SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);spr:swe;lar1:(oru)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Svenska > Örebro universitet

 • Resultat 1-10 av 3098
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Gill, Peter, 1949-, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
 •  
3.
 • Broberg, Anders, et al. (författare)
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma - Resultat från en nationell utvärdering
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn som bevittnar våld mot en förälder som de är beroende av för sitt välbefinnande utsätts för en form av våld. Barn behöver – i synnerhet under den tidiga barndomen – föräldrar som prioriterar barnets behov framför sina egna. När barnets ena förälder – eller någon annan som bor med familjen – slår eller förgriper sig på den andra föräldern blir barnet känslomässigt övergivet och skyddslöst. Barn kan bevittna våld mot en primär omsorgsgivare under kortare eller längre peri-oder i sitt liv, men ofta innebär det ett liv begränsat av olika typer av makt, övergrepp och förtryck. Sådana upplevelser medför en ökad risk för att barnet utvecklar problem såsom posttraumatisk stress, depression, beteendeproblem och problem med sociala relationer – både inom familjen och med kamrater. Sedan 2007 är socialtjänstens ansvar, för att barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp de behöver, förtydligat i Socialtjänstlagen. Det viktigaste stödet för barn som bevittnat våld mot sin mamma är skydd från fortsatt utsatthet. Internationellt sett är den vanligaste formen av stöd till barn, utöver sådant skydd, samtal i grupp. Det finns dock stora skillnader mellan vilka mål programmen är tänkta att uppnå, vilket medför att utvärderingsstudier använder varierande mått för att bedöma vad som är ett ”lyckat utfall”. Detta försvårar i sin tur jämförelser av utvärde-ringar av dessa program. I Sverige är den vanligaste typen av insats fortfarande indivi-duella samtal, även om gruppverksamheter för barn har blivit vanligare de senaste 10 åren. Kunskapen om effekterna av de metoder som utvecklats inom och utom social-tjänsten för att stödja barn som bevittnat våld mot mamma är fortfarande begränsad internationellt och i Sverige är den i stort sett obefintlig. Göteborgs universitet fick 2008 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Syftet med utvärderingen var att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter stödinsatser, med ut-gångspunkt i mammors och barns beskrivningar.
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Kullberg, Christian, 1957-, et al. (författare)
 • Genus i socialt arbete
 • 2012
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Boken belyser på ett systematiskt sätt hur genusdimensionen formar socialt arbete. Boken ger perspektiv på genusfrågan utifrån fyra delar av det sociala arbetet: det sociala arbetets problem- och verksamhetsområde, det sociala arbetets organisering, professionaliseringen av socialt arbete,samt det direkta arbetet med brukarna. Författarna diskuterar de utmaningar som det sociala arbetet står inför när det gäller att skapa utrymme för kritisk reflektion kring den egna praktiken och att praktiskt genomföra ett genusmedvetet socialt arbete.Boken kan läsas av både dem som är nybörjare på området och dem som är mer bevandrade i genusteori. Även om boken i första hand vänder sig till verksamma inom socialt arbete är innehållet relevant också för andra professioner som till exempel läkare, psykologer och sjuksköterskor.
 •  
7.
 •  
8.
 • Näsman, Elisabet, et al. (författare)
 • Perspektiv på barns röster om våld
 • 2015
 • Ingår i: Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå. - Gleerups Utbildning AB. - 978-91-40-68879-8 ; s. 7-26
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 • Elmersjö, Mathias, 1984-, et al. (författare)
 • Nationella forskarskolan i socialt arbete dess målgrupp och deltagare
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hösten 2008 startade Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW), som ett samarbete mellan de lärosäten som ger forskarutbildning i ämnet. I den här rapporten beskrivs doktorandgruppen i socialt arbete och doktorandernas eventuella erfarenheter av deltagande i forskarskolans kurser.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 3098
Åtkomst
fritt online (833)
Typ av publikation
bokkapitel (1041)
rapport (611)
konferensbidrag (300)
tidskriftsartikel (287)
bok (255)
doktorsavhandling (250)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (118)
recension (110)
annan publikation (68)
licentiatavhandling (36)
forskningsöversikt (17)
proceedings (redaktörskap) (5)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, 1944 ... (252)
Persson, Annina H., ... (70)
Olsson, Jan, 1960-, (62)
Akner, Gunnar, 1953- ... (46)
Englund, Tomas, 1946 ... (46)
Kristoffersson, Eleo ... (40)
visa fler...
Johansson, Dan, 1964 ... (37)
Mral, Brigitte, 1953 ... (37)
Jónasdóttir, Anna G. ... (31)
Ledin, Per, 1962-, (26)
Frostenson, Magnus, (26)
Roman, Christine, 19 ... (25)
Danielsson-Tham, Mar ... (25)
Lundahl, Christian, ... (25)
Carlsson Wetterberg, ... (25)
Johansson, Björn, 19 ... (25)
Ericsson, Christer, ... (24)
Ericsson, Elisabeth, ... (23)
Hultkrantz, Lars, 19 ... (23)
Jonsson, Inger M., 1 ... (23)
Tellström, Richard, (23)
Möller, Claes, 1950- ... (22)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (22)
Calleman, Catharina, ... (21)
Eriksson, Charli, (20)
Danermark, Berth, 19 ... (19)
Lidskog, Rolf, (19)
Eriksson, Mats, 1970 ... (19)
Flygare, Erik, 1960- ... (19)
Ekström, Mats, (18)
Lennqvist Lindén, An ... (18)
Bagerius, Henric, 19 ... (18)
Berglund, Louise, 19 ... (18)
Horgby, Björn, 1952- ... (17)
Frostenson, Magnus, ... (17)
Karlsson, Gunnel, 19 ... (17)
Boström, Magnus (16)
Strand, Susanne, 197 ... (16)
Jarl, Magnus, (16)
Lidström, Carina, 19 ... (16)
Montin, Stig, 1954-, (16)
Larsson, Larsåke, (16)
Åström, Joachim, 197 ... (15)
Andershed, Henrik, 1 ... (15)
Dahl, Izabela A., 19 ... (15)
Denk, Thomas, 1971-, (14)
Lernestedt, Claes, 1 ... (14)
Nergelius, Joakim, (14)
Millqvist, Göran (14)
Linné, Agneta (14)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (140)
Linköpings universitet (74)
Stockholms universitet (74)
Södertörns högskola (60)
Högskolan i Gävle (60)
visa fler...
Göteborgs universitet (45)
Högskolan i Jönköping (45)
Lunds universitet (41)
Linnéuniversitetet (40)
Högskolan Dalarna (40)
Karlstads universitet (25)
Mälardalens högskola (21)
Umeå universitet (18)
Mittuniversitetet (14)
Kungliga Tekniska Högskolan (10)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (10)
Luleå tekniska universitet (9)
Gymnastik- och idrottshögskolan (6)
Malmö universitet (5)
Högskolan i Halmstad (5)
Högskolan Kristianstad (4)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (4)
Högskolan Väst (3)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3)
Högskolan i Skövde (3)
Chalmers tekniska högskola (2)
Högskolan i Borås (2)
Naturvårdsverket (2)
Konstfack (1)
Försvarshögskolan (1)
Karolinska Institutet (1)
Kungl. Musikhögskolan (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (2209)
Humaniora (534)
Medicin och hälsovetenskap (416)
Teknik (77)
Naturvetenskap (41)
Lantbruksvetenskap (13)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy