SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(book);srt2:(1980-1984);spr:swe"

Sökning: swepub > Bok > (1980-1984) > Svenska

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Alexandersson, Claes, et al. (författare)
 • Vuxen att lära?
 • 1984
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En analys och diskussion kring främst frågor om undervisning, inte minst föreställningen om att vuxna skall undervisas med utgångspunkt av deras erfarenheter.
 •  
4.
 •  
5.
 • Almqvist, Bengt, et al. (författare)
 • Metodbok i praktisk hörselmätning
 • 1983
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna bok är avsedd att användas vid utbildning av audionomer. Den kan dessutom vara en viktig referenskälla för alla övriga yrkesgrupper inom hörselvården. De metodbeskrivningar som presenteras i boken har goda förutsättningar att bidra till förbättrad hörselmätning
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Anveskog, L., et al. (författare)
 • Verksamhetsutveckling - Att anpassa standardsystem
 • 1983
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med standardsystem är att tjäna tid och pengar. Ett standardsystem kan även ge nya möjligheter att effektivisera en verksamhet. Finns det några problem vid anskaffning av standardsystemet? Ja, alltför ofta väljs standardsystem på ett för dåligt underlag om verksamhetens krav och behov. Sedan underskattar man resurserna för anpassning av standardsystem och verksamhet till varandra.<br/><br/><br/><br/>Denna bok behandlar en metod för att anpassa standardysstem i ett företags verksamhet (SIV-metoden). Boken innehåller praktikfall från Alfa-Laval och Philips som exempel på metodanvändningen. Boken vänder sig till personer som arbetar med att förändra standardsystem och det egna verksamhetsområdet mot varandra med de konsekvenser detta kan innebära.<br/><br/><br/><br/>Ibland behöver vi göra ett förval bland urvalet av standardsystem på marknaden. En metod för detta presenteras i boken: " Verksamhetsutveckling - Att välja standardsystem" (Studenlitteratur, 1984) som kan ses som ett komplement till denna bok.<br/><br/><br/><br/>Boken var förpublicerad som V-rapport V-4201, Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) vid Handelshögskolan i Stockholm (1982-02-26)
 •  
9.
 • Anveskog, L., et al. (författare)
 • Verksamhetsutveckling - Att välja standardsystem
 • 1984
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De flesta företag köper idag färdiga standardsystem, i stället för att programmera, när man datoriserar olika rutiner.<br/><br/><br/><br/>Att välja system innebär att vi jämför företagets behov med vad som finns på marknaden. Arbetet kan ses som en beslutsprocess där vi successivt väljer bort standardsystem så att till slut det "bästa" alterntivet återstår. Boken presenterar en metod för bättre planering av Standardsystem I Verksamheter (SIV) med tonvikt på valproblematiken. SIV-metoden omfattar ett antal steg, behovsnanalys, förutsättningsanalys, markandsundersökning, leverantörsbedömning, offertbegäran, jämförelse, urval, demonstration, behovskomplettering, utvärdering, preliminärval, testkörning, förhandling, beslut och delgivning.<br/><br/><br/><br/>Ibland behöver vi ändå förändra standardsystemet och/eller den egna verksamheten. En metod för detta presenteras i boken: " Verksamhetsutveckling - Att anpassa standardsystem" (Studenlitteratur, 1983) som kan ses som ett komplement till denna bok.<br/><br/><br/><br/>Boken var förpublicerad som V-rapport V-4302, Institutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) vid Handelshögskolan i Stockholm (1983-12-01)
 •  
10.
 • Anward, Jan (författare)
 • Språkbruk och språkutveckling i skolan
 • 1983
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I den här bokens tolv kapitel, skrivna mellan 1975 och 1983, utvecklar jag en teori om skolans roll i den individuella språkutvecklingen (begränsad till enspråkig utveckling). Boken är disponerad på följande sätt:Första delen, som tjänar som bakgrund till resten av boken, utgörs av mitt bidrag till Basfärdigheter i svenska. Dar presenterar jag en syn pa språkkunnande som ar både bredare och djupare an den traditionella ordförrad-plus-grammatik-synen. Denna syn på sprakkunnande utgör utgångspunkten för den teori som utvecklas i del II.Andra delen består av fyra sammanflätade framställningar:av språkliga verksamheters beståndsdelar: deltagare, ämnen och relationerna dem emellan: replikväxlingar, språkspel och genrer;av språkliga verksamheter som helheter: en genre, en uppsättning replikväxlingstyper (ett turtagandemönster) och en uppsättning språkspel (ett bidragsmönster), bestämda av verksamhetens maktstruktur, som i sin tur ar bestämd av verksamhetens sociala funktioner;av språkutveckling som en fortlöpande utvidgning av en repertoar av roller i språkliga verksamheter;och av undervisning som språklig verksamhet: en verksamhet vars maktstruktur, bestämd av undervisningens grundläggande sociala funktion, textreproduktion, tillåter elever att delta och bidra på ett antal olika nivåer och därmed tenderar att reproducera deras språkliga förkunskaper, som ihop bildar en teori om språklig verksamhet och språkutveckling i allmänhet och undervisning som språklig verksamhet och medium för språkutveckling i synnerhet.Denna del utgör också den gemensamma slutrapporten för de båda SÖ-finansierade projekten "Det talade sprakets funktion i skolan" (1975-1978) och "Kommunikativ utveckling" (1979-1981).I tredje delen, slutligen, diskuterar jag hur en undervisning som inte reproducerar elevernas språkliga förkunskaper utan istället bidrar till att de utvidgar sina repertoarer av språkliga roller skulle kunna se ut.Jag har fått uppmuntran, uppslag och konstruktiv kritik från väldigt många under den tid jag har arbetat med kapitlen i den här boken. Ett särskilt tack vill jag rikta till Jens Allwood, Karin Dahl, Gun Källstigen, Ulf P Lundgren, Olaug Rekdal, Kerstin Severinson-Eklundh, Tove Skutnabb-Kangas, Ulf Teleman och Sven Öhman.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (20)
Typ av publikation
konstnärligt arbete (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (221)
populärvet., debatt m.m. (43)
Författare/redaktör
Oxelheim, Lars (5)
Sandelin, Bo, 1942-, (4)
Johansson, Leif (4)
Johannesson, Rolf (4)
Abrahamsson, Kenneth ... (3)
Bergström, Tomas, (3)
visa fler...
Tamm, Maare, (3)
Lundell, Bengt (3)
Nilsson, Anders G., (3)
Malmqvist, Inga, 195 ... (3)
Jareborg, Nils,, (3)
Rosenqvist, Håkan, (3)
Montan, Per, (3)
Hadenius, Axel, (3)
Lundin, Rolf A., (3)
Beckman, Svante, 194 ... (3)
Håkanson, Kaj, (3)
Petre?, Bo, 1943-, (3)
Larsson, Gerry, (2)
Ljung, Lennart, 1946 ... (2)
Johansson, Börje, (2)
Berg, Lennart (2)
Radetzki, Marian, (2)
Brunsson, Nils, 1946 ... (2)
Berg, Stig, (2)
Nygren, Rolf (2)
Stenström, Ulf, (2)
Henning, Roger (2)
Magnusson, Håkan, (2)
Runblom, Harald, (2)
Anveskog, L. (2)
Sjölin, Jan-Gunnar (2)
Frängsmyr, Tore, (2)
Oscarsson, Ingemar (2)
Nyberg, Sven, (2)
Cedervall, Mats (2)
Hårdh, Birgitta (2)
Lodén, Torbjörn, (2)
Norman, Hans, (2)
Davidsson, Åke, 1913 ... (2)
Söderman, Sten, 1943 ... (2)
Setterlind, S. (2)
Grenholm, Carl-Henri ... (2)
Widenberg, Lennart, ... (2)
Glete, Jan, 1947-, (2)
Holmström, Barry, (2)
Hellqvist, Karin (2)
Härenstam, Kjell (2)
Jakobsson, Svante, (2)
Olofsson, Tommy, 195 ... (2)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (70)
Lunds universitet (56)
Göteborgs universitet (30)
Stockholms universitet (29)
Luleå tekniska universitet (17)
Högskolan i Jönköping (14)
visa fler...
Linköpings universitet (10)
Nordiska Afrikainstitutet (9)
Karlstads universitet (6)
Chalmers tekniska högskola (4)
Linnéuniversitetet (4)
Umeå universitet (4)
Södertörns högskola (3)
Försvarshögskolan (2)
Mittuniversitetet (2)
Örebro universitet (2)
Mälardalens högskola (1)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Ersta Sköndal högskola (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Högskolan Kristianstad (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (105)
Humaniora (90)
Teknik (20)
Naturvetenskap (5)
Medicin och hälsovetenskap (3)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy