SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);spr:swe"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Svenska

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Eriksson, Mats, et al. (författare)
 • [In Process Citation].
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - 1652-7518. ; 112
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Intraosseous administration of fluids and drugs is valuable when vascular access is difficult to achieve. Intraosseous needles are useful tools in such cases. Sampling of aspirates through such needles have raised concern regarding the possibility that aspirated bone marrow particles could damage analysis equipment. We recommend that point-of-care equipment should be used as far as possible when intraosseous aspirates are analyzed. This is especially relevant when whole blood (i.e. blood gases) is analyzed.When centrifuged, possibly occurring bone marrow particles are deposited in the pellet, whereas the supernatant essentially corresponds to plasma. We have successfully analyzed creatinine, mor-phine and troponin in such samples. Leucocytes and platelets, which are formed in the bone marrow, may cause falsely elevated values when intraosseous aspirates are analyzed. The risk of hemolysis, and its potential effect on certain analyses, should be considered.
2.
 • Wijk, H, et al. (författare)
 • Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå – ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor
 • 2009
 • Ingår i: Vård i Norden. ; 29:94, s. 41-43
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher Education Reform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursing programmes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree with a masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbased knowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions and clinics. Specific didactical issues are raised.
 •  
3.
 • 1897 : Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier  press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-talets ledande medieindustrier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställningen 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den DVD-skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stockholmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
 •  
4.
5.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
6.
 •  
7.
 • Johanna, Overud, 1966-, et al. (författare)
 • Från reserv till reserv : Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har vid olika tidpunkter lanserats satsningar för att skapa förutsättningar för en mer jämställd arbetsmarknad. Både politik och arbetsmarknad har genomgått betydande förändringar, något som i denna rapport studeras på regional nivå utifrån ett genusperspektiv. Studien placeras i skärningspunkten mellan arbetsmarknadspolitik, jämställdhetspolitik och regionalpolitik. Arbetsmarknadspolitiken har länge varit ett av de starkaste medlen för att uppnå målen med jämställdhetspolitiken. I den här rapporten undersöks den del av arbetsmarknadspolitiken som samverkar med den regionala utvecklingspolitiken och hur den utformas i relation till de jämställdhetspolitiska målen.<br/><br/>Rapportens huvudsyfte är att utifrån två tidsbilder diskutera möjligheter och problem som är förknippade med den politik som uppmuntrar och stimulerar kvinnor att övergå från hemarbete till lönearbete, respektive från lönearbete till företagande. Genom två nedslag i tiden i Jämtlands län illustreras en förskjutning i den politiska retoriken från lönearbete till företagande som avspeglas i olika arbetsmarknadssatsningar för att öka kvinnors förankring på arbetsmarknaden. Med en maktordning som underordnar kvinnor återkommer ett synsätt som leder till att politiska åtgärder gång på gång utformas utifrån synen på kvinnors arbetskraft som en reserv
 •  
8.
 •  
9.
 • Söderlundh, Hedda, et al. (författare)
 • Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift
 • 2012
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad vet vi om dagens myndighetstexter? Är de svåra eller lätta att läsa och förstå? Vad tycker läsarna? Och hur går skrivarbetet till på myndigheter? I Myndigheterna har ordet presenteras undersökningar av texter och skrivande. Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar? Med hjälp av exempel från några stora myndigheter får vi en inblick i förutsättningarna för skrivande och i hur arbetet går till. Olika textgenrer analyseras och vi får veta hur mottagarna uppfattar dessa texter. Boken ger en bild av myndigheters skriftliga kommunikation av i dag jämfört med för tio år sedan. Exempelvis får vi veta att många texter är multimodala (innehåller, bilder, kartor osv.), att texterna har blivit längre medan meningslängden minskat och att du-tilltal är helt etablerat. Dessutom diskuteras dagens och morgondagens klarspråksarbete vid myndigheter. Boken vänder sig främst till skribenter på myndigheter, i kommuner och andra offentliga organ men också till språkforskare och andra som ur ett vetenskapligt perspektiv är intresserade av myndigheters kommunikation.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1996)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2494)
bokkapitel (2088)
rapport (1462)
doktorsavhandling (708)
recension (695)
konferensbidrag (477)
visa fler...
bok (409)
samlingsverk (redaktörskap) (253)
annan publikation (156)
licentiatavhandling (98)
forskningsöversikt (55)
konstnärligt arbete (28)
proceedings (redaktörskap) (19)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (6117)
populärvet., debatt m.m. (1769)
refereegranskat (1028)
Författare/redaktör
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (132)
Edlund, Lars-Erik (95)
Granqvist, Raoul, (78)
Bränström Öhman, Ann ... (76)
Marner, Anders, 1949 ... (74)
Viklund, Karin, (59)
visa fler...
Marner, Anders, (56)
Nordlund, Christer, ... (54)
Fazlhashemi, Mohamma ... (52)
Bränström Öhman, Ann ... (51)
Viklund, Karin, 1950 ... (46)
Linderholm, Johan, 1 ... (46)
Hallström, Pär, (46)
Straarup, Jørgen, 19 ... (43)
Johansson, Stina, 19 ... (40)
Ehn, Billy, (40)
Johansson, Anders, 1 ... (40)
Granqvist, Raoul J., (40)
Hjelm, Jonny, 1956-, (40)
Westin, Kerstin, 195 ... (39)
Hanberger, Anders, 1 ... (38)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (38)
Lindgren, Simon, 197 ... (36)
Gregersdotter, Katar ... (36)
Heith, Anne, (35)
Kalman, Hildur, 1955 ... (34)
Pelle, Snickars, 197 ... (33)
Hollander, Anna, (33)
Lantto, Patrik, 1968 ... (33)
Madell, Tom (33)
Blom, Björn, (32)
Blom, Björn, 1965-, (32)
Bejstam, Lars (31)
Sandström, Camilla, (31)
Ramqvist, Per H, 195 ... (31)
Kjersén Edman, Lena, (31)
Gothefors, Leif, (30)
Jönsson, Maria, 1975 ... (30)
Morén, Stefan, 1948- ... (30)
Öhman, Anders, (30)
Elenius, Lars, (28)
Edlund, Ann-Catrine, ... (28)
Söderström, Tor (28)
Mannelqvist, Ruth, 1 ... (28)
Erixon, Per-Olof, 19 ... (28)
Lundgren, Anna Sofia ... (27)
Hamberg, Katarina, (27)
Hårdstedt, Martin, 1 ... (27)
Fazlhashemi, Mohamma ... (27)
Eriksson, Anders (26)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (166)
Luleå tekniska universitet (104)
Mittuniversitetet (82)
Göteborgs universitet (61)
Stockholms universitet (54)
visa fler...
Linköpings universitet (43)
Högskolan Dalarna (43)
Södertörns högskola (39)
Lunds universitet (39)
Sveriges Lantbruksuniversitet (37)
Högskolan i Gävle (33)
Linnéuniversitetet (32)
Karlstads universitet (27)
Karolinska Institutet (20)
Mälardalens högskola (17)
Högskolan i Borås (13)
Naturvårdsverket (13)
Örebro universitet (10)
Kungliga Tekniska Högskolan (10)
Ersta Sköndal högskola (8)
Högskolan i Jönköping (8)
Malmö högskola (7)
Gymnastik- och idrottshögskolan (7)
Högskolan Kristianstad (5)
Högskolan Väst (3)
Högskolan i Halmstad (3)
Försvarshögskolan (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Röda Korsets Högskola (1)
Högskolan i Skövde (1)
visa färre...
Språk
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (3204)
Humaniora (2692)
Medicin och hälsovetenskap (631)
Naturvetenskap (190)
Lantbruksvetenskap (66)
Teknik (44)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy