SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);spr:swe;lar1:(oru)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Svenska > Örebro universitet

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
 •  
3.
 • Frostenson, Magnus, 1970-, et al. (författare)
 • Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet ”Hållbarhetsredovisning och interna organisatoriska processer för ökad hållbarhet”. Syftet med projektet har varit att undersöka vilken betydelse hållbarhetsredovisning har för handelsföretags interna organisatoriska processer för ökad hållbarhet samt, att öka kunskapen om hur dessa processer konkret kan bidra till ökad hållbarhet inom handeln. Projektet bygger både på en bred översikt över hur handelsföretag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete via hållbarhetsredovisningar och på fördjupade studier av hur ett fåtal större handelsföretag internt arbetar med hållbarhetsprocesser och hur detta kan relateras till just hållbarhetsredovisningens roll. Denna rapport presenterar de olika delstudiernas resultat på ett relativt övergripande plan och knyter dem till de forskningsfrågor som projektet har utgått ifrån. I den första delstudien visas att en relativt liten andel av handelsföretagen använder sig av hållbarhetsredovisning över huvud taget. Det finns heller inte en tydligt externt kommunicerad processförståelse av hållbarhetsarbetet. Kommunikationen kan ibland vara omfattande i rapporterna men det saknas oftast en sammanhängande redovisning av hur hållbarhetsfrågorna hanteras, med vilka medel, enligt vilken strategi och hur (eventuell) framgång mäts. Vad företag väljer att rapportera är också väldigt varierande. En del företag koncentrerar sig på hållbarhetsfrågor kopplade till kärnverksamheten medan andra fokuserar på aktiviteter som ligger långt utanför kärnverksamheten. Utifrån de två kvalitativa delstudier som genomförts har betydelsen av hållbarhetsredovisning som instrument, dess roll och relevans kunnat identifieras. I de två fallföretag som använder sig av hållbarhetsredovisning går det att urskilja ett antal funktioner av redovisningen som kommer till uttryck i högst varierande grad. Vi identifierar här hållbarhetsredovisningen som motor för hållbarhetsarbetet, uppföljningsdokument av hållbarhetsarbetet och som profileringsdokument för företaget. En övergripande iakttagelse är att hållbarhetsredovisningen inte entydigt kan knytas till någon av dessa roller utanuppvisar aspekter av samtliga. Den är exempelvis inte en motor för hållbarhetsarbetet i stark mening utan har en plats i ett vidare hållbarhetssammanhang som företaget verkar inom. Relevansen av hållbarhetsredovisningen diskuteras i kontrast till företag som inte använder sig av detta instrument. Här framförs argument från de olika fallföretagen av högst skiftande karaktär. Redovisningen beskrivs i olika utsträckning som irrelevant, delvis relevant och väldigt relevant för hållbarhetsarbetet. Utifrån det som har framkommit av studierna identifierar vi tre åtgärder som kan göra relevansen av hållbarhetsredovisningen större. Dessa är: - Indikator- och nyckeltalsanvändning som prestationsmätning snarare än leveransposter från enskilda enheter i organisationen. - Synkronisering av vad hållbarhetsredovisning är och förutsätts betyda i organisationen i förhållande till både hållbarhetsarbetet i stort och övergripande strategier och målsättningar (inte bara på hållbarhetsområdet). - Fasta strukturer och roller för arbetet med hållbarhetsredovisning för att klargöra ägarförhållandet till redovisningen.
4.
 • Hedenborg, Susanna, et al. (författare)
 • Rockens makt, myter och identiteter
 • 2009
 • Ingår i: Populärmusik, uppror och samhälle. - Malmö högskola. - 978-91-7104-050-3 - 9789171040503 ; s. 9-15
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
8.
 • Ekman, Joakim, et al. (författare)
 • Hybridregimer : förändrade förutsättningar för demokrati och demokratibistånd
 • 2007
 • Ingår i: Statsvetenskaplig Tidskrift. - 0039-0747. ; 109:2, s. 133-137
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Project Hybrid regimes has democratization and non-democratic regimes as its focus. In recent years, research has shown how a number of authoritarian regimes have adopted a blend of democracy and authoritarianism rather than converting outright to full democracy. A country might for instance hold free elections but show little regard for the political and human rights of citizens. Project collaborators are operating on the premise that this type of blended or hybrid regime constitutes a distinct regime type alongside democracies, full authoritarian regimes, or totalitarian governments. They seek to explore the question of whether outside aid from full democracies can aid hybrid regimes in converting into full democracies. While the number of democratic governments around the world has increased in recent years, researchers have noted that hybrid regimes often resist efforts on the part of foreign democratic organizations to aid them toward a process of greater democratization. Citing the case of post-Soviet countries, and the Ukraine, the authors question the widely held perception by researchers that countries possessing a blend of democratic and authoritarian elements are at a transition point on the way to full democratization and that non-democratic elements of their governments merely constitute temporary setbacks. The authors, noting that heads of such regimes resist full democracy because they aren't prepared to accept challenges to their political power, argue for a new for the recognition of a new, lasting hybrid type of government characterized by elements of both democracy and authoritarianism. Adapted from the source document.
 •  
9.
 •  
10.
 • Meckbach, Jane, et al. (författare)
 • Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna
 • 2013
 • Ingår i: Svensk idrottsforskning. - 1103-4629. ; 22:3, s. 39-43
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • TV-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära balnd barn och ungdomar. En enkätundersökning bland lärarare i idrott i hälsa visar att lärarna är positiva till spelen men endast ett fåtal har använt spelen i undervisning. Omså kallede  exergames ska bli ett nytt läromedel i idrott och hälsa behöver lärarnas kunskaper öka.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (456)
Typ av publikation
bokkapitel (619)
rapport (394)
doktorsavhandling (176)
konferensbidrag (167)
tidskriftsartikel (155)
bok (136)
visa fler...
recension (79)
samlingsverk (redaktörskap) (62)
annan publikation (37)
licentiatavhandling (19)
proceedings (redaktörskap) (5)
forskningsöversikt (3)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Edvardsson, Bo, 1944 ... (235)
Englund, Tomas, 1946 ... (30)
Akner, Gunnar, 1953- ... (28)
Eriksson, Charli, (25)
Tellström, Richard, (24)
Persson, Annina H., ... (24)
visa fler...
Möller, Claes, 1950- ... (21)
Nergelius, Joakim (20)
Ericsson, Christer, ... (20)
Jónasdóttir, Anna G. ... (20)
Lidskog, Rolf, (19)
Johansson, Björn, 19 ... (19)
Larsson, Larsåke, (17)
Roman, Christine, 19 ... (16)
Tysk, Curt, (16)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (16)
Ekström, Mats, (16)
Jonsson, Inger M., (16)
Lennqvist Lindén, An ... (16)
Danermark, Berth, 19 ... (15)
Jarl, Magnus, (15)
Lernestedt, Claes, 1 ... (14)
Linné, Agneta (14)
Gustafsson, Inga-Bri ... (13)
Amnå, Erik, (13)
Gustavsson, Bernt, (13)
von Wright, Moira, (13)
Bruhn, Anders, (13)
Kristoffersson, Eleo ... (13)
Karlsson, Gunnel, 19 ... (13)
Åström, Joachim, 197 ... (12)
Lindberg, Odd, 1948- ... (12)
Carlsson Wetterberg, ... (12)
Horgby, Björn, 1952- ... (12)
Eriksson, Mats, 1970 ... (12)
Englund, Tomas, (11)
Volgsten, Ulrik, 196 ... (11)
Hultkrantz, Lars, 19 ... (11)
Flygare, Erik, 1960- ... (11)
Kristoffersson, Eleo ... (11)
Larsson, Tord (10)
Roman, Christine, (10)
Stattin, Håkan, (10)
Ljunggren, Carsten, (10)
Moberg, Ulla, (10)
Berglund, Louise, 19 ... (10)
Carleheden, Mikael, ... (10)
Flygare, Erik (10)
Hellsing, My, 1983-, (10)
Lidström, Carina, 19 ... (10)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (39)
Göteborgs universitet (21)
Lunds universitet (19)
Stockholms universitet (18)
Högskolan Dalarna (16)
visa fler...
Södertörns högskola (13)
Karlstads universitet (11)
Linköpings universitet (10)
Mälardalens högskola (6)
Högskolan i Jönköping (5)
Umeå universitet (4)
Högskolan i Gävle (4)
Luleå tekniska universitet (3)
Malmö högskola (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Högskolan Väst (2)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan Kristianstad (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Ersta Sköndal högskola (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Linnéuniversitetet (1)
Högskolan i Halmstad (1)
Karolinska institutet (1)
Högskolan i Skövde (1)
visa färre...
Språk
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (872)
Humaniora (225)
Medicin och hälsovetenskap (170)
Teknik (49)
Naturvetenskap (9)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy