SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(gu);mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: swepub > Göteborgs universitet > Samlingsverk (redaktörskap)

 • Resultat 1-10 av 1765
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Paving the Road to Sustainable Transport : Governance and innovation in low-carbon vehicles
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book is about how societies around the world can accelerate innovation in sustainable transport. It examines the relationship between policy change and the development of technological innovations in low carbon vehicle technologies, including biofuels, hybrid-electric vehicles, electric vehicles and fuel cells. Examining this relationship across countries and regions that are leaders in vehicle manufacturing and innovation, such as the European Union, Germany, Sweden, China, Japan, Korea and USA, the books aims to learn lessons about policy and innovation performance.
 •  
2.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this book is to contribute to the development of a dialogue between ongoing research and established practice in the area of e-administration. Just as established practice consists of many different established practices within the public sector , researchers who are interested and involved in the area of e-administration also represent a number of different perspectives and academic disciplines. Our ambition has been to present several different perspectives and understandings related to the ongoing process of change, a charting of where Swedish research in the field stands today. The themes dsicussed from a critical perspective are: The Citizen's Space for Action, Space for Design Action, Space for Action Concerning Regulation and Leadership and finally Providing Space for a Multitude of Interpretations and Roles.
 •  
3.
 • Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden
 • 2013
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna bok och webb är den efterfrågade och fristående fortsättningen på Omvårdnadens grunder. Redan före sin publicering har Omvårdnad på avancerad nivå varit känd för många under det lekfulla arbetsnamnet Omvårdnadens höjder. Innehållet är två sammanflätade delar: en tryckt bokdel och en digital webbdel. Den senare är helt unik i sitt slag. Ett åttiotal forskande och/eller kliniskt verksamma sjuksköterskor har skapat en digital artikelsamling som beskriver tillämpningen av avancerad omvårdnad inom respektive specialistområde. Webbmaterialet innehåller även sammanfattande ljudklipp, frågor samt den tryckta boken i sin helhet så att den kan läsas på exempelvis iPad. Detta är det första bokverket i Sverige som beskriver huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå. Utgångspunkten är de sex kärnkompetenser som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården och som Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar bör utgöra en röd tråd med progression genom utbildningarnas nivåer:Personcentrerad vårdSamverkan i teamEvidensbaserad vårdFörbättringskunskap för kvalitetsutvecklingSäker vård Informations- och kommunikationsteknologiTillsammans bildar bok och webb ett gemensamt och mångfaldigt innehåll för specialistsjuksköterskeutbildningarna. Avsikten är att skapa en grund för dessa utbildningar och deras motsvarigheter där omvårdnad på avancerad nivå kan beskrivas och problematiseras. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.
 •  
4.
 • Transnationella rum : diaspora, migration och gränsöverskridande relationer
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Internationell migration och ökade etniska spänningar har skapat förutsättningar för utvecklingen av sociala, politiska och ekonomiska relationer som överskrider nationsgränser. Gränslösa gemenskaper uppstår där människor och platser knyts samman i ett globalt rum. De båda begreppen transnationalism och diaspora är centrala inom detta nydanande forskningsområde. Boken Transnationella rum ger nya insikter och perspektiv på identiteter och kulturella processer i en värld som länkats ihop av globaliseringen.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Digital Borderlands Cultural Studies of Identityand Interactivity on the Internet
 • 2002
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • All books are collective projects. This one was the result of the actual collectiveresearch project Digital Borderlands, funded by the Swedish Councilfor Research in the Humanities and Social Sciences, whose support wasabsolutely crucial for its success. Additional support came from the SwedishTransport and Communications Research Board, as well as from the National Institutefor Working Life program for Work & Culture in Norrköping, where theproject had its administrative basis. The project organized an international workshopthere in spring 2000, and the invited keynote speakers Brenda Danet, SteveJones, Nina Lykke, and Terje Rasmussen were all important to us, as were all theother thirty participants, mainly from the Nordic countries. Steve Jones’ generousoffer to include this book in his series was particularly wonderful, and it has been agreat pleasure to work with Sophy Craze and her colleagues at Peter Lang Publishers.We finally wish to thank all others who have offered us support, inspirationand information, including informants, colleagues, and friends all over the onlineand offline globe.Johan Fornäs, Kajsa Klein, Martina Ladendorf,Jenny Sundén, and Malin Sveningsson
9.
 •  
10.
 • Funktionell textanalys
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har på senare år blivit alltmer populär i Sverige. Skrivdidaktiker och textforskare tilltalas av modellen och använder de grammatiska kategorierna i analyser och undervisning. Kanske kan detta förklaras av den starka förankringen i kontexten - SFG fungerar helt enkelt bra för att beskriva språk i sammanhang, liksom för att analysera hur språket är med och skapar sammanhang. Analysen är dock inte alltid enkel utan kräver att man vänder och vrider på perspektiven. En bra hjälp är förstås att titta på andra analyser. Hittills har detta varit en bristvara, men det vill denna bok försöka åtgärda. Boken har sin utgångspunkt i två forskarkurser i systemisk-funktionell grammatik för textanalys och presenterar ett urval av de analyser som gjordes under dessa kurser. Bokens tre redaktörer har samlat sina erfarenheter av grammatisk analys av texter och inleder bokens olika avdelningar med kapitel som tar upp dels grunderna i analysen, dels tänkbara problem och överväganden. Bokens kapitel är uppdelade i tre grupper: en som tar upp den ideationella metafunktionen, en som tar upp den interpersonella metafunktionen och en som särskilt handlar om perspektiv som går på tvärs över metafunktionerna. I kapitlen analyseras många olika sorters texter, till exempel reklam, platsannonser, elevinsändare, vigselordningar och styrdokument för skolan. Ambitionen är att ge läsaren en god inblick i hur den systemisk-funktionella grammatiken kan användas för att analysera texter. Boken kan användas på kurser i språkvetenskaplig textanalys på olika nivåer, men också av forskare med intresse för tillämpningen av den funktionella grammatiken. Även lärare som arbetar med SFG-inspirerad undervisning i skolan kan ha glädje av bokens exempel.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1765
Åtkomst
fritt online (28)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1755)
populärvet., debatt m.m. (10)
Författare/redaktör
Carlsson, Ulla, 1950 ... (151)
Johansson, Thomas, 1 ... (22)
Malmgren, Sven-Göran ... (20)
Weibull, Lennart, 19 ... (16)
Persson, Claes, 1960 ... (15)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (15)
visa fler...
Harling, Gunnar, (15)
Czarniawska, Barbara ... (14)
Hwang, Philip, 1950- ... (14)
Landqvist, Hans, 195 ... (14)
Pierre, Jon, 1953-, (13)
Aijmer, Karin, 1939- ... (13)
Söderbaum, Fredrik, ... (13)
Bergström, Annika, 1 ... (12)
Lindahl, Rutger, 194 ... (12)
Andrén, Mats, 1958-, (11)
Allwood, Jens, 1947- ... (11)
Pramling Samuelsson, ... (11)
Arping, Åsa, 1968-, (11)
Sernhede, Ove, 1951- ... (11)
Holmberg, Sören, 194 ... (11)
Söhrman, Ingmar, 195 ... (10)
Oscarsson, Henrik, 1 ... (10)
Larsson, Göran, 1970 ... (10)
Thörn, Håkan, 1961-, (10)
Borin, Lars, 1957-, (9)
Patriksson, Göran, 1 ... (9)
Bogdan, Henrik, 1972 ... (9)
Karlsson, Håkan, 196 ... (9)
Säljö, Roger, 1948-, (9)
Nilsson, Lennart, 19 ... (9)
Wallby, Karin, 1953- ... (9)
Cramér, Per, 1958-, (9)
Haglund-Dragic, Moni ... (9)
Lindvall, Lars, 1935 ... (9)
Stålhammar, Mall, 19 ... (9)
Strandberg, Urban, 1 ... (8)
Sterner, Thomas, 195 ... (8)
Granhag, Pär-Anders, ... (8)
Platen, Edgar, 1962- ... (8)
Öjendal, Joakim, 196 ... (8)
Vahlne Westerhäll,, ... (8)
Cornell, Per, 1962-, (8)
Sköldberg, Emma, 196 ... (8)
Jansson, Mats, 1956- ... (8)
Rönnerman, Karin, 19 ... (7)
Hägg, Robin, 1935-, (7)
Bäck-Wiklund, Margar ... (7)
Sigurdson, Ola, 1966 ... (7)
Brembeck, Helene, 19 ... (7)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (39)
Lunds universitet (31)
Stockholms universitet (30)
Chalmers tekniska högskola (25)
Södertörns högskola (21)
visa fler...
Linnéuniversitetet (18)
Mittuniversitetet (14)
Umeå universitet (13)
Örebro universitet (13)
Linköpings universitet (12)
Högskolan i Borås (11)
Högskolan Väst (10)
Högskolan i Halmstad (9)
Mälardalens högskola (9)
Högskolan Kristianstad (7)
Högskolan i Jönköping (7)
Karlstads universitet (7)
Nordiska Afrikainstitutet (6)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (4)
Högskolan i Gävle (4)
Högskolan Dalarna (4)
Luleå tekniska universitet (4)
Högskolan i Skövde (3)
Försvarshögskolan (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (851)
Svenska (816)
Tyska (27)
Odefinierat språk (19)
Spanska (14)
Danska (10)
visa fler...
Franska (8)
Norska (7)
Italienska (4)
Polska (4)
Japanska (2)
Portugisiska (1)
Kinesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1094)
Humaniora (688)
Naturvetenskap (120)
Medicin och hälsovetenskap (110)
Teknik (42)
Lantbruksvetenskap (12)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy