SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(sh)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Södertörns högskola

 • Resultat 1-10 av 7956
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Bedford, Sofie (författare)
 • Islamic Activism in Azerbaijan Repression and Mobilization in a Post-Soviet Context
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Post-Soviet Azerbaijan is often portrayed as a very secular country. Thus the mobilization of mosque communities in the late 1990s and their conflictual relationship with the authorities came as a surprise. The main aim of the dissertation is to shed light on this mobilization, focusing on the Sunni Abu Bakr and the Shi’ite Juma mosque communities in Baku. On the premise that Islamic mobilization may be interpreted as a “social movement”, internal, contextual and interactional aspects of mobilization have been studied. The analysis is chiefly based on interviews conducted in Baku in 2004/2005 with Imams, worshippers, religious and secular authorities. The study finds that young people looking for new approaches to religion have been drawn to these communities, where they encounter an independent, educated, conscientious clergy and, indeed, a “new” religion. This “sovereign” Islam does not go down well with authorities who fear politicization of religion. The Soviet heritage has provided them with a view of religion as something that should not be publicly displayed and with the institutions to control religion. Another key feature whose impact on state policy towards religious organizations cannot be underestimated is the fear of imported radicalism. A look at Islamic mobilization in North Caucasus, Tajikistan and Uzbekistan reveals many similarities, yet one momentous difference is the harsher repression in these contexts, which decreases the chances of a non-radical mobilization. The thesis concludes that the role of the state in mobilization processes in non-democratic contexts is crucial but counterintuitive, as the regimes’ efforts to stop the mobilization of movements actually leads to its intensification. In Azerbaijan, official pressure brings community members closer together and strengthens their resolve, rather than putting an end to mobilization. It also puts a spotlight on these communities which lights up the way for others in search of something new.
3.
 • Fornäs, Johan, 1952-, et al. (författare)
 • Consuming Media : Communication, Shopping and Everyday Life
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inspired by Walter Benjamin-s classical Arcades Project, Consuming Media is a pioneering exploration of the interface between communication, shopping and everyday life. Based on a six-year -intersectional- ethnographic fieldwork by over a dozen scholars on a specific site, it analyses the links between media and consumption in contemporary urban culture and public space. The book is organized into ten chapters. The first two chapters introduce key ideas and theories. In the next four chapters, four large media circuits are scrutinized. The final four chapters discuss the results in terms of intermedial relations, time, space and power. The book thus offers a new foundation for understanding media use, consumption and the fate of urban public space in late modernity
 •  
4.
 • Hallgren, Hanna, 1972- (författare)
 • När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. Till syftet hör också att studera hur kvinnornas diskursproduktioner kan förstås i spänningsfälten mellan motstånd och makt. Det empiriska material som analyseras består av olika texter såsom protokoll, magasin, fanzines, sångtexter och artiklar. Dessa texter producerades av en heterogen grupp av lesbiska feminister som fanns i Stockholm. Denna grupp hette på 70-talet Grupp Viktoria och Lesbisk Front, och på 80-talet Lesbiska feminister. Ett viktigt påstående som görs i avhandlingen är att lesbiska blev kvinnor under 1970- och 1980-talen. De blev en särskild sorts kvinnor, nämligen kvinnoidentifierade kvinnor.Studien av lesbiskfeministiska diskurser genomförs med hjälp av analytiska redskap från ett brett fält av teorier. Denna teoretiska pluralism, som kallas för en teoretisk feministisk nomadologi, består av sexual differnece- och queerteori, ett tänkande som fokuserar skillnader och intersektionalitet. Den består också av kroppsmaterialistisk teori och socialkonstruktivistisk social rörelseteori. Avhandlingen berättas genom ett särskilt skrivande. Detta slags skrivande utgår från att vetenskap ska betraktas som en historieberättande praktik.
 •  
5.
 • Mårald, Erland, 1970-, et al. (författare)
 • Forest governance and management across time : Developing a new forest social contract
 • 2017
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The influence of the past, and of the future on current-time tradeoffs in the forest arena are particularly relevant given the long-term successions in forest landscapes and the hundred years’ rotations in forestry. Historically established path dependencies and conflicts determine our present situation and delimit what is possible to achieve. Similarly, future trends and desires have a large influence on decision making. Nevertheless, decisions about forest governance and management are always made in the present – in the present-time appraisal of the developed situation, future alternatives and in negotiation between different perspectives, interests, and actors.This book explores historic and future outlooks as well as current tradeoffs and methods in forest governance and management. It emphasizes the generality and complexity with empirical data from Sweden and internationally. It first investigates, from a historical perspective, how previous forest policies and discourses have influenced current forest governance and management. Second, it considers methods to explore alternative forest futures and how the results from such investigations may influence the present. Third, it examines current methods of balancing tradeoffs in decision-making among ecosystem services. Based on the findings the authors develop an integrated approach – Reflexive Forestry – to support exchange of knowledge and understandings to enable capacity building and the establishment of common ground. Such societal agreements, or what the authors elaborate as forest social contracts, are sets of relational commitment between involved actors that may generate mutual action and a common directionality to meet contemporary challenges.
 •  
6.
 • Thisner, Fredrik, 1973-, et al. (författare)
 • Sveriges historia
 • 2011
 • Ingår i: Utbildningshistoria : en introduktion. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-06897-8 ; s. 27-42
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 •  
8.
 • Nyström Höög, Catharina, et al. (författare)
 • Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift
 • 2012
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? I Myndigheterna har ordet presenteras undersökningar av texter och skrivande. Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar? Med hjälp av exempel från några stora myndigheter får vi en inblick i förutsättningarna för skrivande och i hur arbetet går till. Olika textgenrer analyseras och vi får veta hur mottagarna uppfattar dessa texter. Boken ger en bild av myndigheters skriftliga kommunikation av i dag jämfört med för tio år sedan. Exempelvis får vi veta att många texter är multimodala (innehåller, bilder, kartor osv.), att texterna har blivit längre medan meningslängden minskat och att du-tilltal är helt etablerat. Dessutom diskuteras dagens och morgondagens klarspråksarbete vid myndigheter. Boken vänder sig främst till skribenter på myndigheter, i kommuner och andra offentliga organ men också till språkforskare och andra som ur ett vetenskapligt perspektiv är intresserade av myndigheters kommunikation.
 •  
9.
 • Björkvall, Anders, et al. (författare)
 • Slutrapport Anslagstavlan - Forskarfredags massexperiment 2016 VA-RAPPORT 2017:1
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad används anslagstavlor till nuförtiden? Detta vet vi mycket lite om, framför allt för att det är så svårt att samla in informationen. För att kunna forska om anslagstavlor tog vi därför hjälp av 46 skolklasser i ForskarFredags massexperiment. Med en mobil- app samlade eleverna in text och fotografier från anslagstavlor i hela landet! Efter att ha gallrat bort bilder som var alltför suddiga eller inte var tagna på rätt sätt hade vi sammanlagt 1 340 bilder som gick att använda i vår forskning. De flesta anslagen har satts upp av föreningar. Därefter kommer företag. På tredje plats kommer privatpersoner. Endast en liten andel av de insamlade anslagen (6 procent) innehåller text som skrivits för hand med penna, resten är gjorda med dator. Mer än en tredjedel av anslagen är inbjudningar (37 procent). Det kan till exempel handla om konserter, möten, föredrag och firanden. Lika vanligt är det med köp- och säljannonser av varor och tjänster. Bland de insamlade anslagen finns fem cykelan- nonser. Alla dessa är korthuggna och opersonliga. Bostadsannonserna, däremot, är mer personliga och detaljrika. Anslag som handlar om lärande och utbildning gäller ofta lokala platser. Lärandet äger alltså rum i närområdet snarare än på ställen dit deltagaren måste resa långt, gå ut på internet eller till och med flytta för att kunna delta. Trots att det finns väldigt många människor med utländsk bakgrund i Sverige är näs tan alla anslag på svenska. Bara knappt 5 procent har skrivits helt eller delvis på andra språk. Men vi kan ändå se att engelska har en viktig roll i texter i vår omgivning.
10.
 • Diedrich, Andreas, et al. (författare)
 • Exploring the Performativity Turn in Management Studies
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • One of the contemporary “turns” in management studies is the “performativity” turn. In this paper, we present a genealogy of the concept of performativity as it has been used in management and organization studies (MOS). Starting with the work of Austin, Bateson, Goffman and Lyotard, we move on to more recent debates surrounding the use of the concept by Butler and the STS researchers Callon, Latour and Law, as well as how their ideas have been further translated within MOS. The focus is on how the concept is defined and on the areas of study where performativity has been used. Taken together, the approach to performativity employed has implications for how the concept is understood and translated. Finally, we discuss the particular ontological position of the performative perspective, and its methodological consequences.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 7956
Åtkomst
fritt online (1719)
Typ av publikation
bokkapitel (3567)
tidskriftsartikel (950)
recension (681)
rapport (554)
bok (514)
samlingsverk (redaktörskap) (512)
visa fler...
konferensbidrag (508)
doktorsavhandling (434)
annan publikation (145)
forskningsöversikt (41)
proceedings (redaktörskap) (30)
licentiatavhandling (20)
konstnärligt arbete (4)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Wallenstein, Sven-Ol ... (138)
Bron Jr, Michal (134)
Fornäs, Johan, 1952- ... (97)
Götz, Norbert (95)
Lilja, Agneta (93)
Nilsson, Torbjörn, (66)
visa fler...
Ruin, Hans, (62)
Sorgenfrei, Simon (60)
Droste, Heiko, (59)
Jacobsson, Kerstin, (55)
Westerlund, David (50)
Thurfjell, David, 19 ... (49)
Burman, Anders, (49)
Schuback, Marcia Sá ... (49)
Johansson, Karl Magn ... (49)
Ekman, Joakim, (46)
Vigsö, Orla (45)
Feilitzen, Cecilia v ... (44)
Almgren, Birgitta, (43)
Graf, Heike (43)
Svenaeus, Fredrik (41)
Boström, Magnus (40)
Witt Brattström, Ebb ... (40)
Bergman, Mats (39)
Bali Swain, Ranjula, (39)
Nygren, Gunnar, (38)
Lönnborg, Mikael, 19 ... (38)
Rönnby, Johan (37)
Hübinette, Tobias, (36)
Eriksson, Johan (36)
Bolin, Göran (36)
Saxonberg, Steven, (36)
Stadin, Kekke, (36)
Elgan, Elisabeth, (35)
Jacobsson, Bengt (34)
Gaunt, David, (34)
Lettevall, Rebecka, (34)
Hurd, Madeleine, (33)
Karlsson, Anna-Malin ... (33)
Jää-Aro, Kai-Mikael, (32)
Schartau, Mai-Brith, (31)
Eriksson, Fredrik, (31)
Hort, Sven E. O., (31)
Carlbäck, Helene, (31)
Bolin, Göran, 1959-, (31)
Manns, Ulla (31)
Hernwall, Patrik, (30)
Bornemark, Jonna, (30)
Svanberg, Ingvar, (30)
Rosengren, Mats (30)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (454)
Stockholms universitet (375)
Göteborgs universitet (117)
Örebro universitet (113)
Linköpings universitet (104)
visa fler...
Umeå universitet (80)
Kungliga Tekniska Högskolan (47)
Lunds universitet (45)
Linnéuniversitetet (41)
Mittuniversitetet (37)
Karolinska Institutet (36)
Högskolan Dalarna (26)
Karlstads universitet (21)
Mälardalens högskola (19)
Högskolan i Jönköping (18)
Malmö universitet (10)
Konstfack (9)
Sveriges Lantbruksuniversitet (8)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (7)
Högskolan i Halmstad (6)
Chalmers tekniska högskola (6)
Försvarshögskolan (4)
Högskolan i Gävle (4)
Luleå tekniska universitet (3)
Röda Korsets Högskola (3)
Kungl. Musikhögskolan (2)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
Högskolan Kristianstad (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Svenska (3652)
Engelska (3474)
Tyska (284)
Ryska (95)
Polska (91)
Franska (71)
visa fler...
Danska (45)
Finska (35)
Norska (24)
Spanska (19)
Italienska (15)
Portugisiska (15)
Odefinierat språk (10)
Ukrainska (7)
Tjeckiska (6)
Turkiska (5)
Estniska (4)
Koreanska (3)
Nederländska (2)
Japanska (2)
Nygrekiska (2)
Grekiska, klassisk (1)
Ungerska (1)
Lettiska (1)
Slovakiska (1)
Vitryska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (4243)
Samhällsvetenskap (3818)
Naturvetenskap (491)
Medicin och hälsovetenskap (103)
Lantbruksvetenskap (49)
Teknik (31)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy