local legitimacy – that are available to young people who experienced sexual abuse during the Sierra Leone civil war (1991–2002). To this end, this booklet discusses a healing complex that comprises a number of overlapping actors, including herbalists, Zoe Mammies (heads of the female secret societies), Mori-men (Muslim healers); Karamokos (Muslim teachers) and Christian pastors.
7.
 •  
8.
 • Utas, Mats, et al. (författare)
 • Tuaregian kapina
 • 2013
 • Ingår i: Ulkopolitiikka. ; :2, s. 56-59
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 • Utas, Mats, et al. (författare)
 • Young female fighters in African wars conflict and its consequences
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the numerous armed conflicts that are tearing the African continent apart, young women are participants and carry guns alongside their male comrades-in-arms. Challenging the stereotype of women in African wars as victims only, this issue of the Nordic Africa Institute Policy Dialogues shows how in modern African wars women have often been as active as men. Female fighters are victimized, yet they are not mere victims. Girls and young women who volunteer to fight often possess quite considerable strength and independence. Programmes for disarming, demobilizing, and reintegrating former fighters must be based on better understanding of the range of women's roles and experiences in war and post-war settings in order to act in a gender-sensitive way and to empower this group of women in the aftermath of war.
10.
 • A place to live. Gender research on housing in Africa
 • 1996
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Be it a house or a makeshift, a shared or rented room, or a home of one's own, a place to live is central in surviving strategies of all urban households. In this volume the authors explore the gendered experiences of housing and housing rights in African countries. There are many differences but also many similarities in the pattern of women not having the same access and control over housing as men have. While women often are the bread-winners, they are also the home-makers, in the sense that it is women who put intense efforts in making a place home.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1106
Åtkomst
fritt online (813)
Typ av publikation
rapport (438)
bok (203)
bokkapitel (150)
samlingsverk (redaktörskap) (116)
proceedings (redaktörskap) (77)
tidskriftsartikel (68)
visa fler...
annan publikation (30)
recension (10)
konferensbidrag (9)
doktorsavhandling (3)
forskningsöversikt (2)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Obi, Cyril I., (96)
Oestigaard, Terje, 1 ... (37)
Utas, Mats, (23)
Bereketeab, Redie, (23)
Odén, Bertil, (21)
Melber, Henning, (20)
visa fler...
Eriksson Baaz, Maria ... (18)
Wohlgemuth, Lennart (15)
Malmström, Maria Fre ... (14)
Cheru, Fantu, (14)
Olukoshi, Adebayo O. ... (13)
Havnevik, Kjell, (13)
Palmberg, Mai, (13)
Åkesson, Lisa, 1960- ... (11)
Nordiska Afrikainsti ... (10)
Widstrand, Carl-Göst ... (9)
Utas, Mats, 1968-, (9)
Nobel, Peter (9)
Salih, M. A. Mohamed ... (9)
Stokke, Olav (9)
Rudebeck, Lars, (9)
Stern, Maria (9)
Gelot, Linnéa, (9)
Themnér, Anders, 197 ... (9)
Obi, Cyril, (8)
Gibbon, Peter, (8)
Sjögren, Anders, 196 ... (8)
Carlsson, Jerker, (8)
Eriksen, Tore Linné, (8)
Tvedt, Terje (7)
Baker, Jonathan, (7)
Beyene, Atakilte, (6)
Bhagavan, Malur Rama ... (6)
Bjarnesen, Jesper, 1 ... (6)
Broch-Due, Vigdis, (6)
Ståhl, Michael, (6)
Oestigaard, Terje, (6)
Malmström, Maria Fre ... (6)
Söderbaum, Fredrik, (5)
Reyntjens, Filip (5)
Sellström, Tor, (5)
Bigsten, Arne (5)
Lindell, Ilda, (5)
Negash, Tekeste, (5)
Egerö, Bertil, (5)
Arnfred, Signe (4)
Manger, Leif O. (4)
Adetula, Victor, (4)
Adetula, Victor, 196 ... (4)
C?ervenka, Zdenek, (4)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (42)
Göteborgs universitet (36)
Stockholms universitet (6)
Försvarshögskolan (5)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
visa fler...
Södertörns högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (992)
Svenska (83)
Franska (15)
Norska (8)
Finska (2)
Portugisiska (2)
visa fler...
Tyska (1)
Danska (1)
Italienska (1)
Japanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1056)
Humaniora (63)
Lantbruksvetenskap (7)
Medicin och hälsovetenskap (3)
Naturvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy