SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Sökkoden 'SVEPCAT' finns inte. Lista över sökkoder

Träfflista för sökning "swepub ;svepcat:14;conttype:(scientificother);pers:(Burdakov Oleg 1953);srt2:(2003);lar1:(liu)"

Sökning: swepub > svepcat:14 > Övrigt vetenskapligt > Burdakov Oleg 1953 > (2003) > Linköpings universitet

Denna avgränsning gav inga träffar

Använd brödsmulorna ovan för att gå tillbaka