SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(nai)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Nordiska Afrikainstitutet

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Jensen, Steffen, et al. (författare)
 • Introduction
 • 2014
 • Ingår i: Claiming the City : Civil Society Mobilisation by the Urban Poor. - Uppsala : Uppsala University. - 978-91-980391-5-3 ; s. 163-171
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
2.
 • Malmström, Maria Frederika (författare)
 • Möte med det främmande – Kvinnlig könsstympning
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Fokus i denna målgruppsanalys är lärares, förskollärares och fritidspedagogers kunskap, handlingsförfarande och förhållningssätt avseende kvinnlig könsstympning. Syftet är att finna metoder för att stödja dessa personalgrupper samt möjliggöra en utveckling av en handlingsplan. Studien har utförts på två skolor i en multietnisk förort i Göteborg, varav en skola är ett lågstadium och den andra ett mellan- och högstadium. Jag har i studien arbetat utifrån ett socialantropologiskt perspektiv och med kvalitativ metod. Det empiriska materialet har tillgodosetts genom intervjuer samt observationer. Specifikt för dessa skolor är att de har en hög grad av omsättning av resurspersonal[1]och vissa tjänster är eller har varit vakanta under längre tid. Vidare är förtroendet, på en av skolorna, för den befintliga skolledningen av bristande karaktär.Studien visar framför allt att skolpersonalen har en mycket begränsad kunskap om kvinnlig könsstympning. I stort sett finns ingen vetskap om skolpersonalens skyldighet i denna fråga. De har heller inte i dagsläget ett klart och övergripande handlingsförfarande, bland annat för att kunskapsbehovet gällande kvinnlig könsstympning inte alls har uppmärksammats, trots att två av deltagarna upplevt stark misstanke om kvinnlig könsstympning.Konklusionerna är, då all skolpersonal i Sverige har anmälningsplikt vad gäller misstanke och vetskap om kvinnlig könsstympning, att en särskild satsning bör göras av skolverket, vad gäller invandrartäta skolor, som har elever som ursprungligen kommer från områden som praktiserar seden. En utbildning om kvinnlig könsstympning bör erbjudas all skolpersonal och rutiner för varje skola utarbetas. Det är lämpligt att utbildningens perspektiv är holistiskt - sociala, medicinska, kulturella aspekter ingår därmed, vilket bland annat innebär reflektioner i relation till sedvänjan. En kontextuell kunskap om kvinnlig könsstympning är av yttersta vikt, för att skolpersonalen ska lära känna de människor som praktiserar sedvänjan, samt nå en förståelse för varför denna sed brukas. Detta är grundläggande för att en bearbetning och förståelse av kvinnlig könsstympning ska vara möjlig och för att kunna nå ett etiskt handlingsförfarande.En fokusering på resurspersoner: skolsköterska, kurator, psykolog, läkare, specialpedagog och rektor är viktig, då dessa personer bör inneha rollen som nyckelpersoner, vad gäller expertis och stöd i relation till kvinnlig könsstympning. Resurspersonalen kan verka både som ett känslomässigt och professionellt stöd för elever och övrig skolpersonal. Studien påvisar att det är angeläget att resurspersoner i skolan har kompetens om kvinnlig könsstympning och finns till förfogande i stödjande och kunskapsgivande syfte, att skolledningen fungerar i sin funktion, samt att dialoger och diskussioner förs mellan minoritets- och majoritetssamhället, inom olika arenor i det svenska samhället. Slutligen är det viktigt i ett varaktigt förändringsarbete mot kvinnlig könsstympning, såväl i skolan som i övriga samhället, att det i arbetet finns representanter för berörda folkgrupper på alla nivåer. Det är viktigt att människor själva får tillfälle att reflektera över seden, och på sikt söka finna alternativ för den mening som går förlorad när bruket av denna sed upphör samt erhålla för dem giltiga skäl för ett upphörande av sedvänjan.[1] Jag använder i arbetet begreppet resurspersonal, vilket inkluderar skolsjuksköterska, skolläkare, kurator, psykolog, specialpedagog och rektor.
 •  
3.
 • Swain, Ashok, et al. (författare)
 • Climate Change and the Risk of Violent Conflicts in Southern Africa
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This study aims to identify regions in the Zambezi River Basin in Southern Africa that are prone to risk of violent conflicts (collective violence, popular unrest) induced by climatic changes/variability. The Zambezi River is 575 kilometres long and the basin covers eight coun- tries: Zambia, Angola, Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Botswana, Mo- zambique and Namibia.Besides the ecological impact, the study argues that socio-econom- ic and political problems are disproportionately multiplied by climate change/variability. Climate change/variability amplifies stresses on the socio-political fabric because it affects the governance of resources, and hence, is linked to the weakened mitigation and adaptation capac- ity of societies, that are already facing economic challenges (rising food prices, etc.). Society becomes highly vulnerable to climate induced con- flicts when it suffers from poor central leadership, weak institutions and polarized social identities. Taking all these factors into consideration, this study identifies Bulawayo/Matableleland-North in Zimbabwe and the Zambezia Province in Mozambique as the most likely regions to experience climate induced conflicts in the near future. The reasons for arriving at this conclusion are: a) Climatechange/variabilitywillhaveasignificantimpactonthesetwo regions; due to increasing water scarcity in Bulawayo/Matabeleland- North; and intensified flooding, sea-level rise, and costal erosion in the Zambezia Province. b) Due to climate change/variability, agricultural production in these two regions will become highly volatile, leading to severe food insecurity. c) Both regions are suffering from low quality political governance, having unscrupulous elites, weak institutions, and polarized social identities.
4.
 • A place to live. Gender research on housing in Africa
 • 1996
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Be it a house or a makeshift, a shared or rented room, or a home of one's own, a place to live is central in surviving strategies of all urban households. In this volume the authors explore the gendered experiences of housing and housing rights in African countries. There are many differences but also many similarities in the pattern of women not having the same access and control over housing as men have. While women often are the bread-winners, they are also the home-makers, in the sense that it is women who put intense efforts in making a place home.
5.
 • Adolfo, Eldridge Vigil, et al. (författare)
 • Electoral Violence in Africa
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the time period 2012–2013, over 20 national elections and two constitutional referendums are scheduled in Africa. In several of these elections, violence is anticipated to play a prominent role. There is great urgency to support the establishment of effective and legitimate electoral institutions and electoral frameworks; institute reforms aimed at lowering the stakes of elections; encourage the devolution of powers; improve the socio-economic standing of the populace; and devise strategies to prevent and manage electoral violence.
6.
 • Afro-regions:
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This collection focuses on the making and unmaking of cross-border micro-regions in Africa. Its main emphasis is that micro-regions are not givens, but are constructed and reconstructed through social practice, political economy and, in discourse, by a variety of states, corporations and non-state actors. The region-builders are the focus -- that is, those actors that build and make micro-regions and their associated region-building strategies. Key research questions are: for whom, for what purpose and with what consequences are micro-regions being made and unmade? There is also special emphasis on how people on the ground and local communities create their own region-building strategies and how they respond to the region-building strategies of others. The case studies -- by leading scholars of African studies and the result of extensive fieldwork -- include a wide selection of micro-regions all over Africa, such as the Maputo Development Corridor, the Zambezi Valley region, the Zambia-Malawi-Mozambique Growth Triangle, Walvis Bay, the Sierra Leone-Liberia border zone, cross-border micro-regions on the Horn of Africa, the Great Lakes region, North Africa, and so forth.
7.
 • Bachmann, Jan, 1978-, et al. (författare)
 • Between Protection and Stabilization? Addressing the Tensions of Contemporary Western Interventions in Africa: An Introduction
 • 2012
 • Ingår i: African Security. - 1939-2206. ; 5:3-4, s. 129-141
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This special issue sets out to analyze—from different epistemological perspectives and based on different case studies—tensions that have arisen in a number of recent security interventions in sub-Saharan Africa. The character of international peace and security missions in the Global South has changed significantly after the end of the Cold War. On the one hand, we witness a greater willingness to engage in order to terminate or prevent violent conflict. This willingness is grounded in a broader understanding of security in which the protection of the population is prioritized over the claim to security of a sovereign state. A state’s sovereignty is increasingly interpreted as entailing a responsibility to protect the citizenry. On the other hand, a broadened international will to intervene in conflicts in the Global South raises a number of controversial questions regarding when and how and on whose behalf to intervene. What should be the projected end state of such liberal interventions? What does a responsibility to protect entail, conceptually and in practice? Who are the principal actors in complex and ambitious missions aimed at creating stability, peace, or (human) security? When should a stabilization mission end? What are the consequences when (short-term) security or humanitarian interests and (long-term) state-building or development interest are all legitimized through a discourse of protecting vulnerable populations? And, perhaps most importantly, what stakes do the actors directly affected by the conflict and the international response have? These are some of the questions the contributors address and analyze in this special issue.
 •  
8.
 • Being and becoming Oromo:
 • 1996
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The Oromo are one of the most numerous peoples of Africa but general recognition of their distinctive culture and identity is comparatively recent. These essays, through an examination of the Oromo experience, seek to explain why recognition took so long and to analyse some aspects of the Oromo culture.
9.
 • Bigsten, Arne, 1947-, et al. (författare)
 • Tanzania
 • 2001
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The title of this report is inspired by the great Danish author Hans Christian Andersen who in the child's tale "Den Grimme Ælling" ("The Ugly Duckling") tells the story of a particularly ugly duckling. She is so ugly, in fact, that she is despised and disliked by all other ducks and ducklings. After a long and painful period of time, however, she grows up - but not to become an ugly duck. Instead she becomes a beautiful white swan, admired by all. So Andersen's tale has a happy ending-at least as far as the ugly duckling goes. The major question tackled in this report is whether a similar fate is awaiting Tanzania. Having been something of an enfant terrible since the deep crisis in the early 1980s, economic progress since 1995 provides some hope that the duckling period is Tanzania is finally over.The study initially emerged as part of the "Emerging Africa" research program launched by the OECD's Development Centre in 1997. Comments from participants in that research program are gratefully acknowledged, particularly Jean-Claude Berthélemy (project leader), Aristomene Varoudakis and Ludvig Söderlind. Jean Bonvin, President of the Development Centre (until spring, 1999) guided the project from the start. The project was financed by generous grants from the governments of Switzerland and Belgium. 
10.
 • Biofuels, Land Grabbing and Food Security in Africa
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Energy crisis and climate change have generated global demands for alternative non-fossil fuel sources. This has led to a rapid increase of investments in production of liquid biofuels based on agricultural feed stocks such as sugar cane. Most African governments see biofuels as a potential for increasing agricultural productivity and export incomes and thus strengthening their national economies, improving energy balances and rural employment. At the same time climate change may be addressed through reduction of green house gas emissions.There are, however, a number of uncertainties mounting that challenge this scenario. Using in-depth African case studies this book addresses this knowledge gap by examining the impacts of large-scale biofuel production on African agriculture in regard to vital land outsourcing and food security issues. The surge for African biofuels has also opened space for private investors both domestic and external to multiply and network 'independently' of the state. The biofuel expansion thus generates new economic alliances and production relations, resulting in new forms of inclusions and exclusions within the rural population.An essential book for anyone wishing to understand the startling impact of biofuels and land outsourcing on Africa.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (780)
Typ av publikation
rapport (423)
bok (195)
bokkapitel (118)
samlingsverk (redaktörskap) (103)
proceedings (redaktörskap) (76)
tidskriftsartikel (63)
visa fler...
annan publikation (27)
konferensbidrag (9)
recension (5)
doktorsavhandling (3)
forskningsöversikt (2)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Obi, Cyril I., (96)
Utas, Mats, (25)
Oestigaard, Terje, 1 ... (23)
Odén, Bertil, (21)
Bereketeab, Redie, (20)
Melber, Henning, (18)
visa fler...
Wohlgemuth, Lennart (15)
Cheru, Fantu, (14)
Olukoshi, Adebayo O. ... (13)
Palmberg, Mai, (13)
Havnevik, Kjell, (12)
Nordiska Afrikainsti ... (10)
Eriksson Baaz, Maria ... (10)
Widstrand, Carl-Göst ... (9)
Nobel, Peter (9)
Stokke, Olav (9)
Rudebeck, Lars, (9)
Malmström, Maria Fre ... (8)
Červenka, Zdenek, (8)
Obi, Cyril, (8)
Gibbon, Peter, (8)
Sjögren, Anders, 196 ... (8)
Salih, M. A. Mohamed ... (8)
Åkesson, Lisa, 1960- ... (8)
Carlsson, Jerker, (8)
Eriksen, Tore Linné, (8)
Baker, Jonathan, (7)
Stern, Maria (7)
Gelot, Linnéa, 1978- ... (6)
Bhagavan, Malur Rama ... (6)
Broch-Due, Vigdis, (6)
Oestigaard, Terje, (6)
Utas, Mats, 1968-, (5)
Sellström, Tor, (5)
Lindell, Ilda, (5)
Ståhl, Michael, (5)
Negash, Tekeste, (5)
Egerö, Bertil, (5)
Tvedt, Terje (4)
Arnfred, Signe (4)
Manger, Leif O. (4)
Melander, Göran, (4)
Taylor, Ian (4)
hårsmar, mats (4)
Bigsten, Arne (4)
Andræ, Gunilla, (4)
Beckman, Björn (4)
Thorsen, Dorte, (4)
Beyene, Atakilte, (4)
Bjarnesen, Jesper, 1 ... (4)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (27)
Uppsala universitet (12)
Stockholms universitet (5)
Försvarshögskolan (5)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
visa fler...
Södertörns högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (916)
Svenska (78)
Franska (15)
Norska (8)
Finska (2)
Portugisiska (2)
visa fler...
Danska (1)
Italienska (1)
Japanska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (24)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy