SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(umu);access:(free)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Umeå universitet > Fritt online

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
 • Angervall, Petra, 1970-, et al. (författare)
 • Studiens kontext, begreppsram och empiri
 • 2013
 • Ingår i: Kön och karriär i akademin : en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. - 978-91-7346-761-2 - 978-91-7346-761-2 (tryckt) - 978-91-7346-761-9 (e-bok) ; s. 19-37
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
3.
4.
 • När förvaltning blir business
 • 2013
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att företag bedriver vård, omsorg och andra verksamheter på det offentligas uppdrag är idag en del av vår vardag. Den svenska förvaltningen har förändrats och blivit alltmer business.I den här boken väcker forskare från flera lärosäten frågor och uppmuntrar till fortsatt diskussion på detta tema. Vi tar upp vad marknadisering, konkurrensutsättning och privatisering betyder för den svenska demokratin och förvaltningsmodellen. Hur står det till med politikens möjligheter till styrning? Vad händer med synen på medborgarskapet? Finns det till exempel vinnare och förlorare? Finns det en framtid för förvaltningen som business?
5.
6.
 • Wang, Ning, et al. (författare)
 • Selective IgA Deficiency in Autoimmune Diseases
 • 2011
 • Ingår i: Molecular medicine (Cambridge, Mass. Print). - Feinstein Institute for Medical Research. - 1076-1551. ; 17:11-12, s. 1383-1396
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Selective immunoglobulin A deficiency (IgAD) is the most common primary immunodeficiency in Caucasians. It has previously been suggested to be associated with a variety of concomitant autoimmune diseases. In this review, we present data on the prevalence of IgAD in patients with Graves disease (GD), systemic lupus erythematosus (SLE), type 1 diabetes (T1D). celiac disease (CD), myasthenia gravis (MG) and rheumatoid arthritis (RA) on the basis of both our own recent large-scale screening results and literature data. Genetic factors are important for the development of both IgAD and various autoimmune disorders, including GD, SLE, T1D, CD, MG and RA, and a strong association with the major histocompatibility complex (MHC) region has been reported. In addition, non-MHC genes, such as interferon-induced helicase 1 (IFH1) and c-type lectin domain family 16, member A (CLEC16A), are also associated with the development of IgAD and some of the above diseases. This indicates a possible common genetic background. In this review, we present suggestive evidence for a shared genetic predisposition between these disorders.
7.
 • Westman, Eva, et al. (författare)
 • Beta-lactamase-producing nontypeable Haemophilus influenzae fails to protect Streptococcus pneumoniae from amoxicillin during experimental acute otitis media
 • 2004
 • Ingår i: Antimicrobial Agents and Chemotherapy. - 0066-4804. ; 48:9, s. 3536-42
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Acute otitis media (AOM) is the most common reason for outpatient antimicrobial therapy. Mixed infections pose a potential problem, since the first-line drug used for the treatment of AOM, amoxicillin, can be neutralized by beta-lactamase-producing pathogens of the upper respiratory tract. To study the effects of a 5-day course of amoxicillin on a mixed middle ear infection, rats were challenged with Streptococcus pneumoniae alone or in combination with beta-lactamase-producing nontypeable Haemophilus influenzae. Amoxicillin was introduced at the clinical peak of the infection. Local and systemic changes were monitored by otomicroscopy, bacterial culture, and analysis of histological changes and the expression of the transforming growth factor beta (TGF-beta) gene. beta-Lactamase-producing H. influenzae did not demonstrate an ability to protect S. pneumoniae. Amoxicillin eradicated the pneumococci in all treated animals but increased to some degree the ability of H. influenzae to persist at the site of infection. Thus, only an insignificant acceleration of the resolution of the AOM caused by a mixture of pathogens was observed during treatment. Moderate to major morphological changes could not be avoided by treatment of the mixed infections, but a slight downregulation of TGF-beta expression was observed. In contrast to infections caused by a single pathogen, the mixed infections induced white plaques in the tympanic membrane at a remarkably high frequency independent of treatment. These experimental findings constitute support for further studies of antimicrobial drugs and AOM caused by bacteria with and without mechanisms of antibiotic resistance.
8.
 • Olofsson, Jonas, 1965-, et al. (författare)
 • Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna forskningsrapport presenteras studier som berör ungdomars arbetsmarknadsetablering. Stor uppmärksamhet ägnas offentliga regelverk och insatser som görs för att underlätta för unga individer att fullborda en gymnasieutbildning respektive att ta steget från skola till arbetsliv. Den nationella problembilden speglas och fördjupas via erfarenheter från tio olika kommuner. Sammantaget visar undersökningarna rörande synen på IV och lärlingsutbildning, arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser och det kommunala informations- och uppföljningsansvaret, att kommunerna har mycket olika ingångar och arbetssätt. Synsätten hos de ansvariga tjänstemännen är också mycket varierande. En huvudförklaring till detta är oklarheten i de statliga regelverken. Vad ska göras inom ramen för IV? Vilken roll kan lärlingsutbildningen spela och var ligger huvudansvaret för att förverkliga en lärlingsutbildning? Vilken roll ska kommunerna spela efter jobbgarantins införande? Hur ska informationsansvaret gällande ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasieskolan tolkas? Genomgångarna visar att de olika stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ringa grad av i vilken kommun de råkar bo.
9.
 • Daerga, Per-Anders, et al. (författare)
 • Suspended floor element connections for the masonite flexible building system
 • 2012
 • Ingår i: World Conference on Timber Engineering : Final Papers - Timber Engineering Challenges and Solutions. - New Zealand Timber Design Society. - 9781622763054 - 978-1-62276-305-4 ; 465-472
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The authors present an experimental study of a suspended floor element connection (sheet steel hangers) employed in the Masonite Flexible Building (MFB) system. The hangers are mounted with screws and are pre-attached to the floor elements at manufacturing. This arrangement makes the design of the hanger critical with respect to safety and load transfer redundancy, since the screws transfer all the loads, both withdrawal and shear forces can act simultaneously. Tests have been carried out to examine the structural behaviour of the hanger. The two most critical load cases, vertical floor load and horizontal wind suction load, and three different screw joint configurations were investigated. The results indicate that the vertical distance between the screw joint and the upper edge of the rim beam should be increased and that withdrawal forces on the screws should be kept as low as possible. Some suggestions for improving the present design are given and a modified design is proposed to enhance the load-bearing capacity and to improve the overall safety and redundancy
10.
 • Westin, Kerstin, 1954-, et al. (författare)
 • Norrlänningarna och hälso- och sjukvården
 • 2009
 • Ingår i: Kan norra Sverige regionaliseras? : beslutsprocesser och medborgarperspektiv. - Umeå : Umeå universitet. - 978-91-7264-864-7 - 9789172648647 ; 135-151
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
Typ av publikation
doktorsavhandling (2284)
rapport (664)
bokkapitel (166)
konferensbidrag (108)
licentiatavhandling (102)
tidskriftsartikel (96)
visa fler...
recension (65)
samlingsverk (redaktörskap) (33)
forskningsöversikt (22)
bok (21)
proceedings (redaktörskap) (9)
annan publikation (9)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (35)
Hanberger, Anders, 1 ... (26)
Wibe, Sören, 1946-, (18)
Grabowski, Radoslaw, ... (15)
Armelius, Bengt-Åke, ... (14)
Lundberg, Sofia, 196 ... (14)
visa fler...
Mårald, Gunilla, 196 ... (14)
Ramqvist, Per H, 195 ... (13)
Westin, Lars, 1953-, (13)
Armelius, Kerstin, 1 ... (12)
Lindmark, Magnus, 19 ... (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Olsson, Fredrik, 197 ... (11)
Hellström, Thomas, (10)
Lundberg, Johan, 196 ... (10)
Larsson, Thomas B, 1 ... (10)
Stage, Christina, 19 ... (10)
Garvill, Jörgen, 194 ... (9)
Henriksson, Widar, 1 ... (9)
Perlinski, Marek, 19 ... (9)
Ögren, Gunilla, 1949 ... (9)
Yao, Zhengrong, 1971 ... (9)
Puu, Tönu, 1936-, (8)
Alger, Susanne, 1967 ... (8)
Westerberg, Pernilla ... (8)
Ambrosiani, Per, 195 ... (8)
Andersson, Daniel, 1 ... (8)
Blom, Björn, 1965-, (8)
Morén, Stefan, 1948- ... (8)
Nordström, Anna, 196 ... (8)
Börlin, Niclas, 1968 ... (8)
Haugen, Susanne, 196 ... (8)
Åsemar, Carl, 1942-, (8)
Wikström, Joel, 1944 ... (8)
Molander, Bo, 1940-, (8)
Johansson, Egil, 193 ... (8)
Lidström, Anders, (8)
Henrysson, Sten, 192 ... (7)
Edlund, Ann-Catrine, ... (7)
Drewes, Frank, (7)
Brehmer, Berndt, 194 ... (7)
Klefsjö, Bengt, 1943 ... (7)
Rönmark, Walter, 194 ... (7)
Straarup, Jørgen, 19 ... (6)
Westin, Lars, (6)
Norin, Anna, 1970-, (6)
Wiberg, Britt, 1946- ... (6)
Eriksson, Martin, 19 ... (6)
Örtegren, Hans, (6)
Lidström, Anders, 19 ... (6)
visa färre...
Lärosäte
Mittuniversitetet (33)
Högskolan i Gävle (27)
Göteborgs universitet (21)
Uppsala universitet (10)
Karlstads universitet (9)
visa fler...
Lunds universitet (8)
Linköpings universitet (8)
Stockholms universitet (8)
Luleå tekniska universitet (8)
Högskolan Dalarna (7)
Högskolan i Borås (7)
Linnéuniversitetet (6)
Örebro universitet (5)
Högskolan Kristianstad (3)
Malmö högskola (3)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Högskolan i Jönköping (2)
Högskolan i Skövde (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Mälardalens högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2315)
Svenska (1232)
Tyska (13)
Franska (5)
Spanska (5)
Ryska (4)
visa fler...
Norska (2)
Danska (1)
Tjeckiska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (899)
Humaniora (441)
Medicin och hälsovetenskap (355)
Naturvetenskap (317)
Teknik (46)
Lantbruksvetenskap (10)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy