SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Sökkoden 'SVEPCAT' finns inte. Lista över sökkoder

Träfflista för sökning "swepub ;svepcat:14;conttype:(scientificother);pers:(von Rosen Dietrich);lar1:(liu);pers:(Ahmad M. Rauf);pers:(Ohlson Martin 1977)"

Sökning: swepub > svepcat:14 > Övrigt vetenskapligt > Von Rosen Dietrich > Linköpings universitet > Ahmad M. Rauf > Ohlson Martin 1977

Denna avgränsning gav inga träffar

Använd brödsmulorna ovan för att gå tillbaka