SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(sh)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Södertörns högskola

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Fornäs, Johan, 1952-, et al. (författare)
 • Consuming Media : Communication, Shopping and Everyday Life
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inspired by Walter Benjamin-s classical Arcades Project, Consuming Media is a pioneering exploration of the interface between communication, shopping and everyday life. Based on a six-year -intersectional- ethnographic fieldwork by over a dozen scholars on a specific site, it analyses the links between media and consumption in contemporary urban culture and public space. The book is organized into ten chapters. The first two chapters introduce key ideas and theories. In the next four chapters, four large media circuits are scrutinized. The final four chapters discuss the results in terms of intermedial relations, time, space and power. The book thus offers a new foundation for understanding media use, consumption and the fate of urban public space in late modernity
 •  
2.
 • Bali Swain, Ranjula, et al. (författare)
 • The impact of microfinance on factors empowering women:
 • 2014
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • We examine how the impact on women empowerment varies with respect to the location and type of group linkage of the respondent. Using household survey data from five states in India, we correct for selection bias to estimate a structural equation model. Our results reveal that in the southern states of India empowerment of women takes place through economic factors. For the other states, we find a significant correlation between women empowerment and autonomy in women’s decision-making and network, communication and political participation respectively. We do not however find any differential causal impact of different delivery methods (linkage models).
3.
 • Bedford, Sofie (författare)
 • Islamic Activism in Azerbaijan
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Post-Soviet Azerbaijan is often portrayed as a very secular country. Thus the mobilization of mosque communities in the late 1990s and their conflictual relationship with the authorities came as a surprise. The main aim of the dissertation is to shed light on this mobilization, focusing on the Sunni Abu Bakr and the Shi’ite Juma mosque communities in Baku. On the premise that Islamic mobilization may be interpreted as a “social movement”, internal, contextual and interactional aspects of mobilization have been studied. The analysis is chiefly based on interviews conducted in Baku in 2004/2005 with Imams, worshippers, religious and secular authorities. The study finds that young people looking for new approaches to religion have been drawn to these communities, where they encounter an independent, educated, conscientious clergy and, indeed, a “new” religion. This “sovereign” Islam does not go down well with authorities who fear politicization of religion. The Soviet heritage has provided them with a view of religion as something that should not be publicly displayed and with the institutions to control religion. Another key feature whose impact on state policy towards religious organizations cannot be underestimated is the fear of imported radicalism. A look at Islamic mobilization in North Caucasus, Tajikistan and Uzbekistan reveals many similarities, yet one momentous difference is the harsher repression in these contexts, which decreases the chances of a non-radical mobilization. The thesis concludes that the role of the state in mobilization processes in non-democratic contexts is crucial but counterintuitive, as the regimes’ efforts to stop the mobilization of movements actually leads to its intensification. In Azerbaijan, official pressure brings community members closer together and strengthens their resolve, rather than putting an end to mobilization. It also puts a spotlight on these communities which lights up the way for others in search of something new.
4.
 • Bergqvist, Christina, et al. (författare)
 • Kön och politik
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Diedrich, Andreas, et al. (författare)
 • Exploring the Performativity Turn in Management Studies
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • One of the contemporary “turns” in management studies is the “performativity” turn. In this paper, we present a genealogy of the concept of performativity as it has been used in management and organization studies (MOS). Starting with the work of Austin, Bateson, Goffman and Lyotard, we move on to more recent debates surrounding the use of the concept by Butler and the STS researchers Callon, Latour and Law, as well as how their ideas have been further translated within MOS. The focus is on how the concept is defined and on the areas of study where performativity has been used. Taken together, the approach to performativity employed has implications for how the concept is understood and translated. Finally, we discuss the particular ontological position of the performative perspective, and its methodological consequences.
6.
 • Holmberg, Per, et al. (författare)
 • Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik
 • 2006
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Funktionell grammatik är en grammatik som sätter språkets betydelse i fokus. Här ställs frågor som: Hur skapar och upprätthåller vi relationer med hjälp av språket? Hur använder vi språket för att förstå och beskriva våra erfarenheter? Hur utnyttjar vi grammatiken för att skapa flöden av information? Den funktionella grammatiken har rötter i den brittisk-australiske språkvetaren Michael Hallidays arbeten. Här presenteras modellen som helhet för första gången på svenska. Grammatiken illustreras genom ett stort urval exempel hämtade från olika sammanhang, bland annat sjukvårdsinformation på Internet, en ridlektion och ett panelsamtal i tv. Boken är främst avsedd för grundutbildningar i ämnet svenska, för såväl grammatisk analys som textanalys, men vänder sig också till forskare och språkarbetare av olika slag.
 •  
7.
 •  
8.
 • Thisner, Fredrik, et al. (författare)
 • Sveriges historia
 • 2011
 • Ingår i: Utbildningshistoria : en introduktion. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-06897-8 ; s. 27-42
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 • Söderlundh, Hedda, et al. (författare)
 • Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift
 • 2012
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? I Myndigheterna har ordet presenteras undersökningar av texter och skrivande. Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar? Med hjälp av exempel från några stora myndigheter får vi en inblick i förutsättningarna för skrivande och i hur arbetet går till. Olika textgenrer analyseras och vi får veta hur mottagarna uppfattar dessa texter. Boken ger en bild av myndigheters skriftliga kommunikation av i dag jämfört med för tio år sedan. Exempelvis får vi veta att många texter är multimodala (innehåller, bilder, kartor osv.), att texterna har blivit längre medan meningslängden minskat och att du-tilltal är helt etablerat. Dessutom diskuteras dagens och morgondagens klarspråksarbete vid myndigheter. Boken vänder sig främst till skribenter på myndigheter, i kommuner och andra offentliga organ men också till språkforskare och andra som ur ett vetenskapligt perspektiv är intresserade av myndigheters kommunikation.
 •  
10.
 • Adeniji, Anna (författare)
 • Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar.Undersökningen baseras på etnografi och kritisk kulturanalys och granskar synen på äktenskap, relationer och familj som ett kulturellt imaginärt fält. Det empiriska materialet består av intervjuer med kvinnor som inte har velat gifta sig, liksom ett brett material från tv, webbsidor, dagstidningar, skvallerpress och bloggar.I avhandlingen genomförs och presenteras en feministisk metodologisk process, grundat i akademiskt kreativt och självreflexivt skrivande. Detta innebär att skrivprocessen, textformatet, liksom minnesarbete, olika intervjutekniker och andra kreativa analytiska praktiker är en del av det metodologiska ramverket.De teoretiska perspektiven som ligger till grund för denna studie består av flera feministiska strömningar: radikalfeminism, queerfeminism, liberealfeminism, anarkafeminism och ett socialt rättviseperspektiv. De belyser, på olika sätt, intersektioner mellan äktenskap, genus, sexualitet, nationalitet, klass och makt. En gemensam utgångspunkt är att identitetskategorier, möjligheter att agera liksom vår plats i världen är konstruerade av maktrelationer och normativa föreställningar om genus. Dessa perspektiv tillhandahåller analytiska verktyg för att diskutera och dekonstruera kulturella föreställningar om äktenskap och äktenskapsmotstånd.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1163)
Typ av publikation
bokkapitel (3038)
tidskriftsartikel (795)
recension (575)
rapport (481)
bok (446)
samlingsverk (redaktörskap) (444)
visa fler...
konferensbidrag (426)
doktorsavhandling (323)
annan publikation (88)
forskningsöversikt (31)
proceedings (redaktörskap) (27)
licentiatavhandling (18)
konstnärligt arbete (3)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Bron Jr, Michal, (129)
Wallenstein, Sven-Ol ... (117)
Lilja, Agneta (93)
Götz, Norbert (89)
Fornäs, Johan, 1952- ... (83)
Nilsson, Torbjörn, (64)
visa fler...
Droste, Heiko, (59)
Ruin, Hans, (55)
Jacobsson, Kerstin, (54)
Westerlund, David (50)
Burman, Anders, (49)
Johansson, Karl Magn ... (49)
Schuback, Marcia Sá ... (48)
Thurfjell, David, 19 ... (45)
Feilitzen, Cecilia v ... (44)
Vigsö, Orla (43)
Ekman, Joakim, (41)
Almgren, Birgitta, (41)
Graf, Heike (40)
Witt Brattström, Ebb ... (39)
Eriksson, Johan, (37)
Hübinette, Tobias, (36)
Svenaeus, Fredrik (36)
Saxonberg, Steven, (36)
Rönnby, Johan (35)
Bergman, Mats (35)
Elgan, Elisabeth, (35)
Stadin, Kekke, (35)
Bali Swain, Ranjula, (34)
Karlsson, Anna-Malin ... (34)
Sorgenfrei, Simon (33)
Gaunt, David, (32)
Bolin, Göran, (32)
Jää-Aro, Kai-Mikael, (32)
Hernwall, Patrik, (31)
Carlbäck, Helene, (31)
Hurd, Madeleine, (31)
Lettevall, Rebecka, (31)
Schartau, Mai-Brith, (30)
Hort, Sven E. O., (30)
Nygren, Gunnar, (30)
Eriksson, Fredrik, (29)
Jacobsson, Bengt (28)
Aylott, Nicholas, (28)
Cassel, Kerstin, (28)
Sjöholm, Cecilia (28)
Bergman, Paavo, 1945 ... (28)
Rosengren, Mats (28)
Spindler, Fredrika, (28)
Granqvist, Kimmo, (28)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (411)
Stockholms universitet (332)
Linköpings universitet (100)
Göteborgs universitet (96)
Örebro universitet (91)
visa fler...
Umeå universitet (61)
Kungliga Tekniska Högskolan (43)
Mittuniversitetet (38)
Lunds universitet (36)
Högskolan Dalarna (28)
Karlstads universitet (17)
Högskolan i Jönköping (16)
Linnéuniversitetet (15)
Mälardalens högskola (10)
Ersta Sköndal högskola (9)
Chalmers tekniska högskola (8)
Malmö högskola (7)
Karolinska Institutet (6)
Sveriges Lantbruksuniversitet (4)
Luleå tekniska universitet (4)
Försvarshögskolan (4)
Högskolan i Halmstad (2)
Högskolan i Skövde (1)
Nordiska Afrikainstitutet (1)
Konstfack (1)
Handelshögskolan i Stockholm (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Kungl. Musikhögskolan (1)
visa färre...
Språk
Svenska (3157)
Engelska (2833)
Tyska (259)
Polska (86)
Ryska (73)
Franska (62)
visa fler...
Danska (43)
Finska (34)
Norska (23)
Portugisiska (15)
Odefinierat språk (13)
Spanska (11)
Italienska (8)
Tjeckiska (6)
Turkiska (5)
Estniska (4)
Ukrainska (3)
Koreanska (3)
Nederländska (2)
Japanska (2)
Nygrekiska (2)
Arabiska (1)
Ungerska (1)
Lettiska (1)
Slovakiska (1)
Vitryska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Humaniora (32)
Samhällsvetenskap (31)
Teknik (3)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy