SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(hig)"

Sökning: swepub > Högskolan i Gävle

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Kristofferzon, Marja-Leena, et al. (författare)
 • Evaluation of a Swedish version of the Watts Sexual Function Questionnaire (WSFQ) in persons with heart disease : A pilot study
 • 2010
 • Ingår i: European Journal of Cardiovascular Nursing. - 1474-5151. ; 9:3, s. 168-174
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: As part of preparation for a Swedish multicentre study, exploring sexual and married life in patients with myocardial infarction and their partners, a Swedish validated instrument was required.Aims: The aim of this pilot study was to evaluate the validity and reliability of a Swedish version of the Watts Sexual Function Questionnaire (WSFQ) among persons with a heart disease.Methods: A convenience sample of 79 persons (47 men and 32 women) living with a heart disease was recruited from the members of the National Association of Heart and Lung Patients. They completed a Swedish version of the WSFQ on two occasions.Results: Two separate factor analyses each revealed a two-factor structure on both occasions: “Sexual appetite” and “Sexual expectations” with gender-neutral questions and “Sexual sensitiveness” and “Sexual ability” with gender-specific questions. Cronbach's alpha coefficients ranged from 0.48 to 0.86 and test–retest values for all but one question exceeded 0.70.Conclusions: The Swedish version of the WSFQ showed good validity and stability and acceptable internal homogeneity. Extended evaluations of the questionnaire are recommended.
 •  
2.
 • Rask, Mikael, et al. (författare)
 • Validity and reliability of a Swedish version of the Relationship Assessment Scale (RAS) : a pilot study
 • 2010
 • Ingår i: Canadian journal of cardiovascular nursing. - Ottawa : Canadian Council of Cardiovascular Nurses. - 0843-6096. ; 20:1, s. 16-21
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: There is a need for a short and easily administered scale, in the Swedish language, for assessing partner relationships in the health care of persons with cardiac disease. PURPOSE: To establish the reliability and validity of the Swedish version of the Relationship Assessment Scale (RAS). DESIGN: The present pilot study has a methodological design. FINDINGS: Content validity has been tested for relevance, clarity and readability. The scale was tested for construct validity with explorative factor analysis. The reliability was tested by internal consistency and test-retest analysis. The result showed a two-factor solution, which does not correspond to the original proposed one-factor solution. The factor analyses revealed two quite distinct factors of RAS, labelled "Relationship built on expectations and satisfaction of needs" and "Relationship built on love and devotion". CONCLUSIONS: The scale has satisfactory psychometric properties in terms of content validity, construct validity, homogeneity and stability in a population of persons with cardiac disease. Wider evaluations of the RAS for other populations and settings are recommended.
 •  
3.
 • Bengtsson, Lars, et al. (författare)
 • Knowledge Integration Challenges when Outsourcing Manufacturing
 • 2011
 • Ingår i: Knowledge Integration & Innovation : Critical Challenges Facing International Technology-based Firms. - Oxford, UK : Oxford University Press. - 978-0-19-969392-4 - 978-0199693924 - 0199693927 ; s. 205-227
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Being R&D intensive has traditionally been seen as an impediment to outsourcing. This study confirms that empirically this was the case for a set of manufacturing industries in The Netherlands in the early 1990s, but also shows that R&D intensity became a positive predictor for changes in outsourcing levels over the 1990s, suggesting firms in R&D intensive industries have increasingly started to rely on partnership relations with outside suppliers. This confirms the need to move the analysis from scale, opportunism and appropriation concerns to a relational perspective when studying outsourcing in R&D intensive industries.
 •  
4.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
5.
 • Ehnfors, Margareta, et al. (författare)
 • Kvalitetsindikatorer för prevention av undernäring
 • 2007
 • Ingår i: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. - Stockholm : Gothia. - 9789172055193 - 978-91-7205-519-3 ; s. 155-165
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En självklar del i sjuksköterskans ansvar är att ständigt utveckla omvårdnadsarbetet i syfte att förbättra vården för patienter och vårdtagare. Med hjälp av en indikator, eller ett kvalitetsmått, kan vårdens resultat och genomförande följas och mätas. I boken presenteras förslag på kvalitetsindikatorer inom olika omvårdnasområden. Syftet är att ge verktyg för registrering, utvärdering och förbättring av omvårdnadskvaliteten. Förhoppningen är att boken ska motivera sjuksköterskor att använda kvalitetsindikatorer så att omvårdnaden kan beskrivas och utvärderas. Denna femte upplaga är utökad med en kvalitetsindikator för fall och fallskadeprevention.
 •  
6.
 • Mamhidir, Anna-Greta, et al. (författare)
 • Weight increase in patients with dementia, and alteration in meal routines and meal environment after integrity promoting care
 • 2007
 • Ingår i: JOURNAL OF CLINICAL NURSING. - 0962-1067. ; 16:5, s. 987-996
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • AIMS: To follow weight changes in patients with moderate and severe dementia and analyse how these changes related to biological and psychological parameters after staff education and support in integrity promoting care. A further aim was to describe meal environment and routines relative to the intervention. BACKGROUND: Weight loss in patients with dementia and in particular Alzheimer's disease is common. The aetiology appears multifactorial with the meal environment and a decreased independence while eating among the factors. METHOD: Over a three-month intervention period, an integrity-promoting care training programme was conducted with the staff of a long-term ward. Alzheimer's disease patients, 18 from an intervention ward and 15 from a control ward were included and possible effects were evaluated. Weighing was conducted at the start and after completion of the intervention. Weight changes were analysed in relation to psychological and biochemical parameters. In addition, the staff wrote diaries about, for example changes made in the environment and in their work. RESULTS: The most prominent difference observed was weight increases in 13 of 18 patients compared with two of 15 patients in the control ward. No weight changes were related to the type of dementia. The individual weight changes correlated significantly to changes in the intellectual functions. Relationships between weight change, increased motor function and increased appetite were non-significant. There was no significant relationship between weight changes and changes in biochemical parameters. According to the staff, increased contact with the patients and a more pleasant atmosphere resulted when the meal environment and routines were changed. RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Weight gain in patients with moderate and severe dementia was achieved by adjusting the meal environment to the individual's needs. Staff education was profitable, as increased competence seemed to promote individually adapted feeding situations. Ensuring good meal situations need to be given high priority.
 •  
7.
 • Arenhall, Eva, et al. (författare)
 • The female partners' experiences of intimate relationship after a first myocardial infarction
 • 2011
 • Ingår i: Journal of Clinical Nursing. - 0962-1067. ; 20:11/12, s. 1677-1684
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aim. This study aimed to explore and describe women’s experience of intimate relationships in connection to and after their partner’s first myocardial infarction (MI).Background. Support from partners is important for recovery, but little is known about partners’ experience of intimate relationships after MI.Design. The study used an explorative, qualitative design.Methods. The first author interviewed 20 women having a partner who had suffered a first MI during the preceding year. Qualitative content analysis was used to analyse the data.Findings. Three themes emerged: ‘limited life space’, ‘sense of life lost’ and ‘another dimension of life’. The women described how their self-assumed responsibility led to a more stifling and limited life. Their sense of life lost was described in terms of deficits and feeling the loss. The women also described experiencing another dimension of life characterised by three subthemes: ‘uncertainty of life’, ‘certain of relationship’ and ‘share life more’.Conclusions. The partners’ MI had an impact on the interviewees’ intimate relationships; they suffered a major loss and missed their ‘former’ partner, both emotionally and sexually. They struggled with the new asymmetry in their intimate relationship and felt compelled to adapt to their partners’ lack of sexual desire or function. Also, their partner controlled them, which lead towards a stifling, more limited life space.Relevance to clinical practice. Caregivers in hospital and primary care settings could apply the findings in their efforts to help couples recover or maintain intimate relationships following MI.
 •  
8.
 • Arenhall, Eva, et al. (författare)
 • The male partners' experiences of the intimate relationships after a first myocardial infarction
 • 2011
 • Ingår i: European Journal of Cardiovascular Nursing. - 1474-5151. ; 10, s. 108-114
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Stress in the intimate relationship is found to worsen the prognosis in women suffering from myocardial infarction (MI). Little is known about how male spouses experience the intimate relationship.Aim: This study aimed to explore and describe the experience of men’s intimate relationships in connection to and after their female partner’s first MI.Methods: An explorative and qualitative design was used. Interviews were conducted with 16 men having a partner who the year before had suffered a first MI. The data were analysed with qualitative content analysis.Results: Three themes emerged: masculine image challenged; life takes another direction; and life remains unchanged. The men were forced to deal with an altered image of themselves as men, and as sexual beings. They were hesitant to approach their spouse in the same way as before the MI because they viewed her to be more fragile. The event also caused them to consider their own lifestyle, changing towards healthier dietary and exercise habits.Conclusions: After their spouse’s MI, men experienced a challenge to their masculine image. They viewed their spouse as being more fragile, which led the men to be gentler in sexual intimacy and more hesitant to invite sexual activity. This knowledge about how male spouses experience the intimate relationship could be helpful for health personnel in hospitals and primary care when they interact with couples where the woman suffers from cardiac disease or other chronic disorders.
 •  
9.
 • Bring, Annika, et al. (författare)
 • Coping Patterns and Their Relation to Daily Activity, Worries, Depressed Mood, and Pain Intensity in Acute Whiplash-Associated Disorders
 • 2013
 • Ingår i: International Journal of Behavioral Medicine. - 1070-5503. ; 20:2, s. 293-303
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUNDThere is a lack of knowledge regarding how individuals with acute whiplash-associated disorders (WAD) appraise and cope with situation-specific stressors.PURPOSEThe aim of the study was to describe the daily process of coping reported in a daily coping assessment by individuals with acute WAD within 1 month after the accident. More specifically, profiles of coping strategies were identified and patterns between stressors, primary and secondary appraisals, and coping strategy profiles were described in relation to reported level of activity, worries, depressed mood and pain intensity during the day.METHODA descriptive and exploratory design was applied. Two hundred and twenty-nine whiplash-associated disorders-daily coping assessment (WAD-DCA) collected during seven consecutive days from 51 participants with acute WAD in Sweden, were included. Cluster analysis was used to obtain coping strategy profiles and data were graphically visualised as patterns through the coping process.RESULTSWhen measuring coping as a daily process relating to the specific stressful situation, different coping pocess patterns appeared. During days with a high degree of physical and mental well-being, high self-efficacy beliefs seemed to be working as an important secondary appraisal, whereas during days with a low degree of physical and mental well-being primary appraisals of the stressor as a threat and catastrophic thoughts were present in the coping process.CONCLUSIONSEarly identification of situational- and individual-specific stressors, appraisals and coping efforts as measured by the WAD-DCA may contribute to the understanding of the coping process in the acute stage of WAD and its possible impact on recovery and adjustment.
 •  
10.
 • Finnveden, Goran, et al. (författare)
 • Flexible and robust strategies for waste management in Sweden
 • 2007
 • Ingår i: Waste Management. - Elsevier. - 0956-053X. ; 27:8, s. S1-S8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Treatment of solid waste continues to be on the political agenda. Waste disposal issues are often viewed from an environmental perspective, but economic and social aspects also need to be considered when deciding on waste strategies and policy instruments. The aim of this paper is to suggest flexible and robust strategies for waste management in Sweden, and to discuss different policy instruments. Emphasis is on environmental aspects, but social and economic aspects are also considered. The results show that most waste treatment methods have a role to play in a robust and flexible integrated waste management system, and that the waste hierarchy is valid as a rule of thumb from an environmental perspective. A review of social aspects shows that there is a general willingness among people to source separate wastes. A package of policy instruments can include landfill tax, an incineration tax which is differentiated with respect to the content of fossil fuels and a weight based incineration tax, as well as support to the use of biogas and recycled materials.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (383)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1424)
konferensbidrag (1236)
bokkapitel (566)
recension (525)
rapport (179)
bok (114)
visa fler...
doktorsavhandling (100)
samlingsverk (redaktörskap) (76)
licentiatavhandling (43)
forskningsöversikt (26)
annan publikation (25)
proceedings (redaktörskap) (14)
patent (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1923)
övrigt vetenskapligt (1404)
populärvet., debatt m.m. (1001)
Författare/redaktör
Söderhäll, Bengt, (421)
Mathiassen, Svend Er ... (130)
Sandberg, Mats, (76)
Ekstrand, Lasse, 194 ... (71)
Bengtsson, Lars (62)
Söderhäll, Bengt, 19 ... (59)
visa fler...
Hast, Anders, (56)
Lyskov, Eugene, (54)
Fransson, Göran, 196 ... (54)
Seipel, Stefan, (54)
Djupsjöbacka, Mats, (50)
Björsell, Niclas, (49)
Sundqvist, Olof, 195 ... (48)
Sörqvist, Patrik, (45)
Sjöström, Christer, (44)
Jiang, Bin, (42)
Ågren, Henrik, 1968- ... (41)
Händel, Peter, (39)
Öberg, Peter, 1960-, (37)
Frelin, Anneli, 1969 ... (36)
Kjellberg, Anders, (34)
Chilo, José, (34)
Pettersson, Daniel, ... (34)
Söderlund, Maud, 194 ... (33)
Hygge, Staffan, (32)
Ryrholm, Nils, 1956- ... (31)
Johansson, Håkan, (30)
Engström, Maria, (30)
Sjölander, Per (30)
Forsman, Mikael, (30)
Stenumgaard, Peter, (29)
Dabhilkar, Mandar, (28)
Carlsson, Marianne, (28)
Van Moer, Wendy, (28)
Sundqvist, Olof (28)
Larsson, Sam, (28)
Lindstrand, Fredrik, ... (28)
Heiden, Marina, (27)
Sandberg, Mats, 1945 ... (27)
Barnekow-Bergkvist, ... (26)
Lindberg, Per, (26)
Björklund, Martin, (26)
Morberg, Åsa, (26)
Löfmark, Anna, (25)
Knez, Igor, 1959-, (25)
Crenshaw, Albert, (24)
Wijk, Katarina, (24)
Richter, Hans O, (23)
Macassa, Gloria, (23)
Nordlander, Edvard, (23)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (369)
Kungliga Tekniska Högskolan (265)
Umeå universitet (150)
Linköpings universitet (113)
Stockholms universitet (90)
visa fler...
Lunds universitet (43)
Mittuniversitetet (42)
Örebro universitet (37)
Göteborgs universitet (31)
Högskolan i Jönköping (20)
Linnéuniversitetet (18)
Mälardalens högskola (14)
Luleå tekniska universitet (11)
Högskolan Kristianstad (10)
Karlstads universitet (8)
Högskolan i Skövde (7)
Chalmers tekniska högskola (6)
Ersta Sköndal högskola (6)
Högskolan Väst (6)
Högskolan i Halmstad (5)
Karolinska institutet (4)
Högskolan Dalarna (4)
Södertörns högskola (2)
Malmö högskola (2)
Försvarshögskolan (1)
Högskolan i Borås (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2687)
Svenska (1590)
Tyska (12)
Spanska (10)
Kinesiska (7)
Danska (6)
visa fler...
Norska (4)
Franska (3)
Finska (2)
Estniska (2)
Japanska (2)
Italienska (1)
Polska (1)
Isländska (1)
Tjeckiska (1)
Turkiska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (1051)
Humaniora (823)
Teknik (583)
Medicin och hälsovetenskap (445)
Naturvetenskap (325)
Lantbruksvetenskap (18)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy