SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(mah);spr:eng;lar1:(bth);pers:(Pilhammar Ewa)"

Sökning: swepub > Malmö universitet > Engelska > Blekinge Tekniska Högskola > Pilhammar Ewa

 • Resultat 1-2 av 2
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Johansson, Maria Eiman, et al. (författare)
 • Registered Nurses´Adherence to Clinical Guidelines Regarding Peripheral Venous Catheters : A Structured Observational Study
 • 2008
 • Ingår i: Worldviews on Evidence-Based Nursing. - Blackwell. - 1545-102X. ; 5:3, s. 148-159
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Perifer venkateter är vanligt bland en stor del patienter idag. Användandet av perifer venkateter (PVK) kan leda till komplikationer som t ex tromboflebit och sepsis och kliniska riktlinjer har utarbetats för att stödja sjuksköterskor som handhar PVK. Det finns flera orsaker till varför kliniskt verksamma inte följer kliniska riktlinjer även om detta skulle minska komplikationsfrekvensen. Den här artikeln beskriver sjuksköterskors följsamhet till nationella och lokala kliniska riktlinjer vad gäller PVK och fokuserar på tid in situ, placering och dokumentaion vid förbandet. Ett ytterligare asyfte är att beskriva förekomsten av tromboflebiter i anslutning till PVK in situ, Metoden är strukturerade observationer av patienter med PVK. Data som analyserades gäller 343 PVK och är insamlat mellan december 2004 till juni 2005. Resultatet visar att sjuksköterskorna delvis följer riktlinjerna vad gäller storlek och placering. det var låg följsamhet vad gäller dokumentationen. icke följsamheten vad gäller tid in situ varierade mellan 5-26,3%, skillnader visade för storlek, placering och dokumentation. Mild tromboflebit (grad 1 och 2) observerades i 7% av fallen. Slutsatserna är att sjuksköterskors följsamhet till kliniska riktlinjer varierar men att sjuksköterskorna verkar byta leer ta bort PVK innan det uppstår alvarliga komplikationer. Återkoppling och diskussioner om följsamhet eller om komplikationer kan ha ett inflytande på sjuksköterskors kliniska beslutsfattande . Nyckelord: kliniskt beslutsfattande, följsamhet till riktlinjer, perifer venkateter, strukturerade observationer
 •  
2.
 • Johansson, Maria Eiman, et al. (författare)
 • Nurses' clinical reasoning concerning management of peripheral venous cannulae
 • 2009
 • Ingår i: JOURNAL OF CLINICAL NURSING. - 0962-1067. ; 18:23, s. 3366-3375
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Studien syftar till att beskriva sjuksköterskors kliniska resonemang vid skötsel av perifer venkateter. varje dag fattar sjuksköterskor en mängd beslut, bland annat om skötsel av PVK. En vanlig komplikation till PVK är tromboflebit, även om det också kan förekomma allvarligare komplikationer. Det finns kliniska riktlinjer om skötsel av PVK men dessa följs inte alltid. Tidigare studier om skötsel av PVK har inte genomförts i naturlig miljö. Därför designades en studie med kvalitativ metos som kombinerar observationer med intervjuer. Deltagande observation underlättade efterföljande öppna intervjuer om observationen, liksom de semistrukturerade intervjuerna om skötsel av PVK. texten analyserades med innehållsanalys. resultatet redovisas i tre huvudkategorier och ett tema. Temat visar att sjuksköterskorna balanserar mellan att minimera obehag för patienten och förebygga komplikationer från PVKn. Patientens välbefinnande övervägdes varje gång, även om det skedde med olika utgångspunkter t ex i form av den individuella patientsituationen, egen arbetsbelastning och egna erfarenheter av PVKskötsel. Denna typ av kunskap kan vara värdefull vid implementering av kliniska riktlinjer och också vid utbildning av sjuksköterskor.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-2 av 2
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2)
Typ av innehåll
refereegranskat (2)
Författare/redaktör
Willman, Ania (2)
Eiman Johansson, Mar ... (2)
Johansson, Maria Eim ... (2)
Khalaf, Azzam (1)
Pilhammar Andersson, ... (1)
Lärosäte
Göteborgs universitet (2)
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy