SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);mspu:(report)"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Rapport

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
 • Adams, Robin, et al. (författare)
 • What is the word for 'Engineering' in Swedish : Swedish students conceptions of their discipline
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Engineering education in Sweden – as in the rest of the world – is experiencing a decline in student interest. There are concerns about the ways in which students think about engineering education, why they join an academic programme in engineering, and why they persist in their studies. In this context the aims of the Nationellt ämnesdidaktiskt Centrum för Teknikutbildning i Studenternas Sammanhang project (CeTUSS) is to investigate the student experience and to identify and support a continuing network of interested researchers, as well as in building capacity for disciplinary pedagogic investigation.The Stepping Stones project brings together these interests in a multi-researcher, multi-institutional study that investigates how tudents and academic staff perceive engineering in Sweden and in Swedish education. The first results of that project are reported here. As this study is situated uniquely in Swedish education, it allows for exploration of “a Swedish perspective” on conceptions of engineering. The Stepping Stones project was based on a model of research capacity-building previously instantiated in the USA and Australia (Fincher & Tenenberg, 2006).
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
9.
 • Nilholm, Claes, et al. (författare)
 • Kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd : En enkätundersökning
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd är betydelsefullt. Inte minst är situationen för dessa elever en bra värdemätare på hur väl demokratin i samhället fungerar. Samtidigt har kunskap saknats när det gäller hur kommunernas arbete med denna grupp elever ser ut. I rapporten redovisas en enkätundersökning av kommunernas arbete med elever i behov av särskilt stöd som besvarats av 90 % av landets kommuner. Resultaten rör ett brett spektrum av detta arbete, t.ex. resursfördelningssystem, identifiering av eleverna, organisatoriska/personella lösningar, frågor om inflytande m.m.
 •  
10.
 • Olofsson, Jonas, 1965-, et al. (författare)
 • Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna forskningsrapport presenteras studier som berör ungdomars arbetsmarknadsetablering. Stor uppmärksamhet ägnas offentliga regelverk och insatser som görs för att underlätta för unga individer att fullborda en gymnasieutbildning respektive att ta steget från skola till arbetsliv. Den nationella problembilden speglas och fördjupas via erfarenheter från tio olika kommuner. Sammantaget visar undersökningarna rörande synen på IV och lärlingsutbildning, arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser och det kommunala informations- och uppföljningsansvaret, att kommunerna har mycket olika ingångar och arbetssätt. Synsätten hos de ansvariga tjänstemännen är också mycket varierande. En huvudförklaring till detta är oklarheten i de statliga regelverken. Vad ska göras inom ramen för IV? Vilken roll kan lärlingsutbildningen spela och var ligger huvudansvaret för att förverkliga en lärlingsutbildning? Vilken roll ska kommunerna spela efter jobbgarantins införande? Hur ska informationsansvaret gällande ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasieskolan tolkas? Genomgångarna visar att de olika stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ringa grad av i vilken kommun de råkar bo.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (701)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1685)
populärvet., debatt m.m. (238)
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Linderholm, Johan, 1 ... (50)
Viklund, Karin, 1950 ... (37)
Hanberger, Anders, 1 ... (29)
Viklund, Karin, (29)
Westin, Kerstin, 195 ... (27)
Ivanov, Kristo, (19)
visa fler...
Mårald, Gunilla, 196 ... (18)
Henriksson, Widar, 1 ... (17)
Lundberg, Sofia, 196 ... (17)
Wibe, Sören, 1946-, (17)
Westin, Lars, 1953-, (16)
Aronsson, Thomas, 19 ... (16)
Armelius, Bengt-Åke, ... (15)
Belyaev, Yuri K, (15)
Grabowski, Radoslaw, ... (15)
Sundström, Anna, 197 ... (14)
Sandström, Camilla, (14)
Nordlund, Gerhard, (14)
Lindgren, Urban, 196 ... (13)
Marner, Anders, (13)
Olsson, Fredrik, 197 ... (13)
Olsson, Mats-Olov (12)
Garvill, Jörgen, 194 ... (12)
Lundberg, Johan, 196 ... (12)
Marell, Agneta, 1964 ... (12)
Lindberg, Leif, (11)
Armelius, Kerstin, 1 ... (11)
Li, Haibo, 1965-, (11)
Stage, Christina, (11)
Westerberg, Pernilla ... (10)
Marklund, Per-Olov, ... (10)
Olofsson, Eva, (10)
Lindgren, Urban, (10)
Stage, Christina, 19 ... (10)
Puu, Tönu, 1936-, (9)
Backman, Jarl, (9)
Alger, Susanne, 1967 ... (9)
Elmroth, Erik, 1964- ... (9)
Lithner, Johan, 1960 ... (9)
Larsson, Thomas B, 1 ... (9)
Henrysson, Sten, (9)
Ögren, Gunilla, 1949 ... (9)
Lindmark, Magnus, 19 ... (8)
Andersson, Håkan, (8)
Forsgren, Olov (8)
Hellström, Thomas, (8)
Wikström, Joel, (8)
Grönlund, Åke, (8)
Andersson, Inger, (8)
Lundmark, Linda, (8)
visa färre...
Lärosäte
Luleå tekniska universitet (17)
Stockholms universitet (12)
Mittuniversitetet (10)
Göteborgs universitet (10)
Uppsala universitet (10)
visa fler...
Karlstads universitet (7)
Lunds universitet (5)
Linköpings universitet (5)
Linnéuniversitetet (5)
Högskolan i Gävle (5)
Örebro universitet (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan Kristianstad (1)
Högskolan i Borås (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Svenska (1240)
Engelska (677)
Norska (3)
Tyska (1)
Ryska (1)
Odefinierat språk (1)
visa fler...
Tjeckiska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (556)
Humaniora (231)
Naturvetenskap (118)
Medicin och hälsovetenskap (48)
Teknik (24)
Lantbruksvetenskap (7)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy