SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);spr:swe;lar1:(oru)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Svenska > Örebro universitet

 • Resultat 1-10 av 2970
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
3.
 • Broberg, Anders, et al. (författare)
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma - Resultat från en nationell utvärdering
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn som bevittnar våld mot en förälder som de är beroende av för sitt välbefinnande utsätts för en form av våld. Barn behöver – i synnerhet under den tidiga barndomen – föräldrar som prioriterar barnets behov framför sina egna. När barnets ena förälder – eller någon annan som bor med familjen – slår eller förgriper sig på den andra föräldern blir barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Barn kan bevittna våld mot en primär omsorgsgivare under kortare eller längre peri-oder i sitt liv, men ofta innebär det ett liv begränsat av olika typer av makt, övergrepp och förtryck. Sådana upplevelser medför en ökad risk för att barnet utvecklar problem såsom posttraumatisk stress, depression, beteendeproblem och problem med sociala relationer – både inom familjen och med kamrater. Sedan 2007 är socialtjänstens ansvar, för att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver, förtydligat i Socialtjänstlagen. Det viktigaste stödet för barn som bevittnat våld mot sin mamma är skydd från fortsatt utsatthet. Internationellt sett är den vanligaste formen av stöd till barn, utöver sådant skydd, samtal i grupp. Det finns dock stora skillnader mellan vilka mål programmen är tänkta att uppnå, vilket medför att utvärderingsstudier använder varierande mått för att bedöma vad som är ett ”lyckat utfall”. Detta försvårar i sin tur jämförelser av utvärde-ringar av dessa program. I Sverige är den vanligaste typen av insats fortfarande indivi-duella samtal, även om gruppverksamheter för barn har blivit vanligare de senaste 10 åren. Kunskapen om effekterna av de metoder som utvecklats inom och utom social-tjänsten för att stödja barn som bevittnat våld mot mamma är fortfarande begränsad internationellt och i Sverige är den i stort sett obefintlig. Göteborgs universitet fick 2008 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Syftet med utvärderingen var att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter stödinsatser, med ut-gångspunkt i mammors och barns beskrivningar.
4.
 • Berggren, Lars, et al. (författare)
 • Rockens makt, myter och identiteter
 • 2009
 • Ingår i: Populärmusik, uppror och samhälle. - Malmö högskola. - 978-91-7104-050-3 ; s. 9-15
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Näsman, Elisabet, et al. (författare)
 • Perspektiv på barns röster om våld
 • 2015
 • Ingår i: Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå. - Gleerups Utbildning AB. - 978-91-40-68879-8 ; s. 7-26
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 • Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Hur lägger man upp undervisning som stödjer alla elever i deras lärande? Hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar av elevers kunskaper? Detta är några av de frågor som behandlas i denna bok. Boken sammanfattar den forskning som genomförts inom Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). FIHD startade år 2011 som ett led i den statliga satsningen Lärarlyftet, där särskilda medel avsattes för genomförandet av forskarskolor för lärare och förskollärare. Deltagarna i FIHD är alla verksamma lärare i idrott och hälsa. I denna bok presenterar de översiktligt resultat och slutsatser från sina olika forskningsprojekt. Kapitlen behandlar aktuella teman som lärande, hälsa, etnicitet och genus samt betyg och bedömning i idrott och hälsa.Boken finns fritt tillgänglig på webben.Innehåll:Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik: praktiknära idrottsdidaktikTräffar vi alltid rätt? Elevers lärande i idrott och hälsa / Andreas JacobssonElevers förståelse av hälsa i idrott och hälsa / Annika AhlbergÄr grönsaker alltid hälsosamt? / Magnus BrolinHitta lätt – så blir det rätt! / Kerstin NilssonDansspel som läromedel / Béatrice GibbsDokumentation i idrott och hälsa – en omöjlig ekvation? / Rickard HåkansonPassar jag in? Nyanlända ungas möte med idrott och hälsa / Åke HuitfeldtAtt göra tudelning – idrott och hälsa i åk 1 ur ett genusperspektiv / Inga OliynykBedömning för lärande (BFL) i ämnet idrott och hälsa / Björn TolgforsVad är ”kroppslig förmåga”? Om behovet av ett yrkesspråk i idrott och hälsa / Jenny KroonBetygsättning – ett (o)möjligt uppdrag? / Izabela Seger
 •  
10.
 • Larsson, Håkan, et al. (författare)
 • Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik praktiknära idrottsdidaktik
 • 2016
 • Ingår i: Hur är det i praktiken? : Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa. - Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. - 978-91-980862-8-7 ; s. 5-16
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Hur lägger man upp undervisning som stödjer alla elever i deras lärande? Hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar av elevers kunskaper? Detta är några av de frågor som behandlas i boken du nu håller i. Boken sammanfattar den forskning som genomförts inom Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). FIHD startade år 2011 som ett led i den statliga satsningen Lärarlyftet, där särskilda medel avsattes för genomförandet av forskarskolor för lärare och förskollärare. Deltagarna i FIHD är alla verksamma lärare i idrott och hälsa. Detta har en central betydelse i sammanhanget. Skolämnet idrott och hälsa har funnits länge i den svenska skolan, men den vetenskapliga förankringen och utforskningen av ämnet har varit svag. Den forskning som existerat har inte i första hand genomförts av, eller på initiativ av, lärare i ämnet. Initiativen har istället kommit från annat håll, ofta från olika myndigheter. Forskningsresultaten har speglat myndigheternas intressen snarare än lärarnas. Därför är det ett stort nöje att i denna bok få möjlighet att presentera forskningsresultat som bygger på lärares frågor och där lärare har varit forskare. I detta inledande kapitel presenterar FIHD:s styrgrupp, bestående av medarbetare vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Malmö högskola och Örebro universitet, bakgrunden till FIHD, den forskning som fanns till hands då lärarna påbörjade sina forskningsprojekt samt de ambitioner som varit förknippade med forskarskolan.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 2970
Åtkomst
fritt online (802)
Typ av publikation
bokkapitel (994)
rapport (589)
konferensbidrag (278)
tidskriftsartikel (270)
bok (250)
doktorsavhandling (247)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (111)
recension (107)
annan publikation (68)
licentiatavhandling (36)
forskningsöversikt (15)
proceedings (redaktörskap) (5)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, 1944 ... (252)
Persson, Annina H., ... (70)
Olsson, Jan, 1960-, (62)
Akner, Gunnar, 1953- ... (46)
Englund, Tomas, 1946 ... (45)
Mral, Brigitte, 1953 ... (37)
visa fler...
Kristoffersson, Eleo ... (35)
Jónasdóttir, Anna G. ... (31)
Johansson, Dan, 1964 ... (29)
Ledin, Per, 1962-, (26)
Frostenson, Magnus, (26)
Roman, Christine, 19 ... (25)
Lundahl, Christian, ... (25)
Carlsson Wetterberg, ... (25)
Johansson, Björn, 19 ... (24)
Ericsson, Elisabeth, ... (23)
Jonsson, Inger M., 1 ... (23)
Hultkrantz, Lars, 19 ... (23)
Tellström, Richard, (23)
Ericsson, Christer, ... (23)
Möller, Claes, 1950- ... (22)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (22)
Calleman, Catharina, ... (21)
Eriksson, Charli, (20)
Paldanius, Sam, 1962 ... (20)
Danielsson-Tham, Mar ... (19)
Ekström, Mats, (19)
Danermark, Berth, 19 ... (19)
Lidskog, Rolf, (19)
Eriksson, Mats, 1970 ... (19)
Lennqvist Lindén, An ... (18)
Bagerius, Henric, 19 ... (18)
Flygare, Erik, 1960- ... (18)
Berglund, Louise, 19 ... (17)
Horgby, Björn, 1952- ... (17)
Karlsson, Gunnel, 19 ... (17)
Boström, Magnus (16)
Strand, Susanne, 197 ... (16)
Jarl, Magnus, (16)
Lidström, Carina, 19 ... (16)
Montin, Stig, 1954-, (16)
Larsson, Larsåke, (16)
Andershed, Henrik, 1 ... (15)
Åström, Joachim, 197 ... (15)
Frostenson, Magnus, ... (15)
Danielsson-Tham, Mar ... (14)
Denk, Thomas, 1971-, (14)
Lernestedt, Claes, 1 ... (14)
Nergelius, Joakim, (14)
Millqvist, Göran (14)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (125)
Linköpings universitet (73)
Stockholms universitet (65)
Högskolan i Gävle (60)
Södertörns högskola (60)
visa fler...
Högskolan i Jönköping (44)
Lunds universitet (41)
Högskolan Dalarna (40)
Göteborgs universitet (39)
Linnéuniversitetet (38)
Karlstads universitet (24)
Mälardalens högskola (19)
Umeå universitet (17)
Mittuniversitetet (14)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (10)
Kungliga Tekniska Högskolan (10)
Luleå tekniska universitet (9)
Gymnastik- och idrottshögskolan (6)
Högskolan i Halmstad (5)
Malmö högskola (4)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
Högskolan Kristianstad (4)
Högskolan Väst (3)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3)
Naturvårdsverket (2)
Högskolan i Skövde (2)
Högskolan i Borås (2)
Karolinska Institutet (1)
Kungl. Musikhögskolan (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2113)
Humaniora (518)
Medicin och hälsovetenskap (397)
Teknik (75)
Naturvetenskap (37)
Lantbruksvetenskap (10)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy