SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(gu);mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: swepub > Göteborgs universitet > Samlingsverk (redaktörskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter. Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.         
 •  
2.
 • Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book is about how societies around the world can accelerate innovation in sustainable transport. It examines the relationship between policy change and the development of technological innovations in low carbon vehicle technologies, including biofuels, hybrid-electric vehicles, electric vehicles and fuel cells. Examining this relationship across countries and regions that are leaders in vehicle manufacturing and innovation, such as the European Union, Germany, Sweden, China, Japan, Korea and USA, the books aims to learn lessons about policy and innovation performance.
 •  
3.
 • Transnationella rum : diaspora, migration och gränsöverskridande relationer
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Internationell migration och ökade etniska spänningar har skapat förutsättningar för utvecklingen av sociala, politiska och ekonomiska relationer som överskrider nationsgränser. Gränslösa gemenskaper uppstår där människor och platser knyts samman i ett globalt rum. De båda begreppen transnationalism och diaspora är centrala inom detta nydanande forskningsområde. Boken Transnationella rum ger nya insikter och perspektiv på identiteter och kulturella processer i en värld som länkats ihop av globaliseringen.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Guiding and guided tours
 • 2009
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book is based on the collaborative work and experience from Swedish researchers in an new and promising field of scientific and management oriented inquiry: guided tours. The book represents a wide range of scientific perspectives such as organizational theory, human geography, architecture, ethnology and technology.The chapters are divided into three themes: Guided tours as a phenomenon, Guided tours and guidebooks and finally Guided tours: their production, content and use. And your guides - the authors - will provide various kinds of insights. We will follow the history of guidebooks and their followers, experience the smell of sage and find out how a guided tour at a construction site can be performed. Let's take a walk...
 •  
7.
 • Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv.
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Antologin Litteratur i gränszonen analyserar texter som uppstått i sammanhang där olika språk mer eller mindre frivilligt samexisterar och ställer frågan om vad som händer när verk vandrar från ett språk till ett annat, från en kontext till en annan. Boken stammar ur ett antal workshopar kring översättning och reception av utomeuropeiska litteraturer i Norden och samlar forskningsrapporter från tio forskare från olika ämnen som kritiskt diskuterar olika aspekter av transnationalism i litteraturen. Uppsatserna bidrar inte bara till att belysa hur vi genom litteraturen bemöter det främmande utan har också som syfte att synliggöra och problematisera Nordens plats på det världslitterära fältet.
8.
 • När förvaltning blir business
 • 2013
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att företag bedriver vård, omsorg och andra verksamheter på det offentligas uppdrag är idag en del av vår vardag. Den svenska förvaltningen har förändrats och blivit alltmer business.I den här boken väcker forskare från flera lärosäten frågor och uppmuntrar till fortsatt diskussion på detta tema. Vi tar upp vad marknadisering, konkurrensutsättning och privatisering betyder för den svenska demokratin och förvaltningsmodellen. Hur står det till med politikens möjligheter till styrning? Vad händer med synen på medborgarskapet? Finns det till exempel vinnare och förlorare? Finns det en framtid för förvaltningen som business?
9.
 • Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
 • 2013
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna bok och webb är den efterfrågade och fristående fortsättningen på Omvårdnadens grunder. Redan före sin publicering har Omvårdnad på avancerad nivå varit känd för många under det lekfulla arbetsnamnet Omvårdnadens höjder. Innehållet är två sammanflätade delar: en tryckt bokdel och en digital webbdel. Den senare är helt unik i sitt slag. Ett åttiotal forskande och/eller kliniskt verksamma sjuksköterskor har skapat en digital artikelsamling som beskriver tillämpningen av avancerad omvårdnad inom respektive specialistområde. Webbmaterialet innehåller även sammanfattande ljudklipp, frågor samt den tryckta boken i sin helhet så att den kan läsas på exempelvis iPad. Detta är det första bokverket i Sverige som beskriver huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå. Utgångspunkten är de sex kärnkompetenser som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården och som Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar bör utgöra en röd tråd med progression genom utbildningarnas nivåer:Personcentrerad vårdSamverkan i teamEvidensbaserad vårdFörbättringskunskap för kvalitetsutvecklingSäker vård Informations- och kommunikationsteknologiTillsammans bildar bok och webb ett gemensamt och mångfaldigt innehåll för specialistsjuksköterskeutbildningarna. Avsikten är att skapa en grund för dessa utbildningar och deras motsvarigheter där omvårdnad på avancerad nivå kan beskrivas och problematiseras. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (37)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1369)
populärvet., debatt m.m. (6)
Författare/redaktör
Carlsson, Ulla, 1950 ... (136)
Johansson, Thomas, 1 ... (20)
Malmgren, Sven-Göran ... (19)
Weibull, Lennart, 19 ... (16)
Harling, Gunnar, (15)
Czarniawska, Barbara ... (14)
visa fler...
Hwang, Philip, 1950- ... (14)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (14)
Aijmer, Karin, 1939- ... (13)
Söderbaum, Fredrik, ... (13)
Persson, Claes, 1960 ... (13)
Landqvist, Hans, 195 ... (13)
Andrén, Mats, 1958-, (11)
Allwood, Jens, 1947- ... (11)
Holmberg, Sören, 194 ... (11)
Söhrman, Ingmar, 195 ... (10)
Pierre, Jon, 1953-, (10)
Karlsson, Håkan, 196 ... (10)
Sernhede, Ove, 1951- ... (10)
Nilsson, Lennart, 19 ... (10)
Lindahl, Rutger, 194 ... (10)
Borin, Lars, 1957-, (9)
Patriksson, Göran, 1 ... (9)
Arping, Åsa, 1968-, (9)
Larsson, Göran, 1970 ... (9)
Wallby, Karin, 1953- ... (9)
Haglund-Dragic, Moni ... (9)
Lindvall, Lars, 1935 ... (9)
Stålhammar, Mall, 19 ... (9)
Strandberg, Urban, 1 ... (8)
Platen, Edgar, 1962- ... (8)
Pramling Samuelsson, ... (8)
Säljö, Roger, 1948-, (8)
Cramér, Per, 1958-, (8)
Thörn, Håkan, 1961-, (8)
Jönsson, Sten, 1940- ... (7)
Granhag, Pär-Anders, ... (7)
Hägg, Robin, 1935-, (7)
Oscarsson, Henrik, 1 ... (7)
Öjendal, Joakim, 196 ... (7)
Bäck-Wiklund, Margar ... (7)
Vahlne Westerhäll, L ... (7)
Bergström, Annika, 1 ... (7)
Brembeck, Helene, 19 ... (7)
Boholm, Åsa, 1953-, (7)
Kärnfelt, Johan, 196 ... (7)
Jullander, Sverker, ... (7)
Ahlstedt, Eva, 1949- ... (6)
Rönnerman, Karin, 19 ... (6)
Allwood, Carl Martin ... (6)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (21)
Stockholms universitet (19)
Chalmers tekniska högskola (16)
Uppsala universitet (15)
Linnéuniversitetet (11)
visa fler...
Södertörns högskola (10)
Högskolan i Halmstad (9)
Mittuniversitetet (9)
Linköpings universitet (9)
Mälardalens högskola (8)
Umeå universitet (7)
Högskolan Väst (7)
Högskolan Kristianstad (5)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
Örebro universitet (4)
Karlstads universitet (3)
Högskolan i Skövde (3)
Högskolan Dalarna (3)
Högskolan i Gävle (2)
Ersta Sköndal högskola (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Högskolan i Jönköping (1)
visa färre...
Språk
Svenska (668)
Engelska (633)
Tyska (19)
Spanska (13)
Danska (7)
Norska (6)
visa fler...
Franska (5)
Italienska (4)
Japanska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (836)
Humaniora (459)
Naturvetenskap (82)
Medicin och hälsovetenskap (82)
Teknik (21)
Lantbruksvetenskap (6)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy