SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(mah);spr:dan"

Sökning: swepub > Malmö högskola > Danska

 • Resultat 1-10 av 56
 • [1]23456Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Jensen, Thomas, et al. (författare)
 • Sinusløftprocedure med Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale : : En systematisk oversigtsartikel med fokus på humane undersøgelser
 • 2013
 • Ingår i: Tandlægebladet;5. - Dansk Tandlægeforening. - 0039-9353. ; :5
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Formål Formålet med denne systematiske gennemgang af litteraturen var at teste hypotesen, at der ingen forskel er på implantatbehandlingens resultat, når der anvendes henholdsvis Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autolog knogle som transplantationsmateriale til sinusløftprocedure ved lateral vindueteknik baseret på humane undersøgelser. Materialer og metoder En elektronisk litteratursøgning i MEDLINE (PubMed) kombineret med manuel søgning af relevante tidsskrifter blev udført med henblik på at inkludere kliniske undersøgelser offentliggjort på engelsk fra 1. januar 1990 til 1. juni 2010. Søgningen identificerede 879 undersøgelser, og 35 undersøgelser opfyldte inklusionskriterierne. Resultater Den systematiske gennemgang af de inkluderede undersøgelser viste, at det ikke var muligt at foretage en metaanalyse på grund af betydelig variation i de inkluderede studier. Endvidere kunne der ikke identificeres langtidsundersøgelser, der sammenlignede sinusløftprocedure med de to behandlingsmodaliteter. Desuden kunne der ikke identificeres undersøgelser, hvor overlevelsen af suprastrukturen efter de to behandlingsprocedurer blev sammenlignet. Den etårige implantatoverlevelse blev sammenlignet i en enkelt undersøgelse, og der kunne ikke påvises statistisk signifikant forskel. Implantatoverlevelsen var således 96 % med Bio-Oss alene og 94 % med en blanding af 80 % Bio-Oss og 20 % autolog knogle fra underkæben. Tilsætning af en begrænset mængde autolog knogle til Bio-Oss syntes ikke at øge mængden af nydannet knogle eller knogleimplantatkontakten sammenlignet med Bio-Oss alene. Konklusion Hypotesen om ingen forskel på anvendelsen af Bio-Oss alene eller Bio-Oss blandet med autologt knogletransplantat i forbindelse med sinusløftprocedure kunne derfor hverken bekræftes eller forkastes baseret på de eksisterende humane undersøgelser. Der er således behov for supplerende langtidsundersøgelser med fokus på overlevelsen af suprastrukturer og implantater ved de to behandlingsmodaliteter, før endelige konklusioner kan drages. Jensen T, Schou S, Stavropoulos A, Terheyden H, Holmstrup P. Maxillary sinus floor augmentation with Bio-Oss or Bio-Oss mixed with autogenous bone as graft: a systematic review. Clin Oral Implants Res 2012;23:263-73.
4.
 • Serder, Margareta, et al. (författare)
 • PISA : problemet med en metaundersøgelse
 • 2015
 • Ingår i: Læring, dannelse og udvikling : kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. - Hans Reitzels forlag. - 978-87-412-5808-9
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Dette kapitel skal handle om en test, der gives en halv million 15-årige hvert tredje år verden over for at få et standardiseret billede af, hvor meget de kan på bestemte fagområder, uanset hvilken undervisning de har modtaget. Det handler om Programme for International Student Assessment – forkortet PISA. I dette kapitel fokuserer vi på en konsekvens af PISA, nemlig at PISA kan siges at påvirke, hvad der anses for vigtige færdigheder – definitionen på den rigtige og vigtige viden i vores samfund.Sigtet er at analysere og diskutere de inhærente begrænsninger i det videnssyn, PISA repræsenterer – hvad sker der, når indholdet af netop dette videnssyn bliver det vigtigste? Hvad bliver valgt fra? Og hvilke elever skal defineres som vellykkede? Derudover er det hensigten at diskutere, hvordan elevers 'mangelfulde kundskaber inden for naturvidenskab', som ofte optræder i debatten om PISA-resultater i for eksempel Sverige og Danmark, kan anskues som produkter af PISA-målingen selv. Vores tese er, at de manglende kundskaber ikke er et givet forhold, men noget, der skabes i selve idéen om en global elevvurdering, en metaundersøgelse. De empiriske eksempler, vi anvender, er PISA's rammeformulering, løsrevne PISA-spørgsmål samt diskussioner mellem elever, der diskuterer og besvarer PISA-spørgsmål i grupper.
 •  
5.
 • Alm, Jens, et al. (författare)
 • Fodboldens krav til kommunale stadionfaciliteter : et institutionelt perspektiv
 • 2014
 • Ingår i: Forum for Idræt;1. - Forum for Idræt, Historie og Samfund. - 1904-2183. ; :1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Although attendance figures in Danish football’s first tier are not in line with the Danish FA’s stadium requirements, the municipalities, which to a large degree fund the stadiums, comply with the stadium requirements and assist the clubs in obtaining their necessary league licenses. Taking on an institutional perspective, this study answers the question of why Danish municipalities follow these requirements and fund professional football stadiums that have a much bigger capacity than their regular attendance demands. The findings of the study can be summarized in three parts. First, coercive isomorphic processes are present within the homogenization process Danish stadiums are facing. As it is believed to be necessary to enhance facilities in order to keep Danish clubs competitive at the national and international level, the Danish FA, the Danish league, as well as the clubs, have been successful in realizing their demands for bigger stadiums. Second, it is also possible to discern mimetic isomorphic processes in the study. The competitive situation between municipalities, along with a conception of the clubs’ significance in the new experience economy, have contributed to the Danish municipalities’ compliance with the stadium requirements. Thirdly, although the municipalities have complied with the stadium requirements and funded the facilities, the analysis reveals a municipal opposition towards the requirements. However, the power balance between the clubs and municipalities seems to indicate that the clubs have the advantage, as the municipalities, despite their opposition, have conceded to making investments on the basis of the FA’s requirements.
6.
 • Andreassen, Rikke (författare)
 • Der er et yndigt land. Medier, minoriteter og danskhed
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Forfatter Rikke Andreassen har som den første forsker nogen sinde fået uhindret og ubegrænset adgang til både DR og TV2s arkiver. Hun har derfor – som noget nyt i dansk forskning – været i stand til at inddrage tv-nyheder i en analyse, der strækker sig over en længere periode. Gennem analyser af mere 300 avisartikler og 300 nyhedsindslag fra 1980’erne til i dag viser hun, hvordan medierne har beskrevet etniske minoriteter. Medierne beskriver overvejende etniske minoriteter negativt og i stereotyper som ’den undertrykte indvandrerkvinde’ og ’den seksuelt aggressive muslimske mand’. Bogen illustrerer, hvordan medieformidlingen fx har betydning for danskernes opfattelser af køn og seksualitet. Andreassen viser, hvordan mediefremstillingen af etniske minoritetskvinder som undertrykte spiller en væsentlig rolle i fastholdelsen af opfattelsen af, at der eksisterer kønsmæssig ligestilling i Danmark.
 •  
7.
 • Andreassen, Rikke, et al. (författare)
 • Hvis hud passer hudfarvet plaster til?
 • 2006
 • Ingår i: Speak up! set up tolerance. - Set up tolerance.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artiklen viser, hur normer konstrueres, og hur makten är i normen, i det normale. Artiklen analyserer, hur ras/etnicitet og vithet konstrueres i det danska samhalle, och hur forhold, som synes neutrale, är diskriminerende.
 •  
8.
 • Andreassen, Rikke (författare)
 • Oprindeligt var det nogle sure lebber, der hadede mænd
 • 2007
 • Ingår i: TIdsskriftet Politik;10, 2007. - Inst. for Statskundskab, Københavns Universitet. - 1604-0058. ; :10, 2007
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Denne artikel viser, at der er diskrepans mellem danskeres kollektive erindringer om feministisk bevægelser og historiske forhold om kvindebevægelser og feminismen i Danmark. I det følgende vil kollektive erindringer om feminisme og kvindebevægelser blive belyst ud fra 40 interviews med tilfældigt udvalgte danskere, der er repræsentative for den danske befolkning i alder, køn, etnicitet, sociale miljøer og seksuel orientering. De erindringer og fremstillinger af feminisme, som udtrykkes, vil blive belyst i forhold til historiske udviklinger fra 1960’erne til i dag. Interviewene illustrerer tydeligt, at der ikke er én kollektiv erindring om kvindebevægelser, ligesom der ikke er ét bestemt sæt associationer, der forbindes med feminisme. Men der er en række fællestræk i interviewene, og specielt en række fællestræk i de karaktertræk, der forbindes med feminisme, kvindebevægelse og feminister.
 •  
9.
 • Bergström, Kamilla (författare)
 • Arbejdsglæde : perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet
 • 2013
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Formålet med oplæget er, med danske og svenske tandlæger som eksempel, at diskutere de emotionelle aspekter i arbejdet med mennesker, der kan bidrage til arbejdsglæde og hvordan disse aspekter kan påvirkes af de vilkår, arbejdet udfolder sig i. At arbejde direkte på eller med mennesker handler i høj grad om, at kunne skabe gode interaktioner og relationer den sundhedsprofessionelle og patienten i mellem. Den gode relation kan være et mål i sig selv og/eller være et sekundært mål, for at gøre andre ting lettere. En god relation påvirker ikke kun behandlingsresultatet og oplevelsen for patienten, men også den sundhedsprofessionelles arbejdsglæde. For mange der arbejder direkte med mennesker er det netop relationerne til patienterne, der kan skabe en indre længerevarende arbejdsglæde. Arbejdet udfolder sig altid i en konkret organisatorisk kontekst, som bestemmer de muligheder den sundhedsprofessionelle har for sit arbejde. De vilkår og krav som arbejdet indebærer, påvirker derved hvad den sundhedsprofessionelle reelt gør i selve interaktionen med patienten. Denne kan bl.a. gennem emotionelt arbejde forsøge at påvirke patientens følelser og oplevelser i en given retning, indenfor visse rammer. Vilkårene og kravene til den sundhedsprofessionelles handlemuligheder for at skabe gode relationer, udfordres bl.a. af en tendens til øget markedstænkning i velfærdsydelser. De værdier markedstænkningen bygger på, adskiller sig på flere måder fra den faglige forståelse som de sundhedsprofessionelles har, hvilket kan gøre det emotionelle arbejde i selve interaktionen, udfordrende at navigere i. Hvordan vi får enderne til at mødes og samtidigt bevarer arbejdsgløden, er emnet til diskussion.
10.
 • Berthelsen, Hanne (författare)
 • Europæiske retningslinjer for Behaviour Management
 • 2008
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) udarbejder med mellemrum kliniske retningslinjer indenfor forskellige områder af pædodontien. Senest i rækken er guidelines for Behaviour Management. Retningslinjerne er udarbejdet af en ekspertgruppe bestående af Gunilla Klingberg, Ruth Freeman, Maaike ten Berge og Jaap Veerkamp ud fra en evidensbaseret tilgang til forebyggelse af tandlægeangst blandt børn og unge. Der var en forventning om, at guidelines i den foreliggende form ville være blevet vedtaget på årets EAPD kongres i Kroatien, hvilket dog ikke blev tilfældet. Retningslinjerne er derfor fortsat undervejs i processen, men kan være af faglig interesse at have nøjere indsigt i. Der findes ikke noget godt dansk ord, som fuldt ud dækker den engelske betegnelse Behaviour Management. Indtil videre vil vi derfor foreslå, at man anvender den engelske betegnelse. I de nye retningslinjer omfatter begrebet, udover tilvænningsbehandling, tillige udviklingsmæssige og behandlingsmæssige aspekter ligesom forhold omkring selve mødet med patienterne på deres vilkår. Børn har ret til at blive respekteret og beskyttet fremgår det af FN’s børnekonvention, som retningslinjerne tager afsæt i. En række nøgle-begreber præciseres, ligesom såvel fore¬byggende som behandlingsmæssige aspekter bearbejdes ud fra den nyeste dokumenterede viden på området kombineret med kliniske erfaringer. Det understreges, at alle tandlæger, der behandler børn, bør besidde særlige kompetencer i kommunikation, psykologisk indsigt samt i Behaviour Management strategier, da dette er vist at forebygge og behandle tandlægeangst og frygt. Retningslinjerne lægger desuden op til en systematisk observation og registrering i såvel anamnese som journalisering. En bredt sammensat arbejdsgruppe under Dansk Pædodontisk Selskab har i løbet af 2008 gen¬nemgået og debatteret EAPD’s nye retnings¬linjer for Behaviour Management og derved fået et interessant indblik i, hvorledes andre europæiske lande ser på et af pædodontiens mest centrale områder. Selvom grundkernen i arbejdet med børn er den samme, er såvel synet på børnepatienten som tilgangen til den praktiske håndtering i høj grad kulturafhængig. Det er den danske arbejdsgruppes vurdering, at retningslinjer som disse kan bidrage til at sikre et fornuftigt grundniveau i tilrettelæggelsen af børnetandpleje, og desuden være et redskab til løbende diskussion af eksisterende praksis. Retningslinjer for Behaviour Management kan i særdeleshed medvirke til at understrege det faktum, at fagligheden som tandlæge er mere og andet end de håndværksmæssige kompetencer. På vegne af Dansk Pædodontisk Selskabs Arbejdsgruppes medlemmer, Hanne Berthelsen
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 56
 • [1]23456Nästa
Åtkomst
fritt online (23)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (26)
bokkapitel (17)
bok (5)
konferensbidrag (2)
rapport (2)
annan publikation (2)
visa fler...
forskningsöversikt (1)
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (38)
refereegranskat (10)
populärvet., debatt m.m. (8)
Författare/redaktör
Wedege, Tine (15)
Høg Hansen, Anders (5)
Kupferberg, Feiwel (4)
Andreassen, Rikke, (3)
Christoffersen, Erik ... (3)
visa fler...
Carlbom, Aje (2)
Stavropoulos, Andrea ... (2)
Antoft, Rasmus (2)
Guldborg Petersen, J ... (2)
Hansen, Hans Christi ... (2)
Winkelhorn, Kathrine (2)
Skovsmose, Ole (2)
Blomhøj, Morten (2)
Jacobsen, Michael Hv ... (1)
Persson, Magnus (1)
Persson, Sven, (1)
Ouis, Pernilla (1)
Johansson, Magnus, (1)
Holmstrup, Palle (1)
Alm, Jens (1)
Storm, Rasmus K (1)
Ideland, Malin (1)
Sjöberg, Ulrika (1)
Ahmed Andresen, Uzma (1)
Nellemann, Tanja (1)
Aagaard, Grete (1)
Nordgren, Johan (1)
Aspelin, Jonas, 1964 ... (1)
Bergström, Kamilla, (1)
Dahllöf, Göran, (1)
Jensen, Thomas (1)
Berthelsen, Hanne (1)
Kampmann, Jan (1)
Isenberg, Bo (1)
Söderman, Johan (1)
Klingberg, Gunilla (1)
Ericsson, Ingegerd (1)
Sommer, Dion (1)
de Jong, Marjanna, (1)
Larsen, Kristian (1)
Roald, Anne Sofie (1)
Wilhelmsson, Hanna (1)
Schou, Søren (1)
Hägerfelth, Gun (1)
Folke Larsen, Anders (1)
Hein, Mikkel (1)
Jörgensen, Anja (1)
Haahr, Ole (1)
Jensen, Hans Nygaard (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (1)
Högskolan Kristianstad (1)
Språk
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy