SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(umu);access:(free)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Umeå universitet > Fritt online

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
 • Angervall, Petra, 1970-, et al. (författare)
 • Studiens kontext, begreppsram och empiri
 • 2013
 • Ingår i: Kön och karriär i akademin : en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. - 978-91-7346-761-2 - 978-91-7346-761-2 (tryckt) - 978-91-7346-761-9 (e-bok) ; s. 19-37
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
3.
 • Altés Arlandis, Alberto, 1978-, et al. (författare)
 • Hybrid collaborative art practices in contemporary public space
 • 2010
 • Ingår i: Sala d'Art Jove 2009. - Barcelona : Generalitat de Catalunya Departament d’acció Social i Ciutadania. - 978-84-614-2870-0 ; s. 230-237
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Do you see a capacity for transforming the city, its spaces or the use we make of them in artistic practice? Which public spaces do you use most day to day? Is there hope for the Santa Esperança public laundry? Do you think that Somanyprojects’ action has served to reactivate this space and awaken it in the town’s collective imaginary? Do you know of any other public space particular to women? What does the perspective of an artist offer us that an architect’s doesn’t consider when intervening in a space? What does a collaborative art practice consist of? Can an intervention of this type lead to some type of agencement on the part of the community? Would it be viable to consider more alternative uses of water such as public baths? How do you assess artistic practice as a work methodology for participatory urbanism projects? Would you be in favour of other activities being undertaken in public laundries besides washing clothing and the promotion of tourism? Are we very far off on the part of politicians from designing the cities where we want to live based on the needs of the citizens themselves? Do you have any questions for us? Do you have any questions for yourself?
4.
 • Altés Arlandis, Alberto, 1978-, et al. (författare)
 • Immediate architectural interventions, durations and effects
 • 2013
 • Ingår i: Intervention, durations, effects : notes of expansive sites and relational architectures. - Baunach, Germany : Spurbuchverlag. - 978-3-88778-393-8 ; s. 28-45
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • We begin setting out our thoughts on immediate architectural interventions with a couple of considerations. One of them addresses the architectural profession’s progressive disconnection from the social, from the political, from history, from the local, from ethics, from the body, from the ‘discipline’ itself. A whole generation of architects has abandoned the design of coexistence - undoubtedly one of the main tasks of architecture – in order to embrace, on the one hand, the serial fabrication of what we see as anti-architectures that repeat types, materials and structural systems on the basis of a pragmatic and productive juxtaposition of normative restrictions and the interests of bankers, investors, and developers; and on the other hand, the production of ‘stunning’ unique prototypes of image-architecture that satisfy the ill, self-worshipping yearnings of architects mired in the ceaseless luxury of formal exploration for the sake of form. We are critical of what is being embraced and of the practices that perpetuate disconnection from lived lives.
5.
 • Altés Arlandis, Alberto, 1978-, et al. (författare)
 • Latent spaces in the city
 • 2012
 • Ingår i: Chronocity : sensitive interventions in historic environment. - Firenze : Alinea. - 9788860556189 ; s. 24-26
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The paper discusses the potential of creative spatial practices aiming at the reactivation of abandoned or disused public places showing how artistic and collaborative practices can detonate complex processes of community reactivation and empowerment while rehearsing alternative urban models and city-making approaches.According to De Certeau, the city stages an endless, constant and silent battle between the apparatuses that produce disciplinary space, namely spatial practices, responsible for a secret structuring of the conditions of social life, and the various individual modes of re-appropriation, multiple and “multiform, resistance, tricky and stubborn procedures that elude discipline without being outside the field in which it is exercised.” (De Certeau, 1984: 96)These re-appropriation tactics and practices open up the way to another city, to another space, a space away from the clear text of the planned, readable or visible city.  A space where another, invisible city lies. Such an ‘invisible’ city belongs to the realm of lived space; more precisely, life, the actual practices and relations taking place in space, the people inhabiting space, are sometimes able to imagine, engender and produce yet another type of space, or better still, a multiplicity of ‘other spaces’ that provide the locus for ‘other’ desires, needs, ideas, transitions, ‘becomings’, changes, actions and processes that would not find their place otherwise: a somewhat ‘invisible’ but fully lived space.
6.
 • Altés Arlandis, Alberto, 1978-, et al. (författare)
 • Performing public space
 • 2010
 • Ingår i: Sala d'Art Jove 2009. - Barcelona : Generalitat de Catalunya Departament d’acció Social i Ciutadania. - 978-84-614-2870-0 ; s. 129-143
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Veus en la pràctica artística la capacitat per transformar la ciutat, els seus espais o bé l’ús que en fem? Quins són els espais públics que més utilitzes en el teu dia a dia? Hi ha esperança per al safareig de Santa Esperança? Creus que l’acció de Somanyprojects ha servit per fer reactivar aquest espai i despertar-lo en l’imaginari col·lectiu del poble? Coneixeu algun altre espai públic que sigui propi de les dones? Què ens ofereix la mirada d’un artista que no contempli la d’un arquitecte a l’hora d’intervenir en un espai? En què consisteix una pràctica artistico-col·laborativa? Una intervenció d’aquest tipus pot conduir a alguna forma d’agenciament per part de la comunitat? Seria viable contemplar usos més alternatius de l’aigua com ara uns banys públics? Com valores la pràctica artística com a metodologia de treball per a projectes d’urbanisme participatiu? Us semblaria bé que s’hi realitzessin als safareigs altres activitats a part de rentar roba i de difusió turística? Estem molt lluny per part dels polítics de pensar les ciutats on volem viure a partir de les necessitats del propi ciutadà? Tens alguna pregunta a fer-nos? Alguna a fer-te a tu mateix?Performing Public Space es una veu múltiple, una artista de Missouri, un catedràtic d’universitat, un arquitecte, un regidor d’urbanisme, un regidor de cultura, la directora d’un museu, uns comissaris, un educador i investigador de l’art, unes cinc dones que encara renten en un safareig, una família, un parell de doctorands i tots aquells que no hi han estat inclosos. També es una sèrie d’agraïments.Es una redefinició i construcció d’espai públic a partir d’una mirada multidisciplinària sobre l’espai comú , l’art i la vida quotidiana. Potser es una pràctica artística col·laborativa hibrida que posa de manifest accions, iniciatives, propostes i reconeixements al voltant d’un espai molt específic i peculiar com ara els safareigs d’aigua termal.
7.
 • Altés Arlandis, Alberto, 1978-, et al. (författare)
 • Questioning stong discourses
 • 2013
 • Ingår i: Intravention, durations, effects : notes of expansive sites and relational architectures. - Baunach : Spurbuchverlag. - 978-3-88778-393-8 ; s. 22-27
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • At the Laboratory of Immediate Architectural Intervention, we believe that our only option is to understand, critique, intervene in, and devise the various apparatuses which are enmeshed in our enactments of the world in order to qualitatively transform it. Agamben understands the apparatus as anything which can “capture, orient, determine, intercept, model, control, or secure the gestures, behaviors, opinions, or discourses of living beings”.He not only includes Foucault’s “prisons, madhouses, the panopticon, schools, … factories, disciplines, judicial measures” but also “… the pen, writing, literature, philosophy, agriculture, cigarettes, navigation, computers, cellular telephones and--why not--language itself ...”.Apparatuses co-determine our enactments of the world. Our work questions one of architecture’s apparatuses – the oft-persistent mirroring and representation of spaces of neoliberal agendas – and develops transversal, diffractive methodologies that produce effects in exchange with, and which transform, sites.
8.
 • Altés Arlandis, Alberto, 1978-, et al. (författare)
 • Rethinking public space
 • 2010
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rethinking Public Space is a research project by Marta Serra Permanyer and Alberto Altés Arlandis that tries to approach the diverse processes of production and transformation of contemporary public spaces as well the relationships that are often established between art, everyday life and the space of the city. The project, that takes a closer look at a series of interventions in the village of Caldes de Montbui (Barcelona) trying to reflect around the idea of hybrid collaborative art practice, has been possible thanks to a research grant obtained from the Sala’d’Art Jove de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.The idea was submitted as a proposal to a call for projects during the year 2008 and was selected in the research category. The project has been carefully and attentively tutored by Montse Romaní, who has been able to provide her experience and help in a very generous way while supervising the project.
9.
 • Altés Arlandis, Alberto, 1978- (författare)
 • Rethinking public space
 • 2011
 • Ingår i: Re-Public. Re-Imagining Democracy. - Greece : http://www.re-public.gr/en. - 1791-857X. ; February 2011
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • It seems as if the city, its space, its future, its production, were almost exclusively the result of a series of processes and flows taking place at unreachable distance, in un-known locations, mostly determined by the interests and wills of un-localized powers, actors and flows. As if the city could no longer be produced and shaped after the desires of its inhabitants, articulating one or another form of collective will. As if the city was no longer the soul and reason of urban politics but just the mere object of a kind of witty and hygienic managing that understands built space as a market and a product, placing economy at the very center of society.Urban agendas no longer include distributive and social considerations but focus now on economic growth, competitiveness and entrepreneurship. Creative flexibility, efficiency and strategic partnership exclude dissent, conflict and radical criticism nearly foreclosing the political from the face of the city. Cityspace anesthetized. Public space today is planned, designed, defined, segregated, policed, and set up in order to be easily controlled, ‘secured’, and ‘marketized’, in ways that lead to homogenous, uninteresting, smooth and clean surfaces that differ very much from the inherent characteristics of the very idea of public.
10.
 • Berggren, Karin, 1982-, et al. (författare)
 • From Berlin to the polar circle
 • 2013
 • Ingår i: Intravention, durations, effects : notes of expansive sites and relational architectures. - Baunach, Germany : Spurbuchverlag. - 978-3-88778-393-8 ; s. 46-63
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Raumlabor, or ‘space laboratory’, is a collective of 8 trained architects based in Berlin (Germany), that work in the intersection of architecture, city planning, art and urban intervention. They have been exploring alternative and playful modes of architectural production since 1999 when they started working together, usually proposing temporary projects that transform the urban landscape through what they call ‘urban prototypes’. Their works include the temporary transformation of the metro station Eichbaum (Essen/Mülheim, Germany) into an opera house, the temporary Officina Roma entirely built out of trash for the RE-cycle exhibition at the MAXXI museum, and the mobile building laboratory ‘The Generator’ that welcomes the public to interact around the construction of modular furniture. During the autumn semester of the 2011-2012 academic year, we invited Axel and Francesco from raumlabor to come to the Laboratory of Immediate Architectural Intervention for a week to develop a collaborative workshop aimed at designing and building “something” that could be placed in public space as an intervention.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
Typ av publikation
doktorsavhandling (2461)
rapport (782)
bokkapitel (212)
tidskriftsartikel (138)
konferensbidrag (128)
licentiatavhandling (126)
visa fler...
recension (82)
samlingsverk (redaktörskap) (49)
bok (34)
forskningsöversikt (32)
annan publikation (26)
proceedings (redaktörskap) (13)
konstnärligt arbete (9)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (39)
Hanberger, Anders, 1 ... (28)
Östman, Sofi, 1986-, (19)
Wibe, Sören, 1946-, (18)
Grabowski, Radoslaw, ... (17)
Ramqvist, Per H, 195 ... (16)
visa fler...
Armelius, Bengt-Åke, ... (14)
Westin, Lars, 1953-, (14)
Lundberg, Sofia, 196 ... (14)
Mårald, Gunilla, 196 ... (14)
Pelle, Snickars, 197 ... (13)
Altés Arlandis, Albe ... (12)
Armelius, Kerstin, 1 ... (12)
Lindmark, Magnus, 19 ... (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Olsson, Fredrik, 197 ... (11)
Hellström, Thomas, (10)
Lundberg, Johan, 196 ... (10)
Blom, Björn, 1965-, (10)
Morén, Stefan, 1948- ... (10)
Edlund, Ann-Catrine, ... (10)
Perlinski, Marek, 19 ... (10)
Larsson, Thomas B, 1 ... (10)
Stage, Christina, 19 ... (10)
Garvill, Jörgen, 194 ... (9)
Henriksson, Widar, 1 ... (9)
Haugen, Susanne, 196 ... (9)
Lidström, Anders, (9)
Ögren, Gunilla, 1949 ... (9)
Yao, Zhengrong, 1971 ... (9)
Puu, Tönu, 1936-, (8)
Alger, Susanne, 1967 ... (8)
Westerberg, Pernilla ... (8)
Andersson, Daniel, 1 ... (8)
Aronsson, Thomas, 19 ... (8)
Nordström, Anna, 196 ... (8)
Börlin, Niclas, 1968 ... (8)
Åsemar, Carl, 1942-, (8)
Wikström, Joel, 1944 ... (8)
Molander, Bo, 1940-, (8)
Johansson, Egil, 193 ... (8)
Henrysson, Sten, 192 ... (7)
Ambrosiani, Per, 195 ... (7)
Drewes, Frank, (7)
Brehmer, Berndt, 194 ... (7)
Granqvist, Raoul J., (7)
Klefsjö, Bengt, 1943 ... (7)
Rönmark, Walter, 194 ... (7)
Wikner, Johan, 1961- ... (6)
Straarup, Jørgen, 19 ... (6)
visa färre...
Lärosäte
Mittuniversitetet (55)
Högskolan i Gävle (32)
Uppsala universitet (31)
Göteborgs universitet (23)
Luleå tekniska universitet (23)
visa fler...
Högskolan Dalarna (20)
Linnéuniversitetet (17)
Linköpings universitet (17)
Stockholms universitet (14)
Lunds universitet (11)
Karlstads universitet (9)
Högskolan i Borås (8)
Kungliga Tekniska Högskolan (7)
Örebro universitet (6)
Högskolan i Jönköping (6)
Södertörns högskola (5)
Naturvårdsverket (4)
Malmö högskola (4)
Mälardalens högskola (4)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3)
Högskolan Kristianstad (3)
Högskolan i Skövde (2)
Chalmers tekniska högskola (1)
Försvarshögskolan (1)
Karolinska institutet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2588)
Svenska (1438)
Tyska (18)
Spanska (7)
Franska (6)
Ryska (4)
visa fler...
Norska (3)
Danska (1)
Tjeckiska (1)
Katalanska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (15)
Humaniora (4)
Medicin och hälsovetenskap (3)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy