SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(gu);mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: swepub > Göteborgs universitet > Samlingsverk (redaktörskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter. Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.         
 •  
2.
 • Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book is about how societies around the world can accelerate innovation in sustainable transport. It examines the relationship between policy change and the development of technological innovations in low carbon vehicle technologies, including biofuels, hybrid-electric vehicles, electric vehicles and fuel cells. Examining this relationship across countries and regions that are leaders in vehicle manufacturing and innovation, such as the European Union, Germany, Sweden, China, Japan, Korea and USA, the books aims to learn lessons about policy and innovation performance.
 •  
3.
 • Transnationella rum : diaspora, migration och gränsöverskridande relationer
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Internationell migration och ökade etniska spänningar har skapat förutsättningar för utvecklingen av sociala, politiska och ekonomiska relationer som överskrider nationsgränser. Gränslösa gemenskaper uppstår där människor och platser knyts samman i ett globalt rum. De båda begreppen transnationalism och diaspora är centrala inom detta nydanande forskningsområde. Boken Transnationella rum ger nya insikter och perspektiv på identiteter och kulturella processer i en värld som länkats ihop av globaliseringen.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Digital Borderlands
 • 2002
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • All books are collective projects. This one was the result of the actual collectiveresearch project Digital Borderlands, funded by the Swedish Councilfor Research in the Humanities and Social Sciences, whose support wasabsolutely crucial for its success. Additional support came from the SwedishTransport and Communications Research Board, as well as from the National Institutefor Working Life program for Work & Culture in Norrköping, where theproject had its administrative basis. The project organized an international workshopthere in spring 2000, and the invited keynote speakers Brenda Danet, SteveJones, Nina Lykke, and Terje Rasmussen were all important to us, as were all theother thirty participants, mainly from the Nordic countries. Steve Jones’ generousoffer to include this book in his series was particularly wonderful, and it has been agreat pleasure to work with Sophy Craze and her colleagues at Peter Lang Publishers.We finally wish to thank all others who have offered us support, inspirationand information, including informants, colleagues, and friends all over the onlineand offline globe.Johan Fornäs, Kajsa Klein, Martina Ladendorf,Jenny Sundén, and Malin Sveningsson
7.
 • Guiding and guided tours
 • 2009
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book is based on the collaborative work and experience from Swedish researchers in an new and promising field of scientific and management oriented inquiry: guided tours. The book represents a wide range of scientific perspectives such as organizational theory, human geography, architecture, ethnology and technology.The chapters are divided into three themes: Guided tours as a phenomenon, Guided tours and guidebooks and finally Guided tours: their production, content and use. And your guides - the authors - will provide various kinds of insights. We will follow the history of guidebooks and their followers, experience the smell of sage and find out how a guided tour at a construction site can be performed. Let's take a walk...
 •  
8.
 •  
9.
 • Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv.
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Antologin Litteratur i gränszonen analyserar texter som uppstått i sammanhang där olika språk mer eller mindre frivilligt samexisterar och ställer frågan om vad som händer när verk vandrar från ett språk till ett annat, från en kontext till en annan. Boken stammar ur ett antal workshopar kring översättning och reception av utomeuropeiska litteraturer i Norden och samlar forskningsrapporter från tio forskare från olika ämnen som kritiskt diskuterar olika aspekter av transnationalism i litteraturen. Uppsatserna bidrar inte bara till att belysa hur vi genom litteraturen bemöter det främmande utan har också som syfte att synliggöra och problematisera Nordens plats på det världslitterära fältet.
10.
 • Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor. Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige.
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • ed sitt breda spektrum av perspektiv på diskrimineringens kulturella dimensioner bidrar denna antologi till en ökad förståelse av problemets karaktär och ett mer nyanserat samtal om orsaker och möjliga åtgärder mot etnisk ojämlikhet. Ett strukturellt och maktorienterat perspektiv har väglett valet av artiklar om "invandrarproblematiken" och de samhälleliga maktförhållandena och demokratin i Sverige. Antologins artiklar identifierar särskilda mekanismer inom samhällets institutioner och kulturella formationer som diskriminerar, exkluderar och omyndigförklarar invandrare. Det Sverige som träder fram genom antologins analyser är ett samhälle som präglas av exkludering, men visar samtidigt många positiva krafter och utvecklingar i motstånd till rasism och diskriminering
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (38)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1393)
populärvet., debatt m.m. (5)
Författare/redaktör
Carlsson, Ulla, 1950 ... (145)
Johansson, Thomas, 1 ... (20)
Malmgren, Sven-Göran ... (19)
Weibull, Lennart, 19 ... (16)
Harling, Gunnar, (15)
Czarniawska, Barbara ... (14)
visa fler...
Aijmer, Karin, 1939- ... (14)
Hwang, Philip, 1950- ... (14)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (14)
Söderbaum, Fredrik, ... (13)
Persson, Claes, 1960 ... (13)
Landqvist, Hans, 195 ... (13)
Andrén, Mats, 1958-, (11)
Allwood, Jens, 1947- ... (11)
Holmberg, Sören, 194 ... (11)
Söhrman, Ingmar, 195 ... (10)
Pierre, Jon, 1953-, (10)
Karlsson, Håkan, 196 ... (10)
Sernhede, Ove, 1951- ... (10)
Nilsson, Lennart, 19 ... (10)
Lindahl, Rutger, 194 ... (10)
Borin, Lars, 1957-, (9)
Patriksson, Göran, 1 ... (9)
Larsson, Göran, 1970 ... (9)
Wallby, Karin, 1953- ... (9)
Thörn, Håkan, 1961-, (9)
Haglund-Dragic, Moni ... (9)
Lindvall, Lars, 1935 ... (9)
Stålhammar, Mall, 19 ... (9)
Strandberg, Urban, 1 ... (8)
Pramling Samuelsson, ... (8)
Öjendal, Joakim, 196 ... (8)
Säljö, Roger, 1948-, (8)
Arping, Åsa, 1968-, (8)
Cramér, Per, 1958-, (8)
Jönsson, Sten, 1940- ... (7)
Granhag, Pär-Anders, ... (7)
Platen, Edgar, 1962- ... (7)
Hägg, Robin, 1935-, (7)
Oscarsson, Henrik, 1 ... (7)
Bäck-Wiklund, Margar ... (7)
Vahlne Westerhäll,, ... (7)
Bergström, Annika, 1 ... (7)
Brembeck, Helene, 19 ... (7)
Boholm, Åsa, 1953-, (7)
Kärnfelt, Johan, 196 ... (7)
Jullander, Sverker, ... (7)
Facht, Ulrika, 1969- ... (6)
Ahlstedt, Eva, 1949- ... (6)
Rönnerman, Karin, 19 ... (6)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (22)
Lunds universitet (21)
Chalmers tekniska högskola (16)
Södertörns högskola (15)
Uppsala universitet (15)
visa fler...
Linnéuniversitetet (11)
Mittuniversitetet (10)
Umeå universitet (10)
Högskolan i Halmstad (9)
Linköpings universitet (9)
Mälardalens högskola (8)
Högskolan Väst (7)
Högskolan Kristianstad (6)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
Örebro universitet (3)
Högskolan i Skövde (3)
Högskolan Dalarna (3)
Karlstads universitet (3)
Högskolan i Jönköping (3)
Högskolan i Gävle (2)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Ersta Sköndal högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (682)
Engelska (644)
Tyska (18)
Spanska (12)
Franska (6)
Danska (6)
visa fler...
Norska (6)
Italienska (4)
Japanska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (844)
Humaniora (470)
Naturvetenskap (86)
Medicin och hälsovetenskap (83)
Teknik (20)
Lantbruksvetenskap (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy