SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;mspu:(report);lar1:(konstfack);pers:(Fridell Anter Karin 1950)"

Sökning: swepub > Rapport > Konstfack > Fridell Anter Karin 1950

 • Resultat 1-3 av 3
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Fridell Anter, Karin, 1950-, et al. (författare)
 • Den rymliga gråheten om färg, ljus och rum
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Arbetet har innefattat ett antal observationsserier med det dubbla syftet att utforska gråhetens föränderlighet i olika betraktningssituationer och att utveckla metodik och utrustning för sådana studier. Dessa observationer presenteras i textens bilagor. Huvudtexten utgör en essä som diskuterar gråhetens rumsliga verkan utifrån litteratur och våra egna observationer. En fråga som har visat sig mycket betydelsefull är det vi har kallat vitprincipen, alltså vårt synsinnes tendens att uppfatta en färg i synfältet som vit och att relatera uppfattningen av andra färger till detta. I det nu genomförda arbetet har vi undersökt vitprincipens betydelse för uppfattningen av gråaktiga färger, och vi hoppas att i kommande projekt kunna undersöka även dess betydelse för uppfattning av färger med större kulörthet.
2.
3.
 • Fridell Anter, Karin, 1950-, et al. (författare)
 • Så vitt vi vet om färg, ljus och rum
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten Den rymliga gråheten (KU-projekt Konstfack 2008) redovisar vår undersökning av grå/gråaktiga färgers betydelse för rumsupplevelsen. I beskrivningen av de grå färgernas stora förändringspotential – ur ljushets- och kulörtonsynpunkt – berörs underliggande frågor med tydlig anknytning till färgupplevelsens dynamik. I en diskussion om ljushetsadaption berörs mera explicit vårt synsinnes tendens att uppfatta en färg i synfältet som vit och att relatera uppfattningen av andra färger till detta. En utförligare behandling av denna problematik låg utanför projektets ram. Inom KU-projektet SÅ VITT VI VET fortsätter vi nu med att ringa in det vitas betydelse för färguppfattningen, samtidigt som vi söker bidra till att utöka och formulera en spatialt baserad färgkunskap. Vi knyter an till aktuell teori inom området och relaterar denna till egna tester och observationer.Denna rapport utgår alltså från en undersökning om vita färger och deras samspel med andra färger i synfältet. Undersökningen ledde vidare till litteraturläsning och diskussioner om förutsättningarna för den mänskliga perceptionen av färger överhuvudtaget, något som är oskiljaktigt från perceptionen av vår rumsliga omvärld. Rapporten är alltså inte främst en diskussion om vita färger, utan ett försök att förstå och beskriva färgfrågor ur ett perceptuellt och spatialt helhetsperspektiv. Det vi vill beskriva och analysera är verkan av en komplicerad perceptiv process. Själva processen är ännu endast delvis utforskad, och att kartlägga den är en uppgift för neurologer och forskare med andra utgångspunkter än våra.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-3 av 3
Åtkomst
fritt online (3)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (3)
Författare/redaktör
Klarén, Ulf, 1944-, (2)
Lärosäte
Språk
Svenska (3)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (3)
Naturvetenskap (1)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy