SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(umu)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Umeå universitet

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Lahermo, Päivi, et al. (författare)
 • A quality assessment survey of SNP genotyping laboratories
 • 2006
 • Ingår i: Human Mutation. - 1059-7794. ; 27:7, s. 711-714
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • To survey the quality of SNP genotyping, a joint Nordic quality assessment (QA) round was organized between 11 laboratories in the Nordic and Baltic countries. The QA round involved blinded genotyping of 47 DNA samples for 18 or six randomly selected SNPs. The methods used by the participating laboratories included all major platforms for small- to medium-size SNP genotyping. The laboratories used their standard procedures for SNP assay design, genotyping, and quality control. Based on the joint results from all laboratories, a consensus genotype for each DNA sample and SNP was determined by the coordinator of the survey, and the results from each laboratory were compared to this genotype. The overall genotyping accuracy achieved in the survey was excellent. Six laboratories delivered genotype data that were in full agreement with the consensus genotype. The average accuracy per SNP varied from 99.1 to 100% between the laboratories, and it was frequently 100% for the majority of the assays for which SNP genotypes were reported. Lessons from the survey are that special attention should be given to the quality of the DNA samples prior to genotyping, and that a conservative approach for calling the genotypes should be used to achieve a high accuracy.
 •  
2.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
3.
 • Dasu, Alexandru, et al. (författare)
 • Treatment modelling
 • 2008
 • Ingår i: Acta Oncol. - 1651-226X. ; 47:5, s. 896-905
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The interest in theoretical modelling of radiation response has grown steadily from a fast method to estimate the gain of new treatment strategies to an individualisation tool that may be used as part of the treatment planning algorithms. While the advantages of biological optimisation of plans are obvious, accurate theoretical models and realistic information about the micro-environmental conditions in tissues are needed. This paper aimed to investigate the clinical implications of taking into consideration the details of the tumour microenvironmental conditions. The focus was on the availability of oxygen and other nutrients to tumour cells and the relationship between cellular energy reserves and DNA repair ability as this is thought to influence the response of the various hypoxic cells. The choice of the theoretical models for predicting the response (the linear quadratic model or the inducible repair model) was also addressed. The modelling performed in this project has shown that the postulated radiobiological differences between acute and chronic hypoxia have some important clinical implications which may help to understand the mechanism behind the current success rates of radiotherapy. The results also suggested that it is important to distinguish between the two types of hypoxia in predictive assays and other treatment simulations.
4.
 • Dasu, Alexandru, et al. (författare)
 • Vascular oxygen content and the tissue oxygenation--a theoretical analysis.
 • 2008
 • Ingår i: Med Phys. - 0094-2405. ; 35:2, s. 539-45
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Several methods exist for evaluating tumor oxygenation as hypoxia is an important prognostic factor for cancer patients. They use different measuring principles that highlight various aspects of oxygenation. The results could be empirically correlated, but it has been suspected that there could be discordances in some cases. This study describes an analysis of the relationship between vascular and tissue oxygenations. Theoretical simulation has been employed to characterize tissue oxygenations for a broad range of distributions of intervessel distances and vascular oxygenations. The results were evaluated with respect to the implications for practical measurements of tissue oxygenations. The findings showed that although the tissue oxygenation is deterministically related to vascular oxygenation, the relationship between them is not unequivocal. Variability also exists between the fractions of values below the sensitivity thresholds of various measurement methods which in turn could be reflected in the power of correlations between results from different methods or in the selection of patients for prognostic studies. The study has also identified potential difficulties that may be encountered at the quantitative evaluation of the results from oxygenation measurements. These could improve the understanding of oxygenation measurements and the interpretation of comparisons between results from various measurement methods.
 •  
5.
 • 1897 : Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier  press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-talets ledande medieindustrier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställningen 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den DVD-skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stockholmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
 •  
6.
 •  
7.
 • Hjorth, Martin, et al. (författare)
 • Thalidomide and dexamethasone vs. bortezomib and dexamethasone for melphalan refractory myeloma: a randomized study.
 • 2012
 • Ingår i: European journal of haematology. - 0902-4441. ; 88:6, s. 485-496
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Objectives: Thalidomide and bortezomib have been frequently used for second-line therapy in patients with myeloma relapsing after or refractory to initial melphalan-based treatment, but no randomized trials have been published comparing these two treatment alternatives.Methods: Thalidomide- and bortezomib-naive patients with melphalan refractory myeloma were randomly assigned to low-dose thalidomide + dexamethasone (Thal-Dex) or bortezomib + dexamethasone (Bort-Dex). At progression on either therapy, the patients were offered crossover to the alternative drug combination. An estimated 300 patients would be needed for the trial to detect a 50% difference in median PFS between the treatment arms.Results: After inclusion of 131 patients, the trial was prematurely closed because of low accrual. Sixty-seven patients were randomized to Thal-Dex and 64 to Bort-Dex. Progression-free survival was similar (median, 9.0 months for Thal-Dex and 7.2 for Bort-Dex). Response rate was similar (55% for Thal-Dex and 63% for Bort-Dex), but time to response was shorter (P < 0.05) and the VGPR rate higher (P < 0.01) for Bort-Dex. Time-to-other treatment after crossover was similar (median, 13.2 months for Thal-Dex and 11.2 months for Bort-Dex), as was overall survival (22.8 months for Thal-Dex and 19.0 for Bort-Dex). Venous thromboembolism was seen in seven patients and cerebrovascular events in four patients in the Thal-Dex group. Severe neuropathy, reactivation of herpes virus infections, and mental depression were more frequently observed in the Bort-Dex group. In the quality-of-life analysis, no difference was noted for physical function, pain, and global quality of life. Fatigue and sleep disturbances were significantly more prevalent in the Bort-Dex group.Conclusions: Thalidomide (50-100 mg daily) in combination with dexamethasone seems to have an efficacy comparable with that of bortezomib and dexamethasone in melphalan refractory myeloma. However, the statistical strength of the results in this study is limited by the low number of included patients.
 •  
8.
 • Jestin, P, et al. (författare)
 • Cancer staging and survival in colon cancer is dependent on the quality of the pathologists' specimen examination.
 • 2005
 • Ingår i: Eur J Cancer. - 0959-8049. ; 41:14, s. 2071-8
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Correct staging of colon cancer is decisive regarding further oncological treatment, surveillance and prediction of long-term survival. This study investigated the variability in accuracy of pathology reports with focus on differences between pathology departments and their compliance to regional guidelines. Data from the colon cancer register (1997-2002) of the Uppsala/Orebro, Sweden, health care region were analysed and the seven pathology departments in this region were compared. Included were 3735 patients who had undergone resection of a colon cancer. Cumulative 5-year survival was the main end-point. For 64% (n = 2390) of the cases, the number of lymph nodes examined was given (median 8). Survival in stage II was lower when fewer than 12 nodes were examined or when the number of nodes sampled was not given (P = 0.001, log-rank test). In stage III, those with at the most 3 nodes positive (N1) had a better survival than those with 4 or more nodes positive (N2) (P < 0.001, log-rank test). An index of metastases (IM), derived from the number of nodes with metastases divided by the number of nodes examined, was calculated for stage III tumours. Examination of 12 nodes is necessary to assure stage III cases with the median IM (0.32), whereas 20 nodes are necessary to assure 90% of cases with the lower quartile of IM (0.16). Irrespective of the number of nodes investigated, overall survival was better among patients with IM < 0.33 vs. IM > or = 33 (P < 0.001, log-rank test). The prognostic information of the IM was higher than that of the N-stage. Quality of a pathology department, measured by the median number of lymph nodes investigated and by the proportion of reports where the number is given, was determined to indicate correct staging and management of the patient. An index of metastases (IM) is a possible basis for guidance in the choice of adjuvant treatments that appears superior to that of N-stage.
 •  
9.
 • Nordgren, Lise Bergman, et al. (författare)
 • Effectiveness and cost-effectiveness of individually tailored Internet-delivered cognitive behavior therapy for anxiety disorders in a primary care population
 • 2014
 • Ingår i: Behaviour Research and Therapy. - Elsevier. - 0005-7967. ; 59, s. 1-11
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • A significant proportion of the general population suffers from anxiety disorders, often with comorbid psychiatric conditions. Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) has been found to be a potent treatment for patients with specific psychiatric conditions. The aim of this trial was to investigate the effectiveness and cost-effectiveness of ICBT when tailoring the treatment to address comorbidities and preferences for primary-care patients with a principal anxiety disorder. One hundred participants were recruited through their primary-care contact and randomized to either treatment or an active control group. The treatment consisted of 7–10 weekly individually assigned modules guided by online therapists. At post-treatment, 46% of the treatment group had achieved clinically significant improvement on the primary outcome measure (CORE-OM) and between-group effect sizes at ranged from d = 0.20 to 0.86, with a mean effect of d = 0.59. At one-year follow-up, within-group effect sizes varied between d = 0.53 to 1.00. Cost analysis showed significant reduction of total costs for the ICBT group, the results were maintained at one-year follow-up and the incremental  costeffectiveness ratio favored ICBT compared to control group. Individually tailored ICBT is an effective and cost-effective treatment for primary-care patients with anxiety disorders with or without comorbidities.
10.
 • Serenius, Fredrik, et al. (författare)
 • Neurodevelopmental Outcome in Extremely Preterm Infants at 2.5 Years After Active Perinatal Care in Sweden
 • 2013
 • Ingår i: Obstetrical and Gynecological Survey. - Lippincott Williams & Wilkins. - 0029-7828. ; 68:12, s. 781-783
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  •  A proactive approach to the care of extremely preterm infants has increased survival and lowered the gestational age of viability, but these improvements may be associated with later neurodevelopmental disability. EXPRESS is a national population-based prospective study of all infants born alive or stillborn at less than 27 weeks’ gestation between 2004 and 2007 in Sweden. This prospective follow-up study was undertaken to assess neurologic and developmental outcome of the EXPRESS cohort at 2.5 years corrected age compared with a matched control group born at term.Of 707 live-born infants, 497 (70%) survived to corrected age 2.5 years; the final cohort included 491 children. Each preterm child was matched with 2 control subjects at 2.5 years chronological age. Cognitive, language, and motor development were assessed with the Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley III). Cerebral palsy (CP), visual and hearing disability, and a composite outcome of overall disabilities were assessed. The overall outcome was characterized as no, mild, moderate, and severe disability.Of 415 infants assessed with clinical examinations, 399, 393, and 382, respectively, completed the Bayley III cognitive, language, and motor scales; 366 control children were assessed with Bayley III. The mean composite cognitive, language, and motor scores for children in the preterm and control groups were 94 ± 12 and 104 ± 11, respectively (P < 0.001), 98 ± 17 and 109 ± 12 (P < 0.001), respectively, and 94 ± 16 and 107 ± 14 (P < 0.001), respectively. Normal cognitive development or mild cognitive disability was found in 354 preterm children (88.8%) and 364 control children (99.5%). Moderate or severe cognitive disability was present in 20 preterm children (5.0%) and 1 control child (0.3%) (P < 0.001) and in 25 (6.3%) and 1 (0.3%), respectively (P < 0.001). Normal language development or mild language disability was found in 330 children (83.9%) in the preterm group and with 351 (97.5%) in the control group (all group comparisons, P < 0.001). Normal motor development or mild motor disability occurred in 324 (84.8%) and 348 (98.6%) of children in the preterm and control groups, respectively. Moderate or severe mental developmental delay was seen in 88 and 10 children (20% and 2.8%), respectively (P < 0.001).In the preterm group, Bayley III cognitive, language, and motor scores increased with advancing gestational age at birth by 2.5 points (99% confidence interval [CI], 1.0–4.0) per week (P < 0.001), by 3.6 points (99% CI, 1.6–5.6) per week (P < 0.001), and by 2.5 points (99% CI, 0.5–4.5) per week scores (P = 0.001), respectively. Cerebral palsy was present in 32 preterm children (7.0%; 99% CI, 3.9–10.1%). Of 456 preterm children, 42.1% were classified as normal, 30.7% as having mild disabilities, and 27.2% as having moderate or severe disabilities (vs 78.1%, 18.6%, 3.3% of control subjects, respectively; P < 0.001 for all comparisons). The proportion of children with mild or no disabilities increased from 40% at 22 weeks to 83% at 26 weeks (P < 0.001 for trend). Moderate or severe disabilities decreased from 60% at 22 weeks to 17% at 26 weeks (P < 0.001 for trend).The impact of prematurity on neurodevelopmental outcome indicates that further improvements in neonatal care are necessary. Although preterm children had poorer neurodevelopmental outcomes than those born at term, 73% had no or mild disability, and neurodevelopmental outcome improved with each week of gestational age. These results are relevant for clinicians counseling couples facing extremely preterm birth of their infant
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (4360)
Typ av publikation
bokkapitel (3771)
doktorsavhandling (2848)
rapport (1889)
tidskriftsartikel (1849)
annan publikation (1401)
konferensbidrag (1219)
visa fler...
recension (714)
bok (499)
samlingsverk (redaktörskap) (397)
forskningsöversikt (269)
licentiatavhandling (251)
proceedings (redaktörskap) (92)
konstnärligt arbete (17)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (207)
Edlund, Lars-Erik (82)
Granqvist, Raoul, (73)
Linderholm, Johan, 1 ... (63)
Westin, Kerstin, 195 ... (58)
Hallström, Pär, (54)
visa fler...
Viklund, Karin, 1950 ... (53)
Johansson, Stina, 19 ... (49)
Viklund, Karin, (49)
Straarup, Jørgen, 19 ... (46)
Vikström, Lotta, 197 ... (46)
Söderström, Tor (42)
Mikkola, Jyri-Pekka, (41)
Edström, Örjan, (40)
Johansson, Olof, 195 ... (40)
Puu, Tönu, 1936-, (39)
Ehn, Billy, (39)
Nordlund, Christer, ... (39)
Granqvist, Raoul J., (38)
Sandström, Camilla, (37)
Lantto, Patrik, 1968 ... (37)
Lindgren, Urban, 196 ... (37)
Hanberger, Anders, 1 ... (36)
Kalman, Hildur, 1955 ... (36)
Blom, Björn, 1965-, (36)
Hansson, Heidi, 1956 ... (36)
Segerholm, Christina ... (35)
Lindgren, Simon, 197 ... (35)
Ramqvist, Per H, 195 ... (34)
Lundahl, Lisbeth, 19 ... (34)
Lidström, Anders, 19 ... (34)
Aronsson, Thomas, 19 ... (33)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (33)
Sullivan, Kirk P H, (33)
Pettersson, Anders, ... (33)
Nyberg, Lars, (32)
Bergman, Torbjörn (32)
Gunnarsson, Åsa (32)
Elenius, Lars, 1952- ... (32)
Lindmark, Daniel, 19 ... (32)
Bejstam, Lars (31)
Räthzel, Nora, 1948- ... (31)
Madell, Tom (31)
Morén, Stefan, 1948- ... (30)
Börlin, Niclas, 1968 ... (30)
Hansson, Heidi (30)
Heith, Anne, (30)
Henriksson, Roger, (29)
Wiberg, Britt, (29)
Silver, Lars, (29)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (222)
Mittuniversitetet (136)
Luleå tekniska universitet (132)
Göteborgs universitet (97)
Stockholms universitet (87)
visa fler...
Lunds universitet (79)
Linköpings universitet (76)
Karolinska Institutet (67)
Sveriges Lantbruksuniversitet (65)
Södertörns högskola (60)
Högskolan Dalarna (53)
Högskolan i Gävle (52)
Linnéuniversitetet (47)
Kungliga Tekniska Högskolan (31)
Karlstads universitet (29)
Örebro universitet (22)
Högskolan i Jönköping (19)
Högskolan i Borås (15)
Mälardalens högskola (12)
Malmö högskola (8)
Högskolan Kristianstad (8)
Naturvårdsverket (8)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Ersta Sköndal högskola (5)
Högskolan i Skövde (4)
Chalmers tekniska högskola (3)
Högskolan Väst (3)
Sophiahemmet Högskola (2)
Högskolan i Halmstad (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Försvarshögskolan (1)
Konstfack (1)
Röda Korsets Högskola (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (7880)
Svenska (5742)
Tyska (58)
Franska (34)
Odefinierat språk (24)
Norska (22)
visa fler...
Spanska (18)
Finska (17)
Ryska (15)
Danska (14)
Italienska (12)
Polska (8)
Kinesiska (6)
Ungerska (2)
Slovenska (2)
Nederländska (1)
Portugisiska (1)
Japanska (1)
Nygrekiska (1)
Turkiska (1)
Katalanska (1)
Koreanska (1)
Samiska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (44)
Medicin och hälsovetenskap (18)
Humaniora (18)
Naturvetenskap (2)
Teknik (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy