SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);spr:swe;lar1:(oru)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Svenska > Örebro universitet

 • Resultat 1-10 av 2902
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
3.
 • Näsman, Elisabet, et al. (författare)
 • Perspektiv på barns röster om våld
 • 2015
 • Ingår i: Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå. - Gleerups Utbildning AB. - 978-91-40-68879-8 ; s. 7-26
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 • Broberg, Anders, et al. (författare)
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma - Resultat från en nationell utvärdering
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn som bevittnar våld mot en förälder som de är beroende av för sitt välbefinnande utsätts för en form av våld. Barn behöver – i synnerhet under den tidiga barndomen – föräldrar som prioriterar barnets behov framför sina egna. När barnets ena förälder – eller någon annan som bor med familjen – slår eller förgriper sig på den andra föräldern blir barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Barn kan bevittna våld mot en primär omsorgsgivare under kortare eller längre peri-oder i sitt liv, men ofta innebär det ett liv begränsat av olika typer av makt, övergrepp och förtryck. Sådana upplevelser medför en ökad risk för att barnet utvecklar problem såsom posttraumatisk stress, depression, beteendeproblem och problem med sociala relationer – både inom familjen och med kamrater. Sedan 2007 är socialtjänstens ansvar, för att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver, förtydligat i Socialtjänstlagen. Det viktigaste stödet för barn som bevittnat våld mot sin mamma är skydd från fortsatt utsatthet. Internationellt sett är den vanligaste formen av stöd till barn, utöver sådant skydd, samtal i grupp. Det finns dock stora skillnader mellan vilka mål programmen är tänkta att uppnå, vilket medför att utvärderingsstudier använder varierande mått för att bedöma vad som är ett ”lyckat utfall”. Detta försvårar i sin tur jämförelser av utvärde-ringar av dessa program. I Sverige är den vanligaste typen av insats fortfarande indivi-duella samtal, även om gruppverksamheter för barn har blivit vanligare de senaste 10 åren. Kunskapen om effekterna av de metoder som utvecklats inom och utom social-tjänsten för att stödja barn som bevittnat våld mot mamma är fortfarande begränsad internationellt och i Sverige är den i stort sett obefintlig. Göteborgs universitet fick 2008 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Syftet med utvärderingen var att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter stödinsatser, med ut-gångspunkt i mammors och barns beskrivningar.
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Elmersjö, Mathias, 1984-, et al. (författare)
 • Nationella forskarskolan i socialt arbete dess målgrupp och deltagare
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hösten 2008 startade Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW), som ett samarbete mellan de lärosäten som ger forskarutbildning i ämnet. I den här rapporten beskrivs doktorandgruppen i socialt arbete och doktorandernas eventuella erfarenheter av deltagande i forskarskolans kurser.
9.
 •  
10.
 • Abrahamsson, Gun, 1961-, et al. (författare)
 • Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå : Två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The two studies reported in this thesis are about problem solving at a low organisational level in an organisational unit in a Swedish manufacturing company, which has adopted ideas of World Class Manufacturing. In the first study, we analyse, from an organisational learning perspective, the implementation of the well-known concept Continuous Improvement at shop-floor level and how management accounting may facilitate or impede improvement work. A case study was conducted in two workgroups in one production unit for about seven months. In one of the groups, management accounting facilitated improvement work with high organisational scope and, in the other group, impeded the organisational scope. Our conclusion is that management accounting may facilitate a high organisational scope by supporting the leadership style, stressing co-operation, dialog and participation, or, by the way the manager uses management accounting, make boundaries distinct between groups of employees and between departments, and therefore impede improvements with high organisational scope. In the second study, we analyse, from a rule-based behavioural perspective, how ideas of World Class Manufacturing are institutionalised in cross-functional problem solving at a low organisational level. A case study was carried out in two cross-functional weekly group meetings for about nine months. Problems raised and solutions decided followed a repeated pattern. The actors draw on instrumental rules, which can be described as technical as well as economic. We concluded that ideas of World Class Manufacturing were institutionalised as different variants of World Class Manufacturing in the different functions at a low organisational level. At the meetings, contradictory instrumental rules were activated by the functions and treated according to interaction rules. Two overall patterns of action, articulated the two main interaction rules guiding actors in how to treat contradictory ideas of World Class Manufacturing.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 2902
Åtkomst
fritt online (772)
Typ av publikation
bokkapitel (978)
rapport (578)
konferensbidrag (273)
tidskriftsartikel (265)
doktorsavhandling (241)
bok (234)
visa fler...
recension (106)
samlingsverk (redaktörskap) (105)
annan publikation (67)
licentiatavhandling (35)
forskningsöversikt (15)
proceedings (redaktörskap) (5)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, 1944 ... (252)
Persson, Annina H, 1 ... (64)
Olsson, Jan, 1960-, (61)
Akner, Gunnar, 1953- ... (45)
Englund, Tomas, 1946 ... (42)
Mral, Brigitte, 1953 ... (37)
visa fler...
Kristoffersson, Eleo ... (35)
Jónasdóttir, Anna G. ... (31)
Johansson, Dan, 1964 ... (29)
Frostenson, Magnus, (27)
Ledin, Per, 1962-, (26)
Roman, Christine, 19 ... (25)
Carlsson Wetterberg, ... (25)
Lundahl, Christian, ... (24)
Ericsson, Elisabeth, ... (23)
Jonsson, Inger M., 1 ... (23)
Tellström, Richard, (23)
Ericsson, Christer, ... (23)
Möller, Claes, 1950- ... (22)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (22)
Johansson, Björn, 19 ... (22)
Hultkrantz, Lars, 19 ... (21)
Eriksson, Charli, (20)
Paldanius, Sam, 1962 ... (20)
Danermark, Berth, 19 ... (19)
Lidskog, Rolf, (19)
Eriksson, Mats, 1970 ... (19)
Ekström, Mats, (18)
Calleman, Catharina, ... (18)
Bagerius, Henric, 19 ... (17)
Berglund, Louise, 19 ... (17)
Horgby, Björn, 1952- ... (17)
Karlsson, Gunnel, 19 ... (17)
Boström, Magnus (16)
Danielsson-Tham, Mar ... (16)
Danielsson-Tham, Mar ... (16)
Lennqvist Lindén, An ... (16)
Jarl, Magnus, (16)
Flygare, Erik, 1960- ... (16)
Montin, Stig, 1954-, (16)
Larsson, Larsåke, (16)
Andershed, Henrik, 1 ... (15)
Strand, Susanne, 197 ... (15)
Lidström, Carina, 19 ... (15)
Åström, Joachim, 197 ... (14)
Lernestedt, Claes, 1 ... (14)
Nergelius, Joakim, (14)
Linné, Agneta (14)
Millqvist, Göran, (14)
Nergelius, Joakim, 1 ... (14)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (124)
Linköpings universitet (67)
Stockholms universitet (65)
Södertörns högskola (55)
Högskolan i Jönköping (46)
visa fler...
Lunds universitet (42)
Linnéuniversitetet (38)
Göteborgs universitet (37)
Högskolan Dalarna (36)
Högskolan i Gävle (32)
Karlstads universitet (20)
Mälardalens högskola (18)
Umeå universitet (18)
Mittuniversitetet (18)
Kungliga Tekniska Högskolan (10)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (9)
Luleå tekniska universitet (9)
Gymnastik- och idrottshögskolan (6)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5)
Högskolan i Halmstad (4)
Malmö högskola (4)
Högskolan Kristianstad (4)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Högskolan Väst (3)
Högskolan i Borås (2)
Högskolan i Skövde (2)
Försvarshögskolan (1)
Kungl. Musikhögskolan (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2068)
Humaniora (506)
Medicin och hälsovetenskap (390)
Teknik (72)
Naturvetenskap (32)
Lantbruksvetenskap (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy