SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;srt2:(2010);lar1:(konstfack)"

Sökning: swepub > (2010) > Konstfack

 • Resultat 1-10 av 56
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Lundén, P., et al. (författare)
 • Psychoacoustic evaluation as a tool for optimization in the development of an urban soundscape simulator
 • 2010
 • Ingår i: Proceedings of the 5th Audio Mostly - A Conference on Interaction With Sound, AM '10. - 978-145030046-9
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper will discuss the use of psychoacoustic evaluation as a tool for optimization of the soundscape simulator developed in the Listen project. The listen project is a three-year research project focused around developing a demonstrator, which auralizes the sound environment produced by road and railway traffic. The resolution of the parameter space of the simulator heavily influences the performance of the simulator. The perceptual resolution of the parameter space is investigated and the resolution is adjusted accordingly. The most important parameter is velocity. Adjustments of the resolution of this parameter alone gives a 60% reduction of the usage of memory.
 •  
2.
 • Behm, Annika, 1977- (författare)
 • Tiden är vårt hem
 • 2010
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Problematiken för mitt projekt kretsar kring existens och tid. Kring hur vi upplever vardagens framfart, i det enskilda, samt hur vi förhåller oss till vår omvärld, i det privata. Genom att vi existerar är vi också del av tidens gång och nuet vare sig vi vill eller inte och i detta faktum finns någonting tröstlöst men samtidigt romantiskt som fascinerar mig och som jag vill utforska. I detta framåtskridande finns integriteten som ett individens skydd mot exponering och den stress över att uppnå någonting med våra liv. Men vad finns kvar efter ett liv som levts utan åstadkomna stordåd? Vad lämnar vi för spår? Tiden är den överhängande problematiken för mitt projekt, och jag närmar mig det genom tre fotografiska verk med titlarna Monument, Fragment och Moment.
3.
 • Bärtås, Magnus, 1962- (författare)
 • You told me : work stories and video essays / verkberättelser och videoessäer
 • 2010
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • You Told Meis a practice-based research project and consists of three video biographies (the  Who is…? series), and two video essays ( Kumiko, Johnnie Walker & the Cute  (2007), Madame & Little Boy (2009)), an introduction with a contextualization and methodology of the field, and three essays.The dissertation is an observation and analysis of certain functions and meanings of narration and narratives in contemporary art, as well as being an experiment with roles, methods, actions, and narrative functions in an artistic medium – the video essay. Using the methods of“pilgrimage” (Chris Marker) and essayistic practices, and by revisiting and retelling biographies, this work tries to find a place in between collective and personal memory.During the practical process and the reflective theoretical work the different elements or instances of the video essay are identified: the subject matter, the images (the representation), the artist/author, the narrative/text, and the narrator/voice. In documentary film the lack of natural correspondence between these entities is often dissolved or denied – this work instead exposes the instances as separate units. A question arises: What alternative roles can be established between these elements, for example by negotiation and transference between them?The methodological part of the text focuses on the conceptual invention made during the process, which I have called work story [verkberattelse]. A work story is a written or oral narrative about the forming of materials, immaterial units, situations, relations, and social practices that constitutes, or leads to, an artwork. By discussing analogies between storytelling, collecting, and biographical accounts together with examples from conceptual art, the dissertation shows how the work story is not only crucial for the understanding of the artwork but that the act of making and the very order or sequence in which the making proceeds often have symbolic, metaphorical, metonymical, political, and even epistemological meanings.In an extended form a work story disseminates meaning rather than capturing it. This is the essayistic work story that permits a writer/artist to wander off and touch upon a subject as if in passing, reproducing its neglected genealogy and destiny in the detailed materiality of the work story.
 •  
4.
 • Sazdic Löwstedt, Miro, 1966- (författare)
 • Haecceitas
 • 2010
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)
5.
 • Avila, Martin, et al. (författare)
 • 3Ecologies: Visualizing sustainability factors and futures
 • 2010
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • ‘3Ecologies’ makes visible factors affecting the sustainability of consumer products. Within engineering and economics, there are a variety of models for analyzing and ‘predicting’ the environmental factors such as energy, emissions and waste involved during production, consumption and disposal. We develop an expanded model, which emphasizes human impact and choices as well as potential consequences and futures. Psychological, sociological and environmental factors are mapped over time – throughout the lifespan (production, purchase, use, and disposal) and the extended lifecycle(s) of products. Case studies of familiar products in everyday life are developed to demonstrate the conceptual model, and three applications are proposed to reach designers, consumers and the general public. 3Ecologies uses diagrams and narratives to visualize the history and possible futures of products, including natural disintegration, active recycling and unexpected adaptations – an alternative view upon the ‘life’ of things that we might ordinarily take for granted.
6.
 • Hjalmarsson, Jan, 1963- (författare)
 • Wikipedia – ett verktyg för lärande och bildning?
 • 2010
 • Ingår i: NU2010 Dialog för lärande : 13-15 oktober 2010 : Aula Magna Stockholms universitet. - Stockholm : SUHF. ; s. 160
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hur kan lärare och bibliotekarier tillsammans arbeta med att integrera kritisk informationssökning iämnesundervisningen inom högre utbildning? Hur kan uppslagsverket Wikipedia användas som ettverktyg för lärande? Kan kritisk informationssökning och nya fenomen som Wikipedia även relateras tillbildningsbegreppet idag?Syftet med detta utvecklingsprojekt var att undersöka hur Wikipedia kan användas som ett verktyg i undervisning för att integrera källkritisk träning inom högre utbildning på grundnivå. Från höstterminen 2007 och framåt har jag, iegenskap av undervisande bibliotekarie på Södertörns högskola, samarbeta med ämnet etnologi kring engruppuppgift som går ut på att söka information om vetenskapliga begrepp. Uppgiften har ingått i den förstadelkursen ”Kulturella perspektiv” som ger en allmän presentation av ämnet och studiet av kulturell mångfald. Detetnologiska forskningsfältet presenteras och aktuella vetenskapliga perspektiv och begrepp diskuteras med särskild hänsyn till kulturell mångfald och med fokus på genus, klass och etnicitet. I kursvärderingarna har flera studenter betonat uppgiftens betydelse för en fördjupad kunskap om källkritiskt tänkande när det gäller olika webbaserade sökverktyg och informationskällor. En text som beskriver arbetet finns redovisad i antologin: Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Birgitta Hansson & Anna Lyngfelt (red.) 2009. För de allra flesta unga människor i Sverige är datorn, Internet och mobiltelefonen en självklar del av vardagen. Nya kunskaper och färdigheter betonas i samhället idag: förmågan att sortera, värdera, välja ut information och kunna sätta in information och informationskällor i meningsfulla sammanhang. Dessa till kunskaper och färdigheter kopplas ofta samman med begrepp såsom datorkunskap, informationskompetens eller digital kompetens. Begreppen har lanserats inom olika sammanhang för att beskriva en slags nyckelkompetens som anses vara central för en aktiv medborgare i ett samhälle som präglas av globalisering, snabb teknisk förändring och tillgängligheten till information. Wikipedia är ett relativt nytt fenomen inom informationsvärlden och har fått ett stort genomslag. Användningen av Wikipedia är en högst aktuell och omdebatterad fråga både i media och inom högre utbildning. Inte bara på Södertörns högskola, utan på flera andra lärosäten, används detta uppslagsverk i undervisningen för examinationsuppgifter eller som ett verktyg för att träna kritiskt tänkande hos studenter. Kan kritisk informationssökning och nya fenomen som Wikipedia även relateras till bildningsbegreppet idag?
 •  
7.
 • Lind, Ulla, 1951- (författare)
 • Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The main aim of this thesis is to research and discuss the conditions for visual and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge.Poststructural theories are used and the empirical findings are analyzed in relation to visual cultural studies as well as in relation to dominant orders of seeing and regimes of observation in visual pedagogies.The study employs two different research methods for investigating the conditions for children practicing visual languages as communicative and aesthetic learning processes. In the first study, visual and verbal documentation of aesthetic learning processes in four different preschool settings are followed and conducted. In the second study, school children were invited to visually represent their answers to the following question: “Tell in pictures about how it is to be a school child/pupil?”This research contributes to an increased understanding of visual languages, visual culture and aesthetic and creative learning processes contextualized through historical and contemporary meanings of preschools and schools. 
 •  
8.
 • Lindstrand, Fredrik, 1973- (författare)
 • A design oriented approach to learning in multimodal text production practices
 • 2010
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • This paper presents results from a Swedish research project about filmmaking as a site for transformative processes (Lindstrand, 2006; 2009). The scope of the paper is twofold, as it both presents results regarding multimodal learning in the production of moving images and aims at contributing more generally to the development of multimodal, design oriented approaches to the analysis of learning. The text is anchored in examples from collaborative filmmaking processes which serve as a background for elaborating on questions of various kinds: How can learning be grasped analytically and methodologically in processes of multimodal semiotic production? What is learnt and what characterizes the learning process in this type of semiotic work? How – and why – does the multimodal nature of these endeavours contribute to the learning process? Filmmaking consists of a number of processes characterized by different objectives and the production of different kinds of texts, within different genres, with different tools, in different media and different modes. All of these differences contribute to changes – related to issues of transformation and transduction – in the overall process and present the filmmakers with new challenges, new perspectives and new sets of meaning potentials. The paper brings attention to how the filmmakers reflect upon various aspects of the films during their work, and shows how they gradually become aware of aspects of their films that relate to the ideational, interpersonal and textual metafunctions of texts. Their widened attention affects the process itself, since it guides them towards new choices. A cyclic motion is thereby implied, since the new choices will lead to new reflections and so on. The presented results are summed up in the form of an additional version of the Learning Design Sequence model presented by Staffan Selander (2008), aimed at mapping learning processes in creative multimodal text production and emphasizing the role of design in the learning process. References Lindstrand, F (2006) Att göra skillnad. Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film [Making difference. Representation, identity and learning in teenagers’ work and communication with film] Doctoral thesis. Stockholm: HLS Förlag. Lindstrand, F (2009) ”Lärprocesser i den rörliga bildens gränsland” [”Learning processes at the crossroads of filmmaking”]. In Lindstrand, F & Selander, S (eds)Estetiska lärprocesser [Aesthetic learning processes]. Lund: Studentlitteratur. Selander, S (2008) “Designs for learning – a theoretical perspective”. In Designs for Learning,  vol 1, no 1.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 56
Åtkomst
fritt online (26)
Typ av publikation
konferensbidrag (13)
tidskriftsartikel (13)
annan publikation (12)
bokkapitel (10)
bok (4)
konstnärligt arbete (3)
visa fler...
doktorsavhandling (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
rapport (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (39)
populärvet., debatt m.m. (9)
refereegranskat (8)
Författare/redaktör
Lindstrand, Fredrik, ... (8)
Kristoffersson, Sara ... (7)
Hellström, Björn, 19 ... (6)
Lind, Ulla, 1951-, (3)
Lantz, Maria, (3)
Klarén, Ulf, 1944-, (3)
visa fler...
Insulander, Eva, (2)
Fridell Anter, Karin ... (2)
Eriksson, Daniel, (1)
Lundberg, Olle, (1)
Nilsson, Ola (1)
Akner-Koler, Cheryl, (1)
Mazé, Ramia, (1)
Sandqvist, Tom, 1954 ... (1)
Fridell Anter, Karin ... (1)
Avila, Martin, (1)
Carpenter, John, (1)
Behm, Annika, 1977-, (1)
Bohné, Ulrica, 1973- ... (1)
Göthlund, Anette (1)
Bärtås, Magnus, 1962 ... (1)
Lunden, P. (1)
Creutz, Andrea, 1970 ... (1)
Skou, Lise, 1966- (1)
Habib Engqvist, Jona ... (1)
Hjalmarsson, Jan, 19 ... (1)
Elgeholm, Debora, 19 ... (1)
Larsson, Björn, 1961 ... (1)
Frölunde, Lisbeth, (1)
Gilje, Oystein, (1)
Öhman-Gullberg, Lisa ... (1)
Nilsson, Erling (1)
Gradén, Lizette, 196 ... (1)
Nilsson, M E (1)
Hellström, B. (1)
Holm, Marika, 1975-, (1)
Hållander, Frida, 19 ... (1)
Forssén, J. (1)
Kriisa, Ida, 1977-, (1)
Kyppö, Soila, 1959-, (1)
Seleander, Staffan, (1)
Ljungberg, Anders, 1 ... (1)
Ranvinge, Martin, (1)
Lundén, Alejandra, 1 ... (1)
Gustin, Marja, (1)
Lundgren-Tallinger, ... (1)
Lundh, Anna, 1979-, (1)
Ranjbar, Parivash, (1)
Sazdic Löwstedt, Mir ... (1)
Sigerud, Erik, 1977- ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan i Gävle (8)
RISE (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Stockholms universitet (1)
visa fler...
Södertörns högskola (1)
Örebro universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (39)
Engelska (17)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (37)
Samhällsvetenskap (15)
Teknik (7)
Naturvetenskap (2)
Medicin och hälsovetenskap (1)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy