SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(report);access:(free);srt2:(1985-1989)"

Sökning: swepub > Rapport > Fritt online > (1985-1989)

 • Resultat 1-10 av 1192
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Alm, Håkan (författare)
 • Representation of large-scale environments
 • 1989
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this report is to, through a literature study, shed some light on peoples’ representation of large-scale environments. This knowledge will make it possible to adapt the information from a navigation or route guidance-system to the drivers representation of the environment. In other words, if one knows how drivers are thinking about their environment, then it is possible to provide them with information that they understand and can use effectively during navigation.Before considering the question of how people represent large-scale environments it seems necessary to briefly analyse the task of navigation. The reason is that the navigation task will, to some extent, determine what type of information a driver needs from the environment.
2.
 • Broman, Lars, et al. (författare)
 • Forskningsprogram 1987/88
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sammanställning av Träteks forskningsprojekt inom ramprogrammet, finansierat av industrin och STU. Även projekt finansierade av jordbruksdepartementet via skogs- och jordbrukets forskningsråd beskrivs. Projektledare samt projektens mål och omfattning anges kortfattat.
3.
4.
5.
 • Greenwood, Jeremy, et al. (författare)
 • Investment, Capacity Utilization and the Real Business Cycle
 • 1986
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present paper adopts the Keynesian view that direct shocks to investment are important for business fluctuations, but incorporates them in a neo-classical framework where the rate of capital utilization is endogenous. In contrast to the intertemporal substitution effect of labor supply, at work in the standard neo-classical models, the transmission mechanism of the investment shocks works here through the optimal capacity utilization decision and the demand side of the labor market. The crucial feature of the model that determines the optimal utilization rate is Keyne's notion of 'user cost'. Given this mechanism labor productivity shifts became endogenous outcomes, rather than given exogenously as in the existing real business cycle models.The interaction between investment shocks and labor demand studied here seems to contribute to the understanding of the co-movements of macroeconomic variables observed during the cycle.
6.
 • Grundberg, Stig, et al. (författare)
 • Verktygsförslitning mätmetodik - inverkande faktorer
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet var att utveckla en metodik för mätning av förslitning och bestämning av skärdata vid hyvling och fräsning. I arbetet har också ingått en grov sållning bland de faktorer som inverkar på bearbetningsprocessen. Försöken har visat att verktygsförslitningen för en given material- /verktygskombination framför allt är beroende av skärlängden. Ur förslitnings-, buller- och dammsynpunkt bör spåntjockleken vara så stor som möjligt. En låg förslitning befrämjas även av en stor eggvinkel. Hur stor spåntjockleken och eggvinkeln kan tillåtas bli begränsas dock av vilka krav man ställer på de bearbetade ytornas kvalitet.
7.
 • Grönlund, Anders (författare)
 • HF-limning av lamellkonstruktioner
 • 1989
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genom att studera vad som påverkar HF-limning har vi kunnat fastställa ett antal faktorer som ökar processäkerheten. Dessutom har ett par olika metoder för icke förstörande limfogskontroll undersökts.
8.
 • Grönlund, Anders, et al. (författare)
 • Integrerad produktion av limmade ämnen
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en integrerad produktion av limmade fönsterämnen i sågverk har kartlagts. I undersökningen har också ingått grovprojektering av produktionsanläggningar samt beräkning av tillverkningskostnaderna för tre olika produktionsnivåer. Provproduktionen visade att en integration av sågning och vidareförädlingsprocess kan ge ett utbyte på ca 35 %, räknat på timrets fastvolym, i form av färdiga lameller. Därtill kommer användbara konformade lameller motsvarande 3--5 utbytesprocent. Grovprojekteringen visar klart att en helintegrerad anläggning kräver en relativt hög produktionsvolym (ca 5.000--10.000 m3 färdiga ämnen) för att kostnaderna per m3 ämne skall hamna på en lönsam nivå.
9.
 • Grönlund, Anders, et al. (författare)
 • Kärnved till fönster hög kärnvedsandel genom ändamålsanpassad sågning
 • 1987
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Till skillnad från dagens fönstertillverkare var man förr noga med att använda furans kärnved i fönstrens yttre delar, vilket visar att man var medveten om kärnvedens goda motståndskraft mot rötangrepp. Hur skall man idag kunna uppfylla de allt högre kraven på fönstervirkets kvalitet? Förr användes ofta furans kärnved i fönstrens yttre delar. Sådant virke är idag svåråtkomligt. Ett sätt att öka motståndet mot rötangrepp i träfönster kan vara att såga fram sådant virke. Rapporten redovisar resultaten från provsågningar i syfte att klarlägga utbyte, lämplig sönderdelning etc. Vid provsågningen har utsorterat timmer med hög kärnvedsandel använts.
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1192
Åtkomst
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1180)
populärvet., debatt m.m. (12)
Författare/redaktör
Åström, Karl Johan, (47)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (27)
Mattsson, Sven Erik (19)
Broman, Lars, (16)
Johansson, Rolf, (15)
Svensson, Lars E. O. ... (15)
visa fler...
Nielsen, Lars (12)
Fälthammar, Carl-Gun ... (12)
Axelsson, Jan Peter (12)
Weibull, Jörgen W., (11)
Blümer, Hartwig, (11)
Brenning, Nils, (10)
Pettersson, Ove, (10)
Brück, Dag M. (10)
Alfvén, Hannes, (9)
Rayner, Manny, (9)
Persson, Torsten, (9)
Årzén, Karl-Erik, (8)
Östman, Birgit, (8)
Maguire Jr., Gerald ... (7)
Marklund, Göran, (7)
Danfors, Birger, (7)
Petersson, Göran, 19 ... (7)
Persson, Per, (6)
Dagnegård, Eva (6)
Wadsö, Lars, (6)
Persson, Mats, (6)
Larsson, Jan Eric, (6)
Haridi, Seif, (6)
Nordell, Bo, (6)
Elfgren, Lennart, (6)
Johansson, Carl-Joha ... (6)
Hedenblad, Göran, (6)
Hägglund, Tore, (5)
Nilsson, Bernt, (5)
Hagander, Per, (5)
Calmfors, Lars, (5)
Englund, Peter (5)
Andersson, Leif, (5)
Holmstedt, Göran, (5)
Lindqvist, Per-Arne, (5)
Ali, Khayri Mohammed ... (5)
Holmberg, Ulf (5)
Grönlund, Anders (5)
Anneling, Roger, (5)
Johansson, Ingvar (5)
Flam, Harry, (5)
Horn, Henrik, (5)
Lindgren, Håkan, (5)
Söderström, Ove, (5)
visa färre...
Lärosäte
RISE (380)
Lunds universitet (274)
Stockholms universitet (163)
Umeå universitet (70)
Kungliga Tekniska Högskolan (68)
Naturvårdsverket (38)
visa fler...
Chalmers tekniska högskola (35)
Uppsala universitet (33)
Örebro universitet (27)
Nordiska Afrikainstitutet (27)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (24)
Luleå tekniska universitet (23)
Högskolan Dalarna (22)
Linköpings universitet (9)
Göteborgs universitet (2)
Högskolan i Borås (2)
Mälardalens högskola (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Södertörns högskola (1)
Linnéuniversitetet (1)
Högskolan i Gävle (1)
Kungl. Konsthögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (612)
Svenska (577)
Tyska (1)
Franska (1)
Spanska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (436)
Teknik (347)
Samhällsvetenskap (305)
Lantbruksvetenskap (49)
Humaniora (29)
Medicin och hälsovetenskap (11)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy