SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;lar1:(umu);spr:swe"

Sökning: swepub > Umeå universitet > Svenska

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Flygare, Erik, et al. (författare)
 • Utvärdering av metoder mot mobbning
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den omfattar flera program samtidigt.Resultaten visar bland annat att olika insatser har olika effekt för pojkar och flickor samt olika effekt beroende på om mobbningen är social eller fysisk. Den visar också att ingen enskild insats har dramatiskt positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser. Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. I utvärderingens fristående metodfördjupning Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353, (endast publicerad som pdf ) redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.
2.
 • Wijk, H, et al. (författare)
 • Verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivå – ny utmaning för specialistutbildningar för sjuksköterskor
 • 2009
 • Ingår i: Vård i Norden. ; 29:94, s. 41-43
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this article is to discuss challenges in the development of Specialist Nursing Educations as a result of the 2007 Swedish Higher Education Reform: the implementation of the so-called Bologna process. Certain challenges follow this reform, particularly since the specialist nursing programmes will be part of the second cycle of the higher education system, and it will be possible to combine the professional degree with a masters degree (one year). Possible strategies in four areas related to the Specialist Nursing Education are discussed: integration of researchbased knowledge, experienced-based knowledge, improvement knowledge, and strategies for collaboration between university institutions and clinics. Specific didactical issues are raised.
 •  
3.
 • 1897 : Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När börjar mediehistorien? Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier  press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholmsutställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-talets ledande medieindustrier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställningen 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den DVD-skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stockholmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
 •  
4.
 • Angervall, Petra, 1970-, et al. (författare)
 • Studiens kontext, begreppsram och empiri
 • 2013
 • Ingår i: Kön och karriär i akademin : en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. - 978-91-7346-761-2 - 978-91-7346-761-2 (tryckt) - 978-91-7346-761-9 (e-bok) ; s. 19-37
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
5.
 •  
6.
 • Westlund, Hans, et al. (författare)
 • Kan hela Sverige leva som Gnosjö?
 • 2008
 • Ingår i: Ska hela Sverige leva?. - Stockholm : Formas. - 978-91-540-6013-9 ; s. 217-228
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Leder naturism till regional utveckling? Vad krävs för att bli en framgångsrik naturismföretagare? Och vad är det egentligen som lockar naturisterna? Attraktionerna på en turistort är själva kärnan, skriver Peter Fredman och Linda Lundmark. Men naturen kan vara en resurs för turismen bara om det samtidigt finns infrastruktur och ett lokalt utbud av produkter och service.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Lindhé, Cecilia, 1973- (författare)
 • Världar i kollision
 • 2001
 • Ingår i: Samlaren : tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. - Uppsala : Svenska Litteratursällskapet. - 0348-6133. ; 122, s. 74-94
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Cecilia Lindhé. Worlds in Collision: A Study of Kerstin Ekman's Novel Gör mig levande igen.Kerstin Ekman's novel Gör mig levande igen (1996) [Make me Alive Again] is a rewriting and continuation of Eyvind Johnson's Krilon-trilogy (1941–43). This essay addresses the different challenges which Ekman's novel makes to Johnson's trilogy. It is argued that these challenges do not simply take the shape of a confrontation of the male perceiving subject, but appear also as a questioning of literary traditions in the wider sense. Through these challenges Gör mig levande igen manages not only to give a voice to women but also transgresses conventional female representation. Exploring the novel's intertextual relationship with the traditions, conventions, and genres that constitute it, Gör mig levande igen is revealed to be a contradictory novel working within the system it attempts to destabilise. This essay shows how the novel re-evaluates the distinctions and boundaries that mark the idea of a hegemonic subject and a literary canon by undermining boundaries that run between worlds of different ontological status. These worlds, that consist of reality/myth, fact/fiction, and original/imitation are set in motion and collide, opening up a structure that strives toward closure. By highlighting these collisions together with the oscillation between epistemological and ontological dominants, between literary modernist techniques and postmodernist devices, it is possible to see how Gör mig levande igen works to open up a closed structure thus making room for women's perspectives.
10.
 • Andersson, Eva, 1957-, et al. (författare)
 • Lärande och vardag. Om gränsöverskridande i folkbildning på distans
 • 2006
 • Ingår i: Lärande, IKT och samhällsomvandling. Två rapporter om folkbildning på distans. - Stockholm : Folkbildningsrådet. - 9188692388 - 91-88692-38-8 - 978-9-18869-238-2 ; s. -156
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Att studera på distans blir allt vanligare, även inom studieförbund och folkhögskolor. Men vad innebär egentligen detta för deltagarna? Frågan belyses i denna rapport, som bygger på intervjuer med ett tjugotal deltagare i distansorganiserad och IKT-baserad folkbildning.I rapportens första del, Lärande och vardag. Om gränsöverskridande i folkbildning på distans , diskuteras gränserna mellan deltagarnas studier och deras vardagsverksamheter – och vad ett eventuellt överskridande av dessa gränser får för konsekvenser. I den andra delen, Datorkunskaper på köpet. Om folkbildning på distans, IKT och samhälle , fokuseras på distansstudiernas roll, när det gäller deltagarnas motivation, tillgång till och förmåga att använda digital teknik. Lärande, IKT och samhällsomvandling ingår i forskningsprojektet Distans, IKT, folkbildning och vardag. Rapporten är utgiven av Folkbildningsrådet, som fi - nansierat projektet i samarbete med KK-stiftelsens forskningsprogram LearnIT. Inom projektet har tidigare utgivits rapportenDeltagarröster om folkbildning på distans . Eva Andersson är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Hon är där knuten till Enheten för lärande i vuxenliv. Eva Andersson har arbetat med folkbildningsforskning sedan mitten på 1990-talet, senast i projektetDistanspedagogik bland folkbildare (2001–2004).Ann-Marie Laginder är fi losofi e doktor i teknik och social förändring. Hon är universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet och föreståndare för Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning. Hon har tidigare forskat bland annat om studiecirklars betydelse för deltagare och lokalsamhälle.Inger Landström är fi losofi e doktor i pedagogik och forskarassistent vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. Hennes senare forskning gäller hur informations- och kommunikationstekniken (IKT) används och påverkar folkbildningsorganisationernas verksamhet och identitet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1596)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2191)
bokkapitel (1816)
rapport (1331)
doktorsavhandling (657)
recension (630)
konferensbidrag (388)
visa fler...
bok (360)
samlingsverk (redaktörskap) (229)
annan publikation (126)
licentiatavhandling (86)
forskningsöversikt (47)
konstnärligt arbete (25)
proceedings (redaktörskap) (19)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (5461)
populärvet., debatt m.m. (1501)
refereegranskat (918)
Författare/redaktör
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (131)
Edlund, Lars-Erik (93)
Granqvist, Raoul, (76)
Marner, Anders, (72)
Bränström Öhman, Ann ... (71)
Viklund, Karin, (56)
visa fler...
Fazlhashemi, Mohamma ... (52)
Bränström Öhman, Ann ... (51)
Hallström, Pär, (46)
Viklund, Karin, 1950 ... (45)
Linderholm, Johan, 1 ... (44)
Straarup, Jørgen, 19 ... (42)
Westin, Kerstin, 195 ... (40)
Ehn, Billy, (40)
Johansson, Stina, 19 ... (39)
Nordlund, Christer, ... (39)
Granqvist, Raoul J., (37)
Hanberger, Anders, 1 ... (35)
Gregersdotter, Katar ... (35)
Heith, Anne, (35)
Hjelm, Jonny, 1956-, (35)
Lindgren, Simon, 197 ... (34)
Hollander, Anna (32)
Kalman, Hildur, 1955 ... (32)
Bejstam, Lars (31)
Lantto, Patrik, 1968 ... (31)
Madell, Tom (31)
Kjersén Edman, Lena, (31)
Blom, Björn, (30)
Gothefors, Leif, (29)
Ramqvist, Per H, 195 ... (29)
Öhman, Anders, (29)
Erixon, Per-Olof, 19 ... (29)
Blom, Björn, 1965-, (28)
Sandström, Camilla (28)
Edlund, Ann-Catrine, ... (28)
Hamberg, Katarina, (27)
Fazlhashemi, Mohamma ... (27)
Morén, Stefan, 1948- ... (26)
Wiberg, Britt, (25)
Westin, Lars, 1953-, (25)
Söderström, Tor (25)
Mannelqvist, Ruth, 1 ... (25)
Holmqvist Sten, Katr ... (25)
Nordlund, Christer, (25)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (24)
Lundgren, Anna Sofia ... (24)
Johansson, Eva (23)
Eriksson, Anders (23)
Edström, Örjan, (23)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (145)
Luleå tekniska universitet (69)
Göteborgs universitet (64)
Mittuniversitetet (63)
Linköpings universitet (41)
visa fler...
Stockholms universitet (37)
Högskolan Dalarna (32)
Linnéuniversitetet (32)
Högskolan i Gävle (31)
Karlstads universitet (25)
Lunds universitet (24)
Södertörns högskola (20)
Mälardalens högskola (17)
Högskolan i Borås (11)
Malmö högskola (8)
Kungliga Tekniska Högskolan (8)
Högskolan i Jönköping (7)
Naturvårdsverket (7)
Örebro universitet (6)
Högskolan Kristianstad (5)
Ersta Sköndal högskola (5)
Gymnastik- och idrottshögskolan (4)
Högskolan i Halmstad (3)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Högskolan Väst (1)
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (30)
Humaniora (13)
Medicin och hälsovetenskap (11)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy