SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "swepub ;conttype:(scientificother);lar1:(gu);mspu:(book)"

Sökning: swepub > Övrigt vetenskapligt > Göteborgs universitet > Bok

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Björnsson, Gunnar, et al. (författare)
 • Argumentationsanalys : Färdigheter för kritiskt tänkande
 • 2009
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ny reviderad utgåva.Att tänka kritiskt är att självständigt ta ställning till rimligheten i påståenden och argument. Det är en ovärderlig förmåga när vi ställs inför frågor där svaren är många och motstridiga och argumentationen pekar i olika riktningar. I sådana situationer kan det vara svårt att skaffa sig överblick över argumenten, ta ställning till deras styrka och göra en samlad bedömning av alternativen. Lyckligtvis är detta svårigheter som går att hantera med just sådana verktyg som Argumentationsanalys erbjuder. Genom att använda dem förbättrar vi vår förmåga att både identifiera argument i text och tal och bedöma deras beviskraft. Den som själv behöver skriva en argumenterande text eller göra ett argumenterande framförande har dessutom god hjälp av bokens metod att åskådliggöra hur olika argument i en viss fråga förhåller sig till varandra. Argumentationsanalys är en teoretisk och praktisk handledning med övningar. Boken riktar sig till studenter i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, men också till alla andra som konfronteras med komplicerade argumentationer.
 •  
5.
 • Broberg, Anders, et al. (författare)
 • Anknytning i praktiken -- tillämpningar av anknytningsteorin
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The book presents basic knowledge of attachment theory, research and clinical applications. It includes chapters of Infant Mental Health, parenting and family life, as well as descriptions of methods to assess attachment security in children, teenagers and adults. Further, it includes chapters on psychopathology and psychotherapy.
 •  
6.
 • Ericsson, Claes, 1947-, et al. (författare)
 • En start för tänket, en bit på väg : Analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En start för tänket, en bit på väg beskriver och analyserar ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetiska lärprocesser. Några skolor i Värmland deltog under tre års tid i det så kallade pilotskoleprojektet, vars huvudsyfte var att ta fram modeller för hur en estetisk dimension skulle kunna genomsyra verksamheten i skolan. Boken har både ett teoretiskt och ett praktiskt anslag. Det teoretiska yttrar sig dels i en genomgång av forskningsläget i Sverige, dels i en diskussion av undersökningsdeltagarnas sätt att definiera en estetisk lärprocess och den kunskapsbildning som kommer till stånd i en sådan. Det praktiska yttrar sig i att de respektive skolornas konkreta arbete skildras. Förutom att boken kan betraktas som en utvärdering av arbetet och sålunda kan utgöra ett underlag för diskussion och reflektion vid de deltagande skolorna, kan den ses som en kunskapsbank för andra skolor som vill fördjupa arbetet med kultur och estetik. Den torde också med fördel kunna användas inom lärarutbildningar där dess dubbla fokus på teori och praktik svarar mot den målsättning som uttrycks i styrdokumenten. Författarna Claes Ericsson och Monica Lindgren har lång erfarenhet av såväl undervisning i estetiska uttrycksmedel i skola och lärarutbildning som av forskning kring kultur och estetik i skolan.
 •  
7.
 • Eriksson Baaz, Maria, 1971-, et al. (författare)
 • Sexual Violence as a Weapon of War? Perceptions, Prescriptions, Problems in the Congo and Beyond
 • 2013
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • All too often in conflict situations, rape is referred to as a 'weapon of war', a term presented as self-explanatory through its implied storyline of gender and warring. In this provocative but much-needed book, Eriksson Baaz and Stern challenge the dominant understandings of sexual violence in conflict and post-conflict settings. Reading with and against feminist analyses of the interconnections between gender, warring, violence and militarization, the authors address many of the thorny issues inherent in the arrival of sexual violence on the global security agenda. Based on original fieldwork in the Democratic Republic of the Congo, as well as research material from other conflict zones, Sexual Violence as a Weapon of War? challenges the recent prominence given to sexual violence, bravely highlighting various problems with isolating sexual violence from other violence in war. A much-anticipated book by two acknowledged experts in the field, on an issue that has become an increasingly important security, legal and gender topic.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Karlsson, Anna-Malin, et al. (författare)
 • Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik
 • 2006
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Funktionell grammatik är en grammatik som sätter språkets betydelse i fokus. Här ställs frågor som: Hur skapar och upprätthåller vi relationer med hjälp av språket? Hur använder vi språket för att förstå och beskriva våra erfarenheter? Hur utnyttjar vi grammatiken för att skapa flöden av information? Den funktionella grammatiken har rötter i den brittisk-australiske språkvetaren Michael Hallidays arbeten. Här presenteras modellen som helhet för första gången på svenska. Grammatiken illustreras genom ett stort urval exempel hämtade från olika sammanhang, bland annat sjukvårdsinformation på Internet, en ridlektion och ett panelsamtal i tv. Boken är främst avsedd för grundutbildningar i ämnet svenska, för såväl grammatisk analys som textanalys, men vänder sig också till forskare och språkarbetare av olika slag.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (30)
Typ av publikation
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Johansson, Thomas, 1 ... (33)
Pramling Samuelsson, ... (25)
Czarniawska, Barbara ... (20)
Bergevärn, Lars-Eric ... (18)
Polesie, Thomas, 194 ... (17)
Lumsden, Marie, 1952 ... (17)
visa fler...
Ax, Christian, (14)
Bergström, Inger (14)
Axelsson-Grafström, ... (14)
Holmberg, Sören, 194 ... (14)
Styhre, Alexander, 1 ... (14)
Lundberg, Ingvar, 19 ... (14)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (14)
Tiozzo, Enrico, 1945 ... (14)
Karlsson, Håkan, 196 ... (13)
Jensen, Arne, 1939-, (13)
Sandelin, Bo, 1942-, (13)
Kullvén, Håkan (12)
Nyström, Lars, 1973- ... (12)
Näsström, Britt-Mari ... (12)
Hermansson Adler, Ma ... (11)
Pramling, Ingrid, 19 ... (11)
Nilsson, Morgan, 196 ... (11)
Dalhede, Christina, ... (11)
Edström, Olle, 1945- ... (11)
Fritz, Martin, 1937- ... (11)
Påhlsson, Robert, 19 ... (11)
Abrahamsson, Hans, 1 ... (10)
Annerstedt, Claes, 1 ... (10)
Johansson, Eva, 1949 ... (10)
Weibull, Lennart, 19 ... (10)
Molander Beyer, Mari ... (10)
Sernhede, Ove, 1951- ... (10)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (10)
Eriksson-Zetterquist ... (10)
Doverborg, Elisabet, ... (10)
Karlsson, Svante, 19 ... (10)
Mårtenson, Rita, 195 ... (10)
Nyström, Örjan, 1949 ... (10)
Persson, Lennart K, ... (10)
Olson, Olov, 1950-, (9)
Oscarsson, Henrik, 1 ... (9)
Marton, Jan, 1964-, (9)
Claesson, Silwa, 194 ... (9)
Grauers, Folke, 1944 ... (9)
Jonsson, Sverker, 19 ... (9)
Mossberg, Lena, 1956 ... (8)
Asplund Carlsson, Ma ... (8)
Lindholm Schulz, Hel ... (8)
Säljö, Roger, 1948-, (8)
visa färre...
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola (32)
Lunds universitet (20)
Högskolan Väst (14)
Umeå universitet (13)
Karlstads universitet (12)
visa fler...
Stockholms universitet (11)
Högskolan i Jönköping (11)
Uppsala universitet (11)
Linköpings universitet (10)
Södertörns högskola (9)
Högskolan i Borås (9)
Linnéuniversitetet (8)
Malmö högskola (7)
Örebro universitet (7)
Mittuniversitetet (5)
Högskolan Kristianstad (4)
Kungliga Tekniska Högskolan (4)
Högskolan i Halmstad (3)
Högskolan i Skövde (2)
Högskolan Dalarna (2)
Mälardalens högskola (2)
Nordiska Afrikainstitutet (2)
Ersta Sköndal högskola (1)
Luleå tekniska universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (1447)
Engelska (464)
Franska (31)
Tyska (23)
Spanska (13)
Norska (12)
visa fler...
Italienska (12)
Danska (10)
Ryska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (1219)
Humaniora (666)
Medicin och hälsovetenskap (146)
Naturvetenskap (79)
Teknik (32)
Lantbruksvetenskap (10)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy