SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);spr:swe"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Svenska

 • Resultat 1-10 av 9512
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Holgersson, Georg, et al. (författare)
 • [In Process Citation].
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - 0023-7205. ; 112
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The work-up process for lung cancer patients consists of several steps from suspicion of malignant disease to start of treatment. Delays between these steps should be minimized. Data in the Swedish National Lung Cancer Register show that the work-up times for lung cancer patients vary greatly between different counties in central Sweden. In order to reduce delays, a trial of implementing patient guides (Sw: patientlotsar) for patients referred to the hospital was conducted. When comparing the work-up times before and after implementation of patient guides the median waiting time from suspicion of lung cancer to start of treatment in the region was reduced from 71 to 45 days. Furthermore, the duration of most of the steps in the work-up process were shortened despite more complex investigation procedures, e.g. increased use of PET/CT in the guided patient group.
 •  
2.
 • Wijk, H, et al. (författare)
 • Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå – ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor
 • 2009
 • Ingår i: Vård i Norden. ; 29:94, s. 41-43
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher Education Reform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursing programmes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree with a masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbased knowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions and clinics. Specific didactical issues are raised.
 •  
3.
 • 1897 : Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier  press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-talets ledande medieindustrier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställningen 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den DVD-skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stockholmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
 •  
4.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
5.
 •  
6.
7.
 •  
8.
 • Johanna, Overud, 1966-, et al. (författare)
 • Från reserv till reserv : Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har vid olika tidpunkter lanserats satsningar för att skapa förutsättningar för en mer jämställd arbetsmarknad. Både politik och arbetsmarknad har genomgått betydande förändringar, något som i denna rapport studeras på regional nivå utifrån ett genusperspektiv. Studien placeras i skärningspunkten mellan arbetsmarknadspolitik, jämställdhetspolitik och regionalpolitik. Arbetsmarknadspolitiken har länge varit ett av de starkaste medlen för att uppnå målen med jämställdhetspolitiken. I den här rapporten undersöks den del av arbetsmarknadspolitiken som samverkar med den regionala utvecklingspolitiken och hur den utformas i relation till de jämställdhetspolitiska målen.<br/><br/>Rapportens huvudsyfte är att utifrån två tidsbilder diskutera möjligheter och problem som är förknippade med den politik som uppmuntrar och stimulerar kvinnor att övergå från hemarbete till lönearbete, respektive från lönearbete till företagande. Genom två nedslag i tiden i Jämtlands län illustreras en förskjutning i den politiska retoriken från lönearbete till företagande som avspeglas i olika arbetsmarknadssatsningar för att öka kvinnors förankring på arbetsmarknaden. Med en maktordning som underordnar kvinnor återkommer ett synsätt som leder till att politiska åtgärder gång på gång utformas utifrån synen på kvinnors arbetskraft som en reserv
 •  
9.
 •  
10.
 • Mediernas kulturhistoria
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Mediehistoriens mening tycks här bero på vad den pekar fram emot. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men vid varje tidpunkt i historien finns ett vidsträckt medielandskap som väntar på att utforskas. Den här boken är ett bidrag till mediernas kulturhistoria. Med utgångspunkt i ett brett mediebegrepp belyser den massmedier som teve, film och internet, men också äldre medieformer som skriften, posten och ornamentik. En rad olika mediepraktiker lyfts fram  från skriftkulturens administrativa förändring av statsapparaten kring 1700, över marknadsföringen av konfektyr med hjälp av kändisar runt förra sekelskiftet, till dagens realtidsövervakning med skärmbildsteknologier. Boken argumenterar för att det är först när medier betraktas i sin historiska specificitet som det blir möjligt att föra mer övergripande resonemang om hur relationer mellan medier och kultur skiftar över tid och rum. Gamla medier var en gång nya. De vittnade om ett levande förflutet  och en osäker
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 9512
Åtkomst
fritt online (2284)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2629)
bokkapitel (2253)
rapport (1554)
recension (795)
doktorsavhandling (736)
konferensbidrag (499)
visa fler...
bok (434)
samlingsverk (redaktörskap) (267)
annan publikation (162)
licentiatavhandling (102)
forskningsöversikt (60)
konstnärligt arbete (36)
proceedings (redaktörskap) (20)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (6556)
populärvet., debatt m.m. (1868)
refereegranskat (1087)
Författare/redaktör
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (204)
Edlund, Lars-Erik, (93)
Bränström Öhman, Ann ... (78)
Marner, Anders, 1949 ... (78)
Granqvist, Raoul, (77)
Nordlund, Christer, ... (66)
visa fler...
Viklund, Karin, (59)
Fazlhashemi, Mohamma ... (52)
Bränström Öhman, Ann ... (51)
Linderholm, Johan, 1 ... (50)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (48)
Viklund, Karin, 1950 ... (46)
Hallström, Pär, (46)
Johansson, Stina, 19 ... (43)
Straarup, Jørgen, 19 ... (43)
Hjelm, Jonny, 1956-, (43)
Westin, Kerstin, 195 ... (42)
Ehn, Billy, (42)
Granqvist, Raoul J., (42)
Johansson, Anders, 1 ... (41)
Marner, Anders, (41)
Pelle, Snickars, 197 ... (40)
Jönsson, Maria, 1975 ... (39)
Hanberger, Anders, 1 ... (38)
Sköld, Peter, 1961-, (38)
Lantto, Patrik, 1968 ... (38)
Elenius, Lars, 1952- ... (38)
Lindgren, Simon, 197 ... (37)
Östman, Sofi, (37)
Heith, Anne, (37)
Gregersdotter, Katar ... (36)
Blom, Björn, 1965-, (35)
Kalman, Hildur, 1955 ... (34)
Mannelqvist, Ruth, 1 ... (34)
Lindmark, Daniel, 19 ... (34)
Hollander, Anna, (33)
Ågren, Per Olof, 196 ... (33)
Madell, Tom, (33)
Sandström, Camilla, (32)
Silver, Lars, (32)
Bejstam, Lars (31)
Blom, Björn, (31)
Ramqvist, Per H, 195 ... (31)
Kjersén Edman, Lena, (31)
Gothefors, Leif, (30)
Morén, Stefan, 1948- ... (30)
Edlund, Ann-Catrine, ... (29)
Söderström, Tor (29)
Lundgren, Anna Sofia ... (28)
Wiberg, Britt, (28)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (176)
Mittuniversitetet (87)
Luleå tekniska universitet (72)
Göteborgs universitet (64)
Högskolan Dalarna (62)
visa fler...
Stockholms universitet (59)
Linköpings universitet (50)
Lunds universitet (46)
Sveriges Lantbruksuniversitet (44)
Linnéuniversitetet (42)
Södertörns högskola (41)
Högskolan i Gävle (33)
Karlstads universitet (31)
Naturvårdsverket (24)
Karolinska Institutet (20)
Högskolan i Borås (20)
Mälardalens högskola (18)
Örebro universitet (16)
Kungliga Tekniska Högskolan (11)
Högskolan i Jönköping (8)
Ersta Sköndal högskola (8)
Gymnastik- och idrottshögskolan (7)
Malmö högskola (7)
Högskolan i Halmstad (5)
Högskolan Kristianstad (5)
Högskolan Väst (3)
RISE (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Försvarshögskolan (1)
Högskolan i Skövde (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (3508)
Humaniora (3022)
Medicin och hälsovetenskap (704)
Naturvetenskap (221)
Lantbruksvetenskap (72)
Teknik (48)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy